Teemasivu:Tiede

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Portal.svg Teemasivu: Teemasivujen etusivu | Kaikki teemasivut
muokkaa  

Tieteen teemasivu

Tiede (lat. scientia, tieto) on tieteelliseen menetelmään perustuva tiedonhankintajärjestelmä. Tieteet jaetaan tyypillisesti luonnontieteisiin ja ihmistieteisiin, joista erotetaan edelleen humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteiteet. Matematiikkaa tai logiikkaa ei lueta luonnontieteisiin vaan käsitteellisiin tieteisiin, koska ne perustuvat deduktiiviseen päättelyyn.

muokkaa  

Aihealueet

Luonnontieteet

Käsitteelliset tieteet

Humanistiset tieteet

Yhteiskuntatieteet

Soveltavat tieteet

Biotieteitä

Kauppatieteet

Tekniset tieteet

muokkaa  

Artikkelipoiminta

Chydenius.jpg

Anders Chydenius oli suomalainen taloustieteen pioneeri

Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka tutkii talouden toimintaa. Tavallisia tutkimuksen kohteita ovat hyödykkeiden kulutus, tuotanto ja allokointi, markkinoiden toiminta sekä kokonaistalouteen liittyvät kysymykset kuten talouskasvu ja inflaatio. Laajemmin ottaen valtavirran taloustieteen yksilön valintaan nojaavaa näkökulmaa voidaan soveltaa lähes kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Sen mukaan toimijoita ohjaavat kannusteet ja pyrkimys hyödyn maksimointiin. Suomeksi taloustiedettä sanotaan myös kansantaloustieteeksi erotuksena liiketaloustieteestä. Akateemisen taloustieteen tutkinnon suorittanutta kutsutaan taloustieteilijäksi tai ekonomistiksi.

Taloustiede jaetaan tyypillisesti kahteen laajaan kokonaisuuteen: mikrotaloustieteeseen ja makrotaloustieteeseen. Mikrotaloustiede selvittää yksittäisten taloudellisten toimijoiden käyttäytymisen lainalaisuuksia. Yleensä tarkastelun kohteena on yksilö, kotitalous tai yritys. Mikrotaloustieteellä on yleisesti hyväksytty yhtenäinen uusklassiseen taloustieteeseen perustuva teoriapohja. Makrotaloustiede on puolestaan kehittynyt kansantalouden tilinpidon pohjalta ja se tarkastelee kokonaistaloudellisia ilmiöitä. Makrotaloustiede ei pohjaudu yhtenäiseen teoriapohjaan vaan se koostuu joukosta erillisiä malleja.

muokkaa  

Miten voit auttaa


muokkaa  

Tieteilijäpoiminta

AlfredNobel adjusted.jpg

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel (21. lokakuuta 1833 – 10. joulukuuta 1896) oli ruotsalainen kemisti, insinööri ja dynamiitin keksijä. Hän määräsi testamentissaan omaisuutensa käytettäväksi Nobel-palkintoja jakavan säätiön perustamiseksi. Synteettinen alkuaine nobelium on nimetty Alfred Nobelin mukaan.

Alfred Nobel tunnetaan myös keksinnöillään menestyneenä liikemiehenä. Nobel oli luomassa kansainvälistä dynamiitti-imperiumia ja toimi tärkeänä vaikuttajana Kaukasian öljyteollisuudessa. Hän kokosi itselleen elämänsä aikana erittäin suuren omaisuuden ja oli kuollessaan yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.


muokkaa  

Kuvapoiminta