Suomen somalit

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Suomen somalit
Kokonaismäärä vajaat 17 000 (kielen mukaan määriteltyinä)
Asuinalue koko maa, 84% UUdellamaalla
Kieli (kielet) somali
Uskonto (uskonnot) sunnalaisuus

Suomen somalit ovat Suomessa asuvia ihmisiä, jotka ovat etniseltä taustaltaan somaleja. Somalia äidinkielenään puhuvat ovat Suomen kolmanneksi suurin vieraskielinen väestöryhmä.

Vuonna 2012 Suomessa asui 7 261 Somalian kansalaista, mutta kieltä puhuvia oli 14 769.[1] Vuosituhannen vaihteessa somalialaiset olivat useana vuotena Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien joukossa. Vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi uudelleen.[2]

Väestö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2012 lopussa Suomessa asui 14 769 ihmistä, joiden äidinkieli on somali. Luvussa on mukana sekä nykyisiä ja entisiä Somalian kansalaisia että somalialaisille vanhemmille Suomessa syntyneitä lapsia. Lasten osuus kaikista somaliankielisistä oli 37 %. Somalia äidinkielenään puhuvat ovat Suomen kolmanneksi suurin vieraskielinen väestöryhmä viron- ja venäjänkielisten jälkeen, mutta englanninkielisiä on melkein yhtä paljon.[1] Vuonna 2015 Suomessa asui 7 261 Somalian kansalaista. Vuosina 2007-2014 Suomen kansalaisuuden sai noin 3800 entistä Somalian kansalaista.[3]

Vuonna 2014 somaliaa äidinkielenä puhuvia oli 16 721. Heistä naispuolisia 8005 (48 %) ja miespuolisia 8716 (52 %). Lasten osuus somaliankielisistä oli 6082 (36%).[4] 84 prosenttia Suomen somalinkielisistä asuu Uudenmaan maakunnassa.[5]

Suomeen tulleiden somalinaisten kokonaishedelmällisyysluku (lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan) oli vuosina 1991–1995 6,6, vuosina 2006–2009 4,2, ja vuosina 2012–2014 enää 3,5. Suomalaisten naisten kokonaishedelmällisyysluku on 1,86.[6][7]

Suomen Lääkärilehdessä vuonna 2008 julkaistun tutkimuksen mukaan 90 % somalialaista maahanmuuttajista kokee terveytensä hyväksi tai melko hyväksi. Suomalaisista 67 % koki itsensä samoilla kriteereillä terveeksi. Tulos vastaa Healthy migrant-hypoteesiä, jonka mukaan maastamuuttajien terveys on parempi kuin maahan jäävillä.[8]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilastoja vuosilta 1990–2014.
Vuosi Somaliassa
syntyneet[4]
Somalian
kansalaiset[9]
Somalin
kielen
puhujat[5]
1990 51 44 0
1991 1 389 1 505 1 538
1992 1 693 1 882 1 913
1993 2 551 2 883 2 912
1994 2 988 3 538 3 566
1995 3 229 4 044 4 057
1996 3 451 4 555 4 558
1997 3 838 5 238 5 266
1998 4 138 5 371 5 910
1999 4 189 4 410 6 251
2000 4 149 4 190 6 454
2001 4 348 4 355 6 920
2002 4 554 4 537 7 332
2003 4 700 4 642 7 777
2004 4 771 4 689 8 096
2005 5 060 4 704 8 593
2006 5 261 4 623 8 990
2007 5 802 4 852 9 810
2008 6 352 4 919 10 647
2009 7 110 5 570 11 681
2010 8 073 6 593 12 985
2011 8 767 7 421 14 045
2012 9 079 7 468 14 769
2013 9 618 7 465 15 789
2014 10 054 7 381 16 721

Ensimmäiset somalit saapuivat Suomeen Somaliasta vuonna 1990 poliittisina pakolaisina Neuvostoliiton kautta.[10] Somalian keskushallinnon romahdettua maa oli ajautunut täydelliseen sekasortoon. Somalien diasporaksi kutsuttiin laajamittaista maastamuuttoa. Suomessa turvapaikkaa hakeneille somaleille myönnettiin oleskeluluvat lähinnä humanitaaristen syiden tai suojelun tarpeen perusteella, varsinaisia turvapaikkoja on myönnetty vähän.[11][12] Sodassa hajonneiden perheenjäsenet voivat nykyisin hakea turvapaikkaa muille Somaliaan jääneille perheenjäsenilleen.lähde?

Somalien tulo ajoittui Suomessa juuri 1990-luvun lamakauden alkuun. Pakolaisinfo.fi:n mukaan se aiheutti mediakohun, joka leimasi heidät pitkäksi aikaa. Etenkin alkuaikoina uutisointi oli kielteistä ja jopa sensaatiohakuista. Myös kansalaiskeskustelussa osa väestöstä heijasti somalialaisiin monia ennakkoluuloja ja uhkakuvia.[13] Helsingin alueen ulkopuolelle sijoitetut Somaliasta saapuneet turvapaikanhakijat kokivat ongelmaksi perinneruokien valmistamisen mahdottomuuden sekä vapaa-ajan aktiviteettien puutteen.[14]

Somalien integroitumista haittasi myös lukutaidottomuus ja tottumus käyttää ennemmin puhuttua kuin kirjoitettua tietoa.[15] MTV3:n vuonna 2009 julkaiseman uutisen mukaan 90 prosenttia Suomeen tulevista somalialaisista turvapaikanhakijoista oli luku- ja kirjoitustaidottomia.[16] Riku Perhoniemen ja Inga Jasinskaja-Lahden tutkimuksen mukaan somalit kokevat syrjintää useimpia muita maahanmuuttajaryhmiä enemmän, mistä syystä he ovat eristäytyneet omiin ryhmiinsä.[17]

Monitori-lehden toimittaja Tuomo Tarvas kirjoitti vuonna 2009, että ”toisen polven somalialaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla menee melko hyvin. Vanhempien kotoutumista haittaa suomalaisten haluttomuus tutustua naapureihinsa”. Hän kuitenkin huomauttaa, että ”heidän vanhempiaan kummastuttaa suomalaisten yksilökeskeisyys ja haluttomuus tutustua naapureihinsa”. Näin hän tiivistää filosofian maisteri Hawa Aallon pro gradu -tutkielman päähavainnot.[18]

Somalit avustavat aktiivisesti entistä kotimaatansa rahalähetyksin sukulaisille ja perustamalla kehityshankkeita Somaliaan. Suomen aiemmin Somalialle antaman kehitysavun korvaakin nykyään somalialaisten omien järjestöjen antama apu, jolla on muun muassa kunnostettu ja jatkettu suomalaisten aikoinaan käynnistämiä hankkeita.[19] Edelleenkään tilanne Somaliassa ei ole rauhoittunut. Humanitaarinen kriisi maassa jatkuu ja Afrikan sarven ruokakriisit ovat arkea [20][21]. Vuonna 2006 Somalian väliaikaishallituksen hyökättyä islamistien hallitsemaan Mogadishuun kaupungissa oli eri arvoiden mukaan kymmeniä Suomen kansalaisia, jotka jäivät loukkuun taisteluiden keskelle. Tarkkaa lukua oli mahdoton sanoa, koska monet Suomen kansalaisuuden saaneet somalialaistaustaiset henkilöt matkaavat maahan kertomatta siitä Suomen suurlähetystölle.[22]

Somalialaissyntyinen Zahra Abdulla on kätilö-sairaanhoitaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Rikollisuus ja syrjintä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Somalian kansalaiset ovat väkimääräänsä nähden rikostilastoissa yliedustettuina. Hannu Niemen tutkimuksesta voidaan laskea, että Suomessa asuviin Somalian kansalaisiin kohdistuvia rikosepäilyjä on väkilukuun suhteutettuna lähes kolminkertainen määrä suomalaisiin verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että rikosasteen kunnollinen vertailu vaatisi tarkasteltavien väestöryhmien ikä- ja sukupuolijakauman sekä asuinpaikan huomioimisen. Toisaalta eri kansalaisuusryhmien rikosten määrää osoittava suhdeluku ja eri kansallisuuksien keskinäinen järjestys näyttävät pysyvän vuodesta toiseen melko samanlaisina.[23] Alle puolella Suomen somaleista on Somalian kansalaisuus (Somalian kansalaisia on 4 852 ja somalin kieltä puhuvia 9 810).[24] Suomen vankiloissa vuonna 2005 olleista 7 % oli ulkomaan kansalaisia, joista puolestaan 8 % oli Somalian kansalaisia.[23]

Suojelupoliisin terrorismintorjunnan yksikön päällikkö Lasse Anttilan mukaan yksittäisillä henkilöillä Suomessa on yhteyksiä Somalian islamistijärjestö al-Shabaabiin.[25] Toimittaja Wali Hashin mukaan radikaalit värväävät myös suomalaisissa moskeijoissa nuoria jihadiin ulkomaille, aivan kuten muissakin Pohjoismaissa.[26]

Islam[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uskonnon merkitys on somaliperheissä suurempi kuin suomalaisissa perheissä keskimäärin. Vaikka lähes kaikki somalit ovat muslimeita, on perheiden ja yksilöiden välillä suuria eroja siinä, kuinka uskontoon liittyviä sääntöjä tulkitaan ja noudatetaan. Somalinaisten pukeutuminen Suomessa vaihtelee suurista hunnuista ja kasvojen peittämisestä tiukkoihin farkkuihin ja paljastaviin pikkupaitoihin.[27]

Osa Suomen somaleista noudattaa islamia tiukemmin kuin osa Suomen kurdeista, mikä on johtanut joidenkin ryhmien välisiin erimielisyyksiin. Esimerkiksi Linnamäellä kesällä 2010 sattuneen somali- ja kurdijoukkion välisen joukkotappelun syyksi kurdit katsoivat somalien halun puuttua heidän tapoihinsa ja pukeutumiseensa.[28]

Katuryöstöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ryöstörikosten osuus somalien tekemistä rikoksista on poikkeuksellisen suuri.[29] Vuosina 1997–2006 ryöstöstä tai törkeästä ryöstöstä epäillyistä 4 prosenttia oli Somalian kansalaisia.[29] Tutkija Martti Lehden mukaan somalialaisten ryöstörikollisuus on aaltomaista. Rikollisuushuiput osuivat tutkimuksen aikana vuosiin 2000 ja 2005.[30] 12 prosenttia epäillyistä oli somalinkielisiä vuonna 2005 ja heistä Somalian kansalaisia oli 8 prosenttiyksikköä. Lehden mukaan epäiltyjen määrää tutkittaessa on syytä huomata, että sama henkilö on useasti syyllistynyt saman vuoden aikana useampaan ryöstöön.[30][31] On myös syytä huomata, että tyypillisessä ryöstörikoksessa on useampi kuin yksi tekijä.[32]

Vuonna 2005 Helsinkiä kuohuttivat somalinuorten tekemät lukuisat katuryöstöt, joista epäiltyinä oli kaikkiaan kaksikymmentä Somaliassa syntynyttä alle 20-vuotiasta. Sosiaaliviranomaisten mukaan rikolliset on sittemmin saatu kaidalle polulle. Vuonna 2006 Helsingissä ryöstöistä epäiltiin neljää Somaliassa syntynyttä nuorta ja alkuvuonna 2007 yhtä.[33]

Ryöstöt ovat ylipäätään Suomessa vähentyneet 90-luvun taitteesta, mikä on paikoitellen syytä muistaa maahanmuuton rikosvaikutuksia pohdittaessa. Kun uhritutkimusten mukaan vuonna 1988 0,8 % ja 1992 1,0 % väestöstä oli joutunut edeltäneen vuoden aikana ryöstön uhriksi, niin vuonna 2000 luku oli 0,6 % ja 2003 enää 0,3 %. Sama trendi näkyy poliisin tietoon tulleissa tapauksissa, vaikkei aivan näin voimakkaasti rikosilmoitusherkkyyden vaihtelun vuoksi.[34]

Huumeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Julkisuudessa somaleihin on usein yhdistetty perinteinen itäafrikkalainen khat-huume, jonka takavarikot ovat Suomessa yleistyneet.[35][vanhentunut linkki] Suomen 10 000 somalista muutaman sadan tai jopa useiden tuhansien arvioidaan käyttävän khatia.[36] [vanhentunut linkki] Suomen Somaliliiton mukaan khatin käyttö on kasvava ongelma pääkaupunkiseudulla ja sen käytön aiheuttamat ongelmat näkyvät somaliperheissä jo nyt.[37] [vanhentunut linkki]

Tyttöjen ympärileikkaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viranomaisia huolettaa myös naisen sukupuolielinten silpominen. Somaliassa 95 %:ia naisista ympärileikataan, ja poliisi epäilee, että myös Suomesta lähetetään lapsia ympärileikattaviksi. Tyttöjen ympärileikkaus uskonnollisista syistä on Suomessa laitonta.[38] Voima-lehden vuonna haastatteleman somalialaissyntyisen tytön ja Tyttöjen Talo -projektivetäjän mukaan myös Suomesta viedään lapsia ulkomaille silvottavaksi.[39] Vaikka 1990-luvun alussa Suomeen muuttaneet somalit pitivät tyttäriensä ympärileikkausta itsestäänselvyytenä, Ihmisoikeusliiton Saido Mohamedin mukaan asia ei enää ole niin. Asia saattaa kuitenkin nousta esiin vanhassa kotimaassa vieraillessa ja siksi keskustelua pitää jatkaa Suomessakin.[40]

Vuonna 2015 ilmestyneen kirjan "Suomen somalit" mukaan tyttöjen ympärileikkauksista on luovuttu, ja vanhemmat pyrkivät saaamaan tyttärilleen hyvän koulutusen.[41]

Rasistiset rikokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoistutkija Päivi Honkatukia tuo esille, että somalit ovat Suomessa kokeneet joutuneensa kolmeen muuhun maahanmuuttajaryhmään verrattuna usein rasistisen syrjinnän ja väkivallan uhreiksi. Kun Tilastokeskuksen vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan kolmessa muussa suuremmassa maahanmuuttajaryhmässä (venäläiset, virolaiset ja vietnamilaiset) väkivaltaa tai sen uhkaa vuoden aikana kokeneita oli reilut 10 prosenttia, somaleilla luku nousee yli 40 prosenttiin. Somaleista ”lähes kaikki” uskoivat kokemansa väkivallan johtuneen maahanmuuttajataustasta.[42]

Vuonna 2008 joka kolmas somali kertoi joutuneensa rasistisen rikoksen uhriksi vuoden aikana.[43] Poliisille ilmoitetun rikollisuuden tilastojen mukaan vuonna 2007 epäillyn rasistisen rikoksen uhriksi joutui 84 Somaliassa syntynyttä henkilöä, joiden lukumäärä vuonna 2007 oli Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan mukaan 5802. Poliisin mukaan Somaliassa syntyneiden osuus rasistisista rikoksista epäillyistä oli 2,1% vuonna 2007.[44]

Suomen somaliyhteisön jäsenet kokevat Euroopan Unionin perusoikeusviraston vuonna 2009 tekemän kyselytutkimuksen mukaan enemmän uhkailua tai väkivaltaa kuin mikään muu vähemmistö Euroopassa. EU:n perusoikeusviraston mukaan kolmannes pääkaupunkiseudun somaleista kertoi joutuneensa rasistisen rikoksen uhriksi.[45][46]

Vuonna 2015 ilmestyneen kirjan "Suomen somalit" mukaan 1990-luvulla koettu kadulla huutelu ja tappelut ovat vaihtuneet enemmän rakenteelliseksi ja piilorasismiksi.[41]

Rikollisten karkottaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2006 maahanmuuttovirasto alkoi vaatia karkotuspäätöksiä somalialaisrikollisille, joista useimmat olivat syyllistyneet väkivaltarikoksiin.[47] Tähän mennessä kaksi somalimiestä on karkotettu Suomesta. UNHCR ja ihmisoikeusjärjestöt ovat suhtautuneet kielteisesti Somalian etelä- ja keskiosiin suuntautuviin palautuksiin.[48] Suomi on Maahanmuuttoviraston mukaan palauttanut somalialaisia Somalian vakaampaan pohjoisosaan, Somalimaahan.[49]

Työllisyys ja koulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 lopussa Somalian kansalaisten työttömyysaste oli 55,2 % ja työllisyysaste 21,7 %.[50] Vuonna 2003 Somalian kansalaisten huoltosuhde (väestö/työlliset) oli 9,7. Se oli kahdestatoista suurimmasta ulkomaalaisryhmästä heikoin. Koko väestön osalta huoltosuhde oli 2,2.[51] Somalien työllistyminen on heikkoa muun muassa kielitaidon puutteen ja alhaisen koulutustason vuoksi.[52]

Joka neljännellä somalialaisella ei ole edes perustason tutkintoa. Erityisesti naiset ovat huonosti koulutettuja. Nuorempien somalisukupolvien osalta tämän ennustetaan korjaantuvan nopeasti suomalaisen koululaitoksen vaikutuksesta.[53] Perusasteen jälkeisissä tutkintoon tähtäävissä opinnoissa somaliankieliset muodostivat 2,7 % vieraskielisistä opiskelijoita. Somaliankielisten osuus vieraskielisestä väestöstä vuoden 2007 lopussa oli 5,67 %.[54] Suurin osa somaleista opiskeli ammatillisessa koulutuksessa.[55]

Järjestöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Somaliliitto on vuonna 1996 perustettu Suomen somalien kattojärjestö, jonka puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Arshe Said.[56] Järjestö ilmoittaa tavoitteekseen edistää somalitaustaisten mahdollisuuksia kehittyä aktiivisiksi kansalaisiksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana somaleja koskevassa päätöksenteossa. Somaliliitto järjestää esimerkiksi neuvontaa suomalaiseen työelämään liittyen.[57]

Kanava Nuoriso Ry on vuonna 1995 perustettu ja 1998 rekisteröity somalialaisvetoinen nuorisojärjestö, jonka toiminnanjohtaja on tällä hetkellä Mohamed Musse.[58] Järjestö pyrkii ehkäisemään erityisesti somalialaistaustaisten nuorten syrjäytymistä ja jengiytymistä esimerkiksi katupartioinnin, sovittelu- ja neuvottelutoiminnan, keskustelutilaisuuksien ja valistustoiminnan avulla. Vuosina 2007–2010 Kanava Nuoriso Ry toteuttaa ”Selviydy ja mene eteenpäin”-nimistä hanketta RAY:n tuella. Projektin toteuttamisesta on vastuussa Ahmed Ahmed Nur-Denge.[59] Vuosina 2009–2010 järjestö toteuttaa ”Rikollisuus ei ole vaihtoehto”-projektia yhdessä Rikoksentorjuntaneuvoston kanssa.[60]

Aktiivisesti maahanmuuttajajärjestöissä on toiminut muun muassa Maahanmuuttajien tuki ry:n somalialaissyntyinen puheenjohtaja Ali Qassim[61], joka listaa maahanmuuttajajärjestöjen haasteiksi rahoituksen haalimisen sekä osaavan henkilöstön etsimisen.[62] Maahanmuuttajien tuki ry:n toiminnan suurin rahoittaja oli Helsingin kaupunki.[62] Yhdistys haki rahaa muun muassa somalialaisten orpojen ja pakolaisten kouluttamiseen[63] sekä maahanmuuttajien työmahdollisuuksien kehittämiseksi tarkoitettuun Synergian silta -hankkeeseen.[64] Yhdistys lopetti toimintansa vuonna 2005, kun ulkoministeriön epäilykset heräsivät.[65] Keskusrikospoliisi epäilee yhdistyksen johtohenkilöitä törkeästä avustuspetoksesta. Heidän epäillään maksaneen kehitysyhteistyöhön tarkoitetuilla varoilla muun muassa omia palkkioitaan.[63] Toukokuussa 2009 yhdistyksen johtohenkilöitä vastaan nostettiin syytteet 148 000 euron avustuspotin väärinkäytöstä ja kirjanpitorikoksista.[66]

Suomi–Somalia-seura on suomalainen ystävyysseura, jonka perustivat suomalaiset kehitysyhteistyössä Somaliassa 1980-luvulla toimineet terveydenhuollon ja koulutuksen asiantuntijat. Somalit ovat osallistuneet myös puoluetoimintaan, ja muutamat heistä ovat menestyneet esimerkiksi kunnallisvaaleissa.[13]lähde tarkemmin? Eduskuntaan ei ole valittu somaliedustajaa. Lähimmäksi pääsi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Zahra Abdulla, joka ylsi toiselle varasijalle 4198 äänellä.

Suomen somalit ovat pyrkineet auttamaan entistä sodan repimää kotimaataan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön keinoin muun muassa kunnostamalla ja ylläpitämällä kouluja ja terveyskeskuksia.[67][68]

Kehitysyhteistyö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Somalia oli aiemmin Suomen kehitysavun kohdemaa. Vuonna 2004 somalialaiset kansalaisjärjestöt perustivat Suomen Somalia-verkoston jatkamaan kehitysyhteistyötä.[69] Somalian terveydenhuoltoa avustava Sahed Ry (Somali Association of Healthcare & Education Development) ylläpitää maan rauhallisessa keskiosassa terveyskeskuksia ja kouluja. Sisällissodassa tuhoutuneita ja rapistuneita terveyskeskuksia on kunnostettu ja henkilökuntaa koulutettu ja niiden päivittäinen toiminta on jälleen saatu käyntiin paikallisin voimin.

Sahed Ry:n Projekti on jatkoa Suomen Tuberkulosin vastustamisyhdistyksen ja Kehitysyhteistyöosaston aloittamalle tuberkuloosinvastustamisprojektille, joka alkoi 1980-luvulla, mutta keskeytyi 1990-luvun alun sisällissodan myötä. Terveyskeskustoiminta lakkasi, henkilökunnan paetessa sotaa. Sahed Ry yhteistyössä WHO:n kanssa päätti kunnostaa terveyskeskukset ja käynnistää tuberkuloosinvastustamistyön uudestaan. Tähän on saatu apua myös Suomen kehitysyhteistyövaroista.

Vaikka projekti on riippuvainen ulkopuolelta tulevasta rahoituksesta, laitteista, lääkkeistä ja materiaaleista, se toteutetaan paikanpäällä 100 % paikallisin voimavaroin ja resurssein.selvennä Riippumattomuus ulkopuolelta tuoduista asiantuntijoista oli aikoinaan päämääränä Suomen kehitysyhteistyöprojektissa. Nyt se on lopulta toteutunut kiitos suomalaisten asiantuntijoiden antaman hyvän peruskoulutuksen ja terveyskeskusstruktuurin, joka aikoinaan luotiin. Terveyskeskuksissa voidaan nyt saadun avun turvin tehdä tarpeelliset tutkimukset ja hoidot. UNICF toimittaa lääkkeet, jotka jaetaan tarvitseville.[68]

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) Suomen toimisto yrittää käyttää Suomessa koulutettuja somalialaisia terveydenhuollon ammattilaisia kouluttamaan somalialaisia terveydenhuollon ammattilaisia Pohjois-Somaliassa. Tarkoituksena on luoda Somaliassa infrastruktuuri paluumuuttoa varten.[70]

Kulttuuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Somalit katsovat Suomessa ainakin yhdeksää somaliankielistä televisiokanavaa, joista neljällä on oma edustaja Suomessa.[41]

Vuoden suuria juhlia ovat Id al-Fitr paastokuukausi ramadanin päättymisen kunniaksi ja Id al-Adha.[71]

Tunnettuja Suomen somaleita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 (s. 16) Väestö 2013. 2013. Tilastokeskus. Viitattu 17.4.2016.
 2. Turvapaikka- ja pakolaistilastot. Julkaisija = Maahanmuuttovirasto Viitattu 18.4.2016.
 3. Väestö Tilastokeskus. 1.4.2016. Viitattu 17.4.2016.
 4. a b Syntymävaltio iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2014 tilastokeskus. Viitattu 17.4.2016.
 5. a b Kieli iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2015 Tilastokeskus. Viitattu 17.4.2016.
 6. Hankkivatko maahanmuuttajat enemmän lapsia kuin valtaväestö? Uusisuomi.fi.
 7. Vieraskieliset eivät lisää Helsingin syntyvyyttä – tässä syy Helsingin Uutiset. Viitattu 5.7.2015.
 8. Simo Mannila: Maahanmuuttajien terveys. Suomen Lääkärilehti, 2008, 63. vsk, nro 32, s. 2509 - 2513. Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund. Artikkelin verkkoversio Viitattu 1.12.2008.
 9. Tilastokeskus: Kansalaisuus iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2014
 10. Sivarikeskus[vanhentunut linkki]
 11. http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=2004[vanhentunut linkki]
 12. http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=1945[vanhentunut linkki]
 13. a b Pakolaisinfo
 14. YLE [vanhentunut linkki]
 15. Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006, s. 28. Helsinki: Valtioneuvosto, 2006. Teoksen verkkoversio (pdf) (viitattu 10.9.2009).
 16. http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/01/781561
 17. Helsingin Sanomat
 18. Monitori-lehti 2/2009, http://www.intermin.fi/intermin/periodic.nsf/vwarchivedlist1/F8BFFA589D09FDDBC22575DD002B8E93
 19. Pirkkalainen Päivi (2005) Somali diaspora in Finland – assistance of the country of origin.University of Jyväskylä
 20. Somalia’s Government Teeters on Collapse NY Times 2008
 21. Uusi Suomi[vanhentunut linkki]
 22. Kymmeniä suomalaisia loukussa Mogadishussa Ilta-Sanomat. 29.12.2006. Helsinki: Ilta-Sanomat. Viitattu 20.9.2008.
 23. a b Hannu Niemi & Martti Lehti: OPTL:n julkaisuja 220 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa, osa Rikollisuuskehitys, B Rikollisuuden piirteitä, 3 Ulkomaalaisten rikollisuus (PDF) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.
 24. Suomen väestö 2007 Tilastokeskus. 28. maaliskuuta 2008. Viitattu 16.7.2008.
 25. http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=45878:lehdet-somalian-terroristeilla-yhteyksiae-suomeen&catid=2:kotimaa&Itemid=31 [vanhentunut linkki]
 26. http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=203448&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10 [vanhentunut linkki]
 27. Potilaana somali - Auttaako kulttuurinen tieto lääkärin työssä? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2007;123(4):451-6. Viitattu 15.6.2010.[vanhentunut linkki]
 28. Kurdit: Somalien kanssa jännitteitä ennenkin YLE Uutiset. 7.6.2010. Viitattu 14.6.2010.
 29. a b Lehti, s. 34.
 30. a b Lehti, sivu 35
 31. Martti Lehti: Ryöstörikoskatsaus 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. s. 34-37
 32. Lehti, s. 31-32.
 33. HS: Somalitaustaisten nuorten tekemät katuryöstöt ovat loppuneet Helsingissä [vanhentunut linkki]
 34. Martti Lehti: Ryöstörikoskatsaus 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. s. 3-8.
 35. Helsingin Sanomat[vanhentunut linkki]
 36. Turun Sanomat[vanhentunut linkki]
 37. Helsingin Sanomat[vanhentunut linkki]
 38. Helsingin Sanomat
 39. Voima: Vaiennettu väkivalta
 40. Kirsi Elo: Vuosituhantisesta perinteestä on vaikea päästä eroon. Kirkkomme Lähetys, 1/2009, s. 14-15. Kirkon lähetystyön keskus. Artikkelin verkkoversio (pdf) Viitattu 12.7.2013.
 41. a b c Tätä et tiennyt Suomen somaleista – tietokirja avaa Suomen uusimman vähemmistön elämää hs.fi. 25.5.2015. Viitattu 17.4.2016.
 42. Päivi Honkatukia: Maahanmuuttajat väkivallan uhreina
 43. Helsingin Sanomat[vanhentunut linkki]
 44. Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa 2007[vanhentunut linkki]
 45. Jukka Huusko: Suomen somalit kokevat runsaasti väkivaltaa ja uhkailua Helsingin Sanomat. 12.12.2009 6:00. hs.fi: Sanoma. Viitattu 13.12.2009.[vanhentunut linkki]
 46. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/eumidis_mainreport_conference-edition_en_.pdf
 47. HS: Ulkomaalaisvirasto alkoi antaa karkotuspäätöksiä somalialaisille[vanhentunut linkki]
 48. UNHCR: Somaliaan ei tule palauttaa 2008
 49. Ulkomaalaisviraston maaraportti Somaliasta on päivitetty [vanhentunut linkki]
 50. Tilastokeskus - Työssäkäynti 2008
 51. http://www.tat.fi/opetat/taloustieto/vaestorakenteen_muutos_maahanmuutto.shtml
 52. Jukka Mäkeläinen: Kielitaito ja kulttuuri haasteena. Työyhteisöviesti, 2004, nro 3. Työturvallisuuskeskus. Artikkelin verkkoversio Viitattu 23.9.2008.
 53. Seppo Paananen ja Kirsti Pohjanpää: Maahanmuuttajat opiskelevat ahkerasti (Somalialaisten työllistyminen heikkoa) 15.12.2003. Tilastokeskus. Viitattu 23.9.2008.
 54. http://www.stat.fi/til/vaerak/2007/vaerak_2007_2008-03-28_tie_001_fi.html
 55. http://www.tilastokeskus.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_007.html
 56. Somaliliiton hallitus Viitattu 17.1.2013.
 57. Somaliliitto Viitattu 22.8.2009.
 58. Dialogi 8/2006: "Maahanmuuttajat eivät tee kaikkea väärin" Viitattu 22.8.2009.
 59. RAY Projektirekisteri: Selviydy ja mene eteenpäin-projekti Viitattu 22.8.2009.
 60. Kanava Nuoriso ry: Rikollisuus ei ole vaihtoehto Viitattu 22.8.2009.
 61. Mihin Ranskan mellakat johtavat? A-talk aihearkisto. 9.11.2005. Yleisradio. Viitattu 23.9.2008.
 62. a b Anu Hakala: Helsingissä maahanmuuttajat järjestäytyvät. (Varattomuus vaivaa yhdistyksiä) Uutispäivä Demari, 7.9.2005.
 63. a b Kehitysyhteistyöyhdistyksen entistä johtoa epäillään petoksesta Helsingin Sanomat. 30.12.2007. Viitattu 23.9.2008.
 64. Työllistämistoimikunnan kokouksen pöytäkirja nro 5/2005 (Maahanmuuttajien Tuki ry:lle myönnetyn avustuksen keskeyttäminen) 26.10.2005. Viitattu 23.9.2008.
 65. Kehitysjärjestön epäillään pimittäneen avustusrahoja 30.12.2007. Yleisradio. Viitattu 24.9.2008.
 66. Maahanmuuttajien tukiyhdistyksen rikossyytteet koventuneet Helsingin Sanomat. 14.5.2009. Viitattu 14.5.2009.
 67. SUOMEN SOMALIA-VERKOSTON TOUKOKUUN KUUKASITIEDOTE (pdf) Suomen Somalia Verkosto. 4/2006. Viitattu 16. heinäkuuta 2008.
 68. a b Sahed RY:n UM Kehitysyhteistyöosastolle tehty vuosiraportti 2007
 69. Suomen Somalia-verkosto
 70. MIDA Health Somalia project FAQ
 71. Tiilikainen M: Somalialainen perhe- ja tapakulttuuri 2011. Viitattu 17.4.2016.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]