Gootit

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee muinaista kansaa. Gooteiksi kutsutaan myös erään nykyaikaisen alakulttuurin edustajia.
Ostrogoottien kotkanmuotoinen fibula vuodelta 500. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.

Gootit (gootiksi 𐌲𐌿𐍄𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰, Gutthiuda; lat. Gothi) olivat itägermaanista kieltä puhunut kansa, jolla oli erittäin merkittävä poliittinen ja sotilaallinen rooli myöhäisantiikissa ja Länsi-Rooman valtakunnan tuhoon liittyvissä tapahtumissa.[1]

Perinteisen tulkinnan mukaan gootit asuivat ajanlaskun alussa Veiksel-joen suulla Puolan pohjoisrannikolla.[1][2] Gootit eivät välttämättä olleet mikään etnisesti, kielellisesti tai kulttuurisesti yhtenäinen kansa, vaan kokoelma erilaisia keskenään liittoutuneita ja gootti-identiteetin omaksuneita väestöaineksia. Goottien joukossa saattoi germaanien ohella olla slaavilaista, iraanista, roomalaista tai muuta alkuperää olevia ryhmiä.[2] Varsinaisesti gootit astuivat antiikin ajan kirjallisiin lähteisiin 200-luvulla, jolloin he asuivat Kaakkois-Euroopassa ja Mustanmeren pohjoispuolella. Sen jälkeen heidän vaiheitaan voidaan seurata aina 500-luvulle asti, visigooteiksi kutsutun ryhmän tapauksessa 700-luvulle. On kuitenkin kyseenalaista, kuinka paljon 500-luvun tai 700-luvun gooteilla oli yhteistä satoja vuosia aikaisemmin eläneiden goottien kanssa.

Goottien historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Goottien myyttinen alkuperä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Goottien historian kirjoittanut Jordanes merkitsi muistiin goottien perimätiedon kansan alkuperästä. Legendan mukaan gootit olivat alun perin lähtöisin Skandinavian eteläosista. He purjehtivat kuninkaansa Berigin johdolla kolmella laivalla Itämeren yli ja asettuivat nykyisen Pohjois-Saksan ja Puolan alueelle kukistettuaan siellä ensin vandaalit ja useita muita germaaniheimoja. Tacituksen mukaan tuon ajan gootit erottuivat muista germaaneista käyttämiensä pyöreiden kilpien ja lyhyiden miekkojen vuoksi. Lisäksi he olivat hyvin uskollisia kuninkailleen. [3]

Gootit ilmaantuvat Mustanmeren pohjoispuolelle[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jordanesin mukaan gootit muuttivat etelämmäs Vistulan eli Veikselin alueelta Filimerin johdolla, joka oli Berigin jälkeen viides kuningas. Useiden seikkailujen jälkeen gootit saapuivat Mustallemerelle.[3] Gootit ilmaantuivat Mustanmeren pohjoispuolen rannikolle joskus 100-luvun puolivälissä, ja siellä heihin sulautui muita germaaniheimoja. Ensimmäiset taistelut roomalaisten kanssa alkoivat 230-luvulla, samoin ryöstöretket Rooman Tonavan provinsseihin ja Balkanille.[1] Gootit ryöstelivät myös Kreikan, Traakian ja Vähän-Aasian rannikoita. Roomalaiset löivät gootit Naissuksen taistelussa vuonna 269. Keisari Aurelianus luovutti Daakian gooteille 200-luvun lopulla. Piispa Wulfilan käännytystyön ansiosta gootit omaksuivat 300-luvulla kristinuskon sen areiolaisessa muodossa[1].

Ostrogootit ja visigootit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Visigoottien valtakunta vuonna 700

Noin vuonna 370 gootit jakautuivat kahteen pääryhmään. Ostrogootit, latinaksi Ostrogothae eli "itäiset gootit", asuttivat laajaa kuningaskuntaa Dnestr-joen itäpuolella ja Mustanmeren rannoilla, nykyisten Ukrainan ja Valko-Venäjän alueilla. Visigootit, latinaksi Visigothi eli "hyvät gootit" tai "jalot gootit", olivat läntisiä gootteja, jotka asuivat Dnestrin ja Tonavan välisellä alueella.[4] [5]

Kun roomalainen historioitsija Cassiodorus kirjoitti goottien historian noin vuonna 550, hän antoi näille nimille uuden ulottuvuuden, jota niillä ei ennen ollut. Ostrogootit hän tulkitsi itägooteiksi ja vesi-nimestä tuli visigootit eli länsigootit. Koska ostrogootit tällöin asustivat Italiassa ja visigootit nykyisessä Espanjassa, nimet jäivät käyttöön. Nykyisin yritetään kuitenkin välttää näitä vääriksi tulkittuja nimiä.

Visigoottien valtakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Visigoottien valtakunta

Vuonna 375 hunnit hyökkäsivät ostrogoottien kuningaskuntaan ja valloittivat sen. Ostrogoottien kuningas Ermanarik teki epätoivoissaan itsemurhan, kun ei pystynyt vastustamaan valloittajia.[4][6] Hunnit pakottivat myös visigootit pakenemaan asuinalueiltaan ja etsimään turvaa Tonavan eteläpuolelta, Rooman valtakunnan rajojen sisältä.[4]

Visigootit tulivat Tonavan pohjoispuolelta Moesiaan, hävittivät Alarik I:n aikana (395–410) Traakiaa, Makedoniaa ja Kreikkaa sekä voittivat roomalaiset vuonna 410. Visigootit siirtyivät Alarikin kuoltua Etelä-Galliaan ja Iberian niemimaalle, perustivat sinne ns. Tolosan valtakunnan. Galliassa visigoottien valtakunta kukistui 500-luvun alussa frankkien hyökkäykseen. Pyreneiden eteläpuolella visigoottien valtakunta sen sijaan säilyi ja kukoisti. Kuningas Rekared I:n aikana 500-luvulla visigootit luopuivat areiolaisuudesta ja kääntyivät katoliseen uskoon.[7] Pohjois-Afrikasta tulleet arabit ja beduiinit valloittivat visigoottien valtakunnan vuonna 711.

Ostrogoottien valtakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Ostrogoottien valtakunta
Ostrogoottien valtakunta laajimmillaan

Ostrogootit perustivat 300-luvun puolivälissä laajan valtakunnan Mustanmeren pohjoispuolelle. He joutuivat 300-luvun lopulla hunnien valtaan, mutta vapauduttuaan siitä vuonna 453 he asettuivat Pannoniaan ja alistuivat roomalaisten herruuteen. Teoderik Suuren johdolla he vaelsivat Italiaan 488 ja perustivat sinne valtakunnan, joka Teoderikin kuoleman jälkeen 526 alkoi heikentyä. Bysantti kukisti ostrogootit 553 ja kansan rippeet sulautuivat Italian väestöön. Krimillä gootin kielen murretta uskotaan puhutun vielä 1700-luvulla.[8]

Nationalismi ja teoriat goottien alkuperästä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skandinaavinen alkukoti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

500-luvulla roomalainen Cassiodorus, jonka kirjoittama goottien historia tunnetaan vain Jordaneen laatiman tiivistelmän muodossa, väitti goottien alkukodin sijainneen Skandinaviassa. Goottien nimi oli luontevaa yhdistää Götanmaan maakuntanimeen Etelä-Ruotsissa, ja niinpä jo keskiajalla syntyi ajatus, jonka mukaan gootit olivat alkuperältään "ruotsalaisia" ja göötalaiset heidän heimoveljiään. 1400-luvulla alkoi Ruotsissa syntyä ajattelutapa, jonka mukaan goottien muinaiset valloitukset ja uroteot olivat ruotsalaisille suuri kansallisen ylpeyden aihe. Kukoistuskautensa tämä paisutteleva ja mielikuvituksellinen "gööttiläinen" eli "götisistinen" historiankirjoitus eli 1600-luvulla, joka oli Ruotsin suurvalta-aikaa.

1800-luvulla eräät tutkijat väittivät goottien asuttaneen myös Suomea ja Baltiaa ennen itämerensuomalaisten heimojen saapumista. Vielä 1940-luvulla ruotsalainen arkeologi Eric Oxenstierna yritti osoittaa, että goottien alkukoti sijaitsi Länsi-Götanmaalla. Sieltä gootit olisivat roomalaisen rautakauden kuluessa siirtyneet Veikselin suuseudulle, jonne roomalainen Tacitus sijoittaa gutones-nimisen kansan Germania-teoksessaan vuonna 97 jaa.

Nykyisin ajatusta laajamittaisesta goottien vaelluksesta Ruotsista Itämeren etelärannikolle ei enää pidetä uskottavana. Veikselin suuseutujen ja Ruotsin välillä vallitsi toki tiiviit yhteydet, kuten arkeologinen tutkimus osoittaa. Onkin arveltu, että jonkin pienen Ruotsista lähteneen soturijoukon siirtyminen Veikselille olisi voinut antaa aiheen myöhemmille taruille goottien alkukodista. Herwig Wolframin mukaan gootit olivat koostumukseltaan heterogeeninen ryhmä, jonka ytimen kuitenkin muodostivat skandinaavista alkuperää olleet suvut. On kuitenkin kiisteltyä, olivatko Itämeren etelärannikon gutones todella gootteja. Osa tutkijoista katsoo nykyisin, että goottien skandinaavinen alkuperä on pelkkä myytti. Dick Harrisonin mukaan Cassiodorus halusi yksinkertaisesti antaa gooteille mahdollisimman dramaattisen ja eksoottisen historian ja tästä syystä sijoitti heidän alkukotinsa pohjoisimpaan maahan, jonka antiikin maantiede tunsi. Walter Goffart on olettanut, että kertomus goottien pohjoisesta alkukodista olisikin todellisuudessa lähtöisin vasta Cassiodoruksen työtä tiivistäneeltä Jordaneelta. Jordaneen motiivi olisi tämän teorian mukaan ollut propagandistinen tarve korostaa goottien ei-roomalaisuutta ja muukalaisuutta.

Gootit ja keskieurooppalainen nationalismi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Goottien muisto vaikutti voimakkaasti saksalaiseen kansallistunteeseen ja pangermanistiseen ajatteluun. Molemmissa maailmansodissa saksalaisten tunkeutumista Itä-Eurooppaan perusteltiin myös sillä, että nämä alueet olivat muinaista goottien maata. Gdynia sai nimen Gotenhafen, goottien satama. Natsit suunnittelivat Krimin niemimaan "uudelleengermaanistamista": ehdotettiin muun muassa Italiassa asuvien saksankielisten etelätirolilaisten siirtämistä alueelle. Sevastopol oli määrä nimetä Theodericshafeniksi tunnetun goottien kuninkaan Teoderikin mukaan.

Toisen maailmansodan jälkeen eräät puolalaiset arkeologit yrittivät todistella, että gootteihin yhdistetty Veikselin suuseutujen roomalaisaikainen kulttuuri (ns. Wielbarkin kulttuuri) olisikin ollut slaavilainen. Käsitys ei kuitenkaan saanut yleistä kannatusta. Sittemmin kansalliset intohimot goottikysymyksen ympärillä ovat laantuneet. Gootteihin kohdistuva tutkimus on nykyisin vilkasta, monitieteellistä ja kansainvälistä.

Gootteja Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arkeologisten löytöjen perusteella Ella Kivikoski esitti 1930-luvulla, että roomalaisella rautakaudella Varsinais-Suomessa, Aurajoen suulla, olisi asunut goottilainen siirtokunta. Myöhemmässä tutkimuksessa kyseiset löydöt on kuitenkin yhdistetty Ruotsin Itä-Götanmaalta saapuneeseen väestöön.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Paavo Castrén ja Leena Pietilä-Castrén: Antiikin käsikirja. Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c d Castrén & Pietilä-Castrén 2000, s. 193
  2. a b Joshua J. Mark: Ostrogoth Ancient History Encyclopedia. Viitattu 26.10.2019. (englanniksi)
  3. a b Goth Encyclopaedia Britannica. Britannica Academic. Encyclopædia Britannica Inc. Viitattu 2.7.2015.
  4. a b c German Tribes org - Tribes Overview germantribes.org. Viitattu 17.10.2019. (englanniksi)
  5. Goth Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. Viitattu 17.10.2019.
  6. Ermanaric Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. Viitattu 17.10.2019.
  7. Kaisu-Maija Nenonen & Ilkka Teerijoki: Historian suursanakirja, s. 1065. WSOY, 1998. ISBN 951-0-22044-2.
  8. Jaakko Anhava: Maailman kielet ja kielikunnat, 3. painos, s. 58. Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-734-X.
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Gootit.