Stalinin vainot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Stalinin vainot olivat poliittisia vainoja, jotka alkoivat Neuvostoliitossa 1930-luvun lopulla Josif Stalinin valta-aikana ja kohdistuivat vastavallankumouksellisiin ja kansanvihollisiin. Varsinainen niin sanottu suuri puhdistus (ven. Большая чистка) ajoittui vuosiin 1936–1938, jolloin Nikolai Ježov toimi NKVD:n johtajana. Aikakautta on hänen mukaansa nimitetty myös ježovštšinaksi (ven. ежо́вщина). Vuosien 1936–1938 vainot toimeenpantiin ilman selkeää suunnitelmaa. Ne kohdistuivat epämääräisesti rajattuihin ihmisryhmiin, ja ne toteutettiin huolimattomasti. Vainojen kohteeksi joutui eräiden lähteiden mukaan noin 1,5 miljoonaa ihmistä[1], mutta esimerkiksi Elina Sana kirjoittaa (2004), että eri arvioiden mukaan vainoissa pidätettiin 7,5–14,0 miljoonaa ihmistä.[2] Hän jatkaa, että näistä pidätetyistä tuntematon määrä kuoli Neuvostoliiton keskitysleireillä.[2]

Puoluepuhdistus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Venäjän kommunistisen puolueen 17. puoluekonferenssissa huhtikuussa vuonna 1929 tehtiin periaatepäätös puolueen puhdistamisesta haitallisista aineksista. Sitä seurasi puolueen keskuskomitean päätös 10.12.1932 suorittaa puolueen jäsenten ja jäsenkandidaattien puhdistus vuoden 1933 kuluessa. Samasta päivämäärästä lukien keskeytettiin puolueen uusien ehdokasjäsenyyksien ja puoluejäsenyyksien myöntäminen. Puhdistusohjeet annettiin 21.1.1933. Ohjeiden perusteluissa todettiin puolueen jäsenmäärän kasvaneen liian suureksi ja puolueeseen tunkeutuneen vieraita aineksia, jotka käyttivät jäsenyyttä omien etujensa tavoitteluun. Keskuskomitea ja kontrollikomitea päättivät puhdistaa puolueen taatakseen rautaisen proletaarisen kurin. Vuoden 1933 puhdistuksessa erotettiin puolueen siviilijäsenistä 17 % ja sotilasjäsenistä 4,3 %.[3]

Vuonna 1934 puhdistukset uusittiin. Vuosien 1936-38 poliittiset vainot olivat looginen jatke yhä kiihtyvälle prosessille, joka alkoi kohdistua puolueen sijaan koko yhteiskuntaan. Puoluepuhdistukset saivat kansallisuuspoliittisen luonteen ja niiden kohteeksi alkoivat joutua kaikki vähemmistöt.[3]

Surmatut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Krasnyi Borin teloituspaikan muistomerkki.

Eri lähteiden perusteella tiedetään, että Stalinin ajan vainoissa eri puolilla Neuvostoliittoa kuoli miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia ihmisiä.[4] Pienimmätkin arviot ovat 4–5 miljoonaa.

Elokuun 1936 ensimmäisessä Moskovan oikeudenkäynnissä tuomittiin niin sanottu trotskilais-zinovjevilainen terroristiryhmä, jonka 16 jäsenestä merkittävimmät olivat Grigori Zinovjev ja Lev Kamenev. He olivat aiemmin kamppailleet Stalinin rinnalla vallasta Lev Trotskia vastaan. Kaikki 16 tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. Seuraavassa oikeudenkäynnissä tammikuussa 1937 tuomittiin muun muassa Karl Radek ja Grigori Sokolnikov ja kolmannessa maaliskuussa 1938 Nikolai Buharin ja Genrih Jagoda. Myös puna-armeijassa järjestettiin puhdistus, jossa teloitettiin muun muassa viidestä Neuvostoliiton marsalkasta kolme, 15 armeijankomentajasta 13, yhdeksästä amiraalista kahdeksan, 57 rintamankomentajasta 50, 186 divisioonankomentajasta 154, kaikki armeijankomissaarit ja 28 rintamankomissaarista 25.[5]

Josif Stalinin kuoleman 5. maaliskuuta 1953 jälkeen alkoi rehabilitointi, jonka tarkoituksena oli palauttaa syyttömästi teloitettujen tai tuomittujen kunnia. NKP:n pääsihteeri Nikita Hruštšov tuomitsi Stalinin poliittisen terrorin vuonna 1956 XX puoluekokouksessa.[6]

Pohjois-Amerikan suomalaiset kommunistit Neuvostoliiton Karjalassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pohjois-Amerikkaan 1900-luvun alussa muuttaneita siirtolaisia siirtyi myöhemmin Neuvostoliittoon muiden kommunismista innostuneiden siirtolaisten tavoin.lähde? Pohjois-Amerikasta tulleet liittyivät VKP(b)n jäseneksi (Venäjän kommunistinen-bolshevikkien-puolue).[7][8] Olot Karjalassa olivat monelle amerikansuomalaiselle siirtolaiselle vielä paljon karummat kuin Amerikassa. He muuttivat joukolla suomalaissyntyisten muodostamiin työkommuuneihin, joista monet olivat todellisuudessa ankaria työleirejä.

Samaan aikaan, kun monet amerikansuomalaiset muuttivat Karjalaan, Stalin oli jo aloittanut puhdistuksensa ja kommunistiset aatetoverit likvidoivat järjestelmällisesti toisia aatetovereitaan Neuvostoliitossa. Noin 1 400 amerikansuomalaista palasi 1930-luvulla Amerikkaan.lähde?

Toisaalta karuissa oloissa kasvaneet amerikansuomalaiset todella rakensivat ja tekivät paljon työtä Karjalan tasavallan hyväksi. Monet elivät normaalia elämää ennen kuin tuho saavutti heidät. Eräs Kalle Heino kirjoitti esimerkiksi näin heinäkuussa 1931:

»Yleensä asiat menee täällä hyvin. Pojat vähän sairastelee vatsatautia. Asunto-olot ovat ahtaita. Ruualla pärjää ja töitä tehdään. Useita täältä on palaamassa Ameriikkaan, mutta enemmän on niitä, jotka eivät palaisi takaisin vaikka saisivat vapaan kyydin[9]»

Eri tutkijoiden mukaan Stalinin puhdistuksissa kuoli noin 6 000 amerikansuomalaisesta siirtolaisesta noin 2 000.

Stalinin vainoissa kuolleet suomalaiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Neuvostoliitossa eläneitä suomalaisia tai suomalaissyntyisiä ihmisiä teloitettiin tai kuoli leireillä puhdistusten aikana professori Kimmo Rentolan mukaan viisinumeroinen määrä,[10] Hannu Rautkallion arviossa 25 000–30 000.[11] Eri tutkijoiden mukaan noin 6 000 amerikansuomalaisesta siirtolaisesta kuoli Stalinin puhdistuksissa noin 2 000.[12][13] Eräiden arvioiden mukaan kaikista eniten Stalinin vainoissa kärsivät kuolansuomalaiset.[14]

Suomalaisia ja suomalaissyntyisiä vangittiin tuhansia, ja monet olivat varmasti tietoisia siitä, että valtio vangitsi ja teloitti ihmisiä. Silti moni uskoi, että noille tuomioille oli oikeat syyt. Kyse oli kuitenkin järjestelmällisistä puhdistuksista, joissa NKVD (Neuvostoliiton valtiollinen poliisi, myöhemmin KGB, nykyinen FSB) toteutti ylhäältä päin annettuja käskyjä likvidoida tietty määrä ihmisiä tietyltä alueelta[15]. Antti Majanderin Helsingin Sanomiin tekemässä Rentolan haastattelussa sanotaan, että vaino kohdistui erityisesti vähemmistökansallisuuksiin ja varsinkin niihin, joiden kansaa oli rajan takana, sillä Rentolan mukaan Stalinin hallinnon mielestä he saattoivat olla agentteja. Suomalaisista on erään arkistolähteen mukaan saatettu antaa erillinen käsky, mutta itse käskyä ei ole löytynyt.[10]

Monia syytettiin muun muassa valtion vastaisesta toiminnasta, valtion tai yhteiskunnan omaisuuden tuhoamisesta tai vahingoittamisesta vastavallankumouksellisessa tarkoituksessa tai tällaiseen toimintaan agitoimisesta (Venäjän federaation rikoslakikokoelma vuodelta 1926, § 58/9-10). Samaan pykälään vedoten suomalaisia tai suomalaissyntyisiä syytettiin Suomen valtion organisoimasta vastavallankumouksellisesta toiminnasta. Vangittuja kuulusteltiin, kidutettiin ja tuomittiin tekaistuin syin. Yksistään silloisessa Leningradissa tapettiin vuosina 1937–1938 yhteensä 3 000 suomalaista.[16]

Petroskoin lähellä on kaksi tunnettua teloituspaikkojen muistoaluetta: Sandarmoh ja Krasnyi Bor ('Punainen kangas'). Vuosina 1937–1938 Petroskoin lähistöllä ammuttiin ja haudattiin salaa ainakin 3 776 henkeä, ja yksi tällainen joukkoteloituspaikka on Krasnyi Borissa. Paikalla teloitettiin 9.8.1937–11.10.1938 yhteensä 1 196 henkeä, joiden joukossa oli 580 suomalaista. Paikalla on vuonna 1997 tehty kaivauksia, joissa on löydetty hautoihin pinottuja ruumiita, joiden kalloissa oli luodinreikiä. Alueelle on perustettu muistohautausmaa vuonna 1998. Krasnyi Boriin pystytetyssä muistomerkissä on lainaus Raamatusta venäjäksi, karjalaksi, suomeksi ja vepsäksi: "Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen" (Matt 5:4). Sandarmohin teloitus- ja hautapaikassa Itä-Karjalassa tapettiin noin 800 suomalaista ja inkeriläistä[17], 676 karjalaista sekä yli 6 000 muuta kansallisuutta edustanutta ihmistä[18]. Tutkimus on osoittanut, että kaikki tapettiin syyttöminä.[17] Neuvostoliittoon 1920- ja 1930-luvuilla loikanneista vajaasta 15 000 suomalaisesta tapettiin liki puolet.[19]

Karjalan tasavallassa sijaitsevat Sandarmohin ja Krasnyi Borin joukkohaudat 1990-luvun lopulla paikantanut Juri Dmitrijev sai vuonna 2021 13-vuoden vankeustuomion oikeudenkäynnissä, jota pidetään poliittisena.[20]

Kansallisarkiston toimeksiannosta tutkija Aleksi Mainio aloitti vuonna 2019 esiselvityksen tekemisen Stalinin vainoissa tapetuista suomalaisista. Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkistossa (RGASPI) Moskovassa on 53 laatikollista, joihin on koottu likvidoitujen punasuomalaisten aineistoja. Kansallisarkisto ja RGASPI ovat sopineet, että aineistojen avaaminen ja luettelointi käynnistetään vuonna 2020.[21] Hanke on saanut nimen Suomalaiset Venäjällä 1917–1964. Kirjoituksessaan Kanavassa Erkki Vettenranta paheksuu nimeä perustellen näkemystään sillä, että Venäjä muuttui eri vaiheiden jälkeen Neuvostoliitoksi vuonna 1922. Hän kysyi nimivalinnasta Kansallisarkistosta ja sai tietää, että sanavalinnan taustalla on "poliittinen vääntö", ja kyse on erityisesti siitä, että Ukraina kokee olevansa uhri, eikä siten Neuvostoliitosta puhuminen olisi vienyt asiaa siellä eteenpäin.[22]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Mayme Sevander: Vaeltajat. Siirtolaisuusinstituutti, 2000. ISBN 951-9266-67-4.
 • Eila Lahti-Argutina: Olimme joukko vieras vaan – Venäjänsuomalaiset vainonuhrit Neuvostoliitossa 1930-luvulta 1950-luvun alkuun. Siirtolaisuusinstituutti, 2001. ISBN 951-9266-72-0.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. . The Great Purges, Answers.com 21.12.2007. Kopio teoksesta: "The Great Purges." Encyclopedia of Russian History. The Gale Group, Inc, 2004
 2. a b Elina Sana: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle, s. 79. WSOY, 2004. ISBN 951-0-27975-7.
 3. a b Salomaa, Markku: Punaupseerien nousu ja tuho, s. 319-329. Otava, 2018. ISBN 978-951-1-32381-5.
 4. Teemu Luukka, Valtionjohto kannattaa Stalinin ajan tutkimusta. Helsingin Sanomat 1.9.2019 s. A 15
 5. Stephen Lee, European Dictatorships 1918–1945, s. 56.
 6. Nikita S. Khrushchev: The Secret Speech — On the Cult of Personality, 1956.
 7. Sevander s. 188
 8. Lahti-Argutina, s. 118
 9. Sevander s. 76
 10. a b Antti Majander, Ihanneyhteisö muuttui kuoleman maaksi. Helsingin Sanomat 2.9.2019 s. B 2
 11. Hannu Rautkallio: Suuri viha, Stalinin suomalaiset uhrit 1930-luvulla, s. 7–9. WSOY, 1995. ISBN 951-0-19970-2.
 12. Sevander s. ?
 13. Lahti-Argutina, s.
 14. Agnessa Haikara tutki sukunsa vainoa Venäjällä ja kirjoitti siitä kirjan Yle Uutiset. Viitattu 18.2.2021.
 15. Lahti-Argutina, s. 38–39
 16. Jerri Koskinen: Suomalaiset yhä kiinnostuneita Stalinin tapattamista sukulaisistaan savonsanomat.fi. Savon Media. Viitattu 5.1.2017.
 17. a b Metsän kauhea salaisuus paljastui vasta 59 vuotta myöhemmin Ilta-Sanomat. 4.1.2017. Viitattu 4.1.2017.
 18. Страница не найдена monuments.karelia.ru. Viitattu 4.1.2017.
 19. Puolet suomalaisista loikkareista kuoli Stalinin vainoissa yle.fi. 8.11.2013, päivitetty 20.4.2018. Yleisradio. Viitattu 5.1.2017.
 20. Historioitsija Juri Dmitrijevin 13 vuoden vankeustuomio vahvistettiin Pietarissa – Ulkoministeri Haavisto luonnehti oikeusprosessia ihmisoikeuskysymykseksi Yle Uutiset. Viitattu 14.6.2021.
 21. Jarmo Huhtanen: Moskovasta löytyi valtavasti tietoa "likvidoiduista punasuomalaisista". Helsingin Sanomat, 16.11.2019, s. A 24.
 22. Erkki Vettenniemi, Stalin-setä asui Neuvostoliitossa. Kanava 4/2021 s. 57–58

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Irina Takala: Taistelua ja kuolemaa: Neuvosto-Karjalan suomalaiset 1920-1930-luvuilla. Suomentanut Mirko Harjula. Helsinki: Karjalan Sivistysseura, 1921. ISBN 978-952-7193-55-6.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]