Liikennevirasto

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Liikenneviraston logo

Liikennevirasto (ruots. Trafikverket, engl. Finnish Transport Agency) vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikenneviraston tehtävänä on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. [1]

Liikenneviraston tavoitteena on turvata jokaisen kansalaisen turvallinen ja helppo liikkuminen sekä Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Joukkoliikennettä pyritään kehittämään niin, että se olisi liikkumisen ykkösvaihtoehto suurimmissa kaupungeissa ja kaukoliikenteessä. [2]

Hankkeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikennevirasto vastaa valtakunnallisten tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta. Väyläinvestoinneilla parannetaan liikenneverkon toimivuutta, turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja sujuvuutta. [3]

Liikenneviraston muutamia käynnissä olevia hankkeita:

Kehärata muodostaa junayhteyden Vantaankoskelta lentoaseman kautta Tikkurilaan, ja samalla se luo edellytykset uusille asunalueille ja työpaikoille. Kehärata otettiin käyttöön heinäkuussa 2015.[4]

Seinäjoki-Oulu ratahankkeessa parannetaan Seinäjoen ja Oulun välistä yksiraiteista rataa muuttamalla se osittain kaksiraiteiseksi, mikä mm. nopeuttaa junaliikennettä. Hanke valmistuu vuonna 2017. [5]

Kehä III:n parannushankkeessa väylää uudistetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen ensimmäinen osa valmistui keväällä 2012, ja toinen vaihe valmistuu vuonna 2016. [6]

Sepänkylän ohikulkutien rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen sujuvuutta. Ohikulkutien valmistuttua raskas liikenne siirtyy pois nykyiseltä ns. Kokkolantieltä, joka kulkee Sepänkylän taajaman läpi. Hanke valmistuu talvella 2014. [7]

Uudenkaupungin meriväylä -hankkeen tarkoituksena on ruopata nykyinen 10,0 m syvyinen väylä 12,5 m syvyiseksi ja parantaa väylän turvalaitteita. Hankkeella parannetaan mm. lannoitteiden kaukoviennin kuljetustehokkuutta. Hanke valmistuu vuoden 2014 lopussa. [8]

Palveluita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikenneviraston keräämiä tietoja avataan avoimesti kaikkien kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Digitrafic-palvelun [9] data avattiin kaikkien käyttöön keväällä 2014.

Liikennetilanne-palvelun kautta on saatavilla ajantasaista tietoa Suomen teillä tehtävistä tietöistä, ruuhkista ja muista häiriöistä. Palvelun kautta on saatavilla myös kelikamerakuvaa. [10]

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Se työllistää noin 650 asiantuntijaa ja lisäksi välillisesti noin 12 000 ihmistä eri infrahankkeissa. Tehtävät vaihtelevat liikenteen asiantuntijatehtävistä operatiiviseen liikenteen ohjaukseen ja hallinnollisiin tehtäviin. Liikenneviraston budjetti on vuosittain noin 1,8 miljardia euroa. [11]

Liikenneviraston pääjohtaja on KTM Antti Vehviläinen. Hän siirtyi pääjohtajaksi metsäyhtiö Stora Enson logistiikkajohtajan paikalta. [12]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2010 Ratahallintokeskus, Merenkulkulaitos ja Tiehallinto yhdistettiin Liikennevirastoksi. Uuteen Liikennevirastoon siirtyivät Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen kaikki sellaiset tehtävät, jotka eivät siirtyneet perustettuun tuotantoyhtiöön tai joita ei yhdistetty Liikenteen turvallisuusvirastoon. Liikennevirastoon siirtyi myös Tiehallinto lukuun ottamatta tiepiirejä ja eräitä Liikenteen turvallisuusvirastoon siirrettyjä toimintoja.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]