Videopeli

Wikipedia
(Ohjattu sivulta Konsolipeli)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Videopeli on elektroninen peli, jonka pelaamiseen tarvitaan käyttöliittymä ja näyttölaite. Käyttöliittymän kanssa vuorovaikuttaminen tuottaa välittömän visuaalisen palautteen näyttölaitteen ruudulle. Alkujaan termi ”video” viittasi bittikarttagrafiikalla toteutettuihin tietokonepeleihin (erotuksena vektorigrafiikalla toteutetuista peleistä), mutta nykyään sillä tarkoitetaan pelejä, joiden pelaamiseen tarvitaan näyttölaitetta[1]. Termi ”tietokonepeli” on tarkempi ilmaisu, sillä useimmat pelit vaativat toimiakseen mikroprosessoria, eivätkä kaikki pelit vaadi näyttölaitetta. Käytössä termillä viitataan yleensä henkilökohtaiselle tietokoneelle julkaistuihin videopeleihin.[2]

Videopelin pelaamiseen tarvitaan alusta, joka voi olla esimerkiksi henkilökohtainen tietokone, pelikonsoli tai matkapuhelin. Myös kolikkopelit lasketaan videopeleiksi. Videopelejä kontrolloidaan peliohjaimella, jonka ominaisuudet vaihtelevat alustan mukaan. Pelikonsoleilla ohjaimet ovat varta vasten pelaamista varten suunniteltuja, mutta tietokonepelejä pelataan yleisimmin näppäimistön ja hiiren kanssa.

Videopeliteollisuus on kasvanut nopeasti. PC-pelien myynti on tosin viime vuosinamilloin? ollut selvässä laskussa ainakin Yhdysvalloissa, ja pelaamisen painopiste on siirtynyt konsoleihin.[3] Videopelit ovat akateemisen pelitutkimuksen merkittävimpiä tutkimuskohteita.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Videopelien historia
Varhainen tietokonepeli Spacewar (emulaattorikuva).

Varhaiset tietokonepelit syntyivät 1950-luvulla ja liittyivät tieteelliseen tutkimukseen. Ensimmäiset pelit olivat pääosin Ristinollan ja shakin kaltaisia pelejä. Vuonna 1958 Willy Higginbotham teki laitteen, jolla kaksi pelaajaa saattoi oskilloskoopin avulla pelata yksinkertaista tenniksen tapaista peliä.

Television avulla pelattavien joka kodin videopelien pioneeri oli televisiolaitteita valmistavassa yhdysvaltalaisessa Magnavox-yrityksessä työskennellyt saksalaissyntyinen keksijä Ralph Baer. Vuonna 1968 Baerilla oli prototyyppilaitteisto, jonka pohjalta julkaistiin 1972 ensimmäinen kotikäyttöön tarkoitettu pelikonsoli, Magnavox Odyssey[4].

Vuonna 1962 MIT:n opiskelijat kehittivät PDP-1-tietokoneelle ensimmäisen reaaliaikaisen videografiikkaa käyttävän tietokonepelin nimeltään Spacewar[4]. Vuonna 1971 ilmestyi ensimmäinen kolikoilla toimiva videopeliautomaatti Computer Space. Vuonna 1972 perustettiin Atari-yhtiö, joka julkaisi samana vuonna Pong-peliautomaatin.

1970-luvun alkupuolella julkaistiin monia erilaisia kolikkopelejä ja televisiopelejä, mutta ne eivät vielä sisältäneet varsinaista tietotekniikkaa, vaan toteuttivat pelilogiikan yksinkertaisemmalla elektroniikalla. Mikroprosessorin käyttö mahdollisti kuitenkin monipuolisempien pelien teon vähemmällä vaivalla, ja vuonna 1975 julkaistiinkin ensimmäinen mikrosuoritinpohjainen videopeliautomaatti, Gunfight.[4] Tietotekniikka tuli parin vuoden sisällä myös pelikonsoleihin (Fairchild VES ja Atari 2600).

1980-luvun vaihteessa myytiin sekä pelikonsoleita että kotitietokoneita, jotka kilpailivat nyt pitkälti samoista markkinoista. Kotitietokoneiden ansiosta videopelien suunnittelu ja toteutus eivät olleet enää ammattilaisten yksinoikeus, vaan kuka tahansa ohjelmointiin perehtynyt harrastaja pystyi helposti toteuttamaan omia pelejään. Monista yksinäisten harrastajien tekemistä peleistä tuli kaupallisia menestystarinoita ja kokonaisten lajityyppien alullepanijoita.

Laitteiden kehittyessä myös pelien teknisiltä ominaisuuksilta vaadittiin aina vain enemmän, ja 1990-luvulle tultaessa peliteollisuus olikin käytännössä siirtynyt yksittäisiltä tekijöiltä suurille jopa satoja ihmisiä työllistäville pelitaloille. Pelaajille haluttiin myydä aina vain suurellisempaa audiovisuaalista toteutusta, ja nykyisin monien pelien tuotanto muistuttaakin elokuvateollisuutta. Useimmat nykyään suositut pelityypit pohjautuvat kuitenkin 1970- ja 1980-luvuilla syntyneisiin perusideoihin.

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alustat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alusta viittaa erityiseen tietokoneeseen tai elektroniseen laitteistoon, joka mahdollistaa yksinkertaisen ohjelmiston kanssa videopelin toiminnan. Alustan sijaan voi myös käyttää yleistä termiä pelikonsoli.

Yleisessä käytössä termi tietokonepeli viittaa videopeliin jota pelataan henkilökohtaisella tietokoneella. Konsolipeli puolestaan tarkoittaa videopeliä, jota pelataan erityisellä televisiovastaanottimeen tai näyttölaitteeseen kytketyllä alustalla. Käsikonsoli viittaa kannettavaan pelikonsoliin, jossa on itsessään integroituna näyttölaite. Kolikkopelit ovat yleensä kabinetteja, joissa voi pelata vain yhtä peliä. On myös olemassa laitteita, joilla voi pelata videopelejä mutta jotka eivät itsessään ole videopelikonsoleita. Näihin lasketaan muun muassa matkapuhelimet ja graafiset laskimet.

Genret[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Videopelilajityypit

Videopelit jaetaan erilaisiin genreihin eli lajityyppeihin pelimekaniikan mukaan, sen sijaan että kiinnitettäisiin huomiota visuaalisiin tai kerronnallisiin eroavaisuuksiin.[5] Lajityyppejä on tullut lisää sitä mukaa mitä videopeliteollisuus on kehittynyt, ja nykyään yhä useampi peli on yhdistelmä monesta eri lajityypistä. Tekniikan kehittyminen ja tuotantoarvojen kasvu ovat luoneet kehittäjille uusia mahdollisuuksia kehittää lajityyppejä uusiin suuntiin.

Sosiaaliset näkökohdat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyödyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

American Psychological Associationin kokouksessa vuonna 2008 käsitellyn tutkimuksen mukaan tietyntyyliset videopelit voivat kehittää pelaajan käsien hienomotoriikkaa ja ongelmanratkaisukykyä. 33 laparoskooppisen leikkauksen (vatsaontelon tähystys) pohjalta tehty tutkimus osoitti, että videopelejä pelanneet kirurgit olivat 27 prosenttia nopeampia leikkausoperaatioissa ja tekivät 37 prosenttia vähemmän virheitä kuin ne kirurgit, jotka eivät olleet pelanneet videopelejä. Toisen, 303 laparoskopian kirurgia (82 % miehiä, 18 % naisia) käsittäneen tutkimuksen mukaan, kirurgit jotka pelasivat tilanhahmottamista ja kätevyyttä vaativia videopelejä, olivat huomattavasti nopeampia testitilanteessa kuin kirurgit, jotka eivät olleet pelanneet videopelejä.[6]

Videopelit ja väkivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Videopelien väkivaltaista sisältöä on kritisoitu. Keskustelu aiheesta on pyörinyt yksittäisten tapausten ympärillä, joissa esimerkiksi kouluampuja on voitu osoittaa videopelien harrastajaksi.[7]

Väkivaltapelien vaikutuksia tutkineiden tutkimusten pätevyydestä tehty metatutkimus osoittaa, että väkivaltaisilla videopeleillä on vaikutuksia aggressioon, empaattisuuteen ja prososiaaliseen käyttäytymiseen sekä itä- että länsimaissa. Vahvan todistusaineiston perusteella väkivaltaisille videopeleille altistuminen lisää aggressiivista käyttäytymistä, aggressiivista kognitiota, aggressiivisia affekteja sekä vähentää empatian kokemusta ja prososiaalista käyttäytymistä. Metatutkimuksessa tutkittujen väkivaltaisten videopelien vaikutusta koskevien tutkimusten tutkimusasetelmat ovat asianmukaisia, ja niissä kulttuuristen sekä sukupuolisten erojen vaikutus on minimaalinen.[8]

Amerikkalaisessa Review of General Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan väkivaltaisten videopelien ja nuorten aggressiivisen käyttäytymisen välillä ei ole suoraa yhteyttä, vaan kysymyksessä on monimutkaisempi asia[9]. Väkivaltapelit ovat vaarattomia valtaosalle lapsista, mutta voivat olla haitallisia pienelle vähemmistölle, jolla on jo aikaisempia persoonallisuus- tai mielenterveysongelmia. Väkivaltapelit voivat laskea kynnystä aggressiiviseen käyttäytymiseen, mutta eivät ole välitön tie siihen.[10]

Tutkimukset väkivallan vaikutuksesta ovat olleet ristiriitaisia. On myös pidetty vaarana sitä, että liiallisen pelaamisen vuoksi lasten koulunkäynti ja muu sosiaalinen elämä kärsii.[11]

Ikäluokitukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joidenkin pelien väkivaltaisuuden ja seksuaalisen sisällön vuoksi osalla peleistä on ikärajoituksia. Suurin osa peleistä on jo muutenkin suunnattu aikuisille. Kaikki videopelit käyvät läpi yleiseurooppalaisen videopelien Pan European Game Information -luokituksen (PEGI). 18 vuoden ikäraja perustuu lakiin, muut ovat suosituksia. Pelit luokitellaan kaikille sopiviksi sekä 3 vuotta täyttäneille, 7, 12, 16 ja 18 vuotta täyttäneille sopiviksi. Yli 18-vuotiaille tarkoitetun pelin luovuttaminen alaikäiselle on rikos. Kauppojen velvollisuus on noudattaa ikärajoja.[12]

Tuotanto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Videopeliteollisuus koostuu pääasiassa pelejä kehittävistä itsenäisistä pelitaloista ja kehitystä rahoittavista julkaisijoista.[13]

Videopelikehityksen voidaan katsoa koostuvan kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat suunnittelu, esituotanto ja tuotanto (toisinaan on myös neljäs vaihe, jälkituotanto). Jokainen vaihe sisältää erilaisia päämääriä, mutta vaiheet voivat myös sulautua toisiinsa kehityksen aikana. Suunnitteluvaiheessa kehittäjät miettivät kuinka peliä pelataan ja miltä peli näyttää, mutta varsinaista ohjelmointia ei vielä tehdä. Esituotannossa suunnitteluvaiheen ideoita toteutetaan ja pelistä tehdään pelattava prototyyppi, jota käytetään varsinaisen tuotannon pohjana. Monissa projekteissa esituotanto ja varsinainen tuotanto ovat yksi yhtenäinen prosessi.[13]

Varsinaisessa tuotannossa peliin lisätään yksityiskohtainen sisältö, ja yleensä tässä vaiheessa projektin henkilökunta kasvaa. Jokaisella uudella jäsenellä on oma erikoistumisalansa, joka voi olla esimerkiksi tasosuunnittelu, musiikin säveltäminen tai tarinan kirjoittaminen. Valmista kaikki suunnitellut ominaisuudet sisältävää peliä kutsutaan alpha-versioksi; peliä josta on korjattu kaikki tunnetut ohjelmointivirheet kutsutaan beta-versioksi. Kun peli on valmis markkinoille, sitä kutsutaan ”kulta”-versioksi.[13]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Wolf, Mark J. P. (toim.): The Video Game Explosion – A History from PONG to PlayStation and Beyond. Greenwood Press, 2008. ISBN 978-0-313-33868-7. (englanniksi)

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Edwards, Benj: Video Games Turn 40 1up.com. 15.5.2007. Viitattu 21.3.2013. (englanniksi)
 2. Wolf 2008, s. 3–7.
 3. James Brightman: UBS: 'Weak' PS3 Could Impact Game Sector 1.5.2007. GameDaily. Viitattu 04.12.2013. (englanniksi)
 4. a b c Wolf 2008, s. xvii.
 5. Apperley, Tom: Genre and game studies (PDF) Melbournen yliopisto. Viitattu 04.12.2013. (englanniksi)
 6. Playing video games offers learning across life span 11.8.2008. Newswise, Inc. Viitattu 27.8.2010. (englanniksi)
 7. Flew, Terry and Humphreys, S.: “Games” Technology, Industry, Culture”. Teoksessa Terry Flew: New Media: an introduction (2. laitos), s. 101–114. South Melbourn: Oxford University Press, 2005.
 8. Anderson, Craig A. et al.: Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in eastern and western countries: a meta-analytic review Psychological Bulletin, Vol 136(2), Mar 2010, 151–173.. Viitattu 18.5.2011.
 9. http://www.gamespot.com/news/6265061.html
 10. http://www.eurogamer.net/articles/2010-10-19-study-links-violent-games-to-aggression
 11. Syrjäläinen, Turkka: Tietokonepelit ja väkivalta Rauhan puolesta. 4/2006. Suomen rauhanpuolustajat. Viitattu 20.12.2010.
 12. http://yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/vanhemmat/aihesisallot/pelit/ikarajat/index.htm
 13. a b c (Toim. Wolf, Mark J. P.); Tschang, Feichin Ted: The Video Game Development Process, s. 231–238.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Anderson, Craig A. & Gentile, Douglas A. & Buckley, Katherine E.: Kuvista teoiksi: Väkivaltapelien vaikutukset lapsiin ja nuoriin. (Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research, and public policy, 2007.) Suomentanut Pekka Pakkala. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0019-3.
 • Huhtamo, Erkki & Kangas, Sonja (toim.): Mariosofia: Elektronisten pelien kulttuuri. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-851-6.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]