Kirjasto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee kirjastotointa. Kirjasto on myös tietotekniikan käsite.

Kirjasto on yleiseen käyttöön tarkoitettu kokoelma kirjoja ja senkaltaisia tavaroita sekä paikka, jossa tällaista kokoelmaa säilytetään.[1] Kirjojen lisäksi kirjastossa voidaan säilyttää esimerkiksi käsikirjoituksia, karttoja, äänitteitä ja kausijulkaisuja.

Nykyään kirjastojen kokoelmat muodostuvat sekä painetuista että verkossa julkaistuista tai jaettavista aineistoista. Kirjastot voivat hankkia käyttöoikeuksia ja lisenssejä erilaisiin aineistoihin tai tietokantoihin asiakkaittensa käyttöön. Kirjastot voivat myös avustaa asiakkaita tiedonhankinnassa tai järjestää vapaasti saatavilla olevaa aineistoa helposti käytettäväksi. Kirjastot pyrkivät takaamaan tasa-arvoisen pääsyn tietoon ja edistävät informaatiolukutaitoa arjessa tai työelämässä.[2]

Kirjastot ovat osa muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden kenttää, joihin kuuluvat myös arkistot, museot ja galleriat.

Suomessa kirjastolainausten määrä suhteessa väkilukuun kuuluu maailman kärkikastiin.[3]

Vuonna 2018 Suomessa oli toiminnassa 288 pääkirjastoa, 450 sivukirjastoa, 27 laitoskirjastoa ja 140 kirjastoautoa.[4] Vuonna 2015 Suomessa toimi 46 tieteellisen kirjaston hallinnollista yksikköä ja niillä 180 toimipistettä.[5] Lisäksi Suomessa toimii muun muassa oppilaitosten kirjastoja, erikoiskirjastoja ja organisaatioiden ja yritysten kirjastoja.

Suomessa yleisten kirjastojen oikeus lainata aineistoa maksutta asiakkaille koskee koko kirjaston kokoelmaa ja perustuu kirjastolakiin. Lain mukaan yleisten kirjastojen tehtävänä on "edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä."[6] Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1.1.2017.[7]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäiset kirjastot koostuivat sumerilaisista teksteistä, jotka oli tallennettu savitauluille ja sisälsivät useimmiten sopimustekstejä, hallinnollisia asiakirjoja, oikeuden päätöksiä tai rakentamiseen liittyviä asiakirjoja.[8]

Aleksandrian kirjasto on perustettu vuoden 300 eaa. tienoilla. Kirjastossa oli arvioiden mukaan 700 000–900 000 kirjakääröä. Kirjasto tuhoutui legendan mukaan tulipalossa, mutta tarkkaa tuhoutumisvuotta ei tunneta.[9]

Vanhin yliopistokirjasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1373 valmistunut Merton Collegen kirjasto Ison-Britannian Oxfordissa on eräs maailman vanhimpia edelleen toiminnassa olevia akateemisia kirjastoja.[10]

Maailman vanhin yliopistokirjasto on Al-Qarawiyyin kirjasto Marokon toiseksi suurimmassa kaupungissa Fèsissä. Se perustettiin vuonna 1157 Marinidien dynastian aikaan. Kirjasto on osa maailman vanhinta vuodesta 859 toiminutta Al-Karaouinen yliopistoa. Kirjastoa on kunnostettu koko sen olemassaolon ajan. Kanadalais- marokkolaisen arkkitehti Aziza Chaounin suunnittelema kirjaston uusin kunnostustyö valmistui kesällä 2016. Työ kesti neljä vuotta. Ennen kunnostusta kirjasto oli vain yliopistoväen käytössä [11].

Keskiaikaiset kirjastot sijaitsivat luostarien tai yliopistojen yhteydessä ja niissä kopioitiin käsikirjoituksia ja säilytettiin paperille painettuja niteitä.

Vanhin yleisökirjasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sanotaan, että maailman vanhimman yleisen kirjaston perusti valistusajattelija Benjamin Franklin[12] vuonna 1731.[13] Se toimii yhä Philadelphian kirjastokomppanian nimellä.[13] Toisen määritelmän mukaan kyseessä oli ensimmäinen onnistunut lainauskirjasto.[13] Toisaalta sittemmin kadonneita julkisia kirjastoja oli ollut ainakin Englannissa jo aiemmin.

Franklinin perustama kirjasto oli aluksi perustaja-käyttäjiensä rahoittama osuuskuntakirjasto.[12] 1850-luvulle asti se oli Yhdysvaltojen suurin julkinen kirjasto.[13] Ensimmäinen verorahoitteinen kirjasto perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1833.[12]

Suomi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen ensimmäinen yleinen lainakirjasto oli vuonna 1794 Vaasan Luku-seuran kirjasto, joka lainasi kaikille kaupunkilaisille eikä vain osakkailleen.[14] Jo 1600-luvulta alkaen lukuseurat yleistyivät eri puolilla Suomea ja isoimmissa kaupungeissa oli maksullisia lainakirjastoja.[15]

1800-luvun puolivälissä sivistyneistö ja ylioppilaat alkoivat perustaa kirjastoja suomenkieliselle rahvaalle sivistysaatteen ja kansallisen heräämisen innoittamina, myöhemmin myös työväenliike.[15] Nämä lähinnä alimmille kansanluokille tarkoitetut kansankirjastot muutettiin 1900-luvun alussa koko kansalle suunnatuiksi Amerikan esikuvien mukaisesti.[16] Vuonna 1921 alettiin maksaa kirjastoille valtionapua.[15]

Suomen varhaisimmat kirjakokoelmat olivat kirkkojen ja luostarien. Turun akatemian kirjasto perustettiin vuonna 1640.[15]

Kirjastotyyppejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansalliskirjasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Kansalliskirjaston lukusali.

Useimmissa maissa on kansalliskirjasto, jonka tehtävänä on pitää yllä kansallisbibliografiaa ja koota säilytettäväksi kaikki maassa julkaistu kirjallisuus, musiikki yms. Niillä on tätä varten vapaakappaleoikeus, eli kirjapainojen ja muiden valmistajien tulee luovuttaa maksutta kappaleita kutakin tuotettua teosta kansalliskirjastolle.

Suomessa Kansalliskirjasto toimii Helsingin yliopiston erillislaitoksena.[17] Huomattavimpia kansalliskirjastoja ovat Ranskan kansalliskirjasto (Bibliothèque nationale de France), Yhdysvaltain kongressin kirjasto (Library of Congress), Ison-Britannian The British Library, Venäjän valtionkirjasto (Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka) ja Kiinan kansalliskirjasto.

Yleiset kirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleisölle avoimia kirjastoja on ollut kautta historian, mutta nykymuodossaan ne syntyivät 1800-luvulla. Yleisten kirjastojen edeltäjiä olivat rahvaalle tarkoitetut kansankirjastot. Kirkon uskonnollisuuden ja perinteisen maailmankuvan levittämiseksi seura­kunnat ja kirkkoon sidoksissa olleet järjestöt perustivat kansankirjastoja 1800-luvulla. Saman vuosisadan lopulla kirjastoja käytettiin edistämään Kansanvalistusseuran ja kansallisuus­aatteen tavoitteita. 1900-luvun alussa Suomen yleiset kirjastot, Helsingin kaupunginkirjaston johdolla, "löydettiin" teknis-taloudellisen edistyksen välikappaleiksi, edesauttoivathan ne yleisen sivistystason nousua. Viimeistään sotien jälkeen yleisistä kirjastoista muovautui nykyisen kaltainen demokratian, sanan­vapauden ja kansalaisten osallistamisen työkalu.

Kirjastolain mukaan jokaisen Suomen kunnan täytyy tarjota tietyt normit täyttävät kirjastopalvelut.[18] Nykyään yleiset kirjastot tarjoavat monipuolisia kirjastopalveluita. Yleisten kirjastojen ohella toimii samantapaisia tarpeita täyttämässä laitoskirjastoja kouluissa, sairaaloissa ja vankiloissa. Yleisissä kirjastoissa myös musiikin ja videoiden sekä videopelien osuus kokoelmissa on huomattava. Lähes kaikkien Suomen yleisten kirjastojen kokoelmat ovat selattavissa internetissä, useimmiten suurina, useiden kuntien yhteisinä kokonaisuuksina.

Hiljattain myös e-kirjojen määrä lainauskokoelmissa on alkanut kasvaa.

Näiden kunnan- ja kaupunginkirjastojen alueellisina keskuksina toimii maakuntakirjastojen verkko. Maakuntakirjastot järjestävät muun muassa koulutusta oman alueensa kirjastoammattilaisille.[19] Maakuntakirjastot myös keräävät alueellisia kokoelmia ja tuottavat tietokantoja esimerkiksi alueensa kirjailijoista ja säveltäjistä.

Suomessa Lainan päivä 8. helmikuuta on kirjastojen juhla- ja toimintapäivä.

Tieteelliset kirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aarhusin yliopiston kirjaston lukusali.

Tieteellisiä kirjastoja leimaa tieteellisten kausijulkaisujen merkittävä osuus kokoelmissa ja vilkas kirjastojen välinen aineiston vaihto eli kaukopalvelu. Tieteelliset kirjastot ovat olleet edelläkävijöitä tieto- ja viestintätekniikan soveltajina jo kauan ennen kuin sen sovellukset tulivat myös asiakkaiden ulottuville.

Tieteellisten kirjastojen ensisijainen tehtävä on tukea eri alojen tutkimusta ja opetusta. Ne ovat useimmiten korkeakoulukirjastoja ja ovat yleisten kirjastojen tavoin kaikille avoimia ja aineiston käyttö on maksutonta.[20]

Suomen tieteellisten kirjastojen tärkein osa ovat yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kirjastot, joiden kokoelmat ovat laajasti myös suuren yleisön käytettävissä.[21] Muita merkittäviä tieteellisiä kirjastoja ovat muun muassa Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto ja tutkimuslaitosten kirjastot. Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto säilyttää kaikista tieteellisistä kirjastoista lähetettyä vanhempaa ja vähän käytettyä aineistoa. Yksittäisillä käyttäjillä ei ole pääsyä Varastokirjastoon, sillä sen asiakkaita ovat muut kirjastot.[22]

Koulukirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Koulukirjasto

Koulukirjasto on peruskoulun tai lukion yhteydessä oleva kirjasto. Joissakin kouluissa kaupungin tai kunnan kirjastolla on toimipiste koulun yhteydessä.

Hyvin toimivassa koulukirjastossa on oma kirjastonhoitajansa ja ajanmukainen kirjastokokoelma, jota myös kartutetaan aktiivisesti. Koulukirjasto henkilökuntineen auttaa koululaisia ja opiskelijoita opinnoissa, mutta samalla kirjasto on myös koulussa viihtymisen ja lukuharrastuksen keskus. Koulukirjastoista on annettu määritys Unescon Yleisten kirjastojen julistus ja Koulukirjastojulistus -asiakirjassa[23].

Toimivia koulukirjastoja löytyy pääkaupunkiseudultakin useita: muun muassa kolmessa yksityiskoulussa, Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa, Munkkiniemen yhteiskoulussa ja Töölön yhteiskoulussa, sekä valtion ylläpitämässä Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa, on ajanmukaiset koulukirjastot.

Suomen koulukirjastoyhdistys ry ajaa Suomessa koulukirjastojen asiaa.[24]

Kopiosto on ollut 2000-luvulla ahkera koulukirjastojen puolestapuhuja. Se on kahteen otteeseen, vuosina 2005 ja 2011, jakanut huomattavia avustuksia koulukirjastojen kehittämiseen.[25]

Erikoiskirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erikoiskirjastot ovat tiettyyn erikoisalaan, käyttäjäryhmään, alueeseen tai julkaisulajiin erikoistuneita kirjastoja (esim. julkishallinnon, ammatillisten järjestöjen ja tieteellisten seurojen kirjastot, yrityskirjastot).[26]

Erikoiskirjastoja ovat esimerkiksi Eduskunnan kirjasto, Museoviraston kirjasto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto. Eräs esimerkki erikoiskirjastosta on Helsingissä sijaitseva Celia-kirjasto, jonka kokoelma on tarkoitettu niiden asiakkaiden käytettäväksi, jotka eivät vamman tai sairauden vuoksi kykene lukemaan tavallisia kirjoja tai lehtiä. Kirjasto tarjoaa muun muassa piste-, ääni- ja e-kirjoja eri aloilta. Celia pyrkii edistämään kaikkien tasa-arvoista pääsyä kirjallisuuden ääreen.[27][28]

Yrityskirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yrityskirjastojen keskeisimpinä tehtävinä on yrityksen strategian kannalta keskeisen liiketoiminnan, tuotekehityksen ja tutkimuksen tukeminen. Yrityskirjastot on tarkoitettu yritysten henkilöstön käyttöön ja niiden kokoelmissa on lähinnä yrityksen toimialaa koskevaa materiaalia. Poikkeuksiakin tosin on, esimerkiksi Urheilukirjasto ja Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kirjasto, jotka ovat avoimia myös yleisölle.[29]

Kirjaston toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjastotyöhön kuuluu paljon erilaisia työtehtäviä.[30][31]

Kirjastojen yhteydessä on usein myös lehtienlukusalit.

Sekä teknisissä että palvelutehtävissä tietotekniikka on lisännyt mahdollisuuksia yhteistyöhön ja työnjaon kehittämiseen.

1990-luvun lopulta lähtien kirjastoissa on ollut mahdollista päästä internetiin yleisötietokoneiden avulla, joihin voi varata niin pitkiä kuin lyhyitäkin käyttöaikoja, usein viidestätoista minuutista yhteen tuntiin. Isommissa kirjastoissa on myös erikseen varattavia tai vapaasti käytettävissä olevia ryhmätyötiloja sekä usein myös tietokoneluokkia.

Kirjasto nykypäivänä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa kirjastolaitos tuottaa laissa säädettyä, kaiken kansan saavutettavissa olevaa palvelua. Kirjastolaitoksemme onkin maailmanlaajuisesti erityinen ja arvostettu.[32][33] Kirjastossa voi tyydyttää tiedonhaluaan ja mielikuvitustaan. Siellä voi virkistäytyä ja saada elämyksiä, kerryttää perusinformaatiota ja tietoyhteiskuntataitoja sekä kohdata erilaisia kulttuureja.[34]

Digitalisaatio on tuonut kirjastot suurten haasteiden eteen. Se mietityttää erityisesti kirjasto-alan väkeä. Kirjaston pääroolina nähdään toimiminen kohtaamispaikkana ja keskellä urbaania ympäristöä olevana elävänä tilana. Ei enää riitä, että kirjasto on pelkkä kirjasto, vaan sen täytyy olla virtuaalinen, sosiaalinen ja fyysinen paikka kaupunkilaisille, jotka tahtovat olla yhdessä mutta kuitenkin omassa rauhassaan. Nykyisin kirjastolta vaaditaan tiedon varastoinnin lisäksi myös tiedon luontia.[35]

Nykyajan kirjaston täytyy toimia paitsi fyysisessä tilassa, myös virtuaalimaailmassa kulttuurin ja tiedon tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Sosiaalisen median kautta voidaan hoitaa tietopalvelua ja asiakaspalvelua.[36] Kirjastot tarjoavat edelleen asiakkaille palveluja monen perinteisenkin kanavan kautta. Esimerkiksi aineistovarauksen voi tehdä kirjaston palvelutiskillä, puhelimella tai internetin kautta. Verkkopalvelut mahdollistavat asioinnin silloinkin, kun kirjasto on kiinni.[37]

Moderneimpia kirjastoja Suomessa on Helsingin keskustakirjasto Oodi, joka valmistui vuonna 2018. Se kuvaa olevansa perinteisen kirjaston lisäksi myös työ- ja tapahtumatila, kaupunkiverstas ja elokuvateatteri. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon nykykirjastot muuttuvat pysyäkseen tahdissa mukana.[38]

Maailman suurimmat kirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luettelo maailman suurimmista kirjastoista maaliskuussa 2018.[39]

Edelläolevasta listasta uupuu kiinalainen Shanghain kirjasto (Shanghai), jolla on oman ilmoituksensa mukaan 50,95 miljoonaa nimikettä ja joka kuuluu sekä lattiapinta-alaltaan ja kokoelmaltaan maailman kymmenen suurimman kirjaston joukkoon.[43] On kuitenkin huomattava, että jotkut kirjastot eritoten Itä-Euroopassa laskevat jokaisen aikakausijulkaisun omaksi niteekseen.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. kirjasto. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2021.
 2. Yleisten kirjastojen neuvoston YKN-strategiassa 2011–2016 yhteiset arvot. http://www.kirjastot.fi/fi-FI/neuvosto/toimintasuunnitelma/yhteiset-arvot/ (Arkistoitu – Internet Archive)
 3. Haasio, A.: "Tiedon lähteillä 1". BJT Kirjastopalvelu Oy, 2005, sivu 39
 4. http://tilastot.kirjastot.fi/fi-fi/perustilastot.aspx?AreaKey=Y2013T1N1[vanhentunut linkki]
 5. https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/?orgs=1&years=2015&stats=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C482%2C491%2C498%2C639%2C642#results
 6. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904
 7. Opetus- ja kulttuuriministeriö minedu.fi. Arkistoitu 3.12.2016.
 8. http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/julkaisuluettelo/d-verkko-oppaat/arkistot-yhteiskunnan-toimiva-muisti/arkistot-ennen-ranskan-suurta-vallankumousta (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/maailman_upein_kirjasto
 10. Library and archives merton.ox.ac.uk. Viitattu 11.10.2021.
 11. http://www.hs.fi/paivanlehti/30062016/a1467168182848 Maailman vanhin kirjasto avautui yleisölle Marokossa
 12. a b c New Library Technologies Dispense With Librarians, The Wall Street Journal, October 25, 2010.
 13. a b c d Overview (Arkistoitu – Internet Archive), The Library Company of Philadelphia (luettu 30.8.2012)
 14. Historia[vanhentunut linkki], Vaasan kaupungin kirjastopalvelut, 14.9.2010
 15. a b c d Kirjastolaitos Suomessa (Arkistoitu – Internet Archive), Ari Haasio & Pertti Vakkari / Internetix, luettu 15.10.2012
 16. Karjalainen Marjaana: Kansankirjastojen kehitys Suomessa vuosina 1802–1906. Tampere: Kirjastopalvelu Oy, 1977, sivu 6.
 17. Yleistiedot Kansalliskirjaston verkkosivut. Kansalliskirjasto. Viitattu 16.3.2012.
 18. Oikeusministeriö: Kirjastolaki 4.12.1998/904 (3§) Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö. 4.12.1998. Edita Publishing Oy. Viitattu 16.3.2012.
 19. Oikeusministeriö: Kirjastoasetus 18.12.1998/1078 (2 § Maakuntakirjaston tehtävät) Finlex – Ajantasainen lainsäädäntö. 18.12.1998. Edita Publishing Oy. Viitattu 16.3.2012.
 20. Haasio, Ari: Tiedon avain, s. 22. BTJ Finland Oy, 2009.
 21. Kirjastopalveluiden opas (Yliopisto- ja erikoiskirjastot) Kirjastot.fi. Kirjastot.fi-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto. Arkistoitu 24.2.2012. Viitattu 16.3.2012.
 22. Haasio, Ari: Tiedon avain, s. 28. BTJ Finland oy, 2009.
 23. UNESCON YLEISTEN KIRJASTOJEN JULISTUS, UNESCON KOULUKIRJASTOJULISTUS (Arkistoitu – Internet Archive), Suomen Unesco-toimikunta, 2001, pdf
 24. Suomen koulukirjastoyhdistys
 25. Koulukirjasto (Arkistoitu – Internet Archive), Kopiosto
 26. Kirjastot.fi kirjastot.fi.
 27. Haasio, Ari: Tiedon avain, s. 29. BTJ Finland Oy, 2009.
 28. Celia celia.fi.
 29. Haasio, Ari: Tiedon avain. BTJ Finland Oy, 2009.
 30. Ammattinetti ammattinetti.fi.
 31. Kirjastot.fi .kirjastot.fi.
 32. Hokkanen, Laura, toim.: Sosiaalinen kirjasto, s. 96. BTJ Finland Oy, 2015.
 33. Lahtinen, Mikko: Kirjastojen maa, s. 9–12. Vastapaino, 2010.
 34. Hokkanan, Laura, toim.: Sosiaalinen kirjasto, s. 97. BTJ Finland Oy, 2015.
 35. Tulevaisuuden kirjasto-konferenssi keskustakirjasto.fi. 2011. Arkistoitu 3.12.2016.
 36. Haasio, Ari: Sosiaalinen media ja kirjastot, s. 15. BTJ Finland Oy, 2013.
 37. Maisa Lovio & Vuokko Tiihonen: Kirjaston asiakaspalvelu. BTJ Kirjastopalvelut Oy.
 38. Helsingin keskustakirjasto 2018 keskustakirjasto.fi. Arkistoitu 3.1.2018.
 39. The Largest Libraries In The World World Atlas. Viitattu 15.7.2019. (englanniksi)
 40. Fascinating Facts Library of Congress. Viitattu 16.4.2017.
 41. Facts and figures British Library. Viitattu 16.4.2017.
 42. About The New York Public Library New York Public Library. Viitattu 16.4.2017.
 43. Arkistoitu kopioShanghai Library in brief Shanghai Library, library.sh.cn. Arkistoitu 4.3.2016. Viitattu 3.10.2021. (englanniksi)

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]