Luettelo Suomen rikoslain mukaisista rikoksista

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oheinen luettelo listaa tämänhetkiset Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset. Kullekin rikokselle esitetään rikoslain mukainen rangaistusasteikko minimi- ja enimmäisrangaistuksineen.[1] Rikoksen rangaistusasteikko eli teosta tuomittavan alimman ja ylimmän rangaistuksen väli on toiselta nimeltään rangaistuslatitudi.[2][3]

Suomen rikoslakiin on koottu useimmat vakavimmat rikokset, joista Suomessa voi saada vankeutta. Rikoslaki ei kuitenkaan yksinään luettele kaikkia rikoksia eli lakien mukaan rikollista tekoa. Useat muut lait kuvaavat ja määrittelevät vähäisempiä rikoksia ja rikkeitä.

Rikoslain määrittelemien rangaistusseuraamusten lisäksi syytetty voi joutua tuomituksi muiden lakien mukaan (oheisseuraamukset). Esimerkiksi vahingonkorvauksista päättäminen on tavallinen osa tuomioistuinten ratkaisuja rikosjutuissa.[4] Rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen syyllistynyt saa puolestaan oheisseuraamuksena ajokieltoa, enimmillään viisi vuotta.[5]

On huomattava, että osa listatuista rikoksista ja rangaistusmuodoista koskee vain virkamiehiä tai sotilaita. Virkamies voidaan panna viralta; sotilaat saattavat saada kurinpitorangaistuksen.[6] Sota-aikana useiden sotilasrikosten rangaistusasteikko kovenee.[7]

Lapsensurmaan voi syyllistyä vain nainen. Tekijän lisäksi tekoon yllyttäjä voidaan tuomita samaan rangaistukseen. Vuosien saatossa rikoslaista on poistunut vanhoja rikosnimikkeitä ja tullut uusia. Nykyisestä rikoslaista poistuneita eli dekriminalisoituja rikosnimikkeitä ovat olleet mm. salavuoteus ja majesteettirikos.

Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset
Rikosnimike Vähimmäis-
rangaistus
Enimmäis-
rangaistus
Lainkohta
(Rikoslain luku:pykälä)
Rikos uutisissa
Oikeuskäytäntöä
Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen sakko 2 v. vankeutta RL 11:13 [8]
Alkoholirikos sakko 2 v. vankeutta RL 50a:1 [9]
Alkoholijuoman markkinointirikos sakko 6 kk vankeutta RL 30:1a [10]
Alueloukkaus sakko 1 v. vankeutta RL 17:7b [11] [12]
Ammattimainen kätkemisrikos 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 32:3 [13]
Ampuma-aserikos sakko 2 v. vankeutta RL 41:1 [14]
Arpajaisrikos sakko 6 kk vankeutta RL 17:16b [15] [16]
Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos sakko 2 v. vankeutta RL 51:5 [17]
Avustuksen väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta RL 29:7 [18]
Avustuspetos sakko 2 v. vankeutta RL 29:5 [19]
Avustusrikkomus - sakko RL 29:8 [20]
Biologisen aseen kiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 11:9 [21]
Dopingrikos sakko 2 v. vankeutta RL 44:6 [22]
Eläimen vartioimatta jättäminen sakko sakko RL 44:15 [23]
Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen sakko 6 kk vankeutta RL 44:4a [24]
Eläinsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta RL 17:14 [25]
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta RL 45:11 [26]
Esimiesaseman väärinkäyttäminen kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta RL 45:16 [27]
Geenitekniikkarikos sakko 1 v. vankeutta RL 44:9 [28]
Haitanteko esimiehelle kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta RL 45:13 [29]
Haitanteko virkamiehelle sakko sakko RL 16:3 [30]
Hallinnan loukkaus sakko 3 kk vankeutta RL 28:11 [31]
Hautarauhan rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 17:12 [32] [33]
Heitteillepano sakko 2 v. vankeutta RL 21:14 [34]
Henkilörekisteririkos sakko 1 v. vankeutta RL 38:9 [35]
Huumausaineen käyttörikos sakko 6 kk vankeutta RL 50:2a [36]
Huumausainerikoksen edistäminen sakko 2 v. vankeutta RL 50:4 [37]
Huumausainerikoksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta RL 50:3 [38]
Huumausainerikos sakko 2 v. vankeutta RL 50:1 [39]
Ihmiskauppa 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 25:3 [40]
Ilkivalta sakko sakko RL 17:13 [41]
Ilmaliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta RL 23:6 [42]
Jalkaväkimiinakiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 11:7a [43]
Joukkotuhonnan valmistelu 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 11:2 [44]
Joukkotuhonta 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 11:1 [45]
Julkinen kehottaminen rikokseen sakko 2 v. vankeutta RL 17:1 [46]
Julkisrauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta RL 24:3 [47]
Junaliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta RL 23:7 [48]
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen sakko 6 kk vankeutta RL 17:6 [49]
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sakko 2 v. vankeutta RL 17:1a [50] [51]
Kaappaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 34:11 [52]
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti sakko 6 kk vankeutta RL 46:12 [53]
Kalastusrikos sakko 2 v. vankeutta RL 48a:2 [54]
Karkaaminen kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta RL 45:10 [55]
Kavallus sakko 1 v. 6 kk vankeutta RL 28:4 [56]
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 11:8 [57]
Kidutus 2 v. vankeutta 12 v. vankeutta RL 11:9a [58]
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan sakko 2 v. vankeutta RL 11:10 [59]
Kilpailumenettelyrikos sakko 1 v. vankeutta RL 30:2 [60]
Kiristys sakko 2 v. vankeutta RL 31:3 [61]
Kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta RL 30:9 [62]
Kiskonnantapainen työsyrjintä sakko 2 v. vankeutta RL 47:3a [63]
Kiskonta sakko 2 v. vankeutta RL 36:6 [64]
Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus sakko sakko RL 17:15a [65]
Kokouksen estäminen sakko 2 v. vankeutta RL 14:6 [66]
Kotirauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta RL 24:1 [67]
Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta RL 34a:4a [68]
Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta sakko 6 kk vankeutta RL 23:10 [69]
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle sakko 1 v. vankeutta RL 23:8 [70]
Kuluttajaluottorikos sakko 1 v. vankeutta RL 30:3 [71]
Kunnianloukkaus sakko sakko RL 24:9 [72]
Kuolemantuottamus sakko 2 v. vankeutta RL 21:8 [73]
Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle sakko 6 kk vankeutta RL 17:18b [74]
Kätkemisrikkomus sakko sakko RL 32:5 [75]
Kätkemisrikos sakko 6 kk vankeutta RL 32:1 [76]
Lahjominen elinkeinotoiminnassa sakko 2 v. vankeutta RL 30:7 [77]
Lahjuksen antaminen sakko 2 v. vankeutta RL 16:13 [78]
Lahjuksen antaminen kansanedustajalle sakko 2 v. vankeutta RL 16:14a [79]
Lahjuksen ottaminen sakko 2 v. vankeutta RL 40:1 [80]
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa sakko 2 v. vankeutta RL 30:8 [81]
Lahjuksen ottaminen kansanedustajana sakko 2 v. vankeutta RL 40:4 [82]
Lahjusrikkomus sakko 6 kk vankeutta RL 40:3 [83]
Laiton adoptionvälitys sakko 1 v. vankeutta RL 25:3c [84]
Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen sakko 2 v. vankeutta RL 25:3b [85]
Laiton alkioon puuttuminen sakko 1 v. vankeutta RL 22:3 [86]
Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen sakko 2 v. vankeutta RL 48a:3a [87]
Laiton naamioituminen sakko 3 kk vankeutta RL 17:13a [88]
Laiton perimään puuttuminen sakko 2 v. vankeutta RL 22:4 [89]
Laiton raskauden keskeyttäminen sakko 2 v. vankeutta RL 22:1 [90]
Laiton sotilaallinen toiminta sakko 2 v. vankeutta RL 13:4 [91]
Laiton sukusolujen käyttö sakko 1 v. vankeutta RL 22:5 [92]
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen sakko 1 v. 6 kk vankeutta RL 46:6 [93]
Laiton uhkaus sakko 2 v. vankeutta RL 25:7 [94]
Laittoman maahantulon järjestäminen sakko 2 v. vankeutta RL 17:8 [95]
Laittoman saaliin kätkeminen sakko 1 v. vankeutta RL 48a:4 [96]
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sakko 1 v. vankeutta RL 20:8b [97]
Lapsen identiteetin loukkaaminen sakko 1 v. vankeutta RL 22:6 [98]
Lapsen omavaltainen huostaanotto sakko 6 kk vankeutta RL 25:5 [99]
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 20:6 [100]
Lapsensurma 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 21:4 [101]
Lapsikaappaus sakko 2 v. vankeutta RL 25P:a [102]
Lievä alkoholirikos sakko sakko RL 50a:3 [103]
Lievä ampuma-aserikos sakko sakko RL 41:3 [104]
Lievä dopingrikos sakko sakko RL 44:8 [105]
Lievä eläinsuojelurikos sakko sakko RL 17:15 [106]
Lievä kavallus sakko sakko RL 28:6 [107]
Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen sakko sakko RL 46:6a [108]
Lievä luvaton käyttö sakko sakko RL 28:9 [109]
Lievä maksuvälinepetos sakko sakko RL 37:10 [110]
Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sakko sakko RL 28:9c [111]
Lievä pahoinpitely sakko sakko RL 21:7 [112]
Lievä palvelusrikos kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus RL 45:3 [113]
Lievä petos sakko sakko RL 36:3 [114]
Lievä rahankeräysrikos sakko sakko RL 17:16d [115]
Lievä rahanväärennys sakko 2 v. vankeutta RL 37:3 [116]
Lievä salakuljetus sakko sakko RL 46:5 [117]
Lievä sotarikos sakko 2 v. vankeutta RL 11:7 [118]
Lievä säännöstelyrikos sakko sakko RL 46:3 [119]
Lievä tietoliikenteen häirintä sakko sakko RL 38:7 [120]
Lievä tulliselvitysrikos sakko sakko RL 46:9 [121]
Lievä vahingonteko sakko sakko RL 35:3 [122]
Lievä valtionrajarikos sakko sakko RL 17:7a [123]
Lievä vartiorikos kurinpitorangaistus 6 kk vankeutta RL 45:7 [124]
Lievä veropetos sakko sakko RL 29:3 [125]
Lievä väärennys sakko sakko RL 33:3 [126]
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla sakko 3 kk vankeutta RL 23:9 [127]
Liikennepako tieliikenteessä sakko 1 v. vankeutta RL 23:11 [128]
Liikennetuhotyö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 34:2 [129]
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen sakko 6 kk vankeutta RL 23:1 [130]
Liikenteen häirintä sakko 6 kk vankeutta RL 23:11a [131]
Liiketoimintakiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 16:11 [132]
Luonnonsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta RL 48:5 [133]
Luottamusaseman väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta RL 36:5 [134]
Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen sakko 3 kk vankeutta RL 44:4 [135]
Luvaton käyttö sakko 1 v. vankeutta RL 28:7 [136]
Luvaton poissaolo kurinpitorangaistus 6 kk vankeutta RL 45:9 [137]
Luvaton poliittinen toiminta kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus RL 45:19 [138]
Luvaton pyynti sakko sakko RL 28:10 [139]
Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen sakko 6 kk vankeutta RL 44:3 [140]
Luvaton tiedustelutoiminta 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 12:9 [141]
Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö sakko 1 v. vankeutta RL 47:6a [142]
Lähestymiskiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 16:9a [143]
Lääkerikos sakko 1 v. vankeutta RL 44:5 [144]
Maanpetoksellinen yhteydenpito sakko 2 v. vankeutta RL 12:11 [145]
Maanpetos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 12:3 [146]
Maastomerkin väärennys sakko 2 v. vankeutta RL 33:5 [147]
Maksuvälinepetoksen valmistelu sakko 1 v. vankeutta RL 37:11 [148]
Maksuvälinepetos sakko 2 v. vankeutta RL 37:8 [149]
Markkinoiden vääristäminen sakko 2 v. vankeutta RL 51:3 [150]
Markkinointirikos sakko 1 v. vankeutta RL 30:1 [151]
Mellakka sakko 1 v. vankeutta RL 17:2 [152]
Metsärikos sakko 2 v. vankeutta RL 48a:3 [153]
Metsästysrikos sakko 2 v. vankeutta RL 48a:1 [154]
Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta RL 28:9a [155]
Murha elinkautinen vankeus elinkautinen vankeus RL 21:2 [156]
Murtovälineen hallussapito sakko sakko RL 28:12a [157]
Niskoittelu kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta RL 45:14 [158]
Niskoittelu poliisia vastaan sakko 3 kk vankeutta RL 16:4 [159]
Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan sakko 3 kk vankeutta RL 16:4a [160]
Näpistys sakko sakko RL 28:3 [161]
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen sakko 3 v. vankeutta RL 15:9 [162]
Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos sakko 1 v. vankeutta RL 49:5 [163]
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 16:10 [164]
Omankädenoikeus sakko 6 kk vankeutta RL 17:9 [165]
Pahoinpitely sakko 2 v. vankeutta RL 21:5 [166]
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon sakko 3 v. vankeutta RL 20:4 [167]
Pakottaminen sakko 2 v. vankeutta RL 25:8 [168]
Palvelusrikos kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta RL 45:1 [169]
Panttivangin ottaminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 25:4 [170]
Panttivangin ottamisen valmistelu 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta RL 25:4a [171][172]
Paritus sakko 3 v. vankeutta RL 20:9 [173]
Pelastustoimen laiminlyönti sakko 6 kk vankeutta RL 21:15 [174]
Perätön lausuma tuomioistuimessa 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta RL 15:1 [175][172]
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä sakko 2 v. vankeutta RL 15:2 [176]
Perätön vaarailmoitus sakko 1 v. vankeutta RL 34:10 [177]
Petos sakko 2 v. vankeutta RL 36:1 [178]
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen sakko 2 v. vankeutta RL 14:5 [179]
Puolueettomuusmääräysten rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 12:10 [180]
Puolustustarvikkeiden maastavientirikos sakko 4 v. vankeutta RL 46:11 [181]
Puutavararikos sakko 6 kk vankeutta RL 48a:3b [182]
Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos sakko 6 kk vankeutta RL 44:12a [183]
Rahajäljitelmän levitys sakko 1 v. vankeutta RL 37:7 [184]
Rahapelirikos sakko 2 v. vankeutta RL 17:16a [185]
Rahankeräysrikos sakko 2 v. vankeutta RL 17:16c [186]
Rahanpesu sakko 2 v. vankeutta RL 32:6 [187]
Rahanpesurikkomus sakko sakko RL 32:10 [188]
Rahanväärennyksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta RL 37:4 [189]
Rahanväärennys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 37:1 [190]
Raiskaus 1 v. vankeutta 6 v. vankeutta RL 20:1 [191]
Rakennussuojelurikos sakko 2 v. vankeutta RL 48:6 [192]
Rattijuopumus sakko 6 kk vankeutta RL 23:3 [193][5]
Rekisterimerkintärikos sakko 3 v. vankeutta RL 16:7 [194]
Rikoksentekijän suojeleminen sakko 1 v. vankeutta RL 15:11 [195]
Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan
tapauksesta riippuen rinnasteisuus
- (tuottamuksellinen/ törkeä) perätön lausuma
- väärä ilmianto,
- (törkeä) todistusaineiston vääristeleminen tai
- oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen
sakko
6 v. vankeutta RL 15:12a [196]
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan: avioliiton esteiden salaaminen sakko 1 v. vankeutta RL 18:1 [197]
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan: avioliiton esteiden salaaminen, sekä vihkiminen tai sukupuoliyhteys 6 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 18:1 [197]
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan: pettolapsi, lapsen vaihtaminen tai muu sukuoikeuksien muuttaminen tai polkeminen 14 pv vankeutta 5 v. vankeutta RL 18:2 [197]
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan: väärän nimen tai vilpin avulla hankittu perintö tai muu sukuoikeus 6 kk vankeutta 5 v. vankeutta RL 18:3 [197]
Rikos ihmisyyttä vastaan 1 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 11:3 [198]
Ryöstö 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 31:1 [199]
Räjähderikos sakko 2 v. vankeutta RL 44:11 [200]
Sakkovilppi sakko 3 kk vankeutta RL 16:6 [201]
Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi sakko 1 v. vankeutta RL 32:8 [202]
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
hankkeen johtaja ja alkuunpanija
14 pv vankeutta 4 v. vankeutta RL 45:24 [203][172]
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
muut osallinen
14 pv vankeutta 1 v. vankeutta RL 45:24 [203][172]
Salakatselu sakko 1 v. vankeutta RL 24:6 [204] [205]
Salakuljetus sakko 2 v. vankeutta RL 46:4 [206]
Salakuuntelu sakko 1 v. vankeutta RL 24:5 [207] [205]
Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu sakko 6 kk vankeutta RL 24:7 [208]
Salassapitorikkomus sakko sakko RL 38:2 [209]
Salassapitorikos sakko 1 v. vankeutta RL 38:1 [210]
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö sakko 6 kk vankeutta RL 20:8 [211]
Seksuaalinen ahdistelu sakko 6 kk vankeutta RL 20:5a [212]
Seksuaalinen hyväksikäyttö sakko 4 v. vankeutta RL 20:5 [213]
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sakko 2 v. vankeutta RL 20:8a [214]
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta RL 51:1 [215]
Sotarikos 1 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 11:5 [216]
Sotaan yllyttäminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 12:2 [217]
Sotakarkuruus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 45:22 [218]
Sotavangin pakenemisen edistäminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus RL 45:26 [219]
Sotavankeudesta pakeneminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus RL 45:25 [220]
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus RL 45:18 [221]
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen sakko 6 kk vankeutta RL 17:21 [222]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi sakko 6 kk vankeutta RL 17:20 [223]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sakko 2 v. vankeutta RL 17:18 [224]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito sakko 1 v. vankeutta RL 17:19 [225]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen sakko 2 v. vankeutta RL 20:8c [226]
Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken sakko 2 v. vankeutta RL 17:22 [227]
Suojauksen purkujärjestelmärikos sakko 1 v. vankeutta RL 38:8b [228]
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 12:1 [229]
Surma 4 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 21:3 [230]
Syrjintä sakko 6 kk vankeutta RL 11:11 [231]
Säännöstelyrikos sakko 2 v. vankeutta RL 46:1 [232]
Taisteluvelvollisuuden rikkominen 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta RL 45:21 [233][172]
Tappeluun osallistuminen sakko 2 v. vankeutta RL 21:12 [234]
Tappo 8 v. vankeutta 12 v. vankeutta RL 21:1 [235][172]
Tekijänoikeusrikos sakko 2 v. vankeutta RL 49:1 [236]
Teknisen suojauksen kiertäminen sakko 1 v. vankeutta RL 49:3 [237]
Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos sakko 1 v. vankeutta RL 49:4 [238]
Teollisoikeusrikos sakko 2 v. vankeutta RL 49:2 [239]
Terrorismin rahoittaminen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta RL 34a:5 [240]
Terroristiryhmän johtaminen:
1. mom.
2 v. vankeutta 12 v. vankeutta RL 34a:3 [241]
Terroristiryhmän johtaminen:
2. mom.
4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 34a:3 [241]
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta RL 34a:4 [242]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
1) laiton uhkaus, yms.
4 kk vankeutta 3 v. vankeutta RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
2) tahallinen vaaran aiheuttaminen, yms.
4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
3) törkeä varkaus, yms.
4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
4) kemiallisen aseen kiellon rikkominen, yms.
4 kk vankeutta 8 v. vankeutta RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
5) törkeä pahoinpitely, yms.
2 v. vankeutta 12 v. vankeutta RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
6) surma
4 v. vankeutta 12 v. vankeutta RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
7) tappo
8 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 34a:1 [243]
Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu sakko 3 v. vankeutta RL 34a:2 [244]
Terveyden vaarantaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 34:4 [245]
Terveydensuojelurikkomus sakko 3 kk vankeutta RL 44:2 [246]
Terveysrikos sakko 6 kk vankeutta RL 44:1 [247]
Tietojärjestelmän häirintä sakko 2 v. vankeutta RL 38:7a [248]
Tietoliikenteen häirintä sakko 2 v. vankeutta RL 38:5 [249]
Tietomurto sakko 1 v. vankeutta RL 38:8 [250]
Tietoverkkorikosvälineen hallussapito sakko 6 kk vankeutta RL 34:9b [251]
Tilintarkastusrikos sakko 2 v. vankeutta RL 30:10a [252]
Todistusaineiston vääristeleminen sakko 2 v. vankeutta RL 15:7 [253]
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle sakko 6 kk vankeutta RL 41:7 [254][255]
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito sakko 6 kk vankeutta RL 41:6 [256][255]
Tuhotyö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 34:1 [257]
Tulliselvitysrikos sakko 1 v. 6 kk vankeutta RL 46:7 [258]
Tuottamuksellinen kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta RL 30:10 [259]
Tuottamuksellinen kätkemisrikos sakko 6 kk vankeutta RL 32:4 [260]
Tuottamuksellinen palvelusrikos kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta RL 45:4 [261]
Tuottamuksellinen perätön lausuma sakko 6 kk vankeutta RL 15:4 [262]
Tuottamuksellinen rahanpesu sakko 2 v. vankeutta RL 32:9 [263]
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen sakko 2 v. vankeutta RL 12:8 [264]
Tuottamuksellinen vapaudenriisto sakko 6 kk vankeutta RL 25:6 [265]
Tuottamuksellinen vartiorikos kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta RL 45:8 [266]
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen varoitus sakko RL 40:10 [267]
Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen sakko 1 v. vankeutta RL 48:4 [268]
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 12:7 [269]
Työaikasuojelurikos sakko 6 kk vankeutta RL 47:2 [270]
Työeläkevakuutusmaksupetos sakko 2 v. vankeutta RL 29:4a [271]
Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen sakko sakko RL 47:4 [272]
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen sakko sakko RL 47:5 [273]
Työnvälityksen maksukiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 47:6 [274]
Työsyrjintä sakko 6 kk vankeutta RL 47:3 [275]
Työturvallisuusrikos sakko 1 v. vankeutta RL 47:1 [276]
Törkeä alkoholirikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 50a:2 [277]
Törkeä ampuma-aserikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 41:2 [278]
Törkeä avustuspetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 29:6 [279]
Törkeä dopingrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 44:7 [280]
Törkeä eläinsuojelurikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 17:14a [281][282]
Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 45:12 [283]
Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 45:17 [284]
Törkeä huumausainerikoksen edistäminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 50:4a [285]
Törkeä huumausainerikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 50:2 [286]
Törkeä ihmiskauppa 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 25:3a [287]
Törkeä julkisrauhan rikkominen sakko 2 v. vankeutta RL 24:4 [288]
Törkeä kavallus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 28:5 [289]
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 11:10a [290]
Törkeä kiristys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 31:4 [291]
Törkeä kirjanpitorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 30:9a [292]
Törkeä kiskonta 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 36:7 [293]
Törkeä kotirauhan rikkominen sakko 2 v. vankeutta RL 24:2 [294]
Törkeä kunnianloukkaus sakko 2 v. vankeutta RL 24:10 [295]
Törkeä kuolemantuottamus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 21:9 [296]
Törkeä kätkemisrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 32:2 [297]
Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 30:7a [298]
Törkeä lahjuksen antaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 16:14 [299]
Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 16:14 [300]
Törkeä lahjuksen ottaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 40:2 [301]
Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 30:8a [302]
Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 40:4a [303]
Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 22:2 [304]
Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 17:8a [305]
Törkeä laittoman saaliin kätkeminen sakko 3 v. vankeutta RL 48a:4a [306]
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 20:7 [307]
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 30 päiväsakkoa 2 v. vankeutta RL 23:2 [308][5]
Törkeä luvaton käyttö sakko 2 v. vankeutta RL 28:8 [309]
Törkeä maanpetos 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 12:4 [310]
Törkeä maksuvälinepetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 37:9 [311]
Törkeä markkinoiden vääristäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 51:4 [312]
Törkeä metsästysrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 48a:1a [313]
Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 28:9b [314]
Törkeä pahoinpitely 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 21:6 [315]
Törkeä palvelusrikos 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta RL 45:2 [316]
Törkeä paritus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 20:9a [317]
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 15:3 [318]
Törkeä petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 36:2 [319]
Törkeä rahanpesu 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 32:7 [320]
Törkeä rahanväärennys 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 37:2 [321]
Törkeä raiskaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 20:2 [322]
Törkeä rattijuopumus 60 päiväsakkoa 2 v. vankeutta RL 23:4 [323][5] [324]
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 8 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 11:4 [325]
Törkeä ryöstö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 31:2 [326]
Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 51:2 [327]
Törkeä sotarikos 8 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 11:6 [328]
Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 17:18a [329]
Törkeä säännöstelyrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 46:2 [330]
Törkeä terveyden vaarantaminen 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 34:5 [331]
Törkeä tietojärjestelmän häirintä 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 38:7b [332]
Törkeä tietoliikenteen häirintä 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 38:6 [333]
Törkeä tietomurto sakko 1 v. vankeutta RL 38:8a [334]
Törkeä todistusaineiston vääristeleminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta RL 15:8 [335]
Törkeä tuhotyö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 34:3 [336]
Törkeä tulliselvitysrikos 4 kk vankeutta 3 v. vankeutta RL 46:8 [337]
Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 29:4b [338]
Törkeä vahingonteko 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 35:2 [339]
Törkeä vakoilu 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 12:6 [340]
Törkeä valtiopetos 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus RL 13:2 [341]
Törkeä vammantuottamus sakko 2 v. vankeutta RL 21:11 [342]
Törkeä vapaudenriisto 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 25:2 [343]
Törkeä varkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 28:2 [344]
Törkeä vartiorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 45:6 [345]
Törkeä velallisen epärehellisyys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 39:1a [346]
Törkeä velallisen petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 39:3 [347]
Törkeä veropetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 29:2 [348]
Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta RL 38:4 [349][172]
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 40:8 [350]
Törkeä väärennys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 33:2 [351]
Törkeä yleisvaaran tuottamus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 34:8 [352]
Törkeä ympäristön turmeleminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 48:2 [353]
Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko 2 v. vankeutta RL 24:8a [354]
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta RL 21:6a [355][172]
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen sakko 6 kk vankeutta RL 15:10 [356]
Törkeän ryöstön valmistelu 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta RL 31:2a [357][172]
Uhkapelin järjestäminen sakko 1 v. vankeutta RL 17:16 [358]
Ulkomailla tehty perätön lausuma
tapauksesta riippuen rinnasteisuus
- Perätön lausuma tuomioistuimessa,
- Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
- Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
- Tuottamuksellinen perätön lausuma tai
- Yritetty yllytys perättömään lausumaan
sakko 6 v. vankeutta RL 15:12 [359]
tapauksesta riippuen myös
RL 15:1 [175],
RL 15:2 [176],
RL 15:3 [318],
RL 15:4 [262] tai
RL 15:5 [360]
Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja
kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen
sakko sakko RL 48a:7 [361]
Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos sakko sakko RL 48:10 [362]
Uskonnonharjoituksen estäminen sakko 2 v. vankeutta RL 17:11 [363]
Uskonrauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta RL 17:10 [364]
Vaalilahjonta sakko 1 v. vankeutta RL 14:2 [365]
Vaalirikos sakko 2 v. vankeutta RL 14:1 [366]
Vaalituloksen vääristäminen sakko 2 v. vankeutta RL 14:4 [367]
Vaarallinen sotilasrikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 45:23 [368]
Vaarallisen esineen hallussapito sakko 1 v. vankeutta RL 41:5 [369][255]
Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen sakko 2 v. vankeutta RL 41:4 [370][255]
Vaarallisten aineiden kuljetusrikos sakko 2 v. vankeutta RL 44:13 [371][5]
Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle sakko 2 v. vankeutta RL 34:9a [372]
Vaaran aiheuttaminen sakko 2 v. vankeutta RL 21:13 [373]
Vaaranmerkintärikkomus sakko 3 kk vankeutta RL 44:14 [374]
Vahingonteko sakko 1 v. vankeutta RL 35:1 [375]
Vainoaminen sakko 2 v. vankeutta RL 25:7a [376]
Vakoilu 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 12:5 [377]
Vakuusoikeuden loukkaus sakko 6 kk vankeutta RL 28:12 [378]
Vakuutuspetos sakko 1 v. vankeutta RL 36:4 [379]
Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos sakko 1 v. vankeutta RL 30:3a [380]
Valtionrajarikos sakko 1 v. vankeutta RL 17:7[381]
Valtiopetoksen valmistelu 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 13:3 [382]
Valtiopetos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 13:1 [383]
Vammantuottamus sakko 6 kk vankeutta RL 21:10 [384]
Vangin karkaaminen sakko 1 v. vankeutta RL 16:16 [385]
Vangin laiton vapauttaminen sakko 2 v. vankeutta RL 16:15 [386]
Vangin varustautuminen aseella sakko 1 v. vankeutta RL 16:17 [387]
Vapaudenriisto sakko 2 v. vankeutta RL 25:1 [388]
Varkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta RL 28:1 [389]
Varomaton käsittely sakko 6 kk vankeutta RL 44P:12 [390]
Vartioimisliikerikos sakko 6 kk vankeutta RL 17:6a [391]
Vartiorikos kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta RL 45:5 [392]
Velallisen epärehellisyys sakko 2 v. vankeutta RL 39:1 [393]
Velallisen petos sakko 2 v. vankeutta RL 39:2 [394]
Velallisen vilpillisyys sakko 1 v. vankeutta RL 39:4 [395]
Velallisrikkomus sakko sakko RL 39:5 [396]
Velkojansuosinta sakko 2 v. vankeutta RL 39:6 [397]
Veropetos sakko 2 v. vankeutta RL 29:1 [398]
Verorikkomus sakko 6 kk vankeutta RL 29:4 [399]
Vesiliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta RL 23:5 [400] [401][402]
Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen sakko 2 v. vankeutta RL 46:10 [403]
Viestintärauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta RL 24:1a [404]
Viestintäsalaisuuden loukkaus sakko 1 v. vankeutta RL 38:3 [405]
Vilpillinen äänestäminen sakko 1 v. vankeutta RL 14:3 [406]
Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen sakko 2 v. vankeutta RL 16:12 [407]
Virka-aseman väärinkäyttäminen sakko 2 v. vankeutta RL 40:7 [408]
Virkamiehen vastustaminen sakko 6 kk vankeutta RL 16:2 [409]
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta RL 16:1 [410]
Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen sakko 6 kk vankeutta RL 40:5 [411]
Virkavallan anastus sakko 6 kk vankeutta RL 16:9 [412] [413]
Virkavelvollisuuden rikkominen sakko 1 v. vankeutta RL 40:9 [414]
Väkivaltainen mellakka sakko 2 v. vankeutta RL 17:3 [415]
Väkivaltaisen mellakan johtaminen 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta RL 17:4 [416][172]
Väkivaltakuvauksen levittäminen sakko 2 v. vankeutta RL 17:17 [417]
Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta RL 34a:4b [418]
Väärennys sakko 2 v. vankeutta RL 33:1 [419]
Väärennysaineiston hallussapito sakko 6 kk vankeutta RL 33:4 [420]
Väärä ilmianto sakko 3 v. vankeutta RL 15:6 [421]
Väärän henkilötiedon antaminen sakko 6 kk vankeutta RL 16:5 [422]
Väärän rahan hallussapito sakko 6 kk vankeutta RL 37:6 [423]
Väärän rahan käyttö sakko 1 v. vankeutta RL 37:5 [424]
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle sakko 6 kk vankeutta RL 16:8 [425]
Ydinenergian käyttörikos sakko 1 v. vankeutta RL 44:10 [426]
Ydinräjähderikos 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta RL 34:6 [427]
Yhteinen niskoittelu kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta RL 45:15 [428]
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko sakko RL 24:8 [429]
Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu sakko 1 v. vankeutta RL 17:5 [430]
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta RL 34:9 [431]
Yleisvaaran tuottamus sakko 1 v. vankeutta RL 34:7 [432]
Ympäristön turmeleminen sakko 2 v. vankeutta RL 48:1 [433]
Ympäristörikkomus sakko 6 kk vankeutta RL 48:3 [434]
Yritetty yllytys perättömään lausumaan sakko 1 v. vankeutta RL 15:5 [360]
Yrityssalaisuuden rikkominen sakko 2 v. vankeutta RL 30:5 [435]
Yrityssalaisuuden väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta RL 30:6 [436]
Yritysvakoilu sakko 2 v. vankeutta RL 30:4 [437]


Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Rikoslaki (19.12.1889/39) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 2. Rangaistusasteikko (Pieni tietosanakirja, 1925-1928, sivut 1117-1118) runeberg.org. Viitattu 26.10.2014.
 3. Rangaistusasteikko (Tietosanakirja, 1909-1922, sivut 1447-1448) runeberg.org. Viitattu 26.10.2014.
 4. Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 5. a b c d e Ajokorttilaki (29.4.2011/386), 7 luku - Ajokielto ja muut seuraamukset Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 6. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 7. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 20 § Sotilasrikos sota-aikana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 8. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 13 § Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 9. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 1 § Alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 10. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 1a § Alkoholijuoman markkinointirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 11. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7b § Alueloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. Alueloukkauksesta ei seuraa käytännössä mitään 22.5.2014. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 13. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 3 § Ammattimainen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 14. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 1 § Ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 15. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16b § Arpajaisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 16. KKO:2008:119 Arpajaislaki - Arpajaisrikos Kieltoerehdys 30.12.2008. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 17. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 5 § Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 18. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 7 § Avustuksen väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 19. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 5 § Avustuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 20. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 8 § Avustusrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 21. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 9 § Biologisen aseen kiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 22. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 6 § Dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 23. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 15 § Eläimen vartioimatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 24. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 4a § Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 25. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14 § Eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 26. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 11 § Esimiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 27. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 16 § Esimiesaseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 28. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 9 § Geenitekniikkarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 29. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 13 § Haitanteko esimiehelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 30. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 3 § Haitanteko virkamiehelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 31. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 11 § Hallinnan loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 32. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 12 § Hautarauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 33. Satoja hautakiviä kaadettiin Varkaudessa – kiinniotettua epäillään muistakin rikoksista 22.3.2014. yle.fi. Viitattu 14.9.2014.
 34. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 14 § Heitteillepano Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 35. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 9 § Henkilörekisteririkos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 36. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 2a § Huumausaineen käyttörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 37. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 4 § Huumausainerikoksen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 38. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 3 § Huumausainerikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 39. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 1 § Huumausainerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 40. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3 § Ihmiskauppa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 41. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13 § Ilkivalta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 42. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 6 § Ilmaliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 43. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan,7a § Jalkaväkimiinakiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 44. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 2 § Joukkotuhonnan valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 45. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 1 § Joukkotuhonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 46. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1 § Julkinen kehottaminen rikokseen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 47. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 3 § Julkisrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 48. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 7 § Junaliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 49. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 6 § Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 50. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1a § Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 51. Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet. Menettämisseuraamus. Törkeä huumausainerikos Ennakkopäätökset. Korkeimman oikeuden vuosikirjassa julkaistut ratkaisut kokoteksteinä, Finlex, finlex.fi, viitattu 8.10.2014
 52. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 11 § Kaappaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 53. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 12 § Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 54. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 2 § Kalastusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 55. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 10 § Karkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 56. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 4 § Kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 57. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 8 § Kemiallisen aseen kiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 58. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 9a § Kidutus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 59. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 60. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 2 § Kilpailumenettelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 61. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 3 § Kiristys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 62. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 9 § Kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 63. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 3a § Kiskonnantapainen työsyrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 64. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 6 § Kiskonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 65. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15a § Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 66. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 6 § Kokouksen estäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 67. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 1 § Kotirauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 68. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4a § Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 69. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 10 § Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 70. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 8 § Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 71. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 3 § Kuluttajaluottorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 72. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 9 § Kunnianloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 73. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 8 § Kuolemantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 74. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18b § Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 75. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 5 § Kätkemisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 76. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 1 § Kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 77. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 7 § Lahjominen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 78. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 13 § Lahjuksen antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 79. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14a § Lahjuksen antaminen kansanedustajalle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 80. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 1 § Lahjuksen ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 81. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 8 § Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 82. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 4 § Lahjuksen ottaminen kansanedustajana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 83. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 3 § Lahjusrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 84. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3c § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 85. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3b § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 86. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 3 § Laiton alkioon puuttuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 87. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3a § Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 88. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13a § Laiton naamioituminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 89. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 4 § Laiton perimään puuttuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 90. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 1 § Laiton raskauden keskeyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 91. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 4 § Laiton sotilaallinen toiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 92. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 5 § Laiton sukusolujen käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 93. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 6 § Laiton tuontitavaraan ryhtyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 94. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 7 § Laiton uhkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 95. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 8 § Laittoman maahantulon järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 96. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 4 § Laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 97. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8b § Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 98. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 6 § Lapsen identiteetin loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 99. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 5 § Lapsen omavaltainen huostaanotto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 100. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 6 § Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 101. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 4 § Lapsensurma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 102. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 5a § Lapsikaappaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 103. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 3 § Lievä alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 104. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 3 § Lievä ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 105. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 8 § Lievä dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 106. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15 § Lievä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 107. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 6 § Lievä kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 108. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 6a § Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 109. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9 § Lievä luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 110. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 10 § Lievä maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 111. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9c § Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 112. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 7 § Lievä pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 113. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 3 § Lievä palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 114. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 3 § Lievä petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 115. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16d § Lievä rahankeräysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 116. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 3 § Lievä rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 117. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 5 § Lievä salakuljetus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 118. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 7 § Lievä sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 119. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 3 § Lievä säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 120. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7 § Lievä tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 121. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 9 § Lievä tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 122. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 3 § Lievä vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 123. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 7a § Lievä valtionrajarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 124. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 7 § Lievä vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 125. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 3 § Lievä veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 126. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 3 § Lievä väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 127. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 9 § Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 128. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 11 § Liikennepako tieliikenteessä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 129. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 2 § Liikennetuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 130. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 1 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 131. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 11a § Liikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 132. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 11 § Liiketoimintakiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 133. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 5 § Luonnonsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 134. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 5 § Luottamusaseman väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 135. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 4 § Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 136. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 7 § Luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 137. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 9 § Luvaton poissaolo Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 138. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 19 § Luvaton poliittinen toiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 139. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 10 § Luvaton pyynti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 140. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 3 § Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 141. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 9 § Luvaton tiedustelutoiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 142. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 6a § Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 143. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 9a § Lähestymiskiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 144. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 5 § Lääkerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 145. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 11 § Maanpetoksellinen yhteydenpito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 146. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 3 § Maanpetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 147. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 5 § Maastomerkin väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 148. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 11 § Maksuvälinepetoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 149. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 8 § Maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 150. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 3 § Markkinoiden vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 151. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 1 § Markkinointirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 152. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 2 § Mellakka Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 153. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3 § Metsärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 154. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 1 § Metsästysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 155. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9a § Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 156. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 2 § Murha Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 157. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 12a § Murtovälineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 158. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 14 § Niskoittelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 159. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 4 § Niskoittelu poliisia vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 160. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 4a § Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 161. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 3 § Näpistys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 162. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 9 § Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 163. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 5 § Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 164. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 10 § Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 165. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 9 § Omankädenoikeus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 166. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 5 § Pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 167. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 4 § Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 168. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 8 § Pakottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 169. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 1 § Palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 170. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 4 § Panttivangin ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 171. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 4a § Panttivangin ottamisen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 172. a b c d e f g h i j Rikoslaki (19.12.1889/39), 2c luku - Vankeudesta, 2 § Vankeuden pituus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 173. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 9 § Paritus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 174. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 15 § Pelastustoimen laiminlyönti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 175. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 1 § Perätön lausuma tuomioistuimessa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 176. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 2 § Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 177. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 10 § Perätön vaarailmoitus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 178. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 1 § Petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 179. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 5 § Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 180. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 10 § Puolueettomuusmääräysten rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 181. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 11 § Puolustustarvikkeiden maastavientirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 182. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3b § Puutavararikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 183. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 12a § Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 184. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 7 § Rahajäljitelmän levitys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 185. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16a § Rahapelirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 186. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16c § Rahankeräysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 187. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 6 § Rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 188. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 10 § Rahanpesurikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 189. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 4 § Rahanväärennyksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 190. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 1 § Rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 191. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 1 § Raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 192. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 6 § Rakennussuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 193. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 3 § Rattijuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 194. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 7 § Rekisterimerkintärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 195. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 11 § Rikoksentekijän suojeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 196. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 12a § Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 197. a b c d Rikoslaki (19.12.1889/39), 18 luku - Rikoksista sukuoikeuksia vastaan, 1-3 § Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 31.12.2014
 198. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 3 § Rikos ihmisyyttä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 199. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 1 § Ryöstö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 200. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 11 § Räjähderikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 201. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 6 § Sakkovilppi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 202. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 8 § Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 203. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 24 § Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 204. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 6 § Salakatselu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 205. a b KKO:1990:36 Salakatselu/Salakuuntelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 206. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 4 § Salakuljetus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 207. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 5 § Salakuuntelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 208. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 7 § Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 209. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 2 § Salassapitorikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 210. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 1 § Salassapitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 211. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8 § Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 212. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 5a § Seksuaalinen ahdistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 213. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 5 § Seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 214. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8a § Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 215. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 1 § Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 216. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 5 § Sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 217. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 2 § Sotaan yllyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 218. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 22 § Sotakarkuruus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 219. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 26 § Sotavangin pakenemisen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 220. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 25 § Sotavankeudesta pakeneminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 221. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 18 § Sotilaan sopimaton käyttäytyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 222. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 21 § Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 223. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 20 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 224. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 225. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 19 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 226. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8c § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 227. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 22 § Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 228. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8b § Suojauksen purkujärjestelmärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 229. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 1 § Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 230. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 3 § Surma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 231. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 11 § Syrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 232. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 1 § Säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 233. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 21 § Taisteluvelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 234. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 12 § Tappeluun osallistuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 235. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 1 § Tappo Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 236. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 1 § Tekijänoikeusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 237. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 3 § Teknisen suojauksen kiertäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 238. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 4 § Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 239. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 2 § Teollisoikeusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 240. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 5 § Terrorismin rahoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 241. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 3 § Terroristiryhmän johtaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 242. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4 § Terroristiryhmän toiminnan edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 243. a b c d e f g Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 1 § Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 244. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 2 § Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 245. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 4 § Terveyden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 246. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 2 § Terveydensuojelurikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 247. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 1 § Terveysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 248. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7a § Tietojärjestelmän häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 249. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 5 § Tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 250. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8 § Tietomurto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 251. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9b § Tietoverkkorikosvälineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 252. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 10a § Tilintarkastusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 253. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 7 § Todistusaineiston vääristeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 254. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 7 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 255. a b c d Järjestyslaki (27.6.2003/612) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 256. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 6 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 257. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 1 § Tuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 258. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 7 § Tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 259. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 10 § Tuottamuksellinen kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 260. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 4 § Tuottamuksellinen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 261. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 4 § Tuottamuksellinen palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 262. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 4 § Tuottamuksellinen perätön lausuma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 263. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 9 § Tuottamuksellinen rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 264. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 8 § Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 265. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 6 § Tuottamuksellinen vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 266. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 8 § Tuottamuksellinen vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 267. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 10 § Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 268. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 4 § Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 269. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 7 § Turvallisuussalaisuuden paljastaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 270. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 2 § Työaikasuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 271. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4a § Työeläkevakuutusmaksupetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 272. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 4 § Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 273. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 5 § Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 274. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 6 § Työnvälityksen maksukiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 275. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 3 § Työsyrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 276. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 1 § Työturvallisuusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 277. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 2 § Törkeä alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 278. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 2 § Törkeä ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 279. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 6 § Törkeä avustuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 280. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 7 § Törkeä dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 281. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14a § Törkeä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 282. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 23 § Eläintenpitokielto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 283. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 12 § Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 284. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 17 § Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 285. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 4a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 286. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 2 § Törkeä huumausainerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 287. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3a § Törkeä ihmiskauppa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 288. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 4 § Törkeä julkisrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 289. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 5 § Törkeä kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 290. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 10a § Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 291. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 4 § Törkeä kiristys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 292. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 9a § Törkeä kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 293. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7 § Törkeä kiskonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 294. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 2 § Törkeä kotirauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 295. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 10 § Törkeä kunnianloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 296. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 9 § Törkeä kuolemantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 297. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 2 § Törkeä kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 298. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 7a § Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 299. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14 § Törkeä lahjuksen antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 300. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14b § Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 301. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 2 § Törkeä lahjuksen ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 302. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 8a § Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 303. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 4a § Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 304. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 2 § Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 305. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 8a § Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 306. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 4a § Törkeä laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 307. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 7 § Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 308. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 2 § Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 309. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 8 § Törkeä luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 310. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 4 § Törkeä maanpetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 311. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 9 § Törkeä maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 312. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 4 § Törkeä markkinoiden vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 313. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Luonnonvararikoksista, 1a § Törkeä metsästysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 314. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9b § Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 315. Rikoslaki (19.12.1889/39), 21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 6 § Törkeä pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 316. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 2 § Törkeä palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 317. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 9a § Törkeä paritus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 318. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 3 § Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 319. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 2 § Törkeä petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 320. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 7 § Törkeä rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 321. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 2 § Törkeä rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 322. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 2 § Törkeä raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 323. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 4 § Törkeä rattijuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 324. Törkeä rattijuopumus Torniossa 13.9.2014. pohjolansanomat.fi. Viitattu 16.9.2014.
 325. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 4 § Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 326. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 2 § Törkeä ryöstö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 327. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 2 § Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 328. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 6 § Törkeä sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 329. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18a § Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 330. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 2 § Törkeä säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 331. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 5 § Törkeä terveyden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 332. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7b § Törkeä tietojärjestelmän häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 333. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 6 § Törkeä tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 334. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8a § Törkeä tietomurto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 335. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 8 § Törkeä todistusaineiston vääristeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 336. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 3 § Törkeä tuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 337. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 8 § Törkeä tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 338. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4b § Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 339. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 2 § Törkeä vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 340. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 6 § Törkeä vakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 341. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 2 § Törkeä valtiopetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 342. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 11 § Törkeä vammantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 343. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 2 § Törkeä vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 344. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 2 § Törkeä varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 345. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 6 § Törkeä vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 346. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 1a § Törkeä velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 347. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 3 § Törkeä velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 348. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 2 § Törkeä veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 349. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 4 § Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 350. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 8 § Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 351. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 2 § Törkeä väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 352. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 8 § Törkeä yleisvaaran tuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 353. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 2 § Törkeä ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 354. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 8a § Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 355. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 6a § Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 356. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 357. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 2a § Törkeän ryöstön valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 358. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16 § Uhkapelin järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 359. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 12 § Ulkomailla tehty perätön lausuma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 360. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 5 § Yritetty yllytys perättömään lausumaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 361. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 7 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 362. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 10 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 363. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 11 § Uskonnonharjoituksen estäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 364. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 10 § Uskonrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 365. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 2 § Vaalilahjonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 366. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 1 § Vaalirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 367. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 4 § Vaalituloksen vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 368. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 23 § Vaarallinen sotilasrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 369. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 5 § Vaarallisen esineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 370. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 4 § Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 371. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 13 § Vaarallisten aineiden kuljetusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 372. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9a § Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 373. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 13 § Vaaran aiheuttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 374. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 14 § Vaaranmerkintärikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 375. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1 § Vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 376. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 7a § Vainoaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 377. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 5 § Vakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 378. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 12 § Vakuusoikeuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 379. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 4 § Vakuutuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 380. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 3a § Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 381. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 7 § Valtionrajarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 382. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 3 § Valtiopetoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 383. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 1 § Valtiopetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 384. Rikoslaki (19.12.1889/39), 21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 10 § Vammantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 385. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 16 § Vangin karkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 386. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 15 § Vangin laiton vapauttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 387. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 17 § Vangin varustautuminen aseella Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 388. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 1 § Vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 389. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 1 § Varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 390. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 12 § Varomaton käsittely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 391. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 6a § Vartioimisliikerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 392. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 5 § Vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 393. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 1 § Velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 394. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 2 § Velallisen petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 395. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 4 § Velallisen vilpillisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 396. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 5 § Velallisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 397. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 6 § Velkojansuosinta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 398. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 1 § Veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 399. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4 § Verorikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 400. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 5 § Vesiliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 401. KKO:1986-II-9 Vesiliikennejuopumus. Soudettavaksi rakennettua venettä... 1986. edilex.fi. Viitattu 16.9.2014.
 402. KKO:2007:54 Vesiliikennejuopumus. Kauppa-aluksen päällikön pätevyyskirjan menetys. 2007. edilex.fi. Viitattu 16.9.2014.
 403. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 10 § Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 404. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 1a § Viestintärauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 405. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 3 § Viestintäsalaisuuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 406. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 3 § Vilpillinen äänestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 407. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 12 § Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 408. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 7 § Virka-aseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 409. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 2 § Virkamiehen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 410. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 1 § Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 411. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 5 § Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 412. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 9 § Virkavallan anastus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 413. Tuomio virkavallan anastuksesta - Valepoliisi jäi kiinni Savossa 16.7.2014. Savon Sanomat, savonsanomat.fi. Viitattu 18.9.2014.
 414. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 9 § Virkavelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 415. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 3 § Väkivaltainen mellakka Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 416. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 4 § Väkivaltaisen mellakan johtaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 417. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 17 § Väkivaltakuvauksen levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 418. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4b § Värväys terrorismirikoksen tekemiseen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 419. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 1 § Väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 420. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 4 § Väärennysaineiston hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 421. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 6 § Väärä ilmianto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 422. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 5 § Väärän henkilötiedon antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 423. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 6 § Väärän rahan hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 424. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 5 § Väärän rahan käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 425. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 8 § Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 426. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 10 § Ydinenergian käyttörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 427. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 6 § Ydinräjähderikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 428. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 15 § Yhteinen niskoittelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 429. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 8 § Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 430. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 5 § Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 431. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9 § Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 432. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 7 § Yleisvaaran tuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 433. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 1 § Ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 434. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 3 § Ympäristörikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 435. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 5 § Yrityssalaisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 436. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 6 § Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 437. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 4 § Yritysvakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]