MDMA

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
MDMA
MDMA
MDMA
Systemaattinen (IUPAC) nimi
3,4-metyleenidioksimetamfetamiini
Tunnisteet
CAS-numero 69610-10-2
ATC-koodi ?
PubChem ?
DrugBank DB01454
Kemialliset tiedot
Kaava C11H15NO2 
Moolimassa 193,24 g/mol
Fysikaaliset tiedot
Kiehumispiste 105 °C
Farmakokineettiset tiedot
Hyötyosuus ?
Metabolia ?
Puoliintumisaika 6-10 tuntia
Ekskreetio renaalinen
Terapeuttiset näkökohdat
Raskauskategoria

?

Reseptiluokitus

Schedule I(CA) Class A(UK) Schedule I(US)

Antotapa oraalinen, intranasaalinen, intravenoosinen

MDMA eli ekstaasi (3,4-metyleenidioksimetamfetamiini)[1] on keskushermostoa aktivoiva huumausaine, joka kuuluu amfetamiineihin. MDMA lasketaan vaikutuksiltaan stimulantteihin tai psykedeeleihin, mutta tämä on jossain määrin epätäsmällistä. Parempi luokitus lienee empatogeeni, joka viittaa aineen empaattisuutta lisäävään vaikutukseen. MDMA on synteettinen amfetamiinijohdos.[1]

Usein laittomilla markkinoilla MDMA:na myytävä ekstaasi voi sisältää muitakin aineita tai pelkästään muita aineita. Ekstaasin lisäaineet voivat aiheuttaa käyttäjälleen epätoivottuja vaikutuksia. Ekstaasivalmisteissa MDMA:ta korvaavina aineina on tavattu LSD:tä, kofeiinia, amfetamiinia, metamfetamiinia, kokaiinia, antihistamiinia, heroiinia, ketamiinia ja kipulääkkeitä.[1] Korvaavat aineet ja epätasainen laatu aiheuttavat käyttäjille toisinaan vakavia vammautumisia ja kuolemia.[2][3]

Kansainvälisesti ekstaasi on kolmanneksi yleisin laiton huumausaine kannabiksen ja amfetamiinin jälkeen.[1]

Käyttötavat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erilaisia MDMA-tabletteja

Ekstaasia on saatavilla tabletteina, kapseleina, pulvereina ja nestemäisessä muodossa. Ainetta käytetään syömällä, nenän kautta nuuskaamalla ja suonensisäisesti[1]. Suonensisäisesti käytettynä se saattaa aiheuttaa verisuonten repeämiä. Grammasta MDMA:ta saa noin 8-10 annosta.

Vaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MDMA-kiteitä

Ekstaasin vaikutus alkaa käyttötavasta riippuen 20–60 minuutissa aineen ottamisen jälkeen. Vaikutukset saavuttavat huippunsa noin 30–60 minuuttia vaikutusten alkamisesta ja kestävät tavallisesti 4–6 tuntia[1].

Ekstaasi lisää serotoniinin ja jossain määrin noradrenaliinin vapautumista. Noussut serotoniinitaso selittää ekstaasin tyypilliset vaikutukset. Yleensä käyttäjä kokee ensin "kohahduksen", jota seuraavat rauhoittuminen, hyvänolon tunne, värien ja äänten voimakas aistiminen sekä syvällinen rakkauden tunne sekä omaa itseä, muita ihmisiä että koko ympäröivää maailmaa kohtaan.lähde?

Noradrenaliinitason kohoaminen puolestaan luo ekstaasille tyypillisen stimulaation, eli elintoimintoja kiihdyttävän, piristävän vaikutuksen.lähde?

Ei-toivottuina vaikutuksina ekstaasi voi aiheuttaa liikehäiriöitä ja lihaskramppeja, ruokahaluttomuutta, lämmönsäätelyn häiriöitä, verenpaineen ja pulssin nousua, hampaiden kiristelyä, pureskelua ja leuan jäykkyyttä; joskus aggressiivisuutta, ahdistusta tai masentuneisuutta. Koska ekstaasi saattaa käyttää serotoniinivaraston tilapäisesti loppuun, voi käyttöä seurata lähivuorokausien aikana väsymystä ja unihäiriöitä, masentuneisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä ja lihaskipuja.[1]

Vajaalla 6 000 ekstaasin käyttäjällä tehdyssä tutkimuksessa MDMA-annoksen määrä korreloi toivottujen ja ei-toivottujen vaikutusten kanssa. Ei-toivotut vaikutukset lisääntyvät annoksen ylittäessä 120 mg MDMA:ta.[4]

Käytön haitat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ekstaasin välittömiä vaikutuksia voivat olla hikoilu, suun kuivuminen, ruokahaluttomuus ja sydämen sykkeen nopeutuminen. Ekstaasi voi myös aiheuttaa pahoinvointia sekä raajojen ja leuan tilapäistä jäykistymistä. Stimuloivan vaikutuksensa vuoksi ekstaasi on erityisen vaarallista korkeaa verenpainetta, sydänvikaa, epilepsiaa, diabetesta tai astmaa sairastaville.lähde?

Ekstaasia käytetään usein musiikkitapahtumissa ja tanssiklubeilla, joissa kuumuus ja tanssiminen yhdessä ekstaasin diureettisten vaikutusten kanssa kuivattavat kehoa. Nestehukan torjumiseksi käyttäjä voi nauttia riittävästi vettä ja sokeria, mutta ei liikaa suolaa. Riittämätön nestetasapainosta huolehtiminen voi aiheuttaa lämpöhalvauksen. Myös liiallinen nestetankkaus on aiheuttanut vaaratilanteita ekstaasin käyttäjille.lähde?

MDMA:n käyttö voi olla hengenvaarallista joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos sitä käytetään yhdessä MAOI-tyyppisten mielialalääkkeiden kanssa.[1]

Ekstaasin pitkäaikainen käyttö tai suuret annokset voivat aiheuttaa masentuneisuutta ja levottomuutta. Myös paniikkikohtaukset tai pelkotilat ja unettomuus sekä muutokset maksan toiminnassa ovat mahdollisia ainetta runsaasti käyttävillä.

Professori David Nuttin mukaan ekstaasin käyttö ei ole sen vaarallisempaa kuin hevosella ratsastaminen.[5][6]

Riippuvuuspotentiaali[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ekstaasin ei ole todettu aiheuttavan fyysistä riippuvuutta, eikä käytön lopettamisesta seuraa vieroitusoireita. Aineen käyttöön voi kuitenkin muodostua psyykkinen riippuvuus. Toleranssi eli sietokyky aineen etenkin hallusinogeenisille vaikutuksille kasvaa nopeasti[1].

Lainsäädäntö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MDMA (ekstaasi) on kansainvälisesti luokiteltu laittomaksi psykotrooppiseksi aineeksi YK:n vuoden 1971 psykotrooppisten aineiden luettelossa. Suomessa MDMA on luokiteltu rikoslaissa tarkoitetuksi erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.[7]

Lääkekäyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi vuonna 2017 luvan vaiheen kolme lääketutkimukseen, jossa MDMA:ta tutkitaan posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa[8]. Vaiheen kolme tutkimuksen jälkeen lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Tutkimus suoritetaan vuoden 2018 aikana.

Vaiheen kaksi tutkimuksessa 75 mg ja 125 mg kerta-annokset MDMA:ta olivat hyvin siedettyjä, ja osoittautuivat tehokkaiksi posttraumaattisen stressihäiriön oireiden vähentäjinä.[9]

Eläinkokeissa MDMA:lla on todettu olevan yhteys oksitosiinireseptorien aktivoitumiseen, jolloin vuorovaikutukseen perustuva oppiminen ja sosiaalisen palkitsevuuden kokeminen voimistuu[10].

Euroopan laittomat markkinat, käyttö ja haitat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopan laittomien markkinoiden MDMA valmistetaan pääasiassa Alankomaissa ja Belgiassa.[11]

Ennen vuotta 2005 suurin osa Euroopassa takavarikoiduista ekstaasipillereistä sisälsivät psykoaktiivisena aineena vain MDMA:tai tai sen kaltaisia aineita (MDEA, MDA). Tuolloin yli 150 mg MDMA:ta sisältävät pillerit olivat harvinaisia, keskimääräinen pitoisuus oli 50–80 mg. Vuoden 2005 jälkeen pillerien puhtaus heikkeni, ja vuonna 2009 suurin osa Euroopan markkinoiden pillereistä ei sisältänyt lainkaan MDMA:ta. Ekstaasipillereiden käyttö väheni huomattavasti huonolaatuisuuden seurauksena.[11]

Vuoden 2010 jälkeen pillerit ovat asteittain puhdistuneet ja MDMA-tuotteiden markkinat ovat lähteneet kasvuun. Markkinoille ilmestyi myös MDMA-pulverieita, joskin niiden puhtaus heikkeni pian markkinoille saapumisen jälkeen. Pulvereiden tilalle tuli MDMA-kiteitä, joihin on vaikeampi lisätä korvaavia aineita. Ekstaasipillereiden rakenteesta löytyykin usein kiteitä, joilla ilmeisesti tavoitellaan ostajien luottamusta pillerien puhtauteen. Alankomaissa vuoden 2013 jälkeen takavarikoitujen ekstaasipillereiden puhtaus on edelleen kasvussa. Tämä voi johtua siitä, että MDMA:n euforista ja empatogeenistä vaikutusta on vaikea korvata muilla aineilla.[11]

Tällä hetkellä eurooppalaisilla markkinoilla yksi ekstaasipilleri sisältää keskimäärin 125 mg MDMA:ta. Vuonna 2014 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) ja Europol julkaisivat varoituksen Alankomaissa, Belgiassa, Sveitsissä ja Britanniassa esiintyneistä ns. 'super-pillereistä', joiden MDMA-pitoisuus oli vaarallisen korkea, jopa 270–340 mg.[11]

Viime vuosina huolta on herättänyt erityisesti joidenkin pillerien korvaavana aineena käytetty PMMA, joka on terveydelle erittäin vaarallinen stimulantti. Sveitsistä löydettiin vuonna 2015 ekstaasipillereitä, jotka sisälsivät n. 81 mg PMMA:ta. Samoihin aikoihin Puolassa raportoitiin kolme PMMA:han liittyvää kuolemantapausta. Osasyynä kuolemantapauksiin liittynee se, että PMMA:n vaikutus alkaa hitaammin kuin MDMA:n. Käyttäjät uskovat pillerin sisältävän liian vähän vaikuttavaa ainetta, ja ottavat lisäannoksia ennen todellisen vaikutuksen alkua, jonka seurauksena PMMA-annos on hengenvaarallisen suuri.[11]

Puhtaan MDMA:n käyttöön liittyviä terveyshaittoja raportoidaan Euroopassa suhteellisen vähän, joskin aiheeseen liittyvää tietoa ei kerätä systemaattisesti. Todennäköisesti haitat kasvavat päihteiden sekakäytössä ja toisaalta vaarallisen suurissa annosmäärissä. MDMA:han liittyviä kuolemantapauksia raportoidaan vuosittain lukuisia.[11]

MDMA annostelun suhde toivottuihin ja ei-toivottuihin vaikutuksiin

Arvioiden mukaan n. 14 miljoonaa eurooppalaista 15–64 vuotiasta (4,2 % ikäryhmästä) on jossain elämänsä vaiheessa kokeillut ekstaasia/MDMA:ta. Nuorista 15–34 vuotiaista aikuisista n. 2,6 miljoonaa (1,8 % ikäryhmästä) käytti ekstaasia vuonna 2016. Kansalliset arviot vaihtelevat Romanian 0,3 prosentista Alankomaiden 6,6 prosenttiin. Suomen osalta arvio (vuosi 2014) oli 2,5 % nuorten aikuisten ikäryhmästä. [12]

Vuonna 2010 julkaistussa päihteiden haittatutkimuksessa ekstaasi sijoittui neljänneksi vähiten haitalliseksi päihteeksi ns. taikasienien, buprenorfiinin ja LSD:n jälkeen. Neljä haitallisinta olivat alkoholi, heroiini, crack kokaiini ja metamfetamiini.[13]

Useat päihteiden haittavaikutuksiin ja turvallisempaan käyttöön keskittyvät verkkosivustot korostavat, että MDMA kerta-annos ei saisi ylittää 1,0–1,5 mg käyttäjän painokiloa kohden.[14][15][16][17] Myös sekakäytöstä alkoholin kanssa varoitetaan.[17][16]

MDMA:n ja muiden huumeiden koostumuksen selvittämiseen on olemassa erilaisia vahvoista hapoista tehtyjä värireagensseja, jotka reagoivat eri tavalla eri aineisiin. Näillä voidaan alustavasti yrittää selvittää aineen koostumusta.[18][19] Testipakkausten ulkomailta tilaamiseen ja matkustajatuontiin ei Tullin mukaan liity tuontirajoituksia.[20]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e f g h i Ekstaasi eli MDMA - Pikatieto Päihdelinkki.fi
 2. Viranomaiset varoittavat ympäri Eurooppaa: Teräsmies-ekstaasi tappanut jo useita iltasanomat.fi. Viitattu 17.9.2015.
 3. This is what a tiny pill can do to you dailymail.co.uk. Viitattu 17.9.2015.
 4. Tibor M. Brunt, Maarten W. Koeter, Raymond J. M. Niesink, Wim van den Brink: Linking the pharmacological content of ecstasy tablets to the subjective experiences of drug users. Psychopharmacology, 2012-4, nro 4, s. 751–762. doi:10.1007/s00213-011-2529-4. ISSN 0033-3158. Artikkelin verkkoversio. en
 5. Ecstasy 'no more dangerous than horse riding' Telegraph 07.02.2009
 6. Equasy – An overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms Journal of Psychopharmacology 23(1) (2009) 3–5.
 7. KKO:2005:56
 8. PRESS RELEASE: FDA Grants Breakthrough Therapy Designation for MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD, Agrees on Special Protocol Assessment for Phase 3 Trials maps.org. 26.8.2017.
 9. The Lancet Psychiatry: 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy for post-traumatic stress disorder in military veterans, firefighters, and police officers: a randomised, double-blind, dose-response, phase 2 clinical trial thelancet.com.
 10. Gül Dölen, Edward Boyden, Aimei Yang, Ran Xu, Rebecca Rothhaas, Eastman M. Lewis: Oxytocin-dependent reopening of a social reward learning critical period with MDMA. Nature, 3.4.2019, s. 1. doi:10.1038/s41586-019-1075-9. ISSN 1476-4687. Artikkelin verkkoversio. en
 11. a b c d e f EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2016), Recent changes in Europe’s MDMA/ecstasy market, EMCDDA Rapid Communication, Publications Office of the European Union, Luxembourg. emcdda.europa.eu.
 12. EMCDDA: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (2017), Euroopan huumeraportti 2017: Suuntauksia ja muutoksia, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg emcdda.europa.eu.
 13. The Lancet: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis thelancet.com.
 14. Rollsafe.org rollsafe.org.
 15. mollymeasure.com mollymeasure.com.
 16. a b rollingpro.com rollingpro.com.
 17. a b globaldrugsurvey.com globaldrugsurvey.com.
 18. Home pill testing doesn't show up PMA in a pill 2.9.2013. Global Drug Survey. Viitattu 10.5.2018.
 19. Testing Kit Instructions Dance Safe. Viitattu 10.5.2018.
 20. Värireagenssin tilaaminen Suomeen Tietopyynto.fi

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta MDMA.
Wikisanakirja
Wikisanakirjassa on tähän liittyvä sananselitys: MDMA.