Opetuslupa

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Opetuslupa on Suomessa tapahtuvaa ajokortin oppimäärän opettamista varten muille kuin autokoululuvan haltijoille myönnettävä tilapäinen lupa kuljettajaopetuksen antamiseen. Luvan myöntää Trafi ja se sallii voimassaoloaikanaan teoria- ja ajo-opetuksen antamisen luvassa nimetylle oppilaalle. Ajo-opetus pitää antaa luvassa nimetyllä ajoneuvolla.[1][2] Moottoripyörille saa kahdenlaista lupaa, opetus- ja harjoituslupaa. Moottoripyörällä tapahtuvaa itsenäistä harjoittelulupaa kutsutaan harjoitusluvaksi.[2]

Opetusluvalla voidaan ajokortti yleensä suorittaa selvästi edullisemmin kuin autokoulussa.

Opetuslupa ennen vuotta 2013[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetuslupa on voimassa enintään 9 kuukautta.[1][3] Lupaa voidaan poikkeustapauksissa (esimerkiksi oppilaan pitkäaikainen sairaus) pidentää. Opetus voidaan aloittaa enintään 6 kuukautta ennen kuin oppilas täyttää haettavassa ajokorttiluokassa vaaditun minimi-iän.[2][3] Koko ajokortin edellyttämä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi, aiemmin AKE) hyväksymän opetussuunnitelman mukainen teoria- ja ajo-opetus voidaan antaa opetusluvalla.[4][5]

Opetusluvalla toteutetussa opetuksessa käytettyä varustusta. Opetuspoljin, valkoinen kolmio (magneetti) ja sivupeili.

Opetusluvan edellytyksiä:

 • Opetusluvan hakija (opettaja) läpäisee hyväksyttävästi opetuslupa-opettajan kokeen opetettavaan ajokorttiluokkaan. Tämä koe on normaali ajokorttiluokan teoriakoe, jota on täydennetty kymmenellä opetuslupaa koskevalla kysymymyksellä. Myös liikenneopettajan lupa käy.
 • Opetusluvan hakija on muutoin sopiva. Hänellä ei esimerkiksi saa olla vakavia liikennerikkomuksia.[1]
 • Opetuksessa käytettävä ajoneuvo on muutoskatsastettu opetuskäyttöön. Esimerkiksi B-ajokorttia varten henkilö- tai pakettiautoon tulee kiinnittää opettajalle opetuspoljin eli varsinaiseen jarrupolkimeen kytketty lisäjarrupoljin, jolla opettaja voi tarvittaessa pysäyttää auton. Tämä vaaditaan myös kevyelle nelipyörälle.[5] Lisäksi ajo-opetusta annettaessa auton perään kiinnitetään valkoinen tasasivuinen kolmio ja opettajan avuksi ylimääräinen sivupeili.
 • Hakijalla on ollut ajokortti haettavassa ajokorttiluokassa ja hän esittää selvityksen ajotaidostaan vähintään edeltävän kolmen vuoden ajalta.[3]
 • Opetusluvan hakijan kotipaikka on Suomessa.[3]
 • Opetettava henkilö on perheenjäsen (joissain tapauksissa muukin perustelu on opetusluvalle saatettu hyväksyä)[6] Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla saman perheen jäsenyyttä on edellytetty ennen opetusluvan myöntämistä viime vuosina.

Käytännössä oppilaan ajokorttilupa haetaan ja maksetaan poliisille yleensä samanaikaisesti opetusluvan kanssa.[3]

Opetuslupa 1.1.2013 alkaen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2011 hyväksytyn ajokorttilain uudistuksen seurauksena opetusluvan edellytykset muuttuvat jonkun verran.[2] Opetuslupa on B-luokkaa varten voimassa 2 vuotta[7], muissa ajokorttiluokissa (mopo ja moottoripyörä) 9 kuukautta. Opetus voidaan B-lupaa varten aloittaa oppilaan täytettyä 17 vuotta.[7] Opettajalla voi olla voimassa enintään kaksi opetuslupaa kerrallaan (siis lupa yhteensä kahden oppilaan opettamiseen; oppisopimussuhteessa olevilla voi lupaa kohden olla kuitenkin kaksi oppilasta).[2] Ennen opetuslupaopetuksen aloittamista esimerkiksi B-lupaa varten sekä oppilaan että opettajan tulee osallistua muutaman tunnin ajan liikenneopettajan antamaan yhteisopetukseen esimerkiksi autokoulussa (3 tuntia teoriaa + 1 ajo-opetusta). Ennen ajokoetta ajotaidot tulee tarkastaa vastaavasti (1 tunti).[5][2]

Edellytyksenä tammikuusta 2013 alkaen oli, että

 • Opettaja voi olla muukin kuin perheenjäsen
 • Opetuslupaa hakevan opettajan ajokortin tulee olla ollut haettavassa ajokorttiluokassa voimassa vähintään 3 vuotta[2]
 • Opettajan tulee olla B-ajokorttiluokan opetuslupaa hakiessaan vähintään 25-vuotias tai AM-luokkaa varten 21-vuotias[2]
 • Opetuksessa käytettävä ajoneuvo on muutoskatsastettu opetuskäyttöön[2]
 • Opetusluvan hakija suorittaa opetuslupaopettajan kokeen tai hänellä on liikenneopettajalupa[2]
 • Vaikeiden olosuhteiden (pimeän ja liukkaan kelin) ajo-opetus on B-luokan opetuslupaopetuksessa annettava autokoulussa, mikäli opetusluvan haltija ei ole liikenneopettaja.

Opetuslupa 1.1.2014 alkaen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajokorttilaissa palataan aikaisempaan vuonna 2013 voimaan tulleen lain kohtaaman voimakkaan kritiikin seurauksena. Suurimmat muutokset opetusluvalla opetettaessa ovat:

 • Perusvaiheen pakolliset autokoulutunnit poistuivat
 • Opetusluvan hakijan teoriakoe muuttui
 • Opetusajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa (kaksipyöräiset)
 • Opetuslupa on voimassa 2 vuotta.
 • Kolmen vuoden aikana opetusluvan haltija voi opettaa kolme henkilöä
 • Oppilaan ja opettajan ei tarvitse olla sukulaisia keskenään

Vuoden 2016 alusta alkaen opetuslupa haetaan Trafista eikä enää poliisin lupapalveluista.

Keskustelua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

19.1.2013 voimaan tulleet uudet vaatimukset romahduttivat ajo-opetuslupien suosion. Hinta on nyt vajaat 3000 euroa, vain satasia vähemmän kuin autokoulussa suoritetun ajokortin hinta. Nyt sekä opettajan että oppilaan pitää osallistua autokoulun ajo- ja teoriaopetukseen. [8]

Trafi-viraston Ari Herrala puolustautuu sillä, että autokoulujen hinnat nousivat arvioitua enemmän ja että "Lähtökohta on ollut, että ensisijainen kuljettajakoulutustapa on autokouluopetus." [8]

Taloustoimittaja Jarmo Aaltosen (HS) mielestä Autokoululiitto on Suomen kovin lobbausorganisaatio. Mopokortin hinta on yli 600 euroa, ennen ei mitään, kevytmoottoripyöräkortti 835 euroa lisää, henkilöautokortti yli 2500 euroa jne. Ajamisen kotiopetuksesta on Aaltosen mukaan tehty kannattamattoman kallista, vaikka onnettomuudet ovat vähentyneet. [9]

Vaikka kotiopetetut ajajat eivät ennenkään erottuneet onnettomuustilastoissa, heille on sälytetty yhä enemmän lisävaatimuksia.

Ajo-opetus ei juurikaan lisää turvallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Autotekniikan lehtori Vesa Linja-ahon mukaan tieteellinen tutkimus ajo-opetuksesta osoittaa, että ajo-opetus lisää turvallisuutta korkeintaan heikosti suhteessa kustannuksiin. Hinnat korkeiksi nostanut uudistus pohjautui Autokoululiiton rahoittamaan "tutkimukseen", joka ei ollut vertaisarvioitu. [10]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c Opetuslupa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, trafi.fi. Viitattu 18.4.2012.
 2. a b c d e f g h i j Ajokorttilaki 386/29.4.2011 Oikeusministeriön Finlex-palvelu, finlex.fi. Viitattu 18.4.2012.
 3. a b c d e Opetuslupa Poliisi, poliisi.fi. Viitattu 18.4.2012.
 4. Opetussuunnitelmat - Perusopetus M-, A-, B- ja C-luokka Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, trafi.fi. Viitattu 18.4.2012.
 5. a b c Valtioneuvoston asetus ajokorteista 5.5.2011/423 5.5.2011. Oikeusministeriön Finlex-palvelu, finlex.fi. Viitattu 18.4.2012.
 6. Opetusluvan myöntämisen perusteet Poliisi, poliisi.fi. Viitattu 18.4.2012.
 7. a b Henkilöauton kuljettajaopetusta lisätään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, trafi.fi. Viitattu 18.4.2012.
 8. a b Ajo-opetuslupien suosio romahti, Helsinginsanomat.fi 26.3.2013.
 9. Korttia kortin päälle, Jarmo Aaltonen HS, HS.fi 10.2.2013.
 10. Ajo-opetuksen hyödyllisyydestä ei ole juuri tieteellistä näyttöä, Ve­sa Lin­ja-aho, au­to­tek­nii­kan leh­to­ri, dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, Helsingin Sanomat Mielipide 12.2.2013.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]