Sundsvallin kunta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sundsvallin kunta
vaakuna
vaakuna
Valtio Ruotsi Ruotsi
Lääni Västernorrlandin lääni
Maakunta Medelpad ja Hälsingland
Keskustaajama Sundsvall
Kuntakoodi 2281
Pinta-ala  ([1])
 – Maa 3 189,71 km²
Väkiluku (31.12.2021)  ([2]) 99 383
 – Väestötiheys 31,2 as./km²

Medelpadin maakunnan alueella sijainneet pitäjät. Pitäjien nimet lukevat pienimmällä, vuoden 1970 kuntajako hieman suuremmalla ja nykyisten kuntien nimet ovat kilpien sisällä. Entisten kuntien rajat ovat rosalla, nykyiset kirkkaanpunaisella ja maakuntaraja sinisellä.
Tjuvholmenin saari ja Skönsmonin asuinalue Sundsvallissa.

Sundsvallin kunta (ruots. Sundsvalls kommun) on Västernorrlandin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Medelpadiin ja Hälsinglandiin. Kunnan keskustaajama on Sundsvall.[3]

Kunnan maapinta-ala on 3 189,71 neliökilometriä (1.1.2016)[1] ja asukasluku 99 383 henkeä (31.12.2021).[2]

Vuonna 2007 kunnassa oli 100,46 km² peltoa,[4] joten saman ajankohdan maapinta-alaan[5] vertaamalla saadaan peltojen osuudeksi 3,1 prosenttia kunnan maapinta-alasta.

Kuntajaon kehitys

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan alueella sijaitsi Sundsvallin kaupunki ja 11 maalaiskuntaa, jotka perustuivat vanhaan pitäjäjakoon. Skönin maalaiskuntaan perustettiin vuonna 1884 Skönsmonin taajaväkinen yhdyskunta ja vuonna 1894 Gångvikenin ja Skönsbergin taajaväkiset yhdyskunnat. Kaikki kolme lakkautettiin vuonna 1948, jolloin Skönsmon liitettiin Sundsvallin kaupunkiin ja loppuosa kunnasta muutettiin Skönin kauppalaksi.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Indals-Liden (Holm, Indal ja Liden)
 • Selånger (Selånger ja Sättna)

Alnön, Attmarin, Njurundan, Stöden ja Tunan maalaiskuntiin sekä Skönin kauppalaan ja Sundsvallin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1963 Attmar ja Tuna yhdistettiin Matforsin maalaiskunnaksi. Kuntaliitokset Sundsvallin kuntablokissa toteutettiin vaiheittain. Jo vuonna 1965 kaupunkiin liitettiin Alnön ja Selångerin maalaiskunnat sekä Skönin kauppala. Vuonna 1971 kaupunki ja maalaiskunnat muutettiin kunniksi ilman aluemuutoksia. Vuonna 1974 Sundsvallin kunta sai nykyiset rajansa, kun Njurundan, Matforsin, Indals-Lidenin ja Stöden kunnat liitettiin siihen.

Nykyinen kuntavaakuna on entisen Sundvallin kaupungin vaakuna. Seuraavassa on esitetty nykyisen kunnan alueella aiemmin sijainneiden kuntien vaakunoita:

Väestönkehitys

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sundsvallin kunnan väestönkehitys 1950–2020
Vuosi Asukkaita
1950
  
76 657
1955
  
80 142
1960
  
83 190
1965
  
85 883
1970
  
90 795
1975
  
93 992
1980
  
94 742
1985
  
93 181
1990
  
93 808
1995
  
94 531
2000
  
93 126
2005
  
94 044
2010
  
95 732
2015
  
97 633
2020
  
99 439
Lähde: Statistiska centralbyrån (SCB).[6][2]

Kunnan väestö taustan mukaan on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tausta Tarkempi jaottelu Henkilöä
(31.12.2015)[7]
%
Ulkomaalaistaustaiset Ulkomailla syntyneet 9 771 10,0
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet ulkomailla 2 295 2,4
Ruotsalaistaustaiset Ruotsissa syntyneet, joiden vanhemmista toinen syntynyt Ruotsissa ja toinen ulkomailla 5 482 5,6
Ruotsissa syntyneet, joiden molemmat vanhemmat syntyneet Ruotsissa 80 085 82,0

Hieman vanhempien vuoden 2009 lopun tietojen mukaan kunnassa asui 1 541 Suomessa syntynyttä,[8] mikä vastasi 1,6 prosenttia kunnan väestöstä.

Vielä vanhempien vuoden 1984 lopun tietojen mukaan 4,1 prosenttia kunnan asukkaista oli ulkomailla syntyneitä. Tuolloin kunnassa asui 2 230 Suomessa syntynyttä,[9] mikä vastasi 2,4 prosenttia kunnan väestöstä.

Vuoden 2010 tietojen mukaan 20 vuotta täyttäneiden kuntalaisten mediaaninettotulot olivat 192 893 kruunua.[10] Vuodelta 2007 olevan tiedon mukaan kuntalaisten nettovarallisuuden mediaani oli 67 000 kruunua.[11]

Vuoden 2011 lopussa kunnan väestö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti:[12]

 • 0–17-vuotiaat: 19,8 %
 • 18–64-vuotiaat: 60,1 %
 • 65 vuotta täyttäneet: 20,1 %

Seuraava taulukko kuvaa työpaikkojen ja työllisten jakautumista eri elinkeinojen kesken. Luvut on laskettu kahdessa eri Statistiska centralbyrånin tilastossa[13][14] ilmoitettujen perusteellisempien tietojen pohjalta. "Päiväväestö" (ruots. dagbefolkning) kertoo kunnassa sijaitsevista työpaikoista ja "yöväestö" (ruots. nattbefolkning) puolestaan kunnassa asuvien elinkeinosta. Työpaikkaomavaraisuus on laskettu päivä- ja yöväestön suhteena. Alkutuotanto tarkoittaa maa- ja metsätaloutta sekä kalastusta. Jalostuksen kohdalla on laskettu yhteen tavaranvalmistus- ja kierrätysteollisuus, energia- ja ympäristöyritykset sekä rakennusteollisuus. Muut toimialat on laskettu palveluihin lukuun ottamatta niitä, joiden elinkeino on tuntematon.

Työpaikat ja työlliset vuonna 2010
Elinkeino
Työpaikat
(%)
Työlliset
(%)
  alkutuotanto 1,6 1,7
  jalostus 18,3 18,2
  palvelut 79,1 79,1
  tuntematon 1,1 1,1
  Työpaikkoja ja työllisiä 47 922 45 011
  työpaikkaomavaraisuus 106,5

Kunnassa on 26 taajamaa, joiden osuus kunnan väestöstä vuoden 2010 lopussa oli 84,1 prosenttia.[15] Taajamien ulkopuolella asui tuolloin 15 248 asukasta.[15] Seuraavassa on lueteltu kunnan alueella sijaitsevat taajamat väkilukuineen:[16]

# Taajama Väkiluku
(31.12.2010)
1 Sundsvall 50 712
2 Vi 4 997
3 Matfors 3 201
4 Johannedal 2 754
5 Kvissleby 2 614
6 Stockvik 2 359
7 Sundsbruk 2 137
8 Njurundabommen 1 983
9 Skottsund 1 069
10 Svartvik 949
11 Ankarsvik 944
12 Dingersjö 856
13 Essvik 752
14 Indal 661
15 Stöde 572
16 Fanbyn 526
17 Kovland 486
18 Vattjom 477
19 Juniskär 397
20 Tunadal 360
21 Lucksta 346
22 Klingsta och Allsta 342
23 Nedansjö 257
24 Gustavsberg 254
25 Liden 254
26 Hovid 225

Kunnan keskustaajama on lihavoitu. Vin taajaman nimenä on joskus ollut myös Alvik.[17]

Entiset taajamat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsissa on tilastoitu taajamaväestö aikaisemmin myös vuosina 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2005. Jonakin tai joinakin näistä vuosista kunnassa on ollut myös seuraavan luettelon mukaiset taajamat, jotka eivät enää ole taajamia:[17]

Yli 200 asukkaan taajamien lisäksi kunnassa on vuoden 2010 tietojen perusteella myös seuraavat 50–199 asukkaan pientaajamat:[18]

Entiset pientaajamat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsissa on tehty tilastoja pientaajamista aikaisemmin myös vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Seuraavat paikkakunnat ovat olleet pientaajamia jonakin tai joinakin vuosina vuosien 1995, 2000 ja 2005 aikana, mutta ne eivät olleet pientaajamia vuonna 2010:[19]

Kunnanvaltuusto

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsissa valitaan joka neljäs vuosi edustajat valtiopäiville, aluevaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kunnallisvaaleissa Sundsvallin kunta on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:[20]

 • Sundsvalls Första (16 valtuutettua)
 • Sundsvalls Andra (23 valtuutettua)
 • Sundsvalls Tredje (19 valtuutettua)
 • Sundsvalls Fjärde (23 valtuutettua)

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiopäivillä edustettuina olevien puolueiden saamat valtuustopaikat Sundsvallin kunnanvaltuustossa vuodesta 1973 lähtien.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 1973–2022[21]
Puolue
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
  Maltillinen kokoomus 7 7 11 12 13 9 13 12 14 10 17 25 16 16 {{{m2022}}}
  Keskustapuolue 22 21 17 15 10 11 8 6 5 7 7 3 4 7 {{{c2022}}}
  Liberaalit 5 8 7 4 10 8 8 7 4 10 8 7 5 5 {{{fp2022}}}
  Kristillisdemokraatit 0 0 0 0 0 1 4 0 7 5 4 1 2 4 {{{kd2022}}}
  Ympäristöpuolue vihreät 0 0 0 0 1 7 4 7 5 4 4 5 4 0 {{{mp2022}}}
  Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue 42 40 41 46 43 41 39 44 36 38 35 32 38 33 {{{s2022}}}
  Vasemmistopuolue 5 5 5 4 4 4 4 5 10 7 4 4 4 6 {{{v2022}}}
  Ruotsidemokraatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 10 {{{sd2022}}}
  Muut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 {{{övr2022}}}
  Yhteensä[22] 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”{”.
Kartta Sundsvallin kunnan piireistä.

Vuodesta 2016 alkaen kunta on jaettu seuraaviin piireihin:

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat:[23]

 • Sundsvalls Gustav Adolf
 • Skönsmon
 • Skön
 • Alnö
 • Sättna
 • Selånger
 • Stöde
 • Tuna
 • Attmar
 • Njurunda
 • Indal
 • Holm
 • Liden

Historialliset seurakunnat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki nykyisen kunnan alueella sijainneet seurakunnat.[24] Jos seurakunta on lakkautettu, niin sen perässä on asteriski (*). Mahdolliset suluissa lukevat nimet ovat seurakunnan vaihtoehtoisia tai vanhempia nimiä. Jos nimen perässä lukee kbfd, niin kyseessä "kirkonkirjapiiri" (ruots. kyrkobokföringsdistrikt), joka ei ole muodostanut omaa seurakuntaa, vaikka ne seurakuntiin rinnastetaankin.

 • Alnö
 • Attmar
 • Galtströms bruksförsamling*
 • Holm
 • Indal
 • Liden (Indals-Liden)
 • Njurunda
 • Selånger
 • Skön
 • Skönsmon
 • Stöde
 • Sundsvalls Gustav Adolf (Sundsvall)
 • Sundsvalls mosaiska
 • Svartvik*
 • Sättna
 • Tuna
 1. a b Kommunarealer den 1 januari 2016 (km²) (XLSX) Statistiska centralbyrån. Viitattu 12.6.2016. (ruotsiksi)
 2. a b c Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2021 Statistiska centralbyrån. Viitattu 15.6.2022. (ruotsiksi)
 3. Sundsvall Nationalencyklopedin. NE Nationalencyklopedin AB. Arkistoitu 17.8.2016. Viitattu 5.7.2016.
 4. Åkerarealens användning efter kommun och gröda. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999-2007 25.11.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 5. Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp (uppdateras ej). År 2000-2011 9.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 6. Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 januari 2012 (XLS) 20.2.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.8.2012. (ruotsiksi)
 7. Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2015 Statistiska centralbyrån. Viitattu 18.6.2016. (ruotsiksi)
 8. Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 (XLS) Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 9. Folkmängd 31 dec 1984 enligt indelningen 1 jan 1985: Del 3 Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Statistiska centralbyrån. Viitattu 25.12.2012. (ruotsiksi)
 10. Nettoinkomst 2010 (XLS) 25.1.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 11. Kommuner rangordnade efter störst genomsnittlig nettoförmögenhet per person 2007, korrigerad 2010-03-22 (XLS) 22.3.2010. Statistiska centralbyrån. Viitattu 13.1.2013. (ruotsiksi)
 12. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2011 (XLS) 19.4.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.11.2012. (ruotsiksi)
 13. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 14. Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000-2010 (XLS) 12.12.2011. Statistiska centralbyrån. Viitattu 11.1.2013. (ruotsiksi)
 15. a b Tätortsgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 16. Landareal, folkmängd och invånartäthet (inv/km2), per tätort 2005 och 2010 28.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 1.9.2012. (ruotsiksi)
 17. a b Befolkning i tätorter 1960-2010 (XLS) 29.5.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.10.2012. (ruotsiksi)
 18. Småorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010 (XLS) 2.10.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 5.10.2012. (ruotsiksi)
 19. Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1995-2010 Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Mandatfördelning per valkrets - Kommun (XLS) Valmyndigheten. Viitattu 30.9.2012. (ruotsiksi)
 21. Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018 Statistiska centralbyrån. Viitattu 15.6.2022. (ruotsiksi)
 22. Valtuustopaikkojen kokonaismäärä saatu laskemalla yhteen puolueiden saamien valtuustopaikkojen määrät.
 23. Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2011 (XLS) Statistiska centralbyrån. Viitattu 4.10.2012. (ruotsiksi)
 24. Församlingarna kommunvis Sveriges församlingar genom tiderna. Skatteverket. Viitattu 15.11.2012. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Sundsvalls kommun  –  Kuntajaon kehitys on käännöstä tästä ja maalaiskuntia koskevista artikkeleista.