Keskusvirasto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Keskusvirasto oli Suomessa tiettyä valtionhallinnon haaraa hoitanut valtioneuvoston ja samalla jonkin sen ministeriön alainen koko valtakunnan alueella toiminut viranomainen.[1]

Keskusvirastot Suomessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskusviraston päällikköä kutsuttiin pääjohtajaksi.[1] Useimmat keskusvirastot lakkautettiin 1990-luvun alkupuolella, ja valtion keskushallinto organisoitiin toisella tavalla.[2] Monet keskusvirastoista muutettiin tuolloin valtion liikelaitoksiksi, joista osa muutettiin edelleen osakeyhtiöiksi.

Luettelo keskusvirastoista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Perustettu Aiemmat nimet
Maanmittauslaitos 1812 Päämaanmittauskonttori 1812–1848
Maanmittauksen ylihallitus 1848–1850
Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallitus 1851–1863
Maanmittauksen ylihallitus 1863–1916
Maanmittaushallitus 1916–1994
Kansallisarkisto 1817/1869 Senaatin arkistonhoitaja 1817–1869
Valtionarkisto 1869–1994
Arkistolaitos 1992/1994–2016
Valtiontalouden tarkastusvirasto 1824 Yleinen revisionioikeus ja -konttori 1824–1923
Yleinen revisionilaitos 1923–1947
Valtiokonttori 1875
Museovirasto 1884 Arkeologinen toimisto 1884–1908
Arkeologinen toimikunta 1908–1911
Muinaistieteellinen toimikunta 1911–1972
Patentti- ja rekisterihallitus 1941
Opetushallitus 1991
Poliisihallitus 2010
Viimeisin nimi Perustettu Lakkautettu Aiemmat nimet Lakkauttaminen/seuraaja
Rakennushallitus 1811 1995 Intendentinkonttori 1811–1865
Yleisten rakennusten ylihallitus 1865–1936
korvattiin Valtion kiinteistölaitoksella ja Engel kiinteistöpalveluyhtymällä
Posti- ja telehallitus 1811 1990 Postitirehtöörin virasto 1811–1816
Postijohtokunta 1816–1881
Postihallitus 1881–1927
Posti- ja lennätinhallitus 1927–1981
muutettiin Posti- ja telelaitos -nimiseksi liikelaitokseksi
Lääkintöhallitus 1811 1991 Collegium Medicum 1811–1827
Lääkintölaitoksen ylihallitus 1827–1878
yhdistettiin Sosiaalihallituksen kanssa osaksi Sosiaali- ja terveyshallitusta
Tullihallitus 1812 2013 Päätullijohtokunta 1812–1885 korvattiin nykyisellä Suomen tullilla
Merenkulkulaitos 1812/1850 2009 luotsimajuri 1812–1816
luotsi-inspehtori 1816–1850
Luotsi- ja majakkalaitosten ylihallitus 1850–1917
Merenkulkuhallitus 1917–1998
korvattiin Liikennevirastolla ja Liikenteen turvallisuusvirastolla
Tielaitos 1816 2001 Koskenperkausjohtokunta 1816–1840
Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta 1840–1860
Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus 1860–1887
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus 1887–1925
Tie- ja vesirakennushallitus 1925–1964
Tie- ja vesirakennuslaitos 1964–1990
korvattiin Tiehallinnolla ja Tieliikelaitoksella
Vuorihallitus 1821 1884 Vuori-intendentinkonttori 1821–1831, 1833–1858 yhdistettiin Manufaktuurijohtokunnan kanssa osaksi Teollisuushallitusta
Painoasiain ylihallitus 1828 1919 Sensuuriylihallitus 1828–1865 lakkautettiin tarpeettomana
Manufaktuurijohtokunta 1835 1884 yhdistettiin Vuorihallituksen kanssa osaksi Teollisuushallitusta
Houruinhoidon johtokunta 1840 1878 yhdistettiin osaksi Lääkintöhallitusta
Kalastushallitus 1860/1918 1922 kalastuksentarkastaja 1860–1918 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin maatalousministeriöön
Rautatiehallitus 1862/1877 1990 Rautatiejohtokunta 1862–1863
Rautatiepäällikkö 1863–1877
muutettiin Valtionrautatiet-liikelaitokseksi
Metsähallitus 1863 1994 Metsänhoidon ylihallitus 1863–1908 muutettiin samannimiseksi liikelaitokseksi
Vankeinhoitohallitus 1867/1881 1922 vankilain tarkastaja 1867–1881 korvattiin oikeusministeriön vankeinhoito-osastolla
Kouluhallitus 1869 1991 Koulutoimen ylihallitus 1869–1918 yhdistettiin Ammattikasvatushallituksen kanssa osaksi Opetushallitusta
Kauppa- ja teollisuushallitus 1884 1925 Teollisuushallitus 1884–1918 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin kauppa- ja teollisuusministeriöön
Sosiaalihallitus (I) 1889/1917 1922 vaivaishoidon tarkastaja 1889–1917 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin sosiaaliministeriöön
Maataloushallitus 1892 1971 Maanviljelyshallitus 1892–1917 yhdistettiin Asutushallituksen kanssa osaksi Maatilahallitusta
Asutushallitus (I) 1915/1917 1937 asutustarkastaja 1915–1917 korvattiin maatalousministeriön asutusasiainosastolla
Elintarvehallitus 1917 1918 korvattiin senaatin elintarvetoimituskunnalla[3]
Lennätinhallitus 1918 1927 väliaikainen Lennätinhallitus 1918 yhdistettiin Postihallituksen kanssa osaksi Posti- ja Lennätinhallitusta
Vankeinhoitovirasto 1937 1950 korvattiin oikeusministeriön vankeinhoito-osastolla
Asutushallitus (II) 1959 1971 yhdistettiin Maataloushallituksen kanssa osaksi Maatilahallitusta
Ammattikasvatushallitus 1965 1991 yhdistettiin Kouluhallituksen kanssa osaksi Opetushallitusta
Asuntohallitus 1966 1993 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin valtion asuntorahastolle ja muille viranomaisille
Sosiaalihallitus (II) 1968 1991 yhdistettiin Lääkintöhallituksen kanssa osaksi Sosiaali- ja terveyshallitusta
Verohallitus 1969 2010 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin Verohallinnon eri yksiköille
Vesi- ja ympäristöhallitus 1970 1995 Vesihallitus 1970–1986 korvattiin Suomen ympäristökeskuksella
Maatilahallitus 1971 1993 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin maa- ja metsätalousministeriöön
Ilmailuhallitus 1972 1991 muutettiin Ilmailulaitos-liikelaitokseksi
Elinkeinohallitus 1973 1990 korvattiin Kuluttajavirastolla, Elintarvikevirastolla ja Kuluttajatutkimuskeskuksella
Työsuojeluhallitus 1973 1993 lakkautettiin, toiminnot siirrettiin työministeriöön ja työsuojelupiireille
Sosiaali- ja terveyshallitus 1991 1992 korvattiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella

Pääasiallinen lähde vuotta 1995 edeltäville tiedoille:[4][5][6]


Muita valtion virastoja ja keskushallintoyksiköitä perustamisjärjestyksessä (vuoteen 1995)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtiolla on myös muita virastoja, joita ei pidetä varsinaisina keskusvirastoina.


Nimi Perustettu Alkuperäinen nimi
Suomen Pankki 1811 Waihetus-, Laina- ja Depositioni-Contori
Virallinen lehti 1819
Tilastokeskus 1865 Väliaikainen tilastollinen päätoimisto
Ilmatieteen laitos 1881 Tiedeseuran meteorologinen päälaitos
Geologian tutkimuskeskus 1885 Geologinen komissio
Säteilyturvakeskus 1958 Säteilyfysiikan laitos
Kotimaisten kielten keskus (Kotus) 1976 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Kuluttaja-asiamiehen toimisto 1978
Tasa-arvovaltuutetun toimisto 1986
Tietosuojavaltuutetun toimisto 1987
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 1989 Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto
Valtion asuntorahasto 1993
Viimeisin nimi Perustettu Alkuperäinen nimi Lakkauttaminen
Leimakonttori 1811 Leimapaperikonttori Yhdistettiin Tullihallituksen aksiisikonttorin kanssa leima- ja valmisteverokonttoriksi 1937
Kamariviskaalinkonttori 1811 lakkautettiin 1862
Kamarikonttori 1815
Valtiovarainkonttori 1817
Kulta- ja hopeateosten tarkastuslaitos 1818 Kulta-, hopea- ja tinatavaran tarkastuslaitos[7] yhdistettiin Rahapajaan, erotettiin 1942 omaksi virastokseen, korvattiin 1975 Teknillisellä tarkastuslaitoksella[8]
Vuorikontrollilaitos 1820 yhdistettiin 1834 osaksi Vuori-intendentinkonttoria
Valtion painatuskeskus 1860 Senaatin kirjapaino muutettiin 1989 liikelaitokseksi
Rahapaja 1860 muutettiin 1993 osakeyhtiöksi
Vakauslaitos 1886 Vakauskomissio lakkautettiin 1972
Hevoshoidonneuvoja 1893 lakkautettiin 1917
Maatalouden tutkimuskeskus 1898 Maanviljelystaloudellinen koelaitos yhdistettiin 2001 osaksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta
Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos 1903 Valtion vointarkastastuslaboratorio yhdistettiin 1993 osaksi Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta
Valtion maatalouskemian laitos 1906 Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio yhdistettiin 1993 osaksi Kasvintuotannon tarkastuskeskusta
Valtion eläinlääketieteellinen laitos 1908 Valtion eläinlääkintälaboratorio yhdistettiin 1993 osaksi Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta
Kansanterveyslaitos 1911 Väliaikainen serologinen laboratorio yhdistettiin 2009 osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta
Metsäntutkimuslaitos 1917 Metsätieteellinen koelaitos yhdistettiin 2015 osaksi Luonnonvarakeskusta
Geodeettinen laitos 1918 yhdistettiin 2015 osaksi Maanmittauslaitosta
Merentutkimuslaitos 1918 lakkautettiin 2008
Valtion siementarkastuslaitos 1919 yhdistettiin 1991 osaksi Maatilahallitusta
Karttakeskus 1919 Maanmittaushallituksen kivipaino muutettiin 1990 liikelaitokseksi
Valtioneuvoston julkaisuvarasto
Valtion lihantarkastamo
Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos 1921 Valtion maatalouskoneiden koelaitos yhdistettiin 1993 osaksi Maatalouden tutkimuskeskusta
Pankkitarkastusvirasto 1922 korvattiin 1993 Rahoitustarkastuksella
Valtion margariinitehdas 1924 tehdas lopetettiin 1992
Valtion viljavarasto 1928 lakkautettiin 1995
Valtion maitotalouden tutkimuslaitos 1930 Valtion maitotalouskoelaitos yhdistettiin 1989 osaksi Maatalouden tutkimuskeskusta
Valmisteverokonttori 1937 Leima- ja valmisteverokonttori lakkautettiin 1970
Valtion hevosjalostuslaitos 1937 Valtion hevossiittola yhdistettiin 1989 osaksi Maatalouden tutkimuskeskusta
Valtion hankintakeskus 1941 muutettiin 1995 Kauppahuone Hansel -osakeyhtiöksi
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 1942 Valtion teknillinen tutkimuslaitos muutettiin 2010 Teknologian tutkimuskeskus VTT -osakeyhtiöksi
Valtion elokuvatarkastamo 1946 korvattiin 2011 Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksella
Neuvostoliittoinstituutti 1947 korvattiin 1992 Venäjän ja Itä-Euroopan instituutilla
Suomen Akatemia 1947 lakkautettiin 1970 ja korvattiin nykyisellä akatemialla
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos 1952 yhdistettiin 2001 osaksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta
Lisenssivirasto 1953 lakkautettiin 1993
Valtiontakauslaitos 1963 korvattiin 1999 Finnvera-valtionyhtiöllä
Valtion tietokonekeskus 1964 muutettiin 1989 liikelaitokseksi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1964 Valtion riistantutkimuslaitos yhdistettiin 2015 osaksi Luonnonvarakeskusta
Tapaturmavirasto 1965 lakkautettiin 1996
Autorekisterikeskus 1967 muutettiin 1993 liikelaitokseksi
Valtion polttoainekeskus 1968 muutettiin 1984 Vapo-osakeyhtiöksi
Väestörekisterikeskus 1969 yhdistettiin 2020 osaksi Digi- ja väestötietovirastoa
Taloudellinen suunnittelukeskus 1969 yhdistettiin 1990 osaksi Valtion taloudellista tutkimuskeskusta
Valtion opintotukikeskus 1969 yhdistettiin 1994 osaksi Kansaneläkelaitosta
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos 1970 yhdistettiin 1994 osaksi Tampereen yliopistoa
Valtion koulutuskeskus 1971 muutettiin 1995 Hallinnon kehittämiskeskus -liikelaitokseksi
Kilpailuvirasto 1973 Kilpailuasiamiehen toimisto yhdistettiin 2013 osaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoa
Matkailun edistämiskeskus 1973 lakkautettiin 2015
Valtion ravitsemiskeskus 1975 muutettiin 1989 liikelaitokseksi
Teknillinen tarkastuslaitos 1975 muutettiin 1995 Teknillinen tarkastuskeskus -liikelaitokseksi
Valtion audiovisuaalinen keskus 1976 lakkautettiin 1994
Suomen elokuva-arkisto 1979 yhdistettiin 2014 osaksi Kansallista audiovisuaalista instituuttia
Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) 1983 yhdistettiin 2018 osaksi Business Finland -organisaatiota
Viestintävirasto 1988 Telehallintokeskus yhdistettiin 2019 osaksi Liikenne- ja viestintävirastoa
Kuluttajavirasto 1990 yhdistettiin 2013 osaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoa
Elintarvikevirasto 1990 yhdistettiin 2006 osaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraa
Kuluttajatutkimuskeskus 1990 yhdistettiin 2015 osaksi Helsingin yliopistoa
Mittatekniikan keskus 1991 yhdistettiin 2015 Teknologian tutkimuskeskus VTT -osakeyhtiöön
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) 1992 yhdistettiin 2009 osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 1992 yhdistettiin 2009 osaksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa
Lääkelaitos 1993 korvattiin 2009 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealla
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 1993 yhdistettiin 2015 osaksi Luonnonvarakeskusta
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) 1993 yhdistettiin 2006 osaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraa
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos 1993 yhdistettiin 2006 osaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraa
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) 1994 yhdistettiin 2009 osaksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa
Valtion kiinteistölaitos 1995 muutettiin 1999 liikelaitokseksi (nyk. Senaatti-kiinteistöt)

Pääasialliset lähteet:[9][5][6]

Luettelo virastoista ministeriöittäin vuonna 1987

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eri ministeriöiden alaiset virastot vuonna 1987 olivat seuraavat:[10]

Erillisiä laitoksia
Erillisiä laitoksia
  1. a b Facta – 10-osainen tietosanakirja. 3. painos. Osa 4 (Ism–Kiv). Helsinki: WSOY ja Tietosanakirja, 1974. ISBN 951-0-01484-2.
  2. Valtion virastot ja laitokset Suomi.fi. Viitattu 23.2.2012.
  3. Pieni tietosanakirja (1925), p. 757 Runeberg.org.
  4. Suomen keskushallinnon historia 1809–1996, s. 305, 312, 314, 320, 666, 668, 677–680. Hallintohistoriakomitea/Edita, Helsinki 1996.
  5. a b Yhtiöittämisen periaatteet valtiolla, s. 10 Valtiovarainministeriö 2018. Viitattu 21.2.2021.
  6. a b Seppo Tiihonen & Paula Tiihonen: Suomen hallintohistoria (2., korjattu painos), s. 279–287, 291. Valtion koulutuskeskus, Helsinki 1984.
  7. Kontrollverket för guld-, silver- och tennarbeten (ruotsiksi) Förvaltningshistorisk ordbok, Svenska litteratursällskapet i Finland. Viitattu 27.3.2021.
  8. Säädökset: Jalometallilakeja, -asetuksia ja päätöksiä Leimat.fi. Viitattu 27.3.2021.
  9. Suomen keskushallinnon historia 1809||1996, s. 314, 323, 666, 671||673, 679||680. Hallintohistoriakomitea/Edita, Helsinki 1996.
  10. Blomstedt, Yrjö et al. (toimituskunta): Suomen valtiokalenteri 1988. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISSN 0355-2462.