Luettelo ikärajoista Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Symboli Suomessa julkaistussa elokuvassa, joka on kielletty alle 18-vuotiaalta.

Tämä on luettelo ikärajoista (henkilön oikeudet ja velvollisuudet) Suomessa.

Laissa määrätyt ikärajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vastasyntynyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

7 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

12 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Etu- tai sukunimi voidaan muuttaa vain omalla suostumuksella.[2]
 • Voidaan liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi tai ilmoittaa eroavaksi sellaisesta vain omalla kirjallisella suostumuksella.[3]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.[4]
 • Oikeus hakea itsenäisesti muutosta psykiatriseen hoitoon määräämistä, sen jatkamista ja siihen liittyvää yhteydenpidon rajoittamista koskeviin päätöksiin.[5]
 • Oikeus polkupyörän kuljettamiseen jalkakäytävällä päättyy.[6]
 • Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K12-merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.
 • Oikeus päättää siitä, että kumman vanhemman luona haluaa asua.

13 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Voi itse antaa luvan henkilötietojensa käsittelyyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti etänä tarjotuilla verkkosivustoilla.[7]
 • Perusopetuksen tai lisäopetuksen oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kolme tuntia aikaisemman kahden ja puolen tunnin sijaan.[8]
 • Koulu- tai päivähoitokuljetuksessa kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa ei voi enää olla 13 matkustajan ryhmässä, vaan matkustajia saa olla korkeintaan 12.[9]

14 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 14-vuotiaalla tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävällä on mahdollisuus tehdä rajoitetusti sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.[10]

15 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hallintoasiassa ”viisitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai oikeutta.”[11]
 • Riita- ja rikosasiassa ”alaikäinen käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella itsenäisesti puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän on täyttänyt 15 vuotta.”[12]
 • Testamentin saa tehdä [kahdeksaatoista vuotta] nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.”[13]
 • ASP-tilin luontimahdollisuus.[14]
 • Oikeus liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä huoltajien suostumuksella.[15]
 • Rikosoikeudellinen vastuunalaisuus alkaa, mutta rangaistukset tuomitaan lievennetyltä asteikolta [16][17] Voidaan tuomita myös vankeusrangaistukseen, mutta aikaistettu mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen.[18]
 • Saa tehdä kokopäivätyötä normaalin säännöllisen työajan puitteissa enintään yhdeksän tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa, edellyttäen suoritettua perusopetuksen oppimäärää.[19] Saa tehdä ylityötä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Voidaan osoittaa hätätyöhön, mikäli 18 vuotta täyttänyttä työntekijää ei ole käytettävissä.
 • Saa työntekijänä itsenäisesti solmia ja purkaa työsopimuksen. Huoltajalla on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeus purkaa alle 18-vuotiaan työsopimus.[20]
 • Voi itsenäisesti perustaa yhdistyksen, liittyä yhdistykseen ja erota siitä. Voidaan nimittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi.[21]
 • Äänioikeutettu yhdistyksen kokouksessa, jollei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty.[22]
 • Voi suorittaa mopon, mopoauton, traktorin, traktorimönkijän ja moottorikelkan kuljettamiseen vaadittavan ajo-oikeuden (ajokorttiluokat AM ja T).[23]
 • Saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, kuten moottorikelkkaa tai mönkijää maastossa.[24]
 • Saa kuljettaa rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvaa yli 5,5 metriä pitkää tai teholtaan yli 15 kW / 20 hv venettä, vesiskootteria tai muuta alusta.[25]
 • Voi saada poliisin myöntämän aseluvan.
 • Voi suorittaa rippikoulun ja ryhtyä lapsen kummiksi.
 • Voi ostaa pornografisia lehtiä.[26]
 • Voi aloittaa purjelentokoulutuksen.[27]

16 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Seksuaalista kanssakäymistä koskeva suojaikäraja ylittyy.[28]
 • A1-luokan ajokortin hankintamahdollisuus.[23]
 • Voidaan aloittaa B-luokan ajokortin suorittaminen.[29]
 • Voi hakea kuumailmapallolentäjän lupakirjaa (BPL, LAPL(B))[30], purjelentäjän lupakirjaa (GPL, SPL tai LAPL(S)), tai aloittaa yksityislentäjän lupakirjakoulutuksen (PPL).[31]
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenillä äänioikeus seurakuntavaaleissa.[32][33]
 • Erityisen haitalliset työt, kuten teurastus, sukellus sekä vainajien käsittely ja kuljetus ovat mahdollisia poikkeusluvalla.[34]
 • Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K16-merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

17 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan lapsilisään päättyy.[35]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan opintorahaan ja opintolainan valtiontakaukseen alkaa.[36][37]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan työmarkkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan alkaa[38], kuten myös velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua[39].
 • Velvollisuus maksaa työntekijän työttömyysvakuutusmaksua alkaa[40].
 • Voi hakea autogyrolentäjän lupakirjaa (APL), moottoripurjelentäjän lupakirjaa (MGPL), ultrakevytlentäjän lupakirjaa (UPL), kevyeiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL(A)/(H)), ja yksityislentäjän lupakirjaa (PPL).[31]
 • Voi suorittaa B-luokan ajokortin tietyin edellytyksin.[41]

18 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

20 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Oikeus ostaa ja pitää hallussa väkeviä alkoholijuomia (yli 22 til-%).[50]
 • Tehorajoittamattoman A-luokan ajokortin hankintamahdollisuus, mikäli henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kaksi vuotta. [61]
 • Loukkupyytäjän aseen luvan hankintamahdollisuus.[62]
 • Yhdenkäden käsiaseen luvan hankintamahdollisuus.[62]
 • Mahdollisuus hankkia panostajan pätevyyskirja.[63]

21 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • C-, CE-, D1- ja D1E-luokkien ajokortin kuljettajantutkinnon suorittamismahdollisuus.[23]
 • D- ja DE-luokkien ajokortin hankintamahdollisuus, mikäli henkilöllä on vaadittava ammattipätevyys.[23]
 • Joutuu suorittamaan ehdottoman vankeusrangaistuksen normaalien ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä koskevien säännösten mukaan. [64] Rikoslain mukaan 21 vuotta täyttänyttä ei enää käsitellä nuorena rikoksentekijänä.[43]
 • Voi hakea liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL).[31]

22 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen[65]

24 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tehorajoittamattoman A-luokan sekä D- ja DE-luokkien ajokortin hankintamahdollisuus.[23]

25 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

30 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Mahdollisuus saada sterilisaatio iän perusteella.[69]
 • Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta rauhan aikana päättyy.[70]

40 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

50 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

58 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

60 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

63 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

65 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

70 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

90 vuotta täyttänyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ei laissa erikseen määrättyä alaikärajaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vahingonkorvausvelvollisuus.[80]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa sosiaalihuoltoasioissa.[81]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa terveydenhoitoasioissa ja lapsen kehitystasosta riippuen tehdä päätöksiä omasta hoidostaan.[82]
 • Oikeus määrätä siitä, minkä on alaikäisenä omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on holhoustoimesta annetun lain 38 §:n mukaisesti antanut alaikäisen vallittavaksi.[83]

Muuttuneet ikärajasäännökset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nousseet ikärajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Rahapelien ikäraja
  • 15 vuotta vuoteen 2011 (rahapeliautomaatit) saakka.[84][85]
  • 15 vuotta vuoteen 2010 saakka. Vuoteen 2005 asti ei ikärajaa.
 • Pyroteknisten välineiden (ilotulitteet, tähtisadetikut, paukkuserpentiini) ikäraja
  • 18, 15 tai 12 vuotta tai ikärajaton vuoteen 2009 saakka.[86][87]
 • Pornografisissa kuvissa esiintymisen ikäraja
  • Ei varsinaista ikärajaa (15-vuotiasta vastaava biologinen kypsyys) vuosina 1999–2004.[88][89][90]
 • Alkoholipitoisten juomien (1,2–2,8 til.-%) osto-, hallussapito- ja kuljetusikäraja
  • Ei ikärajaa vuoteen 1997 saakka.[91]
 • Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden ostoikäraja
  • 16 vuotta vuosina 1976–1995.[92]
 • Naisten avioliittoikäraja vanhempien luvalla

Laskeneet ikärajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Täysi-ikäisyys
  • 21 vuotta vuoteen 1969 asti; 20 vuotta vuosina 1969–1976.[95]
 • Äänioikeus presidentin-, eduskunta- ja kunnallisvaaleissa
  • 21 vuotta vuoteen 1906 asti; 24 vuotta vuosina 1906–1944; 21 vuotta vuosina 1944–1969; 20 vuotta vuosina 1969–1972 (kunnallisvaaleissa 20 vuotta vuosina 1968–1972).
 • Oikeus ostaa alkoholijuomia vähittäismyynnistä
  • 21 vuotta ennen vuotta 1969.[96]
 • Mahdollisuus aloittaa B-luokan ajokortin suorittaminen
  • 17 vuotta ennen 1. heinäkuuta 2018.
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten äänioikeus seurakuntavaaleissa
  • 18 vuotta ennen vuoden 2010 seurakuntavaaleja.[97]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) Finlex. Viitattu 7.12.2021.
 2. Etu- ja sukunimilaki (19.12.2017/946) (44 § 2 mom.) finlex.fi. Arkistoitu 31.12.2019.
 3. Uskonnonvapauslaki (453/2003) 1 luku 3 § [1] (Arkistoitu – Internet Archive)
 4. Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) 20 §
 5. Mielenterveyslaki (14.12.1990/1116) 24 § 4 mom.
 6. Tieliikennelaki (729/2018) 3 luku 18 § [2] (Arkistoitu – Internet Archive)
 7. Tietosuojalaki (1050/2018) 2 luku 5 §
 8. Perusopetuslaki (628/1998) 7 luku 32 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. Tieliikennelaki (729/2018) 5 luku 142 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 10. Laki nuorista työntekijöistä (993/1993) 2 §
 11. Hallintolaki (434/2003) 14 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 12. Oikeudenkäymiskaaren 12 luku 1 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 13. Perintökaari (40/1960) 9 luku 1 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 14. a b Asuntosäästöpalkkiolaki 30.12.1992/1634 Finlex. Valtion säädöstietopankki. Viitattu 1.5.2020.
 15. https://eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/eroakirkosta/lastenasema
 16. Rikosoikeudellinen vastuu (Arkistoitu – Internet Archive)
 17. Rikoslaki (39/1889, muut. 515/2003) (Arkistoitu – Internet Archive) 3 luku 4 § ja 6 luku 8 §
 18. Rikoslaki (39/1889, muut. 780/2005) (Arkistoitu – Internet Archive) 2 c luku 5 §
 19. Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) Finlex. Viitattu 7.12.2021.
 20. Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 3 § [3]
 21. Yhdistyslaki (503/1989)[4]
 22. Yhdistyslaki (503/1989) 25 §
 23. a b c d e f g h i Ajokorttilaki (386/2011) 5 § [5]
 24. Maastoliikennelaki (1710/1995) 6 § [6]
 25. Maistraatti - Vesikulkuneuvorekisteri [7] (Arkistoitu – Internet Archive)
 26. Rikoslaki 17 luku 20 § [8] (Arkistoitu – Internet Archive)
 27. Suomen Ilmailuliitto: Koulutus ilmailuliitto.fi. Viitattu 1.5.2019.
 28. Rikoslaki 20 luku 6 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 29. a b Ajokorttilaki (386/2011) 9 § www.finlex.fi. Viitattu 11.7.2019.
 30. Lupakirjavaatimukset ilmailuliitto.fi. Viitattu 1.5.2019.
 31. a b c d Ilmailun henkilöluvat Traficom. Viitattu 1.5.2019.
 32. Seurakuntavaalit 2010 käynnistymässä (Arkistoitu – Internet Archive)
 33. Kirkkolaki (1054/1993) 8 luku 3 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 34. Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006/475) 3 ja 8 §
 35. Lapsilisälaki (796/1992) 1 §
 36. Opintotukilaki (65/1994) 2 luku 10 § [9]
 37. Opintotukilaki (65/1994) 2 luku 15 § [10]
 38. Työttömyysturvalaki (1290/2002) 3 luku 1 § [11]
 39. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 12 a § finlex.fi.
 40. Työntekijän eläkelaki (395/2006) 4 § finlex.fi.
 41. Hae ikäpoikkeuslupaa ajokorttia varten Traficom. Viitattu 8.5.2020.
 42. Laki holhoustoimesta (442/1999) 2 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 43. a b c d e f Taloustaito 9/2012
 44. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1981), 3 §
 45. Laki lapsen elatuksesta (704/1975) 3 §
 46. Suomen perustuslaki (731/1999) 14 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 47. Vaalilaki (714/1998) 2 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 48. Avioliittolaki (234/1929, muut. 411/1987) 4 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 49. a b Laki lapseksiottamisesta (153/1985), 5 §
 50. a b c Alkoholilaki (1102/2017) 37 §
 51. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976, muut. 765/1994) 10 §
 52. Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 2, 14 ja 28 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 53. Passilaki (671/2006), 7 §
 54. Laki nuorista työntekijöistä (993/1998) 1 §
 55. Rikoslaki (39/1889, muut. 515/2003) 6 luku 1 § ja 6 luku 8 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 56. Laki hedelmöityshoidoista (1237/2006)
 57. Laki yleisradioverosta (484/2012) 2 § finlex.fi.
 58. Valtion virkamieslaki (750/1994) 8 § finlex.fi.
 59. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 6 § finlex.fi.
 60. Kirkkolaki (1054/1993) 6 luku 13 § finlex.fi.
 61. Ajoneuvohallintokeskus: EU-direktiivin mukaiset ajokorttiluokat. (Arkistoitu – Internet Archive)
 62. a b Eralehti.fi - Aselakeja tiukennetaan (Arkistoitu – Internet Archive)
 63. Panostajien pätevyyskirja Työsuojelu.fi. Arkistoitu 30.6.2019. Viitattu 30.6.2019.
 64. Rikoslaki 2 c luku 5 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 65. Kansalaisuuslaki (359/2003) finlex.fi.
 66. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:12 - Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä[vanhentunut linkki]
 67. Ajokorttilaki (386/2011) 42 § [12] (Arkistoitu – Internet Archive)
 68. Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675) (2 § 2 mom.) finlex.fi.
 69. Steriloimislaki 24.4.1970/283
 70. Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 5 luku 37 §
 71. Varainsiirtoverolaki (931/1996) 2 luku 11 §
 72. Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 48–50 § (Arkistoitu – Internet Archive)
 73. Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 86 §
 74. Työntekijän eläkelaki (395/2006) 16 §
 75. Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 2 §
 76. Työntekijän eläkelaki (395/2006) 11 §
 77. Ajokorttilaki (386/2011) 22 § myöhempine muutoksineen (Arkistoitu – Internet Archive)
 78. Valtion virkamieslaki (750/1994) 35 § finlex.fi.
 79. Rikosrekisterilaki (10 § 2 mom.) Finlex. (20.8.1993/770). Viitattu 12.1.2015.
 80. Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 2 §.
 81. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 10 §.
 82. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) 7 §.
 83. Laki holhoustoimesta (442/1999) 25 §. (Arkistoitu – Internet Archive)
 84. Arpajaislaki (1047/2001) 3 luku 16 § [13]
 85. Laki arpajaislain muuttamisesta (661/2010) 1 luku 14 a § [14]
 86. Räjähdeasetus (473/1993) 5 luku 50 § [15]
 87. Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta (1103/2009) [16]
 88. Rikoslain perustelut (HE 6/1997 vp) [17]
 89. Laki rikoslain muuttamisesta (563/1998) 17 luku 18–19 § [18]
 90. Laki rikoslain muuttamisesta (650/2004) 17 luku 18 §, 18 a §, 19 § [19]
 91. Laki alkoholilain muuttamisesta (486/1997) 16 §, 34 § [20]
 92. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) [21]
 93. Avioliittolaki (234/1929) 1 luku 2 § [22] (Arkistoitu – Internet Archive)
 94. Laki avioliittolain muuttamisesta (411/1987) 1 osa 2 luku 4 § [23]
 95. Mahkonen, Sami: Lapsen korvausvastuu, s. 45, alaviite 14. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5656-7.
 96. Lainsäädännön kehitys THL. Viitattu 19.10.2018.
 97. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/16-vuoden-ikaraja-ei-houkuttanut-nuoriso-nukkui-seurakuntavaaleissa/4519430 (Arkistoitu – Internet Archive)