1900-luvun filosofia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1900-luvulla filosofia toi mukanaan mullistuksia, jotka synnyttivät erilaisia keskenään ristiriitaisia filosofisia suuntauksia, mitä tulee filosofien suhteeseen tiedon perusteisiin ja erilaisiin absoluuttisiin totuuksiinselvennä. Klassiset itsestäänselvyydetselvennä heitettiin useimmiten menemään, ja filosofian kohteeksi tulivat uudet yhteiskunnalliset, taloudelliset, tieteelliset, eettiset ja loogiset ongelmat. Tämän seurauksena 1900-luvun filosofia voidaan kuvata joukkona erilaisia suuntauksia, jotka ovat pyrkineet eri tavoin poistamaan, säilyttämään tai uudistamaan aiemmin kuviteltuja rajoitteitaselvennä.

Vuosisadan aikana muun muassa suhteellisuusteoria, kvantti- ja ydinfysiikka, kybernetiikka, genetiikka ja lingvistiikka, sekä vuosisadan laaja kirjallinen tuotanto ja sen kuluessa syntynyt laaja elokuva- ja muu joukkoviestintäteollisuus ovat muuttaneet filosofista ajattelua ja tarjonneet ajattelulle uusia pohdiskelun aiheita. Tieteenfilosofia, matematiikan filosofia ja epistemologia ovat kehittyneet suuntiin, jotka vaikuttavat osittain toistensa vastustajilta, mitä tulee muun muassa suhteessa tietoisuuteenselvennä. Tämä näkyy muun muassa vuosisadan alkupuolella syntyneiden analyyttisen filosofian ja fenomenologisen ajattelun eroissaselvennä.

Yhtä lailla monet vuosisadan suuret historialliset tapahtumat ovat toisaalta saattaneet useat filosofiset opit ihmisten pohjimmaisesta rationaalisuudesta kyseenalaisiksi, siinä missä toiset tapahtumatselvennä ovat toisaalta luoneet hetkittäisesti uutta toivoa. Suurimpia ajatteluun vaikuttaneita tapahtumia ovat olleet ensimmäinen ja toinen maailmansota, Venäjän vallankumous, eurooppalaisen fasismin nousu ja sitä seurannut eurooppalaisen parlamentaarisen demokratian kriisi 1930- ja 1940-luvuilla, holokausti, ydinaseiden käyttö toisen maailmansodan päätteeksi Japanissa, siirtomaasodat, Yhdistyneiden kansakuntien synty, yleismaailmallisten ihmisoikeuksien määrittely ja nousu, Vietnamin sota, vuoden 1968 vallankumousliikehdinnän epäonnistuminen, Neuvostoliiton ja rautaesiripun romahtaminen, globalisaatio ja kasvanut yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus, uskonnollisen fundamentalismin nousu sekä ajoittain vastustamattomastiselvennä toistuvat kansanmurhat. Seurauksen erityisesti moraalifilosofian, poliittisen filosofian ja uskonnonfilosofian tarpeet ovat lisääntyneet huomattavasti.

1900-luvun filosofeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1900-luvun filosofeja.

Filosofisia koulukuntia, liikkeitä ja suuntauksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kvasi-filosofisia yhteiskunnallisia, akateemisia, taiteellisia ynnä muita liikkeitä, koulukuntia ja suuntauksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]