Luettelo ikärajoista Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Symboli Suomessa julkaistussa elokuvassa, joka on kielletty alle 18-vuotiaalta.

Tämä on luettelo ikärajoista (henkilön oikeudet ja velvollisuudet) Suomessa.

Laissa määrätyt ikärajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vastasyntynyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seitsemän vuotta (7) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksitoista vuotta (12) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Etu- tai sukunimi voidaan muuttaa vain omalla suostumuksella.[2]
 • Voidaan liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi tai ilmoittaa eroavaksi sellaisesta vain omalla kirjallisella suostumuksella.[3]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.[4]
 • Oikeus hakea itsenäisesti muutosta psykiatriseen hoitoon määräämistä, sen jatkamista ja siihen liittyvää yhteydenpidon rajoittamista koskeviin päätöksiin.[5]
 • Oikeus polkupyörän kuljettamiseen jalkakäytävällä päättyy.[6]
 • Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K12-merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

Kolmetoista vuotta (13) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Voi itse antaa luvan henkilötietojensa käsittelyyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti etänä tarjotuilla verkkosivustoilla.[7]
 • Perusopetuksen tai lisäopetuksen oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kolme tuntia aikaisemman kahden ja puolen tunnin sijaan.[8]
 • Koulu- tai päivähoitokuljetuksessa kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa ei voi enää olla 13 matkustajan ryhmässä, vaan matkustajia saa olla korkeintaan 12.[9]

Neljätoista vuotta (14) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 14-vuotiaalla tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävällä on mahdollisuus tehdä rajoitetusti sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.[10]

Viisitoista vuotta (15) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hallintoasiassa ”viisitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai oikeutta.”[11]
 • Riita- ja rikosasiassa ”alaikäinen käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella itsenäisesti puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän on täyttänyt 15 vuotta.”[12]
 • Testamentin saa tehdä [kahdeksaatoista vuotta] nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.”[13]
 • ASP-tilin luontimahdollisuus.[14]
 • Oikeus liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä huoltajan suostumuksella.
 • Rikosoikeudellinen vastuunalaisuus alkaa, mutta rangaistukset tuomitaan lievennetyltä asteikolta [15][16] Voidaan tuomita myös vankeusrangaistukseen, mutta aikaistettu mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen.[17]
 • Saa tehdä kokopäivätyötä normaalin säännöllisen työajan puitteissa enintään yhdeksän tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa, edellyttäen suoritettua oppivelvollisuutta.[18] Saa tehdä ylityötä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Voidaan osoittaa hätätyöhön, mikäli 18 vuotta täyttänyttä työntekijää ei ole käytettävissä.
 • Saa työntekijänä itsenäisesti solmia ja purkaa työsopimuksen. Huoltajalla on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeus purkaa alle 18-vuotiaan työsopimus.[19]
 • Voi itsenäisesti perustaa yhdistyksen, liittyä yhdistykseen ja erota siitä. Voidaan nimittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi.[20]
 • Äänioikeutettu yhdistyksen kokouksessa, jollei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty.[21]
 • Voi suorittaa mopon, mopoauton, traktorin, traktorimönkijän ja moottorikelkan kuljettamiseen vaadittavan ajo-oikeuden (ajokorttiluokat AM ja T).[22]
 • Saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, kuten moottorikelkkaa tai mönkijää maastossa.[23]
 • Saa kuljettaa rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvaa yli 5,5 metriä pitkää tai teholtaan yli 15 kW / 20 hv venettä, vesiskootteria tai muuta alusta.[24]
 • Saa kyyditä kaksipyöräisellä polkupyörällä tai polkupyörän perävaunulla yhtä enintään 10-vuotiasta lasta.[25][26]
 • Voi saada poliisin myöntämän aseluvan.
 • Voi suorittaa rippikoulun ja ryhtyä lapsen kummiksi.
 • Voi ostaa pornografisia lehtiä.[27]
 • Voi aloittaa purjelentokoulutuksen.[28]

Kuusitoista vuotta (16) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Seksuaalista kanssakäymistä koskeva suojaikäraja ylittyy.[29]
 • A1-luokan ajokortin hankintamahdollisuus.[22]
 • Voidaan aloittaa B-luokan ajokortin suorittaminen.[30]
 • Voi hakea kuumailmapallolentäjän lupakirjaa (BPL, LAPL(B))[31], purjelentäjän lupakirjaa (GPL, SPL tai LAPL(S)), tai aloittaa yksityislentäjän lupakirjakoulutuksen (PPL).[32]
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenillä äänioikeus seurakuntavaaleissa.[33][34]
 • Erityisen haitalliset työt, kuten teurastus, sukellus sekä vainajien käsittely ja kuljetus ovat mahdollisia poikkeusluvalla.[35]
 • Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K16-merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

Seitsemäntoista vuotta (17) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Oppivelvollisuus päättyy, mikäli peruskoulun oppimäärää ei ole vielä suoritettu.[36]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan lapsilisään päättyy.[37]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan opintorahaan ja opintolainan valtiontakaukseen alkaa.[38][39]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan työmarkkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan alkaa[40], kuten myös velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua[41].
 • Velvollisuus maksaa työntekijän työttömyysvakuutusmaksua alkaa[42].
 • Voi hakea autogyrolentäjän lupakirjaa (APL), moottoripurjelentäjän lupakirjaa (MGPL), ultrakevytlentäjän lupakirjaa (UPL), kevyeiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL(A)/(H)), ja yksityislentäjän lupakirjaa (PPL).[32]
 • Voi suorittaa B-luokan ajokortin tietyin edellytyksin.[43]

Kahdeksantoista vuotta (18) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksikymmentä vuotta (20) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Oikeus ostaa ja pitää hallussa väkeviä alkoholijuomia (yli 22 til-%).[52]
 • Tehorajoittamattoman A-luokan ajokortin hankintamahdollisuus, mikäli henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kaksi vuotta. [63]
 • Loukkupyytäjän aseen luvan hankintamahdollisuus.[64]
 • Yhdenkäden käsiaseen luvan hankintamahdollisuus.[64]
 • Mahdollisuus hankkia panostajan pätevyyskirja.[65]

Kaksikymmentäyksi vuotta (21) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • C-, CE-, D1- ja D1E-luokkien ajokortin kuljettajantutkinnon suorittamismahdollisuus.[22]
 • D- ja DE-luokkien ajokortin hankintamahdollisuus, mikäli henkilöllä on vaadittava ammattipätevyys.[22]
 • Joutuu suorittamaan ehdottoman vankeusrangaistuksen normaalien ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä koskevien säännösten mukaan. [66] Rikoslain mukaan 21 vuotta täyttänyttä ei enää käsitellä nuorena rikoksentekijänä.[45]
 • Voi hakea liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL).[32]

Kaksikymmentäkaksi vuotta (22) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen[67]

Kaksikymmentäneljä vuotta (24) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tehorajoittamattoman A-luokan sekä D- ja DE-luokkien ajokortin hankintamahdollisuus.[22]

Kaksikymmentäviisi vuotta (25) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kolmekymmentä vuotta (30) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Mahdollisuus saada sterilisaatio iän perusteella.[71]
 • Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta rauhan aikana päättyy.[72]

Neljäkymmentä vuotta (40) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viisikymmentä vuotta (50) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viisikymmentäkahdeksan vuotta (58) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuusikymmentä vuotta (60) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuusikymmentäkolme vuotta (63) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuusikymmentäviisi vuotta (65) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seitsemänkymmentä vuotta (70) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdeksänkymmentä vuotta (90) täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ei laissa erikseen määrättyä alaikärajaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vahingonkorvausvelvollisuus.[82]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa sosiaalihuoltoasioissa.[83]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa terveydenhoitoasioissa ja lapsen kehitystasosta riippuen tehdä päätöksiä omasta hoidostaan.[84]
 • Oikeus määrätä siitä, minkä on alaikäisenä omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on holhoustoimesta annetun lain 38 §:n mukaisesti antanut alaikäisen vallittavaksi.[85]

Muuttuneet ikärajasäännökset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nousseet ikärajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Rahapeliautomaattien ikäraja
 • Pyroteknisten välineiden (ilotulitteet, tähtisadetikut, paukkuserpentiini) ikäraja
  • 18, 15 tai 12 vuotta tai ikärajaton vuoteen 2009 saakka.[88][89]
 • Pornografisissa kuvissa esiintymisen ikäraja
  • Ei varsinaista ikärajaa (15-vuotiasta vastaava biologinen kypsyys) vuosina 1999–2004.[90][91][92]
 • Alkoholipitoisten juomien (1,2–2,8 til.-%) osto-, hallussapito- ja kuljetusikäraja
  • Ei ikärajaa vuoteen 1997 saakka.[93]
 • Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden ostoikäraja
  • 16 vuotta vuosina 1976–1995.[94]
 • Naisten avioliittoikäraja vanhempien luvalla

Laskeneet ikärajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Täysi-ikäisyys
  • 21 vuotta vuoteen 1969 asti; 20 vuotta vuosina 1969–1976.[97]
 • Äänioikeus presidentin-, eduskunta- ja kunnallisvaaleissa
  • 21 vuotta vuoteen 1906 asti; 24 vuotta vuosina 1906–1944; 21 vuotta vuosina 1944–1969; 20 vuotta vuosina 1969–1972 (kunnallisvaaleissa 20 vuotta vuosina 1968–1972).
 • Oikeus ostaa alkoholijuomia vähittäismyynnistä
  • 21 vuotta ennen vuotta 1969.[98]
 • Mahdollisuus aloittaa B-luokan ajokortin suorittaminen
  • 17 vuotta ennen 1. heinäkuuta 2018.
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten äänioikeus seurakuntavaaleissa
  • 18 vuotta ennen vuoden 2010 seurakuntavaaleja.[99]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Perusopetuslaki (628/1998), 25 §
 2. Etu- ja sukunimilaki (19.12.2017/946) (44 § 2 mom) finlex.fi.
 3. Uskonnonvapauslaki 1 luku 3 § [1]
 4. Lastensuojelulaki (13.4.2007/417), 20 §
 5. Mielenterveyslaki (14.12.1990/1116), 24 § 4 mom.
 6. Tieliikennelaki 2 luku 8 § [2]
 7. Tietosuojalaki (1050/2018), 2 luku 5 §
 8. Perusopetuslaki (628/1998), 7 luku 32 §
 9. Tieliikennelaki (729/2018), 5 luku 142 §
 10. Laki nuorista työntekijöistä (998/1993), 2 §
 11. Hallintolaki, 14 §
 12. Oikeudenkäymiskaaren 12 luku 1 §
 13. Perintökaari (40/1960) 9 luku 1 §
 14. a b Asuntosäästöpalkkiolaki 30.12.1992/1634 Finlex. Valtion säädöstietopankki. Viitattu 1.5.2020.
 15. Rikosoikeudellinen vastuu
 16. Rikoslaki (39/1889, muut. 515/2003), 3 luku 4 § ja 6 luku 8 §
 17. Rikoslaki (39/1889, muut. 780/2005), 2 c luku 5 §
 18. Laki nuorista työntekijöistä [3]
 19. Laki nuorista työntekijöistä 3 § [4]
 20. Yhdistyslaki[5]
 21. Yhdistyslaki (503/1989), 25 §
 22. a b c d e f g h i Ajokorttilaki 5 § [6]
 23. Maastoliikennelaki 6 § [7]
 24. Maistraatti - Vesikulkuneuvorekisteri [8]
 25. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 42 §[9]
 26. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 44 §[10]
 27. Rikoslaki 17 luku 20 § [11]
 28. Suomen Ilmailuliitto: Koulutus ilmailuliitto.fi. Viitattu 1.5.2019.
 29. Rikoslaki 20 luku 6 §
 30. a b Ajokorttilaki 9§ www.finlex.fi. Viitattu 11.7.2019.
 31. Lupakirjavaatimukset ilmailuliitto.fi. Viitattu 1.5.2019.
 32. a b c d Ilmailun henkilöluvat Traficom. Viitattu 1.5.2019.
 33. Seurakuntavaalit 2010 käynnistymässä
 34. Kirkkolaki (1054/1993) 8 luku 3 §
 35. Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006/475), 3 ja 8 §
 36. Perusopetuslaki (21.8.1998/628), 25 §, Finlex 30.12.2010
 37. Lapsilisälaki (796/1992), 1 §
 38. Opintotukilaki 2 luku 10 § [12]
 39. Opintotukilaki 2 luku 15 § [13]
 40. Työttömyysturvalaki 3 luku 1 § [14]
 41. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 12 a § finlex.fi.
 42. Työntekijän eläkelaki (395/2006) 4 § finlex.fi.
 43. Hae ikäpoikkeuslupaa ajokorttia varten Traficom. Viitattu 8.5.2020.
 44. Laki holhoustoimesta (442/1999), 2 §
 45. a b c d e f Taloustaito 9/2012
 46. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1981), 3 §
 47. Laki lapsen elatuksesta (704/1975), 3 §
 48. Suomen perustuslaki (731/1999), 14 §
 49. Vaalilaki (714/1998), 2 §
 50. Avioliittolaki (234/1929, muut. 411/1987) 4 §
 51. a b Laki lapseksiottamisesta (153/1985), 5 §
 52. a b c Alkoholilaki (1102/2017), 37 §
 53. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976, muut. 765/1994) 10 §
 54. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 2, 14 ja 28 §
 55. Passilaki (671/2006), 7 §
 56. Laki nuorista työntekijöistä (993/1998), 1 §
 57. Rikoslaki (39/1889, muut. 515/2003) 6 luku 1 § ja 6 luku 8 §
 58. Laki hedelmöityshoidoista
 59. Laki yleisradioverosta (484/2012) 2 § finlex.fi.
 60. Valtion virkamieslaki (750/1994) 8 § finlex.fi.
 61. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 6 § finlex.fi.
 62. Kirkkolaki (1054/1993) 6 luku 13 § finlex.fi.
 63. Ajoneuvohallintokeskus: EU-direktiivin mukaiset ajokorttiluokat.
 64. a b Eralehti.fi - Aselakeja tiukennetaan
 65. Panostajien pätevyyskirja Työsuojelu.fi. Viitattu 30.6.2019.
 66. Rikoslaki 2 c luku 5 §
 67. Kansalaisuuslaki (359/2003) finlex.fi.
 68. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:12 - Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä
 69. Ajokorttilaki 39 § [15]
 70. Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675) (2 § 2 mom) finlex.fi.
 71. Steriloimislaki 24.4.1970/283
 72. Asevelvollisuuslaki 1438/2007 5 luku 37 §
 73. Varainsiirtoverolaki 931/1996 2 luku 11 §
 74. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 48 - 50 §
 75. Asevelvollisuuslaki, 86 §
 76. Työntekijän eläkelaki (395/2006), 16 §
 77. Asevelvollisuuslaki, 2 §
 78. Työntekijän eläkelaki (395/2006), 11 §
 79. Ajokorttilaki (386/2011), 22 § myöhempine muutoksineen
 80. Valtion virkamieslaki (750/1994) 35 § finlex.fi.
 81. Rikosrekisterilaki (10 § 2 mom.) Finlex. (20.8.1993/770). Viitattu 12.1.2015.
 82. Vahingonkorvauslaki 2 luku 2 §.
 83. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), 10 §.
 84. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785), 7 §.
 85. Laki holhoustoimesta, 25 §.
 86. Arpajaislaki 1047/2001 3 luku 16 § [16]
 87. Laki arpajaislain muuttamisesta 661/2010 1 luku 14 a § [17]
 88. Räjähdeasetus 473/1993 5 luku 50 § [18]
 89. Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta 1103/2009 [19]
 90. Rikoslain perustelut (Hallituksen esitys HE 6/1997) [20]
 91. Laki rikoslain muuttamisesta 563/1998 17 luku 18-19 §§ [21]
 92. Laki Rikoslain muuttamisesta 650/2004 17 luku 18 §, 18a §, 19 § [22]
 93. Laki alkoholilain muuttamisesta 486/1997 16 §, 34 § [23]
 94. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 693/1976 [24]
 95. Avioliittolaki 234/1929 1 luku 2 § [25]
 96. Laki avioliittolain muuttamisesta 411/1987 1 osa 2 luku 4 § [26]
 97. Mahkonen, Sami: Lapsen korvausvastuu, s. 45, alaviite 14. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5656-7.
 98. Lainsäädännön kehitys THL. Viitattu 19.10.2018.
 99. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/16-vuoden-ikaraja-ei-houkuttanut-nuoriso-nukkui-seurakuntavaaleissa/4519430