Luettelo YK:n yleissopimusten mukaisista huumausaineista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yhdistyneillä kansakunnilla on kaksi yleissopimusta, joihin liittyneiden valtioiden on valvottava sopimuksissa lueteltuja aineita sopimusten mukaisella tavalla huumausaineina.

Huumausaineyleissopimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Huumausaineyleissopimus

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimus jakaa aineet neljään luokkaan lääkinnällisen- ja päihdekäytön mukaan. Tiukimmin kontrolloidaan luokkaa IV, jonka aineet katsotaan vaarallisimmiksi ja joilla on vähiten lääketieteellistä käyttöä. Luokkien I - III aineita kontrolloidaan tiukimmin luokassa I ja väljimmin luokassa III. Listan muutokset tulevat lainvoimaiseksi jäsenmaissa sinä päivänä, kun jäsenmaa saa tiedon muutoksesta.[1] Luokitteluvuosi suluissa.[2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Luettelo I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä
 • Tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Luettelo II[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä
 • Tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Luettelo III[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Seuraavat valmisteet, kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

 • Asetyylidihydrokodeiinivalmisteet
 • Dihydrokodeiinivalmisteet
 • Etyylimorfiinivalmisteet
 • Folkodiinivalmisteet
 • Kodeiinivalmisteet
 • Nikodikodiinivalmisteet
 • Nikokodiinivalmisteet
 • Norkodeiinivalmisteet

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 1 prosentti difenoksylaatin määrästä.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 0,5 milligrammaa difenoksiinia, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 5 prosenttia difenoksiinin määrästä.

5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 milligrammaa propiraamia annostusyksikköä kohti sekoitettuna vähintään samaan määrään metyyliselluloosaa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus:

 • 10 prosenttia oopiumia jauheena
 • 10 prosenttia oksetusjuurta (Radix ipecacuanhae) jauheena hyvin sekoitettuna
 • 80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainesosaa, joka ei sisällä huumausainetta.

7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tässä luettelossa mainittujen koostumusten kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset ainesosien kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Luettelo IV[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisten suolojen muodostaminen on mahdollista.

Psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus jakaa aineet neljään luokkaan, joista ensimmäistä koskee tiukimmat rajoitukset ja neljättä väljimmät rajoitukset. Yleissopimus ei määrittele, minkä ominaisuuksien perusteella aineet luokitellaan näihin luokkiin. Listan muutokset tulevat lainvoimaiseksi jäsenmaissa 180 päivää sen jälkeen, kun jäsenmaa saa tiedon muutoksesta.[1] Luokitteluvuosi suluissa.[2][4][5][6][7][8][11][9][10]

Luettelo I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä
 • Tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Luettelo II[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä
 • Tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Luettelo III[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä
 • Tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Luettelo IV[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
 • Tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä
 • Tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Euroopan unionin huumausaineiksi määrittelemät aineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

23.11.2018 lähtien Euroopan unionin neuvoston päätökset velvoittavat EU:n jäsenmaita kontrolloimaan uusia aineita huumausaineina kuuden kuukauden sisällä päätöksen antamisesta. Aiemmin siirtymäaika oli kaksitoista kuukautta.[13][14][15] EU:n jäsenmaat ovat voineet kansallisesti luokitella nämä aineet huumausaineiksi jo aiemmin. YK on sittemmin lisännyt osan näistä aineista yleissopimuksiin.

13.09.1999 annettu päätös lisäsi listaan:

28.02.2002 annettu päätös lisäsi listaan:

28.11.2003 annettu päätös lisäsi listaan:

03.03.2008 annettu päätös lisäsi listaan:

02.12.2010 annettu päätös lisäsi listaan:

08.10.2015 annettu päätös lisäsi listaan:

27.06.2016 annettu päätös lisäsi listaan:

27.02.2017 annettu päätös lisäsi listaan:

25.09.2017 annettu päätös lisäsi listaan:

15.11.2017 annettu päätös lisäsi listaan:

14.05.2018 annettu päätös lisäsi listaan:[19]

28.09.2018 annettu päätös lisäsi listaan:[20]

02.09.2020 annettu päätös lisäsi listaan:[21]

12.03.2021 annettu päätös lisäsi listaan:[22]

18.03.2022 annettu päätös lisäsi listaan:[23]

Suomessa kansallisesti huumausaineiksi määritellyt aineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Huumausainelaki

Suomessa kansallisesti huumausaineiksi määritellyt aineet luetellaan valtioneuvoston huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista koskevan asetuksen liitteessä neljä.[24]

28.6.2010 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[25]

23.2.2011 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[26]

1.11.2011 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[27]

12.3.2012 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[28]

20.5.2013 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[29]

30.12.2013 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[30]

3.3.2014 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[31]

5.5.2014 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[32]

4.8.2014 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[33]

2.2.2015 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[34]

28.9.2015 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[35]

1.4.2016 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[36]

14.11.2016 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[37]

13.11.2017 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[38]

15.11.2018 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[39]

5.8.2019 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[40]

21.9.2020 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[41]

21.12.2020 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[42]

9.8.2021 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[43]

14.2.2022 voimaan tullut valtioneuvoston asetus lisäsi listaan:[44]

13.6.2022 voimaan tullut lakimuutos lisäsi listaan:[45]

 • huumaantumistarkoituksessa käytettävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia.

8.8.2022 voimaan tuleva valtioneuvoston asetus lisää listaan:[46]

Loppuvuodesta 2014 muuntohuumeiden kieltäminen siirtyy lääkelaista huumausainelakiin. Aiemmin muuntohuumeita oli kielletty luokittelemalla ne lääkkeiksi, mutta EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaan näin ei voitu enää tehdä. Suurin osa muuntohuumeista luetteloitiin kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi (KKP) ja rangaistavuus pysyi samana, kuin aiemmin lääkkeiksi luetteloituna. Aineet, joilla on lääkkeisiin verrattavia vaikutuksia, pysyivät lääkelain piirissä.[47][48] Vuoden 2022 helmikuuhun mennessä KKP-aineiden listaa oli täydennetty yksitoista kertaa.[34][49][50][51][52][53][40][42][43][44][46]

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pitää yllä lääkeluetteloa, joka on ohjeellinen luettelo lääkkeiksi luettavista aineista. Viimeisin luettelo on astunut voimaan 1.4.2022.[54] Fimea on luetteloinut myös keskushermostoon vaikuttavia lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältäviä lääkevalmisteista. Nämä lääkevalmisteet voivat sisältää edellämainittujen listojen aineita. Viimeisin luettelo on astunut voimaan 15.6.2009.[55]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Scheduling procedures United Nations Office on Drugs and Crime.
 2. a b International Drug Control Conventions United Nations Office on Drugs and Crime.
 3. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 New York, 30.3.1961, s. 238-244.
 4. a b Drug-related Resolutions and Decisions United Nations Office on Drugs and Crime.
 5. a b Ten substances "scheduled" at the 60th Session of the Commission on Narcotic Drugs UNODC, maaliskuu 2017.
 6. a b Twelve substances "scheduled" at the 61st Session of the Commission on Narcotic Drugs maaliskuu 2018. UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances. Viitattu 27.6.2018.
 7. a b Nine substances and three precursors "scheduled" at the 62nd Session of the Commission on Narcotic Drugs maaliskuu 2019. UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances. Viitattu 5.4.2019.
 8. a b Twelve substances and one precursor "scheduled" at the 63rd Session of the Commission on Narcotic Drugs maaliskuu 2020. UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances. Viitattu 7.3.2020.
 9. a b Eight substances "scheduled" at the 64th Session of the Commission on Narcotic Drugs huhtikuu 2021. UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances. Viitattu 2.1.2022.
 10. a b Three NPS "scheduled" at the 65th Session of the Commission on Narcotic Drugs maaliskuu 2022. UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances. Viitattu 25.3.2022.
 11. United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances - Volume I (Final Act and Resolutions) Vienna, 11.-19.2.1971, s. 127-128.
 12. Amendment to No. 10 of the List of Substances in Schedule I annexed to the 1971 Convention on Psychotropic Substances CND Decision 3 (S-V), 16 February 1978.
 13. Control measures EMCDDA
 14. Adopted legislation - Decisions to ban new psychoactive substances European Comission
 15. New legislation, bringing faster response to new drugs, applies from today 23.11.2018. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 27.11.2018.
 16. MDMB-CHMICA to be placed under control across the EU EMCDDA 27.02.2017.
 17. Acryloylfentanyl to be placed under control across the EU EMCDDA 29.09.2017.
 18. Furanylfentanyl to be placed under control across the EU 15.11.2017. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 18.11.2017.
 19. Two new synthetic cannabinoids to be placed under control across the EU 14.05.2018. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 27.6.2018.
 20. Two new synthetic opioids to be placed under control across the EU 28.09.2018. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 27.11.2018.
 21. Commission Delegated Directive on isotonitazene 13.11.2020. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 1.6.2020.
 22. European Commission proposes to control two harmful new psychoactive substances 12.03.2021. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 1.6.2020.
 23. European Commission adopts measures to control two harmful new drugs amidst health concerns and surge in supply 18.03.2022. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 16.4.2022.
 24. Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Finlex.
 25. MDPV kiireellisesti huumausaineeksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 23.6.2010
 26. Mefedroni luokitellaan huumausaineeksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 17.2.2011.
 27. Tapentadoli luokitellaan huumausaineeksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 27.10.2011.
 28. Muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi ensimmäistä kertaa Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 1.3.2012.
 29. Lisdeksamfetamiini luokitellaan huumausaineeksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 16.5.2013.
 30. Uusia aineita määritellään huumausaineiksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 19.12.2013.
 31. Uusia aineita määritellään huumausaineiksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 20.2.2014.
 32. Uusia aineita määritellään huumausaineiksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 24.4.2014.
 33. Uusia aineita määritellään huumausaineiksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 10.7.2014.
 34. a b Uusia muuntohuumeita kielletään Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 29.1.2015.
 35. Uusia muuntohuumeita lisätään huumausaineluetteloon Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 10.9.2015.
 36. Kaksitoista uutta ainetta huumausaineluetteloon Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 10.3.2016.
 37. Kaksi uutta synteettistä opioidia Suomen huumausaineluetteloon Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 27.10.2016.
 38. Uusia huumausaineita Suomen huumausaineluetteloon Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 19.10.2017.
 39. Muuntohuumeissa entistä enemmän synteettisiä opioideja – huumausaineasetuksen muutos tuo uusia aineita valvontaan 25.10.2018. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 27.11.2018.
 40. a b Valtioneuvosto haluaa vähentää muuntohuumeiden aiheuttamia haittoja 4.7.2019. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 8.7.2019.
 41. Asetuksella kielletään uusia muuntohuumeita – synteettiset opioidit ja synteettiset kannabinoidit herättävät edelleen huolta 20.8.2020. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 22.8.2020.
 42. a b Muuntohuumeita koskevat asetukset täydentyvät – lisää aineita kieltolistalle ja valvontaan 12.11.2020. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 13.11.2020.
 43. a b Huumausaineasetuksia päivitetään jälleen – lisää aineita kieltolistalle ja valvontaan 15.7.2021. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 2.1.2021.
 44. a b Muuntohuumeita koskevat asetukset täydentyvät – lisää aineita kielto-listalle 13.1.2022. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 22.4.2022.
 45. Huumausainelakiin useita muutoksia – Kipulääkkeiden lupasääntelyä kevennettiin humanitaarisissa kriisitilanteissa 13.5.2022. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 25.5.2022.
 46. a b Uusia muuntohuumeita valvonnan piiriin 8.8.2022 8.7.2022. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Viitattu 23.7.2022.
 47. Muuntohuumeet siirtyvät huumausainelain alaisiksi Sosiaali- ja terveysministeriön Tiedote 19.12.2014.
 48. Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 19.12.2014/1130 Finlex.
 49. Asetus kieltää 65 uutta muuntohuumetta Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 10.9.2015.
 50. Asetus kieltää 23 uutta muuntohuumetta Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 10.3.2016.
 51. Suomessa kielletään 85 uutta muuntohuumetta Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 27.10.2016.
 52. Yhteensä 58 uutta ainetta psykoaktiivisten aineiden luetteloon Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 20.4.2017.
 53. Uusia muuntohuumeita kielletään – synteettisiä opioideja yhä enemmän markkinoilla 27.6.2018. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 27.7.2018.
 54. Lääkeluettelo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 1.4.2022.
 55. Luettelo PKV-lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]