Tataarit

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli kertoo tataareista yleisesti. Volgan tataareille ja Krimin tataareille on omat artikkelinsa.
Tataarit
татарлар
tatarlar
татары
تاتارلر
Tataarikauppias Abdulvali Yaushev 1800-luvulla.
Tataarikauppias Abdulvali Yaushev 1800-luvulla.
Väkiluku n. 7 miljoonaa[1]
Asuinalueet  Venäjä[2] 5 554 601
 Uzbekistan[3] 467 829
 Kazakstan 204 229
 Ukraina[4] 73 304
 Turkmenistan[5] 35 501
 Kirgisia 31 500
 Tadžikistan 19 000
 Yhdysvallat[6] 11 000
 Kiina 5 000
 Suomi 600-700
 Japani 600-2000 
 Australia yli 500
 Tšekki yli 300
 Sveitsi 150
Kielet tataari
venäjä
paikalliset kielet
Uskonnot enemmistö: sunni-islam
vähemmistö: ortodoksinen kirkko

Tataarit (tat. татарлар, tatarlar, تاتارلر, ven. татары, tatary) on Euraasian mantereella ja etenkin Venäjällä asuvien kyseisen nimen omaavien eri turkkilaisten väestöjen yleisnimitys. Isoin ryhmittymä tataareita on Volgan tataarit, jotka ovat venäläisten jälkeen maan toiseksi suurin etninen ryhmä. Tataarivähemmistöjä asuu myös entisillä Neuvostoliiton alueilla sekä maissa kuten Puolassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Myös Suomessa on oma tataariyhteisö.[7][8]

Venäjän keisarikunnassa lähes kaikki maan turkkilaiset kansat tunnettiin lopulta "tataareina". Sittemmin nimi liitetään lähinnä vain Volgan- ja Krimin tataareihin, joista juuri volgalaiset tunnetaan usein yksinkertaisesti tataareina (tatarlar). Nimitys juontaa juurensa Kultaisen ordan aikakaudelle ja alun perin muinaisturkkilasiin kirjoituksiin.

Tataarit ovat pääsääntöisesti uskonnoltaan sunnalaisia muslimeja.[7]

Historiallisesti tataareja sekoittui myös venäläisten kanssa ja täten monet aateliset omaavat tataarijuuria.[7] Tataaritaustainen ja Tšingis kaanin jälkeläinen Simeon Bekbulatovitš toimi Venäjän hallitsijana.[9]

Etymologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tausta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimi "tataari" käännettiin ensimmäisen kerran kiinalaisen Liu-Song-dynastian (v. 420–479) historiallisessa tekstissä "Sòng Shū" muotoon 大檀 Dàtán sekä 檀檀 Tántán (keskikiinaksi: daH-dan ja dan-dan). Sillä viitattiin Rouranin kaanikunnan väestöön, jotka olivat polveutuneet proto-mongolialaisesta Donghu-heimosta.[10][11][12][13]

Ensimmäinen tarkka puhtaaksikirjoitus nimestä löytyy muinaisturkkilaisella kielellä kirjoitettuna hallitsijoiden Kül Tiginin ja Bilge Qaghanin monumenteista: 𐰆𐱃𐰔⁚𐱃𐱃𐰺⁚𐰉𐰆𐰑𐰣, Otuz Tatar Bodun ('Kolmekymmentä tataaria -klaani'), 𐱃𐰸𐰔⁚𐱃𐱃𐰺, Tuquz Tatar ('Yhdeksän tataaria'). Nämä viittaavat Mongolian ylängön tataarikonfederaatioon ja todennäköisimmin proto-mongolilaisiin Shiwei-heimoihin.[14][15][16][17]

1200-luvulle tultaessa Tšingis-kaanin sotureita kutsuttiin "tataareiksi". He olivat etnisyydeltään mongoleja ja turkinsukuisia. Kultaisen Ordan aikaan (1242–1502) tataari alkoi vähitellen merkitsemään etenkin kyseisen valtion kiptšakkiväestöä, johon mongolijohto ja muut kansat olivat sulautuneet.[18]

Volgan tataarien uskotaan ainakin osittain polveutuvan juuri Kultaisen ordan tataareista. Krimin tataarien esi-isät eli kumaanit tunnettiin myös tuona aikana tataareina.[19][20]

Termi Venäjän keisarikunnassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Volgan tataarit kutsuivat itseään Venäjän keisarikunnan aikaan yleensä enemmän "muslimeiksi", tai alaryhmät omilla nimityksillään. Jotkut myös käyttivät bolgaari-nimeä. Kultaisen ordan aikaan feodaaliylhäisö oli käyttänyt väestöstä kyseistä nimitystä, mutta lopulta myös venäläiset feodaalit ja tsaarin hallinto alkoivat kutsua heitä tataareiksi. On oletettu, että juurikin venäläisten käyttämänä termistä muodostui omanlainen haukkumanimitys, jolla heidät yhdistettiin "Venäjän valtion vanhoihin vihollisiin", eli mongoleihin, ja etenkin Tšingis-kaanin sotureihin. Yksittäisten tataarien haastattelujen perusteella he tunsivat alemmuuden tunnetta seurauksena ja täten välttivät nimitystä.[21][19][8]

Krimin tataarit myöskin tunnettiin tataareina Venäjän keisarikunnassa. 1900-luvulla vaikuttaneet krimiläiset historioitsijat kuten Halil İnalcık ja İlber Ortaylı välttivät volgalaisten tavoin termiä kokien sen luoden yhteyden mongolien tataarikonfederaatioon. He tunnistivat kansansa "krimiläisinä" tai "kumaaneina", viitaten ennen mongoli-invaasiota Pontiselle arolle asettuneisiin kumaani-kiptšakki -heimoihin.[22][23][24]

Sekaannusta loi myös se, että Venäjän keisarikunnassa lähes kaikkia muitakin maan turkkilaisia kansoja alettiin kutsua "tataareiksi". Esimerkkinä tästä muun muassa azerit, jotka tunnettiin "Kaukasian tataareina". Nämä kansat eivät yleensä nimeä enää käytä.[8][25][26][27]

Neuvostoliiton aikaan tataarinimitys lopulta jäi etenkin Volgan- ja Krimin tataareille. Kolmanneksi suurin ryhmä sipiirit tunnetaan myös Siperian tataareina. Kuitenkin vielä vuoden 1926 väestölaskennassa eri heimoja tunnistautui omilla nimillään; volgalaisista esimerkiksi misäärit ja teptjaarit.[7][27][28]

"Tataari" ei lopulta tiettävästi ole kuitenkaan alun perin pelkkä eksonyymi. Kultaisen ordan polovtsi-kiptšakkien sanotaan kutsuneen itseänsä tataareiksi.[29]

Krim ja Volga[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Krimintataarien lippu.
Tatarstanin lippu.

Tataarien suurimmat pääryhmät muodostaa Krimin tataarit ja Volgan tataarit. (lukuisine alaryhmineen). He ovat kaksi eri kansaa niin geneettisesti kuin kielellisesti, joskin molempien kielet kuuluvat turkkilaisten kielten luoteishaaraan.

Muodostuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Krimin tataarien etnogeneesi alkoi kun Krimille 1000-luvulla ilmestyneet kumaanit yhdistyi sen muihin kansoihin. Näihin lukeutuu muun muassa kreikkalaiset, italialaiset, armenialaiset, gootit, ja sarmaanit. 1400-luvun loppuun mennessä oli paljolti muotoutunut perusta itsenäiselle etniselle ryhmälle; islamin usko, ja kiptšak-kumaanilainen kieli.[30][31][32]

Volgan tataarit muodostaa eri alaryhmät, ja täten myös tosistaan poikkeavia ryhmäkohtaisia vaikutteita on havaittavissa. Yleisesti kuitenkin kahdeksi pääteoriaksi lasketaan enemmistön heistä polveutuvan joko Kultaisen ordan tataareista, eli lähinnä kiptšakeista, ja toisen mukaan seudun aikaisemmasta väestöstä, bolgaareista. Jotkut kokevat näiden molempien ottaneen osaa heidän muodostumiseen. Etnogeneesi kazanilaisilla ja misääreillä tapahtui lopulta Kultaisen ordan jälkeen muodostuneiden Kazanin- ja Qasimin kaanikuntien aikaan 1400-1600 -lukujen välillä.[33][34][35][36][7]

Krimiläisten esi-isät kuuluivat myös Kultaiseen ordaan ennen kuin perustivat Krimin kaanikunnan. Tataari-termi juontaakin juurensa ordan aikakaudelle. Sittemmin, heidät erotetaan usein niin, että Volgan tataarit tunnetaan yksinkertaisesti tataareina, ja krimiläiset juurikin "Krimin tataareina", tai "krimiläisinä".[37][7][38]

Kieli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Molemmat krimintataari ja (Volgan) tataari luetellaan turkkilaisten kielten luoteishaaraan, eli kiptšakkilaisiin kieliin. Krimiläisten kieli kuuluu sen kiptšak-kumaani -alaryhmään, ja tataari kiptšak-bolgaarin alaryhmään. Krimintataarin lähimmät sukukielet ovat kumykki, karatšai-balkaari ja karaiimi. Volgan tataarin puolestaan baškiiri, sekä niin sanottu vanha tataari, eli türki, jota käytettiin kirjakielenä 1900-luvun alkuun saakka Volgan- ja Uralin alueella.[39][40][41]

Siperia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Sipiirit

Kolmas alueellinen pääryhmä tataareja on Siperian tataarit eli sipiirit. Vuonna 2010 Siperiassa laskettiin olevan 500 000 "tataaria", mutta heidän koostuessa myös sinne muuttaneista Volgan tataareista sekä muista turkkilaisista on epäselvää kuinka suuri osa näistä on alkuperäisiä sipiirejä.[42][43]

Sipiirien katsotaan olevan Siperian kaanikunnan jälkeläisiä. Maantieteellisesti Siperian tataarit on jaettu kolmeen pääryhmään. Siperian tataarien kieltä on pidetty kolmantena tataarimurteena, mutta myös erillisenä kielenä. Siperian tataarit muodosti osittain turkkilaiset ja mongolit, lähinnä kuitenkin eri siperialaiset heimot.[44][45]

Geneettisten tutkimusten mukaan Krimin-, Volgan- ja Siperian tataareilla ei pääsääntöisesti ole yhteisiä esi-isiä.[46]

Tataariryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Myös Yhdysvalloista löytyy tataariyhteisö. Se muodostui tataareista, jotka muuttivat sinne Kiinasta, Japanista, Koreasta ja Turkista. He perustivat Kaliforniassa vuonna 1960 yhdistyksen ”The American Turko-Tatar Association”.[47]

Entisiä tataariryhmiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Venäjän keisarikunnan aikaan oli myös muita turkkilaisia kansoja jotka oltiin nimetty "tataareiksi", mutta he eivät pääsääntöisesti kyseistä nimeä nykypäivänä käytä. Näihin kuului muun muassa nogaitataarit (nogait), altaintataarit (altailaiset), sekä Kaukasian tataarit / vuoristolaistataarit (azerit, karatšait ja balkaarit).[48]

Tunnettuja tataareja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tunnetut suomentataarit on lueteltu erikseen omassa artikkelissa.

Listassa enimmäkseen Volgan tataareja.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Baibulat, Muazzez: Tampereen Islamilainen Seurakunta: juuret ja historia. Tampere: Tampereen islamilainen seurakunta, 2004. ISBN ISBN 952-91-6753-9.
 • Bedretdin, Kadriye: Kirjoituksia Suomen Tataareista. Tampere: Suomen Itämainen Seura, 2011. ISBN 978-951-9380-78-0.
 • Halikov, A. H. 1991: Tataarit, keitä te olette? Suomeksi tekijän täydentämänä toimittaneet Ymär Daher ja Lauri Kotiniemi. Abdulla Tukain Kulttuuriseura r.y.
 • Leitzinger, Antero: Mishäärit - Suomen vanha islamilainen yhteisö. Kirja-Leitzinger, 1996. ISBN 952-9752-08-3.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Tatarstan President 2021. RadioFreeEurope[vanhentunut linkki].
 2. Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей 7.3.2011. Demoscope.ru.
 3. Uzbekistan – Ethnic minorities ula.uzsci.net. [vanhentunut linkki]
 4. About number and composition population of Ukraine by data All-Ukrainian census of the population 2001 Ukraine Census 2001. State Statistics Committee of Ukraine.
 5. Asgabat.net-городской социально-информационный портал: Итоги всеобщей переписи населения Туркменистана по национальному составу в 1995 году.
 6. Tatar in United States Joshua Project.
 7. a b c d e f Tatars newworldencyclopedia.org.
 8. a b c Volga Tatars encyclopedia.com.
 9. Georgy Manaev: How a Tatar Khan ruled Russia rbth.com. Viitattu 15.3.2023.
 10. Golden, Peter B. "Some Notes on the Avars and Rouran": The Steppe Lands and the World beyond Them. 2013. (s. 54-56)
 11. Songshu vol. 95. "芮芮一號大檀,又號檀檀" tr. "Ruìruì, one appellation is Dàtán, also called Tántán"
 12. Weishu vol. 103 "蠕蠕,東胡之苗裔也,姓郁久閭氏。" tr. "Rúrú, offsprings of Dōnghú, surnamed Yùjiŭlǘ"
 13. Edwin G: Ji 姬 and Jiang 姜: The Role of Exogamic Clans in the Organization of the Zhou Polity (s. 20) dartmouth.edu. Arkistoitu 18.11.2017. Viitattu 3.3.2023.
 14. Ross, E. Denison; Vilhelm Thomsen (1930). "The Orkhon Inscriptions: Being a Translation of Professor Vilhelm Thomsen's Final Danish Rendering". Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London. 5 (4, 1930): 861–876.
 15. Vilhelm Ludvig Peter Thomsen: Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées archive.org. 1896.
 16. Раднаев В. Э. (2012). Монгольское языкознание в России в 1 половине XIX в.: проблемы наследия (т. 1, ч. 1). Улан-Удэ: БНЦ СО РАН. Б. В. Базаров. p. 228. ISBN 978-5-7925-0357-1.
 17. Авляев Г. О. (2002). Происхождение калмыцкого народа (2-е изд., перераб. и испр ed.). Элиста: Калм. кн. изд-во. p. 10. ISBN 5-7539-0464-5.
 18. Leitzinger 1996, s. 21-22
 19. a b Excerpts from "The Volga Tatars, a Profile in National Resilience" groznijat.tripod.com. Viitattu 2.3.2023.
 20. Гаркавец А. Н. Codex Cumanicus: Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII—XIV веков // Кыпчакское письменное наследие. — Алматы: Касеан; Баур, 2007. — Т. II. — С. 63—120.
 21. Halikov, A. H. 1991
 22. Sabriye Dikbasan: Kirim Bİr Rus Topraği Miydi academia.edu. Viitattu 3.3.2023.
 23. İlber Ortayli eurasian-research.org. Viitattu 3.3.2023.
 24. Jeffrey E. Cole: Ethnic Groups of Europe, s. 84–87. ABC-CLIO, 2011. ISBN 978-1-59884-302-6.
 25. Dmitry Gorenburg: Tatars as Meso-Nation src-h.slav.hokudai.ac.jp.
 26. Милли-мәдәни мирасыбыз: Томск өлкәсе татарлары. – Казан, 2016. – 432 б. – (Фәнни экспедицияләр хәзинә сен­нән; ундүртенче китап). ISBN 978 ­5­93091­216­6
 27. a b «Татарская проблема» во всероссийской переписи населения (взгляд из Москвы) tataroved.ru. Arkistoitu 2.6.2019. Viitattu 14.3.2023.
 28. Сибирские татары tatarica.org.
 29. Гаркавец А. Н. Кыпчакские языки. — Алма-Ата: Наука, 1987. — С. 18.
 30. Очерки истории и культуры крымских татар. / Под. ред. Э. Чубарова. — Симферополь, Крымучпедгиз, 2005.
 31. А. И. Айбабин Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь. Дар. 1999
 32. Мухамедьяров Ш. Ф. Введение в этническую историю Крыма. // Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки. — Moscow: Наука. 2003.
 33. Azade-Ayse Rorlich: The Volga Tatars: A Profile in National Resilience (Hoover Institution Press Publication) - 1986 - ISBN: 978-0817983925
 34. Leitzinger 1996, s. 8, 20, 35
 35. Из Татарского энциклопедического словаря ite.antat.ru.
 36. Azade-Ayshe Rorlich: Excerpts from "The Volga Tatars, a Profile in National Resilience" groznijat.tripod.com. 1986. Viitattu 15.3.2023.
 37. Khanate of Crimea britannica.com.
 38. Озенбашлы Энвер Мемет-оглу. Крымцы. Сборник работ по истории, этнографии и языку крымских татар. — Акмесджит: Доля, 1997.
 39. Jazyki Rossijskoi Federatsii i sosednih gosudarstv. Tom II, s. 161. Moskva: Nauka, 2001. ISBN 5-02-011268-2.
 40. Baskakov, N.A.: Tjurkskije jazyki, s. 155–157, 160. Moskva: KomKniga, 2006. ISBN 5-484-00515-9.
 41. Jazyki mira: Tjurkskije jazyki, s. 126–138. Moskva: Indrik, 1997. ISBN 5-85759-061-2.
 42. Национальный Состав Населения gks.ru.
 43. Siberian Tatars newasp.omskreg.ru. Arkistoitu 27.2.2002. Viitattu 16.3.2023.
 44. Bennigsen, Alexandre; Wimbush, S. Enders (1986). "The Siberian Tatars". Muslims of the Soviet Empire : A Guide. Bloomington, Indiana University Press. s. 231–232. ISBN 0-253-33958-8.
 45. Levinson, David (1996). Encyclopedia of World Cultures. G.K. Hall. s. 340. ISBN 978-0-8161-1808-3.
 46. Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар cyberleninka.ru.
 47. American Turko Tatar Association attasf.org. Viitattu 9.12.2022.
 48. Милли-мәдәни мирасыбыз: Томск өлкәсе татарлары. – Казан, 2016. – 432 б. – (Фәнни экспедицияләр хәзинә сен­нән; ундүртенче китап).ISBN 978 ­5­93091­216­6
 49. У “Золотого Минбара” появился председатель 1000kzn.ru. Viitattu 1.12.2022.
 50. Абельха́нов Садык // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — С. 18. — 911 с. — 100 000 экз. — ISBN отс., Рег. № в РКП 87-95382.
 51. Allar Viivik: Dajan Ahmet 1962–2006 2006. Õhtuleht. Viitattu 6.10.2021.
 52. Хайретдинов, Д. З. (2009). Ислам на Урале: энциклопедический словарь (in Russian). p. 30
 53. Yusuf Akçura: Three Types Of Policy, s. 218-226. Central European University Press, 1904. ISBN 978-6155-211-935.
 54. Алсу выпустила свой первый альбом на татарском языке interfax.ru. 2008. Viitattu 18.4.2022.
 55. "Абдулла Алиш" Tatar Encyclopaedia (in Tatar). Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002.
 56. Театральная энциклопедия. Том 1 / Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961
 57. Sertkaya, Osman Fikri: Reşid Rahmeti Arat referenceworks.brillonline.com. 2016. Viitattu 18.4.2022.
 58. Muazzez Baibulat: Tampereen Islamilainen Seurakunta: juuret ja historia, s. 107. Tampere: Suomen Itämainen Seura, 2004. ISBN 952-91-6753-9.
 59. Галимджан Баруди (1857 -1921) islamdag.ru. Viitattu 18.4.2022.
 60. Georgy Manaev: How a Tatar Khan ruled Russia rbth.com. 2019. Viitattu 7.8.2022.
 61. Baibulat 2004, s. 94
 62. Мин сине ничек яраттым. Казан: «Ак Барс», 2004
 63. How "Russian" Is Russia's Winter Olympics? Sports Unbiased. Arkistoitu 23.9.2020. Viitattu 18.4.2022.
 64. Sabirdzhan Badretdin: ФАУЗИЯ БАЙРАМОВА: ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ ТАТАРСТАНА tatar.yuldash.com. 2000. Viitattu 18.4.2022.
 65. Muazzez Baibulat: Tampereen Islamilainen Seurakunta: juuret ja historia, s. 101. Tampere: Suomen Itämainen Seura, 2004. ISBN 952-91-6753-9.
 66. Slonimsky, Nicolas (1978). "Zhiganov, Nazib". Baker's Biographical dictionary of musicians (6th ed.). New York: Schirmer Books. p. 1944. ISBN 0-02-870240-9.
 67. Муса Җәлил". Tatar Encyclopaedia (in Tatar). Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002.
 68. Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998.
 69. Ринат Фәхретдинов: «Иң мөһиме – баш әйләнмәсен» vatantat.ru. Viitattu 31.7.2022.
 70. How “Russian” is Russia’s Winter Olympics? sportsunbiased.com. Arkistoitu 23.9.2020. Viitattu 1.5.2023.
 71. Lotfulla Fattahov: Marking the Centenary of the Artist kpfu.ru. Viitattu 18.10.2022.
 72. Mahmud Tahir: Rizaeddin Fahreddin, in: Central Asian Survey (1989, Volume 8), p. 111-115.
 73. Бу торак урыны 1905 елда оеша. 1963 елда таралып бетә. Утарның икенче исеме — Мостафа, управляющий исеменнән килә. Әхмәт-бай Хөсәенов бу җирне сатып алып, аңа утар оештыру бурычын куя. Бу утар тирәсенә Урал суы аръягы казак даласыннан арзан бәягә сатып алынган ат-елкы малы кайтарылып, көтүлекләрдә симертелеп, суемга һәм сатуга хәзерләнә торган булган.
 74. Женился в Казани, готовит эчпочмаки: кто такой Эмиль Галимов? ak-bars.ru. 2019. Viitattu 18.4.2022.
 75. Аида Гарифуллина: биография, личная жизнь и творчество певицы nacion.ru. 2019. Viitattu 18.4.2022.
 76. Hakan Krimli: GASPIRALI, İsmâil Bey islamansiklopedisi.org.tr. Viitattu 18.4.2022.
 77. Филатов С. Б. Духовное управление мусульман Европейской части России (Думер) и Духовное управление мусульман Азиатской части России (Думачр) // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. — М.: Логос, 2005. — Т. III. — С. 91—103. — 464 с. — 2000 экз. — ISBN 5-98704-044-2.
 78. Айдаров С. С. Исмагил Галеевич Гайнутдинов. — Казань, 1972.
 79. Гөлнар Гарифуллина: Илдар Гыйльметдинов: «Президент атамасына кагылышлы төзәтмәне комитет якламады» intertat.tatar. 2021. Viitattu 16.4.2023.
 80. Maria Pettersson: Historian jännät naiset, s. 156-159. Atena, 2020. ISBN 978-952-300-664-5.
 81. Кол Гали". Tatar Encyclopaedia (in Tatar). Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002
 82. Хаматова, Скобликова, Терешкова, Фетисов и Михалков понесут фпаг Олимпиады на церемонии открытия. Новости. 7.2.2014. газета.Ru. Arkistoitu 13.6.2014. Viitattu 10.2.2014. (venäjäksi)
 83. Bolšaja Sovetskaja Entsiklopedija, tom 9, s. 621. Moskva: Sovetskaja Entsiklopedija, 1972.
 84. Мөнәвәр Ибраһимов archamuzei.ru. Viitattu 2.12.2022.
 85. Muazzez Baibulat: Tampereen Islamilainen Seurakunta: juuret ja historia, s. 97. Tampere: Suomen Itämainen Seura, 2004. ISBN 952-91-6753-9.
 86. Гаффарова Ф.Ю. Татар мөһаҗирләре. — Казан: «Фән» нәшрияты, 2004. — 88 б.
 87. Ильясов (Ильязов) Рафаил (Рафаэль) Зариф улы tatarica.org. Viitattu 5.8.2022.
 88. Muazzez Baibulat: Tampereen Islamilainen Seurakunta: Juuret ja Historia, s. 100. Tampere: Suomen Itämainen Seura, 2004. ISBN 952-91-6753-9.
 89. Лейсан Ситдикова: Я дорожу ролями и зрителями dailytalking.ru. 2014. Viitattu 18.4.2022.
 90. Ильтани Илялова. Г. Камал театры актерлары (библиографик белешмәлек). Казан: ТКН, 1996 (рус телендә: 2005). ISBN 5-298-00708-2
 91. Мәшһүр татар галимнәре. Казан:Татарстан китап нәшрияты, 2011.
 92. Марат Измайлов uznayvse.ru. Viitattu 18.4.2022.
 93. Якупов: я ведь не виноват, что я татарин и мусульманин championat.com. 2012. Viitattu 18.4.2022.
 94. Gusel Jachina aufbau-verlage.de. Viitattu 18.4.2022.
 95. ДЖАМАЛА viva.ua. Viitattu 18.4.2022.
 96. Адель Кутуй. Биобиблиографический Справочник kitaphane.tatarstan.ru. Viitattu 18.4.2022.
 97. Миңнуллин Роберт Мөгаллим улы tatarica.org. Viitattu 5.8.2022.
 98. Алия Мустафина: Медали могут быть грузом? (s. 18–19) sportgymrus.ru. 2010. Arkistoitu 1.7.2013. Viitattu 16.3.2023.
 99. Saida Mukhametzyanova: Tatar Folk Singer folkways.today. Viitattu 1.5.2023.
 100. Татарский энциклопедический словарь. - Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998 - 703 с., илл
 101. Человек в фуляре kommersant.ru. Viitattu 18.4.2022.
 102. Каюм Насыри. Избранные произведения. Казань. Татарское книжное издательство, 1977 и её татарский вариант тат. Q.Nasıri. Qazan, Tatarstan kitap nərşiyatı, 1977 (К. Насыйри. Казан, Татарстан китап нəшрияты, 1977.)
 103. Rashid Nezhmetdinov chessgames.com. Viitattu 18.4.2022.
 104. Suomi on suuri ja valoisa 2014. Helsingin Sanomat. Viitattu 7.6.2022.
 105. Phy-Olsen, Allene (toim. Gorman, Robert F.): ”Rudolf Nureyev”, Great Lives from History: The 20th Century 1901–2000, s. 3001–3004. Salem Press, 2008. ISBN 978-1-58765-345-2.
 106. Максим Шевченко: «Татарин Рашид Нургалиев долгое время возглавлял МВД. Я не верю в какую-то татарофобию в МВД» m.realnoevremya.ru. 2016. Viitattu 18.4.2022.
 107. Bolšaja sovetskaja entsiklopedija, tom 11, s. 241. Moskva: Sovetskaja entsiklopedija, 1973
 108. Ğabdennasıyr Qursawi trt.net.tr. Viitattu 18.4.2022.
 109. Сара Садыйкова. Tatar Encyclopaedia (in Tatar). Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002.
 110. Collins B. The Bud Collins History of Tennis (англ.): An Authoritative Encyclopedia and Record Book — 2 — NYC: New Chapter Press, 2010. — P. 671. — ISBN 978-0-942257-70-0
 111. «Не только башкиры, уже и узбеки тянут на себя!»: как у татар «отбирают» чемпионов Рио business-gazeta.ru. Viitattu 29.9.2022.
 112. Сафиуллин, Фандас Шакирович dic.academic.ru. Viitattu 18.4.2022.
 113. Ямаева Л. А. Мусульманский либерализм начала XX века как общественно-политическое движение. Уфа, Гилем, 2002, с. 209—210
 114. Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.
 115. Stefanie Cohen: Shayk, rattle and roll! nypost.com. 2010. Viitattu 18.4.2022.
 116. Салих Сайдашев kitaphane.tatarstan.ru. Arkistoitu 23.6.2021. Viitattu 18.4.2022.
 117. Фахрутдинов Р. Шакиров Ильгам Гильмутдинович // Народные артисты: Очерки. Kazan. 1980. səh. 585—588.
 118. Шакирҗанова Луара Галимҗан кызы (Зөһрә Шакирҗан) — Шакирзянова Луара Галимзяновна (Зухра Шакирзян) // Галиәсгар Камал исемендәге татар дәүләт академия театры. Йөз ел: ике томда — Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала. Сто лет: в двух томах / авт.-төз.: Л. Г. Шакирҗан, Г. Ф. Гыйматова. — Казан: Заман, Татарстан китап нәшрияты, 2009. — Т. 2. — С. 155. — 368 с. — ISBN 9785890520494. — ISBN 9785298018296.
 119. Qamil xäzrät Sämigullin trt.net.tr. Viitattu 18.4.2022.
 120. Davletšin, Tamurbek: Sovetski Tatarstan: teorija i praktika leninskoi natsionalnoi politiki, s. 133–134. London: Our Word Publishers, 1974.
 121. Tälğat Tacetdin: "Mäktäplärdä ruhi-ählakıy tärbiyä däresläre kertü mäsäläse karala" speak.tatar. Viitattu 24.4.2022.
 122. Baibulat 2004, s. 92, 105.
 123. Кәрим Тинчурин. Искәндәр beznenmiras.ru. Viitattu 21.6.2022.
 124. Чубаров Рефат Абдурахманович lb.ua. Arkistoitu 23.12.2022. Viitattu 1.3.2023.
 125. Muazzez Baibulat: Tampereen Islamilainen Seurakunta: juuret ja historia, s. 173. nimen muoto suomentataarilaisittain. Tampere: Suomen Itämainen Seura, 2004. ISBN 952-91-6753-9.
 126. Урманче Баки tatarica.org. Viitattu 31.7.2022.
 127. Еникеев Гайса Хамидуллович (in Russian) // Государственная дума Российской империи: 1906—1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва: Росспэн, 2008. — P. 184—185. — 735 p. — ISBN 978-5-8243-1031-3.
 128. Ruzilä Möxämmätova: Илдар Ягъфәров: «Иясез сукбай этнең күтенә һәркем тибеп китә ала — без шундый хәлдә» intertat.tatar. Viitattu 14.4.2023.
 129. Фарид Загидуллович Яруллин belcanto.ru. Viitattu 18.4.2022.
 130. Рөстәм Яхин турында: «Йомшак күңелле, тыйнак табигатьле һәм зыялы иде» intertat.tatar. Viitattu 24.4.2022.
 131. Алексеев А. Кто есть кто в российской рок-музыке. — М.: АСТ: Астрель, 2009. — С. 183—186. — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-048654-0 (АСТ). — ISBN 978-5-271-24160-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-7343-4 (Харвест)
 132. Tatar girl Camila Valieva won the junior stage of the Grand Prix in Courchevel tatar-congress.org. 2019. Viitattu 18.3.2023.
 133. İldä nilär bulıp yata? - 07.V.2008 azatliq.org. Viitattu 18.4.2022.
 134. Валеев Разиль Исмагилович tatarica.org. Viitattu 31.7.2022.
 135. Халиков Хәкимҗан Шәяхмәт улы Tatarica. Viitattu 21.4.2022.
 136. Илюшин Б. А. Мухаммед-Эмин — «царь» казанский: биографический очерк // Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019—168 с., 10 с. ил.
 137. Zölfät Xäkim: Zamana yäşäyeşendäge waqiğalar yılyazmasın ruxiät dönyası keşeläre yazıp qaldıra azatliq.org. Viitattu 18.4.2022.
 138. "Fatix Ämirxan/Фатих Әмирхан". Tatar Encyclopaedia (in Tatar). Kazan: The Republic of Tatarstan Academy of Sciences. Institution of the Tatar Encyclopaedia. 2002.
 139. МАРАТ АХМЕТОВ: - Отец сказал: «Ты будешь учиться в этом здании!» idel-tat.ru. Viitattu 26.4.2023.
 140. Tatar Encyclopedia, Vol 1: article "Gabdulkhay Huramovich Akhatov" - "Institute of Tatar Encyclopedia", Kazan, 2002

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]