Savonia-ammattikorkeakoulu

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulun logo
Perustettu väliaik. 1992 (vak. 1998)
Hallintomuoto Kuntayhtymä, 1.1.2015 alkaen osakeyhtiö
Rehtori Mervi Vidgrén
Toimipaikat Kuopio, Varkaus ja Iisalmi
Toimitilat Kampukset Kuopiossa (2), Iisalmessa ja Varkaudessa
Opiskelijamäärä lähes 5 000
Kotisivu www.savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu on Pohjois-Savon alueella toimiva, opiskelijamäärältään Suomen suurimpiin kuuluva ammattikorkeakoulu. Opiskelijoita on kolmella paikkakunnalla yhteensä lähes 6000 (2014)[1], ja henkilökuntaa 500 (2014)[1]. Yksiköitä koululla on Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Se tunnettiin vuoteen 2004 asti nimellä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu.

Humanistinen ja kasvatusala on ainoa ammattikorkeakoulujen koulutusala[2], jolle Savoniassa ei anneta koulutusta.[3] Sen sijaan ammattikorkeakoulussa on Suomen ainoa palopäällystön koulutusohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.[4] Tanssinopettajan (AMK) koulutusta annetaan Savonian lisäksi vain Turun ammattikorkeakoulussa ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Suurin yksittäinen koulutusala on Tekniikka ja liikenne (noin 1 800 opiskelijaa[5]). Tilastojen perusteella Savoniassa annetaan ammattikorkeakouluista neljänneksi eniten kieltenopetusta.[6]

Savonia-ammattikorkeakoulu on määritellyt osaamisalueikseen teknologia- ja ympäristöosaamisen, hyvinvointiosaamisen ja liiketoiminta-osaamisen.

Suurin kampus Microkadulla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Technopoliksessa on sijoitettu monia Savonia-amk:n koulutuksia.

Technopoliksen kanssa vuonna 2000 alkanut yhteistyö on laajentunut vaiheittain. Vuoden 2001 elokuussa yhteistyö laajeni Savonian matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksen siirryttyä Microkadun kampukselle. 2014 vuoden alussa Microkadun kampukselle muutti Sairaalakadun kampuksen sosiaali- ja terveysalan koulutukset[7]. Vuoden 2014 lopussa Piispankadun kampuksen muotoilun koulutus siirtyy Opistien kampukselle.

Savonian kampukset

 • Microkadun kampus
 • Opistotien kampus
 • Iisalmen kampus
 • Varkauden kampus

Savonian koulutustarjonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Savonian koulutustarjontaan lukeutuu yli neljäkymmentä erilaista koulutusta. Tutkintatavoitteisen päiväopiskelun lisäksi voi Savoniassa opiskella joutavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Työelämään siirtymisen jälkeen voi Savoniassa täydentää tutkintoa suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tai aiemman tutkinnon erikoisopintoja. Monipuolisen koulutustarjonnan asioista tutkinnon voi suorittaa joko päivä opiskeluna tai monimuoto-opiskeluna työn ohessa.

Koulutusalat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kulttuuriala (Kuopio)
 • Liiketalouden ala (Kuopio)
 • Luonnonvara-ala (Iisalmi)
 • Matkailu- ja ravitsemis (Kuopio)
 • Sosiaali- ja terveysala (Kuopio, Iisalmi)
 • Tekniikan ala (Kuopio, Varkaus, sisältää Pelastusopiston kanssa yhteistyössä järjestettävän palopäällystön koulutusohjelman)

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Savonia järjestää ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, jotka vaihtuvat vuosittain. Vuoden 2015 keväällä haussa ovat seuraavat koulutukset[8]:

 • Terveysala (YAMK), bioanalyytikko/röntgenhoitaja kliininen asiantuntija
 • Agrologi (YAMK), maaseudun kehittäminen
 • Insinööri (YAMK), rakentaminen
 • Insinööri (YAMK), teknologiaosaaminen johtaminen
 • Tradenomi (YAMK)
 • Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • Master of Social Services and Health Care, Clinical and Rehabilitation Expertise

OIS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Savonia on uudistanut koulutustaan OIS-ajattelulla (Open Innovation Space).

Se tarkoittaa, että opiskelu ja oppiminen on Savoniassa työelämälähteistä. Opetuksessa keskeisellä sijalla ovat yritysten kanssa yhteistyössä ratkaistavat käytännön tehtävät. Työelämäyhteistyö koskettaa Savoniassa kaikkia, vaikka siihen osallistuvat erityisesti erityisesti opiskelijat ja opettajat. Työelämäläheiste toimintatavat varmistavat, että Savonian opetuksessa yhdistyvät parhaalla tavalla teoria ja käytäntö.

Tunnuspiirteitä tilastojen valossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maan kärkeä kansainvälisyydessä ja kieltenopetuksessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Savonia oli vuonna 2008 kieltenopetukseen osallistuvien ja kieltenopetuksen laajuudella (opintopisteet) ammattikorkeakouluista neljänneksi suurin.[6]

Ammattikorkeakoulu sijoittui 2006 sekä ulkomaille lähteneen että ulkomailta saapuneen henkilökunnan vaihtokuukausissa mitattuna viidenneksi.[9]

Kansainvälisen opiskelijavaihdon luvut olivat 2006 hyvin lähellä maan keskiarvoa, mutta harjoittelun suorittaminen ulkomailla on suosituinta Jyväskylän ammattikorkeakoulun jälkeen. Vaihtokohteena Savonia on seitsemänneksi suosituin.[10]

Keskeyttämiset suurin haaste[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Savoniassa opintonsa keskeyttäjien määrä oli 2006 hiukan maan keskiarvoa suurempi. Yksittäisistä keskeyttämisen syistä yliopistoon, toiseen ammattikorkeakouluun, muuhun oppilaitokseen tai töihin vaihtaminen on keskiarvoa suurempaa. Alan tai koulutusohjelman vaihto ammattikorkeakoulun sisällä keskeyttämisen syynä on puolestaan keskiarvoa pienempää.[11]

Volyymiltaan suurimpia T&K-työn harjoittajia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ammattikorkeakoulun muun henkilökunnan osuus on poikkeuksellisen suurta, sillä 2006 puolet henkilöstöstä toimi muussa kuin opetustehtävissä. Osuus selittyy pääosin sillä, että Savoniassa toimii vuonna 2006 noin 12 % koko maan ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyöhenkilöstöstä.[12]

Opiskelijapalaute[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Savonia menestyi vuonna 2006 Opala - opiskelijapalautekyselyn koulutukseen ja ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä hiukan keskimääräistä paremmin.[13] Työllistyminen on kuitenkin heikkoa verrattuna maan keskiarvoon. Työllistyminen tapahtuu keskiarvoa useammin asiantuntijatehtävään tai yrittäjäksi, kun taas suoritustason tehtäviin sijoittuu selkeästi keskimääräistä pienempi osa.[13]

Lähtökyselyyn vastanneiden valmistumisen jälkeisen työpaikan sijainti on Kuopiossa noin 35,6 %, Varkaudessa noin 9,4 % ja Iisalmessa noin 8,1 %:lla.[13]

Korkeakoulukonsortio ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöselvitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pohjois-Savon korkeakoulukonsortio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pohjois-Savon korkeakoulukonsortio oli Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopiston 2006–2008 OPM:n tuella toteuttama hanke, jossa etsittiin malleja tukipalveluyhteistyön lisäämiseksi.

Konsortio kulminoituu Savilahden yliopistokampuksen täydennysrakentamiseen, jonka osapuolina ovat 2010-luvulla Savonia, Senaatti-kiinteistöt sekä Itä-Suomen yliopisto. Tarkoitus on sijoittaa sinne kolmessa rakennusvaiheessa kaikki ammattikorkeakoulun Kuopion toiminnot. Ensimmäisessä vaiheessa Savilahteen siirtyy liiketalous ja ravitsemus.

Itä-Suomen ammattikorkeakoulu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Itä-Suomen ammattikorkeakoulu -nimellä aloitettiin 2007 suunnittelemaan koulutustarjontaa, edistämään Venäjä-yhteistyötä ja etsimään uusia T&K-toiminnan rahoituskanavia Mikkelin-, Pohjois-Karjalan- ja Savonia-ammattikorkeakoulun kesken.[14]

Joulukuussa 2007 Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyöseminaarin yhteydessä selvitysmies esitti yhteistyötä jatkettavan allianssi-muotoisesti ainakin toistaiseksi ilman ammattikorkeakoulujen yhdistämistä. Allianssi tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että ammattikorkeakoulut esiintyisivät yhdessä opetusministeriön suuntaan ja tekisivät kehittämissuunnitelmia yhdessä. Yhteisiä ratkaisuja haettaisiin esimerkiksi kansainvälisessä toiminnassa ja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa. Yhteistyöedellytyksiä parannettaisiin yhtenäistämällä tunnuslukujen mittauskäytäntöjä, organisaatiomalleja ja teknisiä ratkaisuja. Kaikilla on esimerkiksi halua siirtyä osakeyhtiömalliin.[15]

Seminaarissa ammattikorkeakoulut sopivat muun muassa keskinäisen yhteistyöstrategian tekemisestä. Selvitysmiehen tarkemmat suositukset julkaistiin lopullisesti tammikuussa 2008.[15] Keväällä 2008 Mikkelin ammattikorkeakoulu päätti irrota yhteistyöstä ja hakeutui Kaakkois-Suomen korkeakoulujen yhteyteen[16]. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu jatkoivat yhteistyötä keskenään ja paikallisten yliopistojen kanssa.

Vuonna 2008 Savonia ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu sopivat koulutustarjonnan uudelleenkohdentamisesta keskenään ja menivät kevään 2009 OPM:n tavoite- ja tulosneuvotteluihin yhteisellä esityksellä. Hyväksytyn esityksen myötä muun muassa Savonian tietojenkäsittelyn koulutus lakkaa. Savonian musiikkikoulutuksessa keskitytään puolestaan klassiseen musiikkiin ja pop-jazz -puolesta vastaa jatkossa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Keväällä 2009 Mikkelin ammattikorkeakoulu on ilmoittanut hakevansa valtion aluehallintouudistuksen takia takaisin yhteistyöhön Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Savonia-ammattikorkeakoulu, Tutustu Savoniaan Viitattu 7.10.2014.
 2. Träskvik, Stefan: OPO-opas: Ammattikorkeakoulut Suomessa - koulutusalat 1997-2005. Viitattu 25.8.2007.[vanhentunut linkki]
 3. Koulutusohjelmat Savonia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.8.2007.[vanhentunut linkki]
 4. Koulutusohjelmat / Tekniikan ja liikenteen ala: Palopäällystön koulutusohjelma (Kuopio) Savonia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.8.2007.[vanhentunut linkki]
 5. Savonia-ammattikorkeakoulu, Tutustu Savoniaan Viitattu 7.10.2014.
 6. a b Vuonna 2008 4. suurin kielenopetuksen laajuus sekä 4. eniten kielten opetukseen osallistujia. Viite: AMKOTA[vanhentunut linkki]
 7. Savonia-ammattikorkeakoulu, Opiskelu kampuksilla Viitattu 7.10.2014.
 8. Savonia-ammattikorkeakoulu, YAMK-koulutukset Viitattu 7.10.2014.
 9. Kansainvälinen opettaja- ja asiantuntijavaihto 2006 (AMKOTA tilasto) 7.3.2007. Opetusministeriö. Viitattu 11.10.2007.
 10. Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 2006 7.3.2007. Opetusministeriö. Viitattu 11.10.2007.
 11. Keskeyttäneet ja keskeyttämisen syyt ammattikorkeakouluittain 2006 (tutkintoon johtava nuorten koulutus) 7.3.2007. Opetusministeriö. Viitattu 11.10.2007.
 12. Ammattikorkeakoulujen muu henkilökunta 2006 (AMKOTA tilasto) 7.3.2007. Opetusministeriö. Viitattu 11.10.2007.
 13. a b c Opala - ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautejärjestelmä (yhteenvetoraportti 2006) Opalareport.ncp.fi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.10.2007.
 14. Lehdistötiedote: "Itä-Suomen ammattikorkeakoulut suunnittelevat yhteenliittymää". Savonia-ammattikorkeakoulu, 9.1.2007. (luettu 22.6.2007)
 15. a b Kärkkäinen, Vesa: Itään esillä kolmen kimppa. Savon Sanomat, 14.12.2007, 100. vsk, nro 342, s. 11.
 16. Kaakkois-Suomen korkeakoulukokonaisuudesta Suomen vahvin Venäjä-osaaja 20.8.2008. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.8.2008.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]