Kantatie 40

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Finland road sign F30-40.svg Finland road sign F28-18.svg
Kantatie 40
Turun kehätie
Kantatie 40 on merkitty karttaan nuolella.
Kantatie 40 on merkitty karttaan nuolella.
Maa Suomi
Tieluokka kantatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Väylävirasto
Pituus 34 km
Alkupiste Naantali
Reitti Raisio
Turku
Lieto
Päätepiste Piikkiö (34 km)
Kartta kantatie 40:stä Turun läheisyydessä
Kantatie 40 Turun Kärsämäessä
Kantatie 40:n ja Raisiontien risteys Raision keskustassa

Kantatie 40 (myös Turun kehätie[1]) on Naantalista Raision kautta Turun ydinkaupunkialueen pohjoispuolitse Kaarinan Piikkiöön kulkeva kantatie. Tien pituus on 34 kilometriä, ja se on lähes koko matkaltaan osa E18-tietä. Suikkilantien eli Turun satamayhteyden valmistumisen myötä E18 on viitoitettu Turun ja Naantalin satamiin vain Turun kehätien kautta.lähde?

Turun kehätie kuuluu EU:n TEN-T Skandinavia–Välimeri -ydinverkkokäytävään. Turun kehätie liittää Turun ja Naantalin TEN-T-satamat ja toisen Suomen TEN-T-lentoasemista, Turun lentoaseman, ydinverkkokäytävään. Lisäksi Turun kehätie yhdistää Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtateiden 8, 9, 10 ja 1 välistä liikennettä. Tieyhteys on merkittävä kuljetusten välittäjä Turun ja Naantalin satamien ja Pietarin välillä. Yhteysväliä on viime vuosina kehitetty sekä Turun ja Helsingin välillä, että Helsingin ja Vaalimaan välillä. Turun kehätien osuudelle ei kuitenkaan ole viime vuosien aikana toteutettu merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ja tiejakso on palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Turun kehätien valtatien 1 ja Naantalin välinen osuus kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön määrittämiin maanteiden pääväyliin[2]. Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa.lähde?

Kehätie on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja ympäristöltään vaihteleva. Naantalin ja Raisionkaaren liittymän välillä kehätie on tasoliittymin tai eritasoliittymin varustettu 2-kaistainen tie, jonka nopeusrajoitus on pääosin 60–80 km/h. Nesteen eritasoliittymän kohdalla E18 pääsuunta on alisteinen maantielle 185 (Naantalin pikatie), josta aiheutuu toimivuusongelma. Raision keskustan kohdalla väylä muuttuu 2+2-kaistaiseksi ja se kulkee taajamamerkeillä varustetun alueen sisäpuolella. Kyseisellä kohdalla tien nopeusrajoitus on 50 km/h ja liittymät on varustettu liikennevaloilla aina valtatien 8 ramppiliittymiin saakka. Valtateiden 8 ja 10 välillä (Raision eritasoliittymä-Kauselan eritasoliittymä) kehätie on keskialueella varustettu 2+2-kaistainen tie, jonka nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h ja liittymät ovat eritasoliittymiä. Kauselan ja Kirismäen välillä kehätie muuttuu 2-kaistaiseksi, sen liittymät ovat tasoliittymiä Tuulissuon eritasoliittymää lukuun ottamatta ja nopeusrajoitus on 80–100 km/h.lähde?

Turun kehätien keskeisimmät liikenteelliset ongelmat kohdistuvat sen liittymiin. Valo-ohjatuissa liittymissä toimivuus ruuhka-aikoina on äärirajoilla ja mm. kuljetukset sekä muu päätien liikenne joutuu toistuvasti pysähtymään. Huonoin toimivuus kohdistuu satamayhteyksien solmupisteenä olevaan Raision eritasoliittymään (E8 / E18), jonka läpäisee noin 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sujuvuuden lisäksi liittymissä on turvallisuuspuutteita. Liikenteen edelleen kasvaessa ongelmat laajenevat merkittävästi ja tie ruuhkautuu yhä enemmän liittymien sekä kaksikaistaisten osuuksien osalta estäen sujuvaa ja turvallista liikennettä sekä haitaten erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia.lähde?

Merkittäviä parantamistarpeita on välillä Vanto–Raisionkaari, Raision keskustassa ja Raision eritasoliittymässä sekä välillä Kausela-Kirismäki. Lisäksi puutteita on rinnakkaiskatuverkossa ja liikenteen ohjausjärjestelmissä.lähde?

Reitti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ohikulkutie kulkee seuraavien kuntien ja Turun kaupunginosien kautta (lueteltu lännestä itään):

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Turun ohikulkutien ensimmäinen osa Raision ja Auranlaakson välillä valmistui kaksikaistaisena vuonna 1960 ja Auranlaakson ja Piikkiön välinen osuus vuonna 1963. Tietä jatkettiin Raisiosta Naantaliin vuonna 1989[3]. Lisäksi osuutta Raisio–Auranlaakso ryhdyttiin laajentamaan kaksiajorataiseksi. Raision keskustan ja Kuninkojan välinen osuus valmistui vuonna 1993, loput vuonna 1995[4].

Tiehankkeita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tiehallinto ja Liedon kunta ovat aloittivat huhtikuussa 2007 Tuulissuon eritasoliittymän rakentamisen sekä muut tiejärjestelyt Palomäen ja Tuulissuon kohdalla Liedossa. Rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2008. Hankkeen kustannusarvio oli noin 8,6 miljoonaa euroa.[5]

Piikkiön ja Auranlaakson välisen osuuden muuttamista nelikaistaiseksi on esitetty suuriin liikennemääriin vedoten[6], mutta hankkeen toteuttaminen ei ole lähivuosien ohjelmassa.lähde?

Eurooppatiehen E18 kuuluva Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Tiestä on tarkoitus kehittää kokonaisuudessaan korkeatasoinen yhteys Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle. Kauselan ja Kirismäen välisen osuuden kehittämishanke pyritään saamaan seuraavan hallituskauden toteuttamisohjelmiin, jolloin rakentaminen aloitettaisiin vuoden 2013 jälkeen.[7]

TEN-T -tieverkko halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut toteuttamaan TEN-T -ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä. Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle. Turun kehätietä parannetaan kolmessa eri osahankkeessa. Naantali–Raisio-välillä (Arkistoitu – Internet Archive) on laaditaan vuosina 2015–2017 yleissuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten arviointia (YVA), Raision keskustan kohdasta (Arkistoitu – Internet Archive) on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2014 ja Kausela–Kirismäki-välillä (Arkistoitu – Internet Archive) käynnistetään tiesuunnitelman laadinta vuonna 2016.lähde? Kausela–Kirismäki-välin ensimmäinen vaihe aloitettiin vuoden 2019 keväällä. Toinen vaihe aloitetaan vuoden 2020 alussa. Hankkeet maksavat yhteensä 100 miljoonaa euroa, 1. vaihe 40 miljoonaa ja 2. vaihe 60 miljoonaa. Uudistuksessa tie muutetaan nelikaistaseksi, tielle tehdään kolme eritasoliittymää ja tasoliittymät poistetaan.lähde?

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. E18 Turun kehätien parantaminen – ELY-keskus www.ely-keskus.fi. Arkistoitu 22.12.2015. Viitattu 16.12.2015.
  2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta Finlex. 21.11.2018. Viitattu 22.9.2019.
  3. Grönroos, Matti: Kantatie 40 mattigronroos.fi. Viitattu 16.4.2012.
  4. Lapintie, Pyry: Turun ohikulkutiellä voi nyt ajaa 100 kilometriä tunnissa. Helsingin Sanomat, 18.8.1993.
  5. Kantatien 40 liittymien parantaminen Tuulissuon–Palomäen kohdalla, Lieto 25.9.2007. Tiehallinto. Viitattu 14.1.2008. [vanhentunut linkki]
  6. Kiviranta, Esko: Talousarvioaloite 455/2006 22.9.2006. Eduskunta. Viitattu 14.1.2008.
  7. Setälä, Ritva: Raisio varautunut maksamaan Ikean tiet Turun Sanomat. 6.4.2006. Turku: TS-Yhtymä Oy. Viitattu 23.7.2012.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]