Ukrainan kansantasavalta

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ukrainan kansantasavallan 100 hryvnian seteli vuodelta 1918 etupuolelta kuvattuna
Ukrainan kansantasavallan 100 hryvnian seteli vuodelta 1918 kääntöpuolelta kuvattuna


Ukrainan kansantasavalta (ukrainaksi Українска Народня Республіка, Ukrajinska Narodna Respublika) oli Ukrainan itsenäiseksi 22. tammikuuta 1918 julistettu tasavalta, joka käsitti periaatteessa Ukrainan lukuun ottamatta Länsi-Ukrainan kansantasavallan aluetta. Ukrainan kielen sana " Narodna " voidaan kääntää suomeksi kahdella tavalla: joko kansan tai kansallinen.[1]

Kansallisuusliike[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Itsenäistymiseen johtaneen kehityksen taustalla oli kansallisuusliikkeen synty Ukrainassa 1800-luvulla. Puolan kapinat ja Venäjän Puolaan kohdistamat tukahdutustoimet saivat myös ukrainalaiset ottamaan kantaa heitä koskeviin asioihin. Venäjän Puolan vastaiseen politiikkaan kuului myös ukrainalaisten maaorjatalonpoikien puolustaminen puolalaista aatelistoa vastaan.[2]

1800-luvun alkupuoliskolla kansallisuusliike ryhtyi vaalimaan ukrainan kieltä ja elvyttämään ajatusta kasakka-autonomiasta. Lisäksi puolustettiin maanviljelijöitä ja vastustettiin ylempien säätyjen erioikeuksia. Korostettiin, että ukrainalaiset eivät ole venäläisiä eivätkä puolalaisia, vaan oma kansansa. [3] Aluksi kansallisuusliike oli pienen ja varakkaan kansanosan harrastus, mutta myöhemmin sen vaalimia ajatuksia ukrainalaisuudesta levitettiin laajemmalle yleisölle, kunnes se lopulta tuli kaikkien tietoisuuteen. [4]

Venäjän ensireaktio orastaneeseen ukrainalaisuusliikkeeseen oli myönteinen. Sen katsottiin erottavan Ukrainan Puolasta. Ukraina kielen vaalimiseenkaan ei puututtu, sillä ukrainalaismieliset eivät esittäneet mitään poliittisia vaatimuksia. [5]

Runoilija Taras Ševtšenko ja historioitsija Mykola Kostomarov perustivat Kiovan yliopistossa Pyhien Kyrilloksen ja Metodioksen seuran. Siihen liittyi kaikkiaan 12 henkilöä. Maailmankuvaltaan seura oli kristillinen ja se haaveili panslavistisesta tasavallasta, jossa Ukraina oli yksi sen autonomisista osatasavalloista. Viranomaiset paljastivat seuran vuonna 1847 ja pitivät sitä kumouksellisena. Seuran jäsenille annettiin vankeustuomioita ja ukrainalaisuuteen myönteisesti suhtautunut Venäjän opetusministeri Sergei Uvarov erotettiin. Seuran jäseniä kiellettiin enää julkaisemasta mitään. [6]

Kun Aleksanteri II tuli Venäjän tsaariksi vuonna 1855, sai myös Ukraina nauttia vapaammasta ilmapiiristä. Pyhien Kyrilloksen ja Metodioksen seuran jäsenet armahdettiin. [7]

Kansallismielisen liikkeen näkyviä hahmoja oli Panteleimon Kuliš, joka ryhtyi levittämään ukrainalaisuuden ideaa myös tavallisten ihmisten pariin. Vuonna 1856 hän julkaisi Venäjän keisarikunnan alueen ensimmäisen ukrainankielisen aapisen. Salainen poliisi takavarikoi vuonna 1858 hänen kirjeensä, jossa hän esitti ajatuksen itsenäisestä Ukrainan valtiosta. Tämä on ensimmäinen tunnettu viittaus Ukraina itsenäistymiseen. [8] Vuonna 1860 Alexandr Herzen julkaisi Lontoossa "Ukraina" -nimisen artikkelinsa, missä hän korosti Ukrainan kuuluvan ainoastaan ukrainalaisille, ei Venäjälle eikä Puolalle. [9]

Suurimpien kaupunkien nuorison keskuudessa alkoi esiintyä puolivirallista kansallismielistä liikehdintää, jota kutsuttiin hromadaksi. Tammikuussa 1863 puhjennut Puolan kapina pelästytti Venäjän viranomaiset. Koska Ukrainalaiset olivat tuoneet julki halunsa autonomiaan ja itsenäisyyteen päätettiin kieltää kaikki rahvaalle suunnattu opetuskirjallisuus. Ainoastaan yläluokalle suunnattu kaunokirjallisuus sallittiin. Tämä käänsi vähitellen myös tsaarinvaltaan suopeasti suhtautuneet alemmat kansanosat venäläisyyttä vastaan.[10]

Ukrainalaismielinen liikehdintä oli alkanut huolestuttaa Aleksanteri II: sta ja hän asetti vuonna 1875 komission pohtimaan sitä. Komissio totesi mietinnössään, että kansallisuusaate ja ukrainan kielen vahvistuminen erottaa lopulta Ukrainan Venäjästä. Seuraavana vuonna tsaari antoi ukaasin, jossa ukrainaa ei saanut käyttää enää mihinkään muuhun kuin kaunokirjallisuuteen ja historiallisiin dokumentteihin. Lisäksi kiellettiin näytelmät ja nuotinnetut laulut. Välillä ukaasia noudatettiin väljemmin ja sitä tiukennettiin vuonna 1895 kieltämällä myös ukrainankieliset lastenkirjat. [11]

Vuoden 1917 vallankumoukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Venäjän ensimmäinen vallankumous tapahtui vuonna 1905. Sen johdosta poistettiin ukrainankielistä kirjallisuutta koskeneet julkaisurajoitukset. Venäjän tiedeakatemia tunnusti ukrainan omaksi kielekseen. Tällöin alkoivat ilmestyä myös ensimmäiset ukrainankieliset sanomalehdet.[12]

Myös uudet poliittiset puolueet näkivät päivänvalon- Kaikki ukrainalaismieliset puolueet olivat vasemmistolaisia ja oikeisto- ja liberaalipuolueet olivat yleisvaltakunnallisia.[13]

Ensimmäinen maailmansota syttyi vuonna 1914. Ukrainalle tämä merkitsi aina vuoteen 1921 kestänyttä lähes yhtäjaksoista sotaa. [14] Saksa ja Itävalta-Unkari pitivät yhtenä tavoitteenaan Ukrainan irrottamista Venäjästä. Tarkoituksena oli luoda Suomesta Georgiaan ulottuva ystävällisten reunavaltioiden ketju. Itävalta- Unkarin ukrainalaiset joukko-osastot ilmoittivat taistelevansa Venäjää vastaan, jotta Ukraina vapautettaisiin. [15]

Venäjän ukrainalaisuutta tukehduttavasta politiikasta sosiaalidemokraatti Symon Petljura kannatti keskusvaltoja. Hän uskoi niiden lopulta voittavan sodan. Hän halusi välttää tilannetta missä keskusvallat unohtaisivat Ukrainan asian. [16]

Surkeasti sujunut sota ja talousromahdus aiheuttivat Venäjällä vallankumouksen helmikuussa 1917. Sananvapaudelle ei enää ollut esteitä. Maaliskuussa perustettiin Ukrainan Rada eli neuvosto. Yleisilmeeltään se oli vasemmistolainen ja kansallismielinen ja vaati autonomiaa. Radan puhemieksi valittiin professori Myhola Hruševsky [17]

Huhtikuussa 1917 Kiovassa kokoontui Yleisukrainalainen kansalliskongressi joka nimitti Radan Ukrainan korkeimmaksi valtioelelimeksi. Myöhemmin san kuukauden aikana 100 000 mielenosoittajaa vaati Kiovassa Ukrainalle välitöntä autonomiaa ja jopa Helsingin ukrainalaiset pitivät oman mielenosoituksensa. [18]

Ensimmäinen Ukrainan kansantasavalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ukrainan kansantasavallan ensimmäisen hallituksen ensimmäinen presidentti oli Symon Petljura ja varsinainen pääministeri oli Vsevolod Holubovitš, 30. tammikuuta 1918 – 29. huhtikuuta 1918 ja hänen aikanaan melkein koko Ukrainan alue oli Itävalta-Unkarin ja Saksan miehittämä johtuen siitä, ettei Neuvosto-Venäjä ollut suostunut merkittävien alueiden luovutukseen Brest-Litovskin rauhanneuvotteluissa ja Saksa oli hyökännyt pidemmälle itään kuin mitkä olivat sen rauhanneuvotteluissa esittämät aluevaatimukset.

Ukrainan valtakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Ukrainan valtakunta
Kansantasavallan johtaja Simon Petlura (kolmas vasemmalta) vierailulla Puolassa 1921.

Ukrainan kansantasavalta lakkasi olemasta 29. huhtikuuta 1918, kun saksalaiset kaappasivat vallan ja nostivat valtionpäämieheksi Pavlo Skoropadskin. Tämä valtio kuvasti Brest-Litovskin rauhassa ja jo sitä ennen itään suuntautuneessa hyökkäyksessä saksalaisten vahvistunutta asemaa. Ukrainan valtakunta solmi lukuisia diplomaattisia suhteita, mutta johtuen saksalaisten ja itävaltalaisten miehityksestä laajoilla Ukrainan alueilla, ei Pavlo Skoropadskiin johtama valtio kyennyt ajamaan kovinkaan kansallista politiikkaa ja näin ollen tukeutui lähes yksinomaan saksalaisten vaikutukseen, joka päättyi Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan. Ympärysvaltojen ja Saksan aselevon vuoksi 11. marraskuuta 1918 alkamisen vuoksi Ukrainan valtakunnan valtiojohto menetti poliittisen voimansa, jolloin ukrainalaiset kansallismieliset sosialidemokraatit saivat jälleen mahdollisuuden nousta valtaan saksalaisvaikutuksen lakattua. Suomen diplomaattisena edustajana Ukrainan valtakunnassa oli Herman Gummerus, joka kirjoitti kokemuksistaan kirjan Ukrainan murrosajoilta.

Toinen Ukrainan kansantasavalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Saksan hävittyä ensimmäinen maailmansodan palasi Ukrainan kansantasavalta voimaan, kun Symon Petljura perusti joulukuussa 1918 uudelleen Ukrainan kansantasavallan.

Ukrainan kansantasavalta soti alueestaan pääasiassa neuvostovenäläismielisiä bolševikkeja, Etelä-Venäjän armeijaa, mutta myös hetken puolalaisia vastaan. Venäjän intervention voimistuttua heikkeni Ukrainan kansantasavallan asema niin ikään ententen tukemaa Etelä-Venäjän armeijaa vastaan. 1919 Ukrainan kansantasavalta liittoutui puolalaisten kanssa luvaten Länsi-Ukrainan kansantasavallan, Itävalta-Unkarille kuuluneen Galitsian Puolan tasavallalle.

Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoteen 1920 mennessä neuvostovenäläiset saivat Etelä-Venäjän armeijan karkotetuksi Krimin niemimaalta, jolloin Ukrainan kansantasavalta joutui entistä lujemmin neuvostovenäläisten paineen kohteeksi ja hävisi.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Remy, J.: Ukrainan historia, 152, 2015
 2. Remy, J.: Ukrainan historia, 76, 2015
 3. Remy, J.: Ukrainan historia, 76-77, 2015
 4. Remy, J.: Ukrainan historia, 77, 2015
 5. Remy, J.: Ukrainan historia, 80-81, 2015
 6. Remy, J.: Ukrainan historia, 84-88, 2015
 7. Remy, J.: Ukraina historia, 104, 2015
 8. Remy, J.: Ukrainan historia, 88, 2015
 9. Remy, J.: Ukrainan historia, 106, 2015
 10. Remy, J.: Ukrainan historia, 106-111, 2015
 11. Remy, J.: Ukrainan historia, 113, 2015
 12. Remy, J.: Ukrainan historia, 121-123, 2015
 13. Remy, J.: Ukrainan historia, 123, 2015
 14. Remy, J.: Ukrainan historia, 141, 2015
 15. Remy, J.: Ukrainan historia, 143, 2015
 16. Remy, J. : Ukrainan historia, 145, 2015
 17. Remy, J.: Ukrainan historia, 146-147, 2015
 18. Remy, J.: Ukraina historia, 147-148, 2015
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Ukrainan kansantasavalta.