Kymmenen käskyä

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta 10 käskyä)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli kertoo kristinuskon käsitteestä. Muita merkityksiä täsmennyssivulla.

Kymmenen käskyä tai dekalogi (hepr. ‏עשרת הדברים‎, Aseret ha-Dvarîm) ovat juutalaisen ja kristillisen uskon mukaan Jumalan ihmiselle Mooseksen välityksellä Siinain vuorella antamat käskyt. Kristinuskon eri suunnissa käytetään hiukan erilaista numerointia käskyistä. Käskyistä käytetään myös nimeä Dekalogi, joka tulee kreikan sanasta δεκάλογος tai "dekalogos", suomeksi kymmenen lausetta, kymmenen lausuntoa, kymmenen puheenvuoroa tai kymmenen tiedonantoa. Käskyä-muodon lausunnot saavat Raamatusta, kymmenen käskyä, aseret had'varim[1][2] Raamatusta käskyt löytyvät Toisesta Mooseksen kirjasta (2 Moos. 20:1–17) sekä Viidennestä Mooseksen kirjasta (5 Moos. 5:6–21).

Käskyjen merkitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tooran eli viiden Mooseksen kirjojen ohjeet (mitzvot) ja näiden tiivistelmänä kymmenen käskysanaa ovat sopimusasiakirja Jumalan ja liiton kansan eli muinaisen Israelin välillä. Juutalaisen opin mukaan juutalaisuus jatkaa liiton kansan asemassa, kun taas katolisen kirkon mukaan kirkko on korvannut juutalaiset omaisuuskansana. Tooran mukaan käskyjen noudattamisesta on luvattu siunaus ja niiden rikkomisesta seuraa kirous. Juutalaisuudessa luottamus armolliseen Jumalaan on opin keskeinen perusta eikä omilla teoilla pyritä ansaitsemaan syntien sovitusta. Kuitenkin uskollisuutta Tooran käskyille pidetään tärkeänä ja kilvoiteltavana asiana. Kristillisissä kirkoissa sen sijaan on erilaisia opillisia eroja, kuinka suurta painoarvoa ns Vanhan testamentin teksteille annetaan kristillisessä elämässä. Vanhan Testamentin pyhät kirjoitukset muodostavat kuitenkin moraalisen arvopohjan, jolle perinteisesti kristillinen oppi perustuu. Jeesus itse opetti Matteuksen evankeliumin (Matt. 4: 17-19) mukaan, ettei hän tullut mitätöimään Mooseksen Lakia eikä profeettojen opetuksia. Jeesuksen opetuksen mukaan se joka mitätöi edes pienimmän käskyn ihmisiä opettaessaan, tulee olemaan pienin taivaiden valtakunnassa. Mutta joka toiminnassaan ja opetuksessaan ottaa huomioon pienetkin käskyt, tulee olemaan suuri taivaiden valtakunnassa. Kristillisen opin mukaan kukaan ihminen ei kuitenkaan pysty elämään täydellisesti noudattaen kaikkia käskyjä. Mooseksen Lain rikkomisesta eli synnistä ja sen rangaistuksesta voidaan kristillisen opin mukaisesti vapautua vain Jeesuksen ristin sovitukseen uskomisen kautta. Eri kristillisissä kirkoissa on opillisia eroavuuksia siitä, millä tavoin ihminen voi vastaanottaa käskyjen rikkomisen (eli syntien) sovituksen ja Jumalan anteeksiannon.

Käskyt Raamatussa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rembrandt 1659.

Kymmenen käskyä ovat osa Mooseksen lakia, jonka 613 käskyssä on kaiken kaikkiaan 365 kieltoa ja 248 käskyä. Toisin kuin yleensä ajatellaan dekalogi ei ole erillinen osa Mooseksen lakia eikä se kuulu kristinuskon viralliseen dogmiin.

Raamatussa toisena käskynä on kielto valmistaa jumalankuvia. Katolisessa ja luterilaisessa kymmenessä käskyssä tuo käsky on jätetty pois tai katsottu ensimmäiseen sisältyväksi lisähuomautukseksi, ja viimeinen käsky jaettu kahteen osaan. Muiden kirkkokuntien numeroinneissa ensimmäisiä käskyjä on eroteltu ja esitetty pidemmässä muodossa. Neljäs käsky on ainoa, johon sisältyy lupaus: "että kauan eläisit ja menestyisit".

Kuudes käsky (Älä tapa) voi tuntua ristiriitaiselta, sillä Raamattu antaa kuolemantuomion varsin monesta asiasta ja hyväksyy sodankäynnin. Hepreankielinen alkuteksti לֹ ֥֖א תִּֿרְצָֽ֖ח׃ (lo tirtzakh) tarkoittaa pikemminkin "älä murhaa".

Johdanto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Raamattu mainitsee, että israelilaiset leiriytyivät Siinain erämaahan kaksi kuukautta Egyptin orjuudesta vapautumisensa jälkeen.[3] Ensimmäisellä kerralla, kun Mooses meni vuorelle, Tooran mukaan Jumala puhui Moosekselle nämä sanat: Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat israelilaisille.[4] Mooses vei sanoman kansalleen ja kansa vastasi siihen sanoen: "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme", jonka Mooses meni ilmoittamaan Jumalalle vastaukseksi.[5]

Raamatun mukaan toisella kerralla Jumala puhui vuorella Moosekselle, että heidän täytyy pyhittyä kahden päivän ajan, jolloin tulee vaatteetkin pestä kolmatta päivää varten, ja varoitti astumasta vuorelle tai koskemasta siihen tuona aikana kuolemanrangaistuksen uhalla, kunnes Pitkän torven puhallus purkaa kiellon, jonka jälkeen kansa saa tulla vuorelle.[6][7] Myös naiseen yhtyminen oli kielletty tuon kolmen päivän pyhityksen aikana.[8]

Kolmannella kerralla Mooses vei kansan vuoren lähelle, kun pasuuna soi. Raamatun mukaan Jumala astui alas Siinain vuorelle tulen muodossa, ja siksi vuori oli savun peitossa.[9] Mooses ja hänen veljensä Aaron menivät ylös vuorelle, jossa he saivat käskyt.[10]

Käskyt suomenkielisessä Raamatussa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jaottelu eli käskynumerointi hepreankielisestä alkutekstistä heprealaisten (juutalaisten) mukaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1552 käännös, 2. Moos. 20:1-17[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2. Moos. 20:1 JA HERRA puhui caiki nämet puhet.

 1. 20:2 MINE OLEN SE HERRA SINUN JUMALAS/ Joca sinun Egyptin maalda vloswienyt olen/ sijte Oriaudhenhonesta.
 2. 20:3 Ei sinun pidhe muita Jumaloita pitemen minun coctani. 20:4 Ei sinun pidhe ychteken Cuua eike iongun Moto sinulles tekemen/ taicka ninen ielkin quin ylhelle Taiuas ouat/ eli ninen ielkin/ iotca alhalle ouat Maan päle/ eike ninen ielkin/ iotca Wesis Maan alla ouat. 20:5 Ele nijte paluele. Sille Mine se HERRA sinun Jumalas/ olen yxi wäkeue Kiuascostaia/ ioca etziskelen ninen Iseden pahatteghot Lastein/ haman colmanden ia nelienden Poluein asti/ iotca minua vihasit. 20:6 Ja teen Laupiudhen monen Tuhanden päle/ iotca minua racastauat/ ia piteuet minun Keskyni.
 3. 20:7 Ei sinun pidhe turhan lausuman sinun HERRAS Jumalas Nime/ Sille eipe HERRA salli site rangastomat/ ioca henen Nimens turhanlausupi.
 4. 20:8 Muista Sabbathin peiuen päle/ ettes sen pyhitet. 20:9 Cwsi peiue sinun pite tötetekemen/ ia caiki sinun asias aijaman. 20:10 Mutta sen seitzemennen peiuen päle/ ombi sen HERRAN sinun Jumalas Sabbathi. Silloin ei sinun pidhe ycten töte tekemen/ eike sinun Poicas/ eike sinun Tytteres/ eike sinun Paluelias/ eike sinun Poicas/ eike sinun Juctas/ eike sinun Mwcalaises/ ioca sinun Caupungis portin siselle on. 20:11 Sille cwtena peiuene ombi HERRA Taiuan/ ia Maan ia Meren tehnyt/ ia caiki mite nijsse ouat/ ia leueisi Seitzemennen peiuene. Senteden siugnasi HERRA sen Sabbathin peiuen/ ia pyhitti henen.
 5. 20:12 Sinun pite cunnioittaman sinun Ises ia sinun Eites/ ettes cauuan eleisit Maan päle/ ionga sinulle se HERRA sinun Jumalas sinun andaman pite.
 6. 20:13 Ei sinun pidhe tappaman.
 7. 20:14 Ei sinun pidhe Hooritekemen.
 8. 20:15 Ei sinun pidhe warastaman.
 9. 20:16 Ei sinun pidhe wäre Todhistost puhuman sinun Lehimeistes Wastan.
 10. 20:17 Ei sinun pidhe pytemen sinun Lehimeistes Honecta. Ei sinun pidhe himoitzeman sinun Lehimeises Emende/ eike henen Paluelians/ eike henen Picans/ eike henen Herkiäns ) eike henen Asins/ eike miteken/ quin sinun Lehimeiselles ombi.[11]

Vuoden 1642 käännös, 2. Moos. 20:1-17[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kymmenen käskyä

2. Moos. 20:1 JA Jumala puhui caicki nämät sanat/ sanoden:

 1. 20:2 Minä olen Herra sinun Jumalasi/ joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt on.
 2. 20:3 Ei sinun pidä muita Jumalia pitämään minun edesäni. 20:4 Ei sinun pidä yhtäkään kuvaa/ eikä jonkun muotoa sinulle tekemään/ taikka niiden muotoista kuvia ylhällä taivaassa ovat/ eli niiden muotoista jotka alhaalla ovat maan päällä/ eikä niiden muotoista jotka vesisä maan alla owvt. 20:5 Ei sinun pidä kumartamaan niitä/ eikä myös palveleman heitä: Sillä minä HERRA sinun Jumalas/ olen kiiwas Jumala/ joka rankaisen Isäin pahat teot lasten päälle/ kolmanteen ja neljänteen polveen/ jotka minua vihaavat. 20:6 Ja teen laupiuden monelle tuhannelle/ jotka minua rakastavat/ ja pitävät minun käskyni.
 3. 20:7 Ei sinun pidä turhan lausuman sinun Herrasi Jumalasi nimeä sillä ei Herra pidä sitä rangaisemasta/ joka hänen nimensä turhaan lausuu.
 4. 20:8 Muista Sabatin päivä/ pyhittää. 20:9 Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän/ ja kaikki asiasi tekemään. 20:10 Mutta seitsementenä päiwänä on Herran sinun Jumalas/ Sabatti: Silloin ei sinun pidä työtä tekemän/ eikä sinun poikasi/ eikä sinun tyttäresi/ eikä sinun palweliasi/ eikä sinun piikasi/ eikä sinun juhtasi/ eikä sinun muukalaisesi/ joka sinun portaissasi on. 20:11 Sillä kuutena päivänä on Herra taivaan/ maan ja meren tehnyt/ ja caikki mitä niisä ovat/ ja lepäisi seitdemäntenä päiwänä. Sentähden siunasi Herra Sabatin päivän ja pyhitti sen.
 5. 20:12 Sinun pitä kunnioittaman Isääsi ja äitiäsi: ettäs kauwan eläisit maan päällä/ jonka Herra sinun Jumalas antoi sinulle.
 6. 20:13 Ei sinun pidä tappaman.
 7. 20:14 Ei sinun pidä huorin tekemän.
 8. 20:15 Ei sinun pidä varastaman.
 9. 20:16 Ei sinun pidä wäärä todistusta sanoman sinun lähimmäistäsi vastaan.
 10. 20:17 Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäisesi huonetta. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäisesi emäntää/ eikä hänen palveliatanss/ eikä piikaansa/ eikä hänen härkänsa/ eikä hänen Aasiansa/ eikä mitäan mikä sinun lähimmäisesi on.[12]

Vuoden 1776 käännös, Biblia, 2. Moos. 20:1-17[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2. Moos. 20:1 Ja Jumala puhui kaikki nämät sanat, sanoen:

 1. 20:2 Minä (olen) Herra sinun Jumalas; joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen.
 2. 20:3 Ei sinun pidä muita jumalia pitämän minun edessäni. 20:4 Ei sinun pidä tekemän sinulles kuvaa eikä jonkun muotoa, niiden jotka ylhäällä taivaassa ovat, eli niiden, jotka alhaalla ovat maan päällä, eikä niiden, jotka vesissä maan alla ovat. 20:5 Ei sinun pidä kumartaman niitä, eikä myös palveleman niitä: Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat; 20:6 Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitävät minun käskyni.
 3. 20:7 Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun Herras Jumalas nimeä; sillä ei Herra pidä sitä rankaisemata, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
 4. 20:8 Muista sabbatin päivää, ettäs sen pyhittäisit. 20:9 Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän ja kaikki askarees toimittaman. 20:10 Mutta seitsemäntenä päivänä on Herra sinun Jumalas sabbati: silloin ei sinun pidä yhtään työtä tekemän, eikä sinun, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palvelias, eikä sinun piikas, eikä sinun juhtas, eikä sinun muukalaises, joka sinun portissas on. 20:11 Sillä kuutena päivänä on Herra, taivaan ja maan ja meren tehnyt, ja kaikki mitä niissä ovat, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sentähden siunasi Herra sabbatin päivän, ja pyhitti sen.
 5. 20:12 Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, ettäs kauvan eläisit maan päällä, jonka Herra sinun Jumalas antaa sinulle.
 6. 20:13 Ei sinun pidä tappaman.
 7. 20:14 Ei sinun pidä huorin tekemän.
 8. 20:15 Ei sinun pidä varastaman.
 9. 20:16 Ei sinun pidä väärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs vastaan.
 10. 20:17 Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäises huonetta. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emäntää, eikä hänen palveliaansa, eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä mitään mikä sinun lähimmäises on.[13]

Vuoden 1776 käännös, Biblia, 5. Moos. 5:6-21[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. 5. Moos. 5:6 Minä (olen) Herra sinun Jumalas, joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen.
 2. 5:7 Ei sinun pidä pitämän muita Jumalia minun edessäni. 5:8 Ei sinun pidä kuvaa tekemän sinulles jonkun muotoiseksi, joka ylhäällä taivaassa on, eli alhaalla maassa, elikkä vesissä maan alla. 5:9 Ei sinun pidä niitä kumartaman, eikä palveleman niitä; sillä minä olen Herra sinun Jumalas, kiivas Jumala, joka kostan lapsille isäin rikokset, kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat, 5:10 Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja minun käskyni pitävät.
 3. 5:11 Ei sinun pidä turhaan lausuman Herran sinun Jumalas nimeä; sillä ei Herra pidä sitä rankaisemata, joka hänen nimensä turhaan lausuu,
 4. 5:12 Sinun pitää lepopäivän pitämän, ettäs sen pyhittäisit, niinkuin Herra sinun Jumalas sinun käski: 5:13 Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän, ja kaikki sinun asias toimittaman; 14 Mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalas lepopäivä: silloin ei sinun pidä mitään työtä tekemän, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palvelias, eikä sinun piikas, eikä sinun härkäs, eikä aasis, eikä yksikään sinun karjas, eikä sinun muukalaises, joka sinun portteis sisällä on, että sinun palvelias ja piikas levossa olisivat niinkuin sinäkin. 5:15 Ja muista, että sinäkin olit orja Egyptin maalla, ja Herra sinun Jumalas johdatti sinun sieltä väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden Herra sinun Jumalas käski sinun pitää lepopäivän.
 5. 5:16 Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, niinkuin Herra sinun Jumalas on sinun käskenyt, ettäs kauvan eläisit, ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antaa.
 6. 5:17 Ei sinun pidä tappaman.
 7. 5:18 Ei sinun pidä huorin tekemän.
 8. 5:19 Ei sinun pidä varastaman.
 9. 5:20 Ei sinun pidä väärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs vastaan.
 10. 5:21 Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emäntää. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises huonetta, hänen peltoansa, palveliaansa, piikaansa, härkäänsä, aasiansa, ja mitä ikänä sinun lähimmäises on."[14]

Vuoden 1933/38 käännös, vanha kirkkoraamattu, 2. Moos. 20:1-17[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2. Moos. 20:1–5, British Library Oriental MS. 4,445, hepreaksi

2. Moos. 20:1 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

 1. 20:2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
 2. 20:3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 20:4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; 20:6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
 3. 20:7 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
 4. 20:8 Muista pyhittää lepopäivä. 20:9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; 20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. 20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
 5. 20:12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
 6. 20:13 Älä tapa.
 7. 20:14 Älä tee huorin.
 8. 20:15 Älä varasta.
 9. 20:16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 10. 20:17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."[15]

Vuoden 1933/38 käännös, vanha kirkkoraamattu, 5. Moos. 5:6-21[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. 5. Moos. 5:6 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
 2. 5:7 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 5:8 Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 5:9 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; 5:10 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
 3. 5:11 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
 4. 5:12 Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. 5:13 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; 5:14 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin. 5:15 Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän.
 5. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
 6. 5:17 Älä tapa.
 7. 5:18 Älä tee huorin.
 8. 5:19 Älä varasta.
 9. 5:20 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 10. 5:21 Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."[16]

Vuoden 1992 käännös, uusi kirkkoraamattu, 2. Moos. 20:1-17[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2. Moos. 20:1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:

 1. 20:2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.
 2. 20:3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia. 20:4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 20:5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 20:6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.
 3. 20:7 "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. *Sananmukaisesti: »Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen.» Osassa myöhempää perinnettä käskyn on katsottu kieltävän Jumalan nimen turhan tai halventavan käytön. Alun perin kielto koski kuitenkin väärää valaa.
 4. 20:8 "Muista pyhittää lepopäivä. 20:9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
 5. 20:12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
 6. 20:13 "Älä tapa.
 7. 20:14 "Älä tee aviorikosta.
 8. 20:15 "Älä varasta.
 9. 20:16 "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.
 10. 20:17 "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen."[17]

Vuoden 1992 käännös, uusi kirkkoraamattu, 5. Moos. 5:6-21[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. 5. Moos. 5:6 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.
 2. 5:7 Sinulla ei saa olla muita jumalia. 5:8 Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5:9 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 5:10 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.
 3. 5:11 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.
 4. 5:12 Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. 5:13 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 5:14 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, härkäsi, aasisi eikä mikään muu juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Näin sinun orjasi ja orjattaresi saavat levätä kuten sinä itsekin. 5:15 Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää.
 5. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
 6. 5:17 Älä tapa.
 7. 5:18 Älä tee aviorikosta.
 8. 5:19 Älä varasta.
 9. 5:20 Älä todista väärin toista ihmistä vastaan.
 10. 5:21 Älä tavoittele toisen vaimoa. Älä myöskään havittele toisen taloa, peltoa, orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen."[18]

Vuoden 2012 käännös, Raamattu Kansalle, 2. Moos. 20:1-17[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2. Moos. 20:1 Sitten Jumala puhui kaikki nämä sanat:

 1. 20:2 "Minä olen HERRA, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
 2. 20:3 Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. 20:4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. 20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä, sillä minä, HERRA, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista kolmanteen ja neljänteen polveen saakka, jos he vihaavat minua, 20:6 mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni.
 3. 20:7 Älä lausu turhaan HERRAN, sinun Jumalasi, nimeä, sillä HERRA ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu hänen nimensä turhaan.
 4. 20:8 Muista pyhittää lepopäivä. 20:9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 20:10 mutta seitsemäs päivä on HERRAN, sinun Jumalasi, sapatti. Älä tee silloin mitään työtä, älä sinä, älköön poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä alueellasi asuva muukalainen. 20:11 Sillä kuutena päivänä HERRA teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden HERRA siunasi sapatinpäivän ja pyhitti sen.
 5. 20:12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
 6. 20:13 Älä tapa.
 7. 20:14 Älä tee huorin.
 8. 20:15 Älä varasta.
 9. 20:16 Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 10. 20:17 Älä himoitse lähimmäisesi taloa. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan äläkä mitään, mikä kuuluu hänelle."[19]

Vuoden 2012 käännös, Raamattu Kansalle, 5. Moos. 5:6-21[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. 5. Moos. 5:6 "Minä olen HERRA, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
 2. 5:7 Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. 5:8 Älä tee itsellesi veistettyä kuvaa äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. 5:9 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä, sillä minä, HERRA, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin isien pahoista teoista tilille heidän lapsensa kolmanteen ja neljänteen polveen asti, ne, jotka vihaavat minua, 5:10 mutta osoitan armoani tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni.
 3. 5:11 Älä lausu turhaan HERRAN, sinun Jumalasi, nimeä, sillä HERRA ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu turhaan hänen nimensä.
 4. 5:12 Pidä huoli siitä, että pyhität lepopäivän, niin kuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. 5:13 Kuutena päivänä tee työsi ja toimita kaikki askareesi, 5:14 mutta seitsemäs päivä on HERRAN, sinun Jumalasi, sapatti. Älä tee silloin mitään työtä, älä sinä, älköön sinun poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi, härkäsi, aasisi tai juhtasi älköönkä alueellasi asuva muukalainen, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä, niin kuin sinäkin. 5:15 Muista, että olit itse orjana Egyptin maassa ja että HERRA, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun viettää sapatinpäivää.
 5. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että eläisit kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
 6. 5:17 Älä tapa.
 7. 5:18 Älä tee huorin.
 8. 5:19 Älä varasta.
 9. 5:20 Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 10. 5:21 Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä himoitse lähimmäisesi taloa tai peltoa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan, äläkä mitään, mikä kuuluu hänelle."[20]

Kymmenen käskyä eri uskontokunnissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käskyjen numerointi eri uskontokunnilla
käsky ortodoksit katoliset ja

luterilaiset

juutalaiset anglikaanit,

reformoidut ja
muut protestantit

Minä olen Herra, sinun Jumalasi 1 1 1 --
Sinulla ei saa olla muita jumalia 1 1 2 1
Älä tee itsellesi jumalankuvaa 2 - 2 2
Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä 3 2 3 3
Muista pyhittää lepopäivä 4 3 4 4
Kunnioita isääsi ja äitiäsi 5 4 5 5
Älä tapa 6 5 6 6
Älä tee aviorikosta 7 6 7 7
Älä varasta 8 7 8 8
Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan 9 8 9 9
Älä tavoittele toisen taloa 10 9 10 10
Älä tavoittele hänen vaimoaan ... jne. 10 10 10 10

Käskyt Evankelis-luterilaisen kirkon katekismuksessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alla on esitetty kymmenen käskyä siinä hieman lyhennetyssä muodossa, jossa ne esiintyvät evankelis-luterilaisen kirkon katekismuksessa:[21]

Mooses saa kymmenen käskyä Jumalalta. Raamattukuvitusta 900-luvulta.
 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
 2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
 3. Pyhitä lepopäivä.
 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
 5. Älä tapa.
 6. Älä tee aviorikosta.
 7. Älä varasta.
 8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
 10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

Katekismuksessa käskyihin liittyy myös Martti Lutherin laatimat selitykset. Jokaisen käskyn jäljessä on kysymys "Mitä se on?", johon vastataan tähän tapaan: Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, että emme (tee sitä tai sentapaista pahaa, minkä tämä käsky kieltää tai jotakin muuta samantapaista) vaan (tietynlaista hyvää, mikä on juuri päinvastaista).


Muuta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Charlton Heston elokuvassa Kymmenen käskyä.

Mooseksen elämästä ja sen kymmenestä käskystä on tehty myös kuuluisa draama- ja seikkailuelokuva, The Ten Commandments, Kymmenen käskyä, vuonna 1956, joka on myös Oscar-palkittu sekä muita kunnianosoituksia ansainnut. Moosesta elokuvassa näytteli Charlton Heston.[22][23][24]

Esimerkkejä muista asiayhteyksistä, jossa kymmentä käskyä on käytetty:

 • Kauneuden kymmenen käskyä[25]
 • Rakkauden kymmenen käskyä[26]
 • Lapsen kymmenen käskyä vanhemmille[27]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Toinen Mooseksen kirja 34:28
 2. Viides Mooseksen kirja, 4:13
 3. 2. Moos. 19:1–2
 4. 2. Moos. 19:4–6
 5. 2. Moos. 19:8
 6. 2. Moos: 19:8
 7. 2. Moos: 10–13
 8. 2. Moos: 19:15
 9. 2. Moos: 19:9–18
 10. 2. Moos. 19:24
 11. Vanha Testamentti 1552, 2. Moos. 20:1-17
 12. Coco Pyhä Raamattu 1642, 2. Moos. 20:1-17
 13. Biblia 1776, 2. Moos. 20:1-17
 14. Biblia 1776, 5. Moos. 5:6-21
 15. Pyhä Raamattu 1933/38, 2. Moos. 20:1-17
 16. Pyhä Raamattu 1933/38, 5. Moos. 5:6-21
 17. 1992 Raamattu, 2. Moos. 20:1-17
 18. 1992 Raamattu, 5. Moos. 5:6-21
 19. Raamattu Kansalle 2012, 2. Moos. 20:1-17
 20. Raamattu Kansalle 2012, 5. Moos. 5:6-21
 21. Kymmenen käskyä Katekismus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 22. Kymmenen käskyä | The Ten Commandments (1956) - Leffatykki
 23. The Ten Commandments (1956 film)
 24. imdb.com - The Ten Commandments (1956)
 25. Kauneuden kymmenen käskyä, Suomen Elle-lehdessä olleeseen haastatteluun viitataan.
 26. [1], Etusivu › City-lehti › Suhteet › 9/2001 › Rakkauden kymmenen käskyä ‹ kerro kaverille!
 27. [2], Aarteisto » TarinaTupa » Ajateltavaa » Lapsen kymmenen käskyä vanhemmille

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Kymmenen käskyä.