Lastensuojelu

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lastensuojelu on viranomaisten toimintaa, jonka tehtävä on tukea ja auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan. Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen tilanne ja suojella häntä siinä tapauksessa, jos vanhemmat eivät jostain syystä siihen pysty tai lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat hänelle itselleen vaarallisia tai haitaksi.[1]

Suomessa lastensuojelusta määrää lastensuojelulaki. Sen mukaan Suomessa lastensuojelusta vastaavat kunnat ja kunnissa sosiaalityöntekijät. Laissa määrätään myös se, mitä ja miten lastensuojelun pitää tehdä.[1]

Lastensuojelun ongelmat Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Riittämättömät resurssit ja viranomaisten epäpätevyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi toukokuussa 2012 lastensuojeluselvityksen, jonka mukaan kuntien hoitamassa sijaishuollon valvonnassa oli huomattavia puutteita. Kunnissa oli liian vähän päteviä sosiaalityöntekijöitä, eikä kuntien sosiaalihuollon valvonta pysynyt Etelä-Suomen Sanomien mukaan lastensuojelun kasvun perässä. Laitosten valvonta koostui lehden mukaan lähinnä niiden lähettämiin raportteihin perehtymisestä. Selvityksen mukaan sosiaaliviranomaisten ja nuoren tapaamiskerrat jäävät vähimmillään harvempaan kuin yhteen kertaan vuodessa velvoitetun puolivuosittaisen suunnitelmanteon sijaan.[2]

Valtiontalouden tarkastusviraston 2012 vuosikertomuksen mukaan lain vaatimukset toteutuvat vain alle puolessa Suomen kunnissa. Lastensuojelun laatusuositusten mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä saisi olla 20-30 lasta vastuullaan.[3] Kuitenkin Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinosen mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä saattoi olla 2012 yli 120 lasta huolehdittavanaan.[4]

Esimerkiksi Hämeenlinnassa yksi työntekijä hoiti 2012 noin 70 lasta ja tehtäviin oli vaikea saada päteviä työntekijöitä. Lastensuojeluilmoitusten määrä oli kasvanut kuudessa vuodessa yli 400%. Tähän oli vaikuttanut lakimuutos.[5] Turussa yhtä työntekijää kohti oli 90 ja Tampereella 60 asiakasta ja pätevien työntekijöiden rekrytoiminen oli vaikeaa.

2011 lopulla pätevien sosiaalityöntekijöiden määrä oli aluehallintoviraston mukaan laskenut niin, että vain 58 prosenttia lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä oli päteviä.[6]

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Aija Strömin mukaan noin 20-30 prosenttia sosiaalityöntekijöistä oli kouluttamattomia eli epäpäteviä ja suurin osa heistä työskenteli lastensuojelun toimialalla.[7][8].

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ilmoitti toukokuussa 2012 aikovansa tutkia, miten 15 eteläsuomalaista kuntaa olivat valvoneet lastenkotiin sijoitettujen lasten lainmukaista kohtelua.[9] MTV 22.3.2010[10]Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 2012 selvityksen mukaan viraston alaisista kunnista 88 alueella vain 62 prosenttia lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä omasi kelpoisuuden työhönsä.[11]

Oikeusturva ja lastensuojelun maine[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mielestä lastensuojelun puutteet Helsingissä vaaransivat vakavasti perusoikeuksia. Laissa säädettyjä määräaikoja ei ole pystytty noudattamaan ja 2011 lopulla laiminlyönnit koskivat liki 20 prosenttia ilmoituksista ja noin 25 prosenttia selvityksistä.[12]

Vuoden 2012 lopulla Suomessa oli 80 000 lastensuojelun avohuollon asiakasta.[13]

Tammikuussa 2012 lastensuojelun asiantuntijat olivat sitä mieltä, että vanhempien ja päiväkotien yhteistyötä lastensuojelun kanssa esti jälkimmäisen huono maine. Lastensuojelun puuttuminen nähtiin asiantuntijoiden mukaan rangaistuksena, eikä auttavana toimena. Lastensuojelu samaistettiin huostaanottoon.[14] Satakunnan kansan mielestä 2008 lastensuojelu oli vinoutunut siinä mielessä, että varhaisen puuttumisen sijaan oli jouduttu turvautumaan kalliisiin korjaaviin toimiin. Huostaanotettujen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä oli lisääntynyt vuosi vuodelta. [15]

Sijaisvanhempien etujärjestöt puolestaan ovat arvostelleet oman asemansa heikkoutta. Perhehoitoliiton toiminnanjohtajan Pirjo Hakkaraisen mielestä sijaisvanhempien juridiset oikeudet ovat heikot. Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Islannissa, Suomessa ei ole mahdollista hakea lapsen pysyvää huostaanottoa. Huostaanotetun lapsen vanhemmat saavat siis anoa huostaanoton purkua yhä uudelleen. Varsinais-Suomen sijoituslasten vanhempien puheenjohtaja Arto Takala taas oli sitä mieltä, että biologisten vanhempien tahto ajoi usein lapsen edun edelle. Kun sijaisvanhempien kädet ovat sidotut, on usein lapsen avoimuudesta kiinni, kuinka todenmukainen kuva kodin oloista saadaan.[16]

Vuoden 2012 alussa voimaan tullut lakimuutos velvoitti kuntia järjestämään huostaan otetuille ensisijaisesti perhehoitoa. Lastensuojelun Keskusliiton 2011 selvityksen mukaan kunnat ja biologiset vanhemmat olivat usein suosineet laitoshoitoa perhehoidon kustannuksella. Huostaanoton yleisimmät syyt olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan sosiaalitoimien mukaan aikuisen päihdeongelmat, perheväkivalta, mielenterveysongelmat ja vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet.[17]

Lastensuojeluilmoituksia tehdään myös kateudesta ja kiusaksi.[18]

Lastensuojelu liiketoimintana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhden sijoitetun lapsen laitoshoito maksaa keskimäärin 100 000 euroa vuodessa. Sijaisperhehoidon kulut jäävät neljännekseen tästä, eli noin 25 000 euroon. Esimerkiksi Tampereella sijaisperhe sai 2012 kokoaikaisesti sijoitetusta lapsesta hoitopalkkiota 1 200 – 1 740 euroa kuussa, riippuen lapsen iästä ja sijoituksen kestosta.

Vähimmäispalkkio oli lakisääteinen 650 euroa. Tampereella päälle tulee 450–650 euroa verottomia kulukorvauksia, käynnistymiskorvauksia ja mahdollisia hoitopalkkioiden korotuksia erityishoidettavuuden perusteella. Lisäksi sijaisperheelle saatetaan maksaa päivystyksestä varallaolo- tai päivystyskorvausta. Sijaisperhe voi saada myös lomatukea, kilometrikorvausta ja sovitusti korvauksia vapaa-ajakseen palkkaamansa hoitajan kustannuksista.

Tutkimusprofessori Matti Rimpelän mukaan toiminta on täysin bisneslogiikan mukaista ja sijaishuolto on varsin luonteva liiketoiminnan kohde: kysyntä kasvaa, tehtävä on selkeä, valvonta ja laaduntarkkailu puuttuu, kunta palveluiden maksajana on takuuvarma, ja asiakkaat ovat heikkoja. Rimpelän mukaan edelleenkään ei tiedetä, millaisia tuloksia ja vaikutuksia lasten sijoittamisella on. Valvonnan puutteen takia on mahdotonta arvioida, milloin lapset perheineen ovat toipuneet, ja sijaishuolto voitaisiin purkaa. "Taloudellisesti osaamattomat kunnat ovat luoneet tilanteen, jossa kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa. Lapsibisnestä ei valvo kukaan." Rimpelän mukaan ehkäisevä perhetyö tulisi lasten ja nuorten sijoittamista paljon halvemmaksi.

Taloussanomat katsoo lastensuojelun olevan tuottoisa bisnesala, joka tarjoaa mahdollisuuksia konsulttifirmoille, rekrytoijille ja monenkirjaville koulutuspalveluille, sekä sijoittajille.[19]

Lasten huostaanotto on Suomessa noin 620 miljoonan euron liikeala. Alan markkinoilla ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistamat sosiaali- ja terveysalan yhtiöt, kuten Mehiläinen, Attendo, Mikeva ja Mainio Vire pyrkivät kasvuun alalla. Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhosen mukaan vajaat 70 prosenttia lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivistä hankittiin 2012 yksityiseltä sektorilta.[20] Lokakuussa 2012 Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson esitti mahdollisuutena kuntien lasten sijaishuollon siirtämistä kilpailuttamisen ulkopuolelle. Hänen mielestään voittoa tavoitteleva liiketoiminta ei sovi lastensuojeluun. Myös ministeri Guzenina-Richardson painotti avohoidon kehittämistä ja ongelmien aikaista selvittämistä. Hän kiisti kuntien voitonpyynteet huostaanotoista ansaituilla valtiontuilla, sanoen että "sijoitusten kustannukset ovat kuitenkin niin korkeat, että sellainen ajattelu, jonka mukaan huostaanotto olisi kannattava kunnalle, ei ole ihan pitävää"[21]

Lastensuojelujärjestöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Mitä lastensuojelu on? Ensi- ja turvakotien liitto. Viitattu 2.7.2015.
 2. ESS: Näin pinteessä kunnat ovat lastensuojelussa Aamulehti.fi 23.7.2012
 3. Kuntien sosiaalityöntekijät: Lastensuojelun kouluarvosana on 6 MTV 5.9.2012
 4. Karmea luku: Yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla asiakkaana yli 120 lasta MTV 31.8.2012
 5. Pätevää työvoimaa pelottaa lastensuojelun työtaakka Yle.fi 10.9.2012
 6. Lähes kaikki suuret kaupungit rikkovat lastensuojelulakia MTV 5.11.2011
 7. Lastensuojelussa runsaasti epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä MTV
 8. Tilanne on tämä: Epäpätevät hoitavat Suomen suojelua tarvitsevia lapsia Aamulehti.fi 6.9.2012
 9. Tahdonvastaiset huostaanotot kaksinkertaistuivat
 10. Isku lastenkoteihin paljasti: Lapsilla laittomia kieltoja IL 29.5.2012
 11. Lastensuojelussa runsaasti epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä MTV syyskuu 2012
 12. Apulaisoikeuskansleri: Lastensuojelun puutteet vaarantavat lasten oikeudet Helsingissä Aamulehti.fi 5.10.2012
 13. Nuoret haluavat eroon ongelmanuoren leimasta lastensuojelussa Aamulehti.fi 27.9.2012
 14. Asiantuntijat: Lastensuojelun maine haittaa yhteistyötä 18.1.2012
 15. Lastensuojeluilmoituksia tehdään entistä herkemmin Satakunnan Kansa.fi 22.9.2008
 16. Sijaisvanhemmat: Olemme voimattomia viranomaisten edessä MTV 3.9.2012
 17. Laitos ei ole lapsen paikka – huostaanotetut yhä useammin perheisiin MTV 13.3.2012
 18. http://yle.fi/uutiset/kay_kuntosalilla_vauva_mukanaan__lastensuojeluilmoituksia_tehdaan_myos_kateudesta_ja_kiusaksi/7896224
 19. "Lapsibisnestä ei valvo kukaan" Talousanomat 16.6.2012
 20. Yksityiset hoivayhtiöt hakevat kasvua lastensuojelusta HS.fi 22.10.2012
 21. Suomeen syntyi synkkä miljoonabisnes - Ministeri pohtii estämistä Uusi Suomi 22.10.2012

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Paavilainen, Marko: Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin. Lastensuojelun yhteistoiminnan historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-318-0.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]