Metsästysrikos

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Metsästysrikos on rikoslakiin merkitty rikosnimike, jossa rikotaan metsästyslakia. Rangaistus metsästyslakiin merkittyjen sääntöjen, kieltojen ja määräysten rikkomisesta on lievemmissä tapauksissa sakko ja törkeimmissä vankeus, joista on säädetty rikoslain (39/1889) 48 a luvun 1 §:ssä. Varsinaisen rangaistuksen lisäksi voidaan tuomioistuimen päätöksellä määrätä muina seuraamuksina metsästyskielto määräajaksi, maksamaan korvauksia ja menettämään tekoväline valtiolle. Metsästysrikosta lievempi muoto on metsästysrike, joita on 49 kpl ja lisäksi voi tulla kysymykseen metsästyslain säännösten rikkominen.lähde?

Metsästysrikokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavat tahalliset tai törkeät huolimattomuus teot ovat metsästysrikoksia:

 • Aiheuttaa metsästettäessä vaaraa ja vahinkoa muille ihmisille tai omaisuudelle.
 • Rikkoo lääninhallituksen antamaa alueellista turvallisuusmääräystä.
 • Hätyyttää tai jäljittää riistaeläintä ilma-aluksella, moottoriajoneuvolla tai muutoin lähestyy eläintä kyseisellä ajoneuvolla.
 • Ampuu riistaeläimen edellä mainitusta ajoneuvosta.
 • Ampuu riistaeläimen edellä mainitun ajoneuvon suojasta, aluksesta tai veneestä moottorin käydessä.
 • Ampuu riistaeläimen 100 metriä lähempänä edellä mainittuja ajoneuvoja välittömästi pysäyttämisen jälkeen, tai riistaeläimen ampuminen aluksesta tai veneestä moottorin käydessä.
 • Käyttää metsästyksessä lain 33 § 1 ja 2 momentissa mainittuja kiellettyjä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä.
 • Metsästää riistaeläintä sen rauhoitusaikana.
 • Metsästää riistaeläintä vastoin riistanhoitopiirin kieltoa tai rajoitusta.
 • Metsästää ilman lupaa (riistanhoitopiiri).
 • Metsästää karhua itäisellä tai läntisellä poronhoitoalueella rikkoen määrätty kiintiö.

Rangaistukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Metsästysrikoksen seurauksena on sakko tai enintään 2 vuotta vankeutta.
 • Laittoman saaliin kätkeminen sakkoa tai vankeutta enintään 6 kuukautta.
 • Metsästysrikkomuksen seurauksena on sakko.
 • Metsästyslain säännösten rikkomisesta sakko.
 • Luvaton pyynti sakkoa.
 • Luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynnistä sakkoa.

Muita seuraamuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Metsästyskielto 1-5 vuodeksi.
 • Korvaus metsästysoikeuden haltijalle.
 • Korvaus luvattomasta metsästyksestä metsätysoikeuden haltijalle.
 • Menettämisseuraamus virallisen syytteen alaisissa asioissa, jolloin alueen metsästysoikeuden haltijalla ei ole oikeutta metsästää tai ottaa riistaeläintä haltuunsa.
 • Rikoksen tapahduttua voidaan metsästykseen käytetty ase tai muu tekoväline tuomita menetetyksi valtiolle.
 • Laittoman pyyntivälineen menetys joissakin tapauksissa.[1]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

”Seuraamukset metsästyslakia rikottaessa”, Metsästäjän opas: Metsästys- ja aselainsäädäntö, s. 64-68, 117. 24. painos. Jyväskylä: Metsästäjäin keskusjärjestö, 2008. ISBN 978-952-9593-78-1.

 1. Metsästäjän opas. , 2008.