Taajama

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Pientaajama)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Taajama (ruots. tätort, tansk. byområde, norj. tettsted) on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa käytössä oleva käsite, jonka avulla voidaan tilastoida väestökeskittymiä hallinnollisista rajoista riippumatta. Taajamaksi määritellään asutuskeskittymä, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja asuinrakennusten etäisyys on enintään 200 metriä.[1] Taajaman vastakohta on haja-asutusalue.

Koska taajamat eivät riipu hallinnollisista rajoista, niitä voi olla niin kaupungeissa kuin maaseutualueillakin. Useimmat taajamat kuuluvat vain yhteen kuntaan, mutta varsinkin suurten kaupunkien tapauksessa taajama voi jatkua useammankin naapurikunnan puolelle. Taajamaväestön osuus kunnan asukkaista eli taajama-aste vaihtelee huomattavasti. Joissakin kunnissa ei välttämättä ole lainkaan taajamia, joissakin esimerkiksi kirkonkylä on ainoa taajama tai sitten taajamia voi olla useita. Vain harvoissa kunnissa kaikki tai lähes kaikki kunnan asukkaat asuvat taajamissa.

Taajamat syntyvät ja kehittyvät kaupungistumisen tuloksena. Taajamatilastojen avulla voidaan tutkia väestön alueellista jakautumista paremmin kuin pelkkiä hallinnollisia alueita koskevien tilastojen perusteella. Taajamakäsite mahdollistaa esimerkiksi kaupunkirakenteen kehityksen tutkimisen. Taajamille on ominaista tiheä asutus, mutta väentiheydessä on suuria eroja pienten maaseututaajamien ja tiheään asuttujen kaupunkitaajamien välillä.

Taajaman määritelmää sovelletaan vain Pohjoismaissa, mutta monissa muissakin maissa on vaihtelevansisältöisiä määritelmiä sille, millainen asutus määritellään kaupunkimaiseksi, esimerkiksi Ranskan "unite urbaine". Taajama-alueiden määrittelemisessä käytetään usein apuna satelliitti- tai ilmavalokuvia.

Tilastollisen taajamakäsitteen lisäksi tieliikennelaissa on määräyksiä, jotka koskevat taajamamerkeillä rajattuja alueita.

Taajamat Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taajama alkaa Vimpelissä. Liikennemerkit eivät osoita tilastollisten taajamien rajoja. Eräissä pienissä taajamissa ole lainkaan taajaman liikennemerkkiä, ja toisaalta taas tietyillä sellaisilla paikkakunnilla, jotka eivät ole tilastotaajamia, voi olla taajamamerkki.

Taajama on Tilastokeskuksen määritelmän mukaan vähintään 200 asukkaan rakennusryhmä, jossa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Taajama-aste on taajamien väestön osuus koko kunnan väestöstä. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa.

Taajamien kasvu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraava taulukko kuvaa Suomen taajama- ja haja-asutusväestön kehitystä vuodesta 1960 lähtien vuoteen 1995 asti.

Vuosi Väkiluku Taajamat % Haja-asutusalueet Taajamien
maapinta-ala (km²)
1960[2] &&&&&&&&04446222.&&&&004 446 222 &&&&&&&&02486737.&&&&002 486 737 &&&&&&&&&&&&&055.090000055,9 &&&&&&&&01959485.&&&&001 959 485 &&&&&&&&&&&04849.02000004 849,2
1970[2] &&&&&&&&04598336.&&&&004 598 336 &&&&&&&&02948964.&&&&002 948 964 &&&&&&&&&&&&&064.010000064,1 &&&&&&&&01649372.&&&&001 649 372 &&&&&&&&&&&04944.&&&&004 944,0
1980[2] &&&&&&&&04784710.&&&&004 784 710 &&&&&&&&03448808.&&&&003 448 808 &&&&&&&&&&&&&072.010000072,1 &&&&&&&&01335902.&&&&001 335 902 &&&&&&&&&&&05958.06000005 958,6
1985[2] &&&&&&&&04910619.&&&&004 910 619 &&&&&&&&03743277.&&&&003 743 277 &&&&&&&&&&&&&076.020000076,2 &&&&&&&&01076342.&&&&001 076 342 &&&&&&&&&&&06413.09000006 413,9
1990[2] &&&&&&&&04998478.&&&&004 998 478 &&&&&&&&03992599.&&&&003 992 599 &&&&&&&&&&&&&079.070000079,7 &&&&&&&&01015879.&&&&001 015 879 &&&&&&&&&&&07519.05000007 519,5
1995[2] &&&&&&&&05116826.&&&&005 116 826 &&&&&&&&04149013.&&&&004 149 013 &&&&&&&&&&&&&081.010000081,1 &&&&&&&&&0967813.&&&&00967 813 &&&&&&&&&&&07594.09000007 594,9

Seuraavassa on esitetty vielä taajamaväestö vuosina 2000, 2005 ja 2011. Aiempien vuosien tiedoista poiketen taajama- ja haja-asutusväestön lisäksi on ilmoitettu myös asuinpaikaltaan tuntemattoman väestön määrä.

Vuosi Väkiluku Taajamat % Haja-asutusalueet Tuntematon Taajamien
maapinta-ala (km²)
2000[3] &&&&&&&&05181115.&&&&005 181 115 &&&&&&&&04262809.&&&&004 262 809 &&&&&&&&&&&&&082.030000082,3 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&06806.09000006 806,9
2005[4] &&&&&&&&05255580.&&&&005 255 580 &&&&&&&&04387725.&&&&004 387 725 &&&&&&&&&&&&&084.030000084,3 &&&&&&&&&0816022.&&&&00816 022 &&&&&&&&&&051833.&&&&0051 833 &&&&&&&&&&&07171.07000007 171,7
2011[5] &&&&&&&&05401267.&&&&005 401 267 &&&&&&&&04507493.&&&&004 507 493 &&&&&&&&&&&&&084.040000084,4 &&&&&&&&&0833541.&&&&00833 541 &&&&&&&&&&060233.&&&&0060 233 &&&&&&&&&&&06511.02400006 511,24[6]

Tiedoista nähdään, että Suomen kokonaisväkiluku, taajamien väkiluku ja taajamissa asuvien osuus maan väestöstä ovat jatkuvasti nousseet. Haja-asutusalueilla asuvien määrä on puolestaan laskenut alle puoleen siitä mitä se oli vuonna 1960. Vuoden 1995 jälkeisten tietojen vertailukelpoisuutta myöhempiin hankaloittaa se, että tuntematon väestö on tilastoitu erikseen, kun vuosilta 1960–1995 on ilmoitettu vain taajamissa ja haja-asutusalueilla asuva väestö. Myös taajamien rajausmenetelmissä on voinut tapahtua sellaisia muutoksia, jotka heikentävät tietojen vertailukelpoisuutta eri vuosien välillä.

Taajamien lukumäärä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraava taulukko kuvaa Suomen taajamien lukumäärän kehitystä vuodesta 1960 lähtien vuoteen 2011 asti.

Vuosi Taajamia
1960[3] &&&&&&&&&&&01137.&&&&001 137
1970[3] &&&&&&&&&&&01045.&&&&001 045
1980[3] &&&&&&&&&&&01001.&&&&001 001
1985 0Virhe lausekkeessa: tunnistamaton sana ”tieto”.0Virhe lausekkeessa: tunnistamaton sana ”tieto”tieto puuttuu
1990[3] &&&&&&&&&&&&0874.&&&&00874
1995[3] &&&&&&&&&&&&0906.&&&&00906
2000[3] &&&&&&&&&&&&0747.&&&&00747
2005[4] &&&&&&&&&&&&0745.&&&&00745
2011[7] &&&&&&&&&&&&0747.&&&&00747

Taajamien lukumäärä on vähentynyt selvästi vuodesta 1960, jolloin taajamia oli yli 1 100. Sen jälkeen monet pienet taajamat ovat joko lakanneet olemasta taajamia tai kasvaneet yhteen viereisten, suurempien taajamien kanssa. 2000-luvulla taajamien määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla: vuosien 2000, 2005 ja 2011 taajamarajausten perusteella taajamia on ollut hiukan alle 750.

Suurimmat taajamat vuonna 2016[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa taulukossa on lueteltu Suomen kymmenen suurinta taajamaa asukasluvun perusteella vuoden 2016 lopussa.[8]

Taajama Väkiluku
(31.12.2016)
Helsingin keskustaajama 1 249 820
Tampereen keskustaajama 330 711
Turun keskustaajama 269 057
Oulun keskustaajama 198 358
Jyväskylän keskustaajama 121 782
Lahden keskustaajama 118 119
Kuopion keskustaajama 88 023
Porin keskustaajama 84 536
Vaasan keskustaajama 67 979
Joensuun keskustaajama 67 193

Taajamat Ruotsissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Luettelo Ruotsin taajamista (2010)
Pääartikkeli: Luettelo Ruotsin pientaajamista (2010)
Ruotsin 50 suurinta taajamaa kartalla. Tilanne on vuoden 2005 taajamarajauksen mukainen.

Ruotsissa ja ruotsin kielessä taajaman nimitys on tätort. Taajama on tiheäänasuttu alue, jossa on vähintään 200 asukasta, talojen välinen etäisyys on alle 200 metriä ja loma-asuntojen osuus on alle 50 prosenttia. Muissa Pohjoismaissa määritelmä ei sisällä vaatimuksia loma-asuntojen osuudesta.[9]

Taajamien lisäksi Ruotsissa on myös pientaajamia (ruots. småort). Pientaajamalla tarkoitetaan asutuskeskittymää, jossa on 50–199 asukasta, ja talojen etäisyys on enintään 150 metriä. Pientaajamassa voi olla myös yli 200 asukasta, jos loma-asuntojen osuus on yli 50 prosenttia.[10]

Ruotsin tilastoviranomainen Statistiska centralbyrån (SCB) määrittelee taajamat joka viides vuosi. Ruotsin maanmittauslaitos päättää uusien taajamien nimistä yhteistyössä läänihallitusten ja muiden viranomaisten kanssa. Jokaisella taajamalla on nimen lisäksi myös nelinumeroinen taajamakoodi.

Vuoden 2010 taajamarajauksen perusteella Ruotsissa oli 1 956 taajamaa. 85 % Ruotsin väestöstä asui tuolloin taajamissa. Yli 100 000 asukkaan taajamia oli seitsemän. Seuraavassa on lueteltu Ruotsin 10 väkiluvultaan suurinta taajamaa:[11]

Taajamat Tanskassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Luettelo Tanskan taajamista (2015)

Tanskassa taajaman nimitys on by tai byområde. Vaikka "by" tarkoittaa yleiskielessä myös kaupunkia, niin kaupunkioikeudet aiemmin omanneiden paikkakuntien nimitys on Tanskassa købstad. Sillä tarkoitetaan asutuskeskuksia, joissa on yli 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys on enimmillään 200 metriä. Poikkeuksia etäisyyssääntöön ovat julkiset rakennukset, hautausmaat ja vastaavat. Kööpenhaminan asutuskeskittymä Hovedstadsområdet määriteltiin vuoteen 1998 laskemalla yhteen alueen kuntien kokonaisväkiluvut. Vuodesta 1999 alueen kunnissa on kuitenkin eroteltu yhteen kuuluva asutus ja kuntien muut alueet.[12] Vuoden 2009 alussa 86,5 % tanskalaisista asui taajamissa.[13]

Tanskan 10 suurinta taajamaa 1.1.2012 olivat:[14]

Taajamat Norjassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Luettelo Norjan taajamista (2013)
Oslon taajama 1.1.2005. Kaikki vaaleanvihreällä merkitty alue kuuluu Oslon taajamaan. Harmaat osat tämän alueen keskellä kuvaavat taajaman sisällä olevia keskustavyöhykkeitä. Kartassa näkyvät myös kuntarajat mustalla ja kuntien nimet harmaalla. Kartan lähde: Statistisk sentralbyrå.

Norjassa taajaman nimitys on bokmåliksi tettsted ja nynorskiksi tettstad. Norjankielisen termin alkuperänä on ruotsalainen taajamakäsite, joka otettiin Norjassa käyttöön 1950-luvulla. Norjassa taajama määritellään siten, että rakennusten etäisyys saa olla korkeintaan 50 metriä, ja taajaman väkiluvun on oltava vähintään 200 asukasta. Rakennusten välisen etäisyyden osalta määritelmä on muiden Pohjoismaiden määritelmiä tiukempi. Joitakin poikkeuksia 50 metrin säännöstä kuitenkin sallitaan; esimerkiksi puistoja ja teitä ei oteta huomioon etäisyyttä laskettaessa. Vuoden 2011 alussa lähes 80 prosenttia Norjan väestöstä asui taajamissa.[15]

Norjan 10 suurinta taajamaa 1.1.2012 olivat:[16]

Taajamat Virossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Myös Virossa määritettiin vuoden 2011 väestönlaskennassa taajamat (vir. tiheasustusega paikkond),[17] joiden asukasluku on vähintään 200 henkeä ja joissa rakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä. Virossa on 369 taajamaa, joissa asuu noin 85 prosenttia maan väestöstä. Tallinna on suurin taajama sekä väkiluvultaan että pinta-alaltaan.[18]

Tieliikennetaajamat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]


Tieliikenteessä taajama tarkoittaa Suomessa tieliikenneasetuksessa määritellyllä taajamamerkillä (numero 571) merkittyä aluetta, jolla ei saa ajaa yli 50 kilometriä tunnissa -nopeutta. Taajaman liikennemerkki otettiin Suomessa käyttöön huhtikuussa 1982.[19]

Taajaman ja taajaman ulkopuolisen alueen välillä on useita lainsäädännöllisiä eroja, muun muassa:

 • Moottori- ja moottoriliikennetiet eivät voi kuulua taajama-alueeseen (pääasiassa muutkaan katuverkon ulkopuoliset tiet eivät kuulu taajamaan)
 • Taajamassa koirat on pidettävä kytkettynä
 • Maastopysäköinti taajamassa ei ole sallittua

Seuraavassa on kuvat taajaman alkamista ja päättymistä kuvaavista liikennemerkeistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Taajamissa asuu 84 prosenttia väestöstä 15.1.2008. Tilastokeskus. Viitattu 2.8.2012.
 2. a b c d e f Taajamat 1995. Väestölaskenta 1995: Osa 4. Helsinki: Tilastokeskus, 1997. ISBN 951-727-322-3.
 3. a b c d e f g Suomen tilastollinen vuosikirja 2002 (PDF) (sivut 68 ja 74) Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doria: Tilastollinen päätoimisto. Viitattu 23.4.2013.
 4. a b Tilastolliset taajamat 2005. Tilasto (julkaisematon aineisto). Helsinki: Tilastokeskus, 2008.
 5. Taajama-aste alueittain 31.12.2011 8.2.2013. Tilastokeskus. Viitattu 23.4.2013.
 6. Tässä on laskettu yhteen kaikkien taajamien maapinta-alat artikkelin Luettelo Suomen taajamista tilastosta. Muilla riveillä pinta-alatieto on ilmoitettu suoraan lähteessä.
 7. Viittausvirhe: Virheellinen <ref>-elementti; viitettä taajamaluettelo 2011 ei löytynyt
 8. Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2016 Tilastokeskus. Viitattu 28.11.2017.
 9. Tätorter; arealer, befolkning Statistiska centralbyrån. Viitattu 2.8.2012. (ruotsiksi)
 10. Småorter 2005 (PDF) 27.6.2007. Statistiska centralbyrån. Viitattu 23.9.2011. (ruotsiksi)
 11. Tätorter 2010, arealer, befolkning (korrigerat 2011-06-20) 31.12.2015. Statistiska centralbyrån. Viitattu 2.8.2012. (ruotsiksi)
 12. Boliger och husstande på byområder 23.4.2012. Danmarks Statistik. Viitattu 3.8.2012. (tanskaksi)
 13. Byopgørelsen 1. januar 2009 (PDF) Statistiske Efterretninger. 6.4.2009. Danmarks Statistik. Viitattu 3.8.2012. (tanskaksi)
 14. Nyt fra Danmarks Statistik: Byopgørelsen 1. januar 2012 (PDF) Danmarks Statistik. Viitattu 13.2.2013. (tanskaksi)
 15. Befolkningsstatistikk. Befolkning og areal i tettsteder, 1. januar 2011 17.6.2011. Statistisk sentralbyrå. Viitattu 2.8.2012. (norjaksi)
 16. Tabell 1 Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2012 Statistisk sentralbyrå. Viitattu 12.4.2013. (norjaksi)
 17. REL 2011: Eestis on 369 tiheasustusega paikkonda stat.ee. 26.3.2014. Eesti Statistika. Viitattu 18.7.2014. (viroksi)
 18. PHC 2011: There are 369 built-up localities in Estonia 26.3.2014. Statistics Estonia. Viitattu 18.7.2014. (englanniksi)
 19. https://nakoislehti.hs.fi/51b50a97-29c7-4c44-95b1-3e17a882214c/12?q=

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Yleinen väestölaskenta 1960 II: Väestön ikä, siviilisääty, pääkieli ym.. Suomen virallinen tilasto VI C:103. Helsinki: Tilastollinen päätoimisto, 1963.
 • Väestölaskenta 1970 Osa I: Yleiset demografiset tiedot. Suomen virallinen tilasto VI C:104. Helsinki: Tilastokeskus, 1973.
 • Väestölaskenta 1970 Osa IV: Taajamat 1960–1970. Suomen virallinen tilasto VI C:104. Helsinki: Tilastokeskus, 1976.
 • Taajamat 1990. Väestölaskenta 1990: Osa 11. Helsinki: Tilastokeskus, marraskuu 1992. ISBN 951-47-6528-1.
 • Taajamat 1995. Väestölaskenta 1995: Osa 4. Helsinki: Tilastokeskus, 1997. ISBN 951-727-322-3.
 • Tilastolliset taajamat 2000. Helsinki: Tilastokeskus, 2003. ISBN 952-467-135-2.
 • Tilastolliset taajamat 2005. Tilasto (julkaisematon aineisto). Helsinki: Tilastokeskus, 2008.

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tanska[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Norja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viro[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: sv:Tätort  –  Osia artikkelista käännetty ruotsinkielisestä artikkelista.