Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Hakusana ”Stadia” ohjaa tänne. Googlen alustasta kertoo Google Stadia.
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Perustettu 1996
Lakkautettu 2008
Hallintomuoto Helsingin virasto
Toimipaikat Helsinki
Opiskelijamäärä n. 9500
Kotisivu www.stadia.fi
Yksi Stadian käytössä olleista toimitiloista Hietalahdentorin laidalla, entinen Teknillinen korkeakoulu. Rakennettu 1877, arkkitehti Frans Sjöström.

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia oli Helsinkiin vuonna 1996 perustettu ammattikorkeakoulu. Vuonna 2008 se yhdistettiin EVTEKin kanssa Metropolia Ammattikorkeakouluksi.

Stadia oli yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista ammattikorkeakouluista, ja se lisäsi vuosi vuodelta suosiotaan ensisijaisena opiskelupaikkana. Vuoden 2005 keväällä yhteen koulutuspaikkaan oli keskimäärin lähes viisi hakijaa.[1]

Oppilaitoksessa opiskeli tutkintoon johtavaan koulutukseen noin 9500 opiskelijaa.[2]

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä oli Helsingin kaupunki, ja koulu oli kaupunginhallituksen alainen virasto. Stadiaa johti sisäisesti valittu 9-jäseninen hallitus ja rehtori. Kaupunginhallitus nimitti hallituksen, jonka toimikausi oli kaksi vuotta.

Ammattikorkeakoulu syntyi väliaikaisena ratkaisuna kasvaviin kustannushuoliin. Väliaikaisen toiminnan ajan toimintaa hoiti Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, joka aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1999,[3] kun 10 erillistä Helsingin oppilaitosta nivottiin saman hallinnon alle. Nämä oppilaitokset olivat:

Ammattikorkeakoulun asema vakinaistettiin vuonna 2000. Stadia-nimi tuli käyttöön vuoden 2001 alussa.[4]

Stadian rehtori Timo Luopajärvi erosi tehtävästään 15. kesäkuuta 2006 henkilökohtaisten syiden perusteella[5]. Väliaikaisena rehtorina Stadian olemassaolon loppuun toimi FT Juha-Pekka Liljander, sillä Stadia ja EVTEK yhdistyivät 1. elokuuta 2008 Metropolia Ammattikorkeakouluksi.

Euroopan komissio myönsi Helsingin ammattikorkeakoulu Stadialle Diploma Supplement -laatuleiman vuosiksi 2005–2008.

Helsingin ammattikorkeakoulussa opiskeltiin 31 koulutusohjelmassa kulttuuri-, palvelu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla.

Opetuksesta vastasivat seitsemän osaamisyhteisöä, joihin koulutusohjelmat oli jaettu. Opetuksen tukitoiminnoista vastasivat palvelu-, hallinto- ja talousyksikkö. Tutkinnon suorittaminen normiajassa kesti 3,5–4,5 vuotta. Ammattikorkeakoulun opintojen mitoituksen peruste oli opintopiste. Opintojaksot pisteytettiin niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin 1600 tunnin työpanos vastasi 60 opintopistettä (op).

Tekniikka ja liikenne

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tekniikan ja liikenteen toimiala syntyi, kun Helsingin teknillisen oppilaitoksen HTOL:n (perustettu 1881) insinöörikoulutus ja Helsingin laboratorioalan oppilaitoksen (perustettu 1960) laboratorioanalyytikon koulutus liitettiin osaksi Helsingin ammattikorkeakoulua Stadiaa 1. elokuuta 1996. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian tekniikan ja liikenteen toimiala koulutti insinöörejä kuudessa eri koulutusohjelmassa ja laboratorioanalyytikkoja laboratorioalan koulutusohjelmassa. Stadiasta valmistuneet insinöörit työllistyivät parhaiten koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan 95% pääsi valmistuttuaan töihin tai suoritti jatko-opintoja. Opintojen keskeyttämisprosentti on sekin suuri, lähes 50%. Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet olivat:

 • Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma (insinööri AMK, 240 op)
 • Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma (insinööri AMK, 240 op)
 • Laboratorioalan koulutusohjelma (laboratorioanalyytikko AMK, 210 op)
 • Rakennustekniikan koulutusohjelma (insinööri AMK, 240 op)
 • Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma (rakennusmestari AMK, 210 op)
 • Sähkötekniikan koulutusohjelma (insinööri AMK, 240 op)
 • Tietotekniikan koulutusohjelma (insinööri AMK, 240 op)
 • Tuotantotalouden koulutusohjelma (insinööri AMK, 240 op)

Insinööri amk -tutkinnosta käytetään englanniksi nimitystä Bachelor of Engineering (B.Eng). Tuotantotalouden koulutusohjelma järjesti lisäksi Master's- tason jatkotutkinnon, mikä on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Laajuudeltaan tutkinto oli 60 ECTS-pistettä ja se toteutettiin kokonaan englanniksi.

Ravitsemis- kulttuuri- ja palveluala

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kahdeksan koulutusohjelmaa muodostivat kulttuuri- ja palvelualan kokonaisuuden, jossa eri puolella Helsinkiä opiskeli yli tuhat opiskelijaa. Kulttuurialan koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet olivat:

 • Esittävän taiteen koulutusohjelma (Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, 240 op)
 • Kulttuurituotannon koulutusohjelma (Kulttuurituottaja AMK, 240 op)
 • Musiikin koulutusohjelma (muusikko AMK 240 op tai musiikkipedagogi AMK 240 op)
 • Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma (muusikko AMK 270 op tai musiikkipedagogi AMK 270 op)
 • Vaatetusalan koulutusohjelma (vestonomi AMK, 240 op)
 • Viestinnän koulutusohjelma (Medianomi AMK, 240 op)
 • Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (Restonomi AMK, 210 op)

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma siirrettiin Stadiasta Espoon Leppävaarassa sijaitsevaan Laurea-ammattikorkeakouluun syksyllä 2007.

Sosiaali- ja terveysala

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet olivat:

 • Apuvälinetekniikan koulutusohjelma (Apuvälineteknikko AMK, 210 op)
 • Bioanalytiikan koulutusohjelma (Bioanalyytikko AMK, 210 op)
 • Ensihoidon koulutusohjelma (Ensihoitaja AMK, 240 op)
 • Fysioterapian koulutusohjelma (Fysioterapeutti AMK, 210 op)
 • Hammastekniikan koulutusohjelma (Hammasteknikko AMK, 210 op)
 • Hoitotyön koulutusohjelma (Kätilö AMK, 270 op)
 • Hoitotyön koulutusohjelma (Sairaanhoitaja AMK, 210 op)
 • Hoitotyön koulutusohjelma (Terveydenhoitaja AMK, 270 op)
 • Jalkaterapian koulutusohjelma (Jalkaterapeutti AMK, 210 op)
 • Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma (Estenomi AMK, 210 op)
 • Optometrian koulutusohjelma (Optometristi AMK, 210 op)
 • Osteopatian koulutusohjelma (Osteopaatti AMK, 240 op)
 • Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma (Röntgenhoitaja AMK, 210 op)
 • Sosiaalialan koulutusohjelma (Sosionomi AMK, 210 op)
 • Suun terveydenhuollon koulutusohjelma (Suuhygienisti AMK, 210 op)
 • Toimintaterapian koulutusohjelma (Toimintaterapeutti AMK, 210 op )
 • Degree Programme in Nursing (Bachelor of Health Care, 210 ECTS credits)
 • Degree Programme in Social Services (Bachelor of Social Services, 210 ECTS credits)

Helsingin ammattikorkeakolun opiskelijakunta – HAMOK

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – HAMOK oli opiskelijoiden oma edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. HAMOKin asema oli vahvistettu Helsingin ammattikorkeakoulun toimintasäännössä, jonka mukaan kaikkien Stadian opiskelijoiden edustajana toimi HAMOK. Opiskelijakunta nimesi myös kaikki koulun toimielimissä vaikuttavat opiskelijaedustajat.

HAMOK kuului myös Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK:iin, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden asioihin valtakunnallisesti.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Stadia oli mukana jatkotutkintokokeilussa vuosina 2001–2005. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli tarkoitettu henkilöille, jotka olivat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja joilla oli vähintään kolme vuotta työkokemusta. Ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto vastasi master-tason tutkintoa, kun perustutkinto ammattikorkeakoulusta rinnastettiin bachelor-tason tutkinnoksi.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]