Hyrynsalmi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Hyrynsalmi

vaakuna

sijainti

Sijainti 64°40′35″N, 028°29′40″E
Maakunta Kainuun maakunta
Seutukunta Kehys-Kainuun seutukunta
Kuntanumero 105
Hallinnollinen keskus Hyrynsalmen kirkonkylä
Perustettu
Kokonaispinta-ala 1 521,37 km²
70:nneksi suurin 2022 [1]
– maa 1 421,25 km²
– sisävesi 100,12 km²
Väkiluku 2 064
254:nneksi suurin 31.12.2023 [2]
väestötiheys 1,45 as./km² (31.12.2023)
Ikäjakauma 2020 [3]
– 0–14-v. 9,2 %
– 15–64-v. 49,3 %
– yli 64-v. 41,5 %
Äidinkieli 2022 [4]
suomenkielisiä 97,9 %
ruotsinkielisiä 0,2 %
– muut 2,0 %
Kunnallisvero 9,00 %
126:nneksi suurin 2024 [5]
Työttömyysaste 17,2 % (2013) [6]
Kunnanjohtaja Heimo Keränen
Kunnanvaltuusto 21 paikkaa
  2021–2025[7]
 • Kesk.
 • SDP
 • Vas.
 • PS

13
4
2
2
www.hyrynsalmi.fi

Hyrynsalmi on Suomen kunta, joka sijaitsee Kainuun maakunnan keskiosassa. Kunnassa asuu 2 064 ihmistä[2] ja sen pinta-ala on 1 521,37 km2, josta 100,12 km2 on vesistöjä.[1] Väestötiheys on 1,45 asukasta/km2.

Hyrynsalmella on ollut asutusta jo 8000 eaa. Hyrynsalmen naapurikunnat ovat Kuhmo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi.

Hyrynsalmen ja Kuusamon välille rakennettiin jatkosodan aikana 1942–1944 kapearaiteinen Hyrynsalmen–Kuusamon kenttärata, joka tunnetaan myös nimellä ”Kuolemanrata”. Paikalle rakennettiin myöhemmin Taivalkosken–Ämmänsaaren rata. Nykyisin Hyrynsalmen rautatieasemalla on ainoastaan tavaraliikennettä.

Hyrynsalmi on Suomen eteläisin poronhoitoalue.

Maantiede ja luonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaakkois-luodesuunnassa pitkänomaisen Hyrynsalmen maisemia hallitsevat metsäiset mäet, vaarat, suot ja vuolaat vesireitit.[8]

Kallioperä ja maasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kallioperä on kivilajikoostumukseltaan kirjava. Kunnan länsiosat kuuluvat Kainuun liuskealueeseen, keskiosissa on laaja gneissigraniittialue ja itäosia halkoo emäksisten liuskeiden vyöhyke. Graniittigneissialueella Tervajärven itäpuolella on suuri kalliohalkeama, ns. Hiidenkirkko. Yleisin maalaji on moreeni, joka muodostaa paikoin pehmeäpiirteisiä selänteitä ja kumpareita. Eri puolilla kuntaa on harjuja, joiden sivuilla leviää aaltoilevia hiekka- ja hietamaita Savi- ja hiesumaita ei ole juuri lainkaan, mutta turvetta on sen sijaan paljon. Hyrynsalmi on pinnanmuodoiltaan ylävää ja vaihtelevaa seutua. Maasto nousee kunnan keskusaltaan Hyrynjärven tasosta kohti reuna-alueita Emäjoen suuntaan lukuun ottamatta. Useat itä- ja länsiosan vaarat kohoavat lähes 400 m:n korkeuteen. Korkeimmat kohoumat ovat Paljakka ja Tuomivaara. Metsät ja suot muodostavat suurimman osan pitäjän kasvullisesta maa-alasta. Mäntyvaltaiset metsät ovat yleisimpiä pohjois- ja itäosissa, sitä vastoin kuusivaltaiset länsi- ja eteläosissa Kainuun vaaravyöhykkeen alueella.[9] Kasvistoltaan Hyrynsalmi on eteläisten ja pohjoisten lajien vaihettumisvyöhykettä. Soita on eniten kunnan itäosassa.[8]

Vesistöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kunnan vesistöt kuuluvat kokonaisuudessaan Hyrynsalmen reittiin. Reitin pääjoki on Emäjoki, johon yhtyvät Luvanjoki itäisellä vaara-alueelta ja Tuomijoki ja Lietejoki kunnan länsiosista. Suurimmat järvet ovat Hyrynjärvi, Luvanjärvi ja Mikitänjärvi.[8]

Kylät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmi, Kytömäki, Luvankylä, Moisiovaara, Oravivaara, Tapanivaara, Väisälä, Teerijärvi, Haapolanvaara, Hoikka, Pekankylä, Lietekylä, Karpinvaara, Hakokylä, Nuottikylä.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmen vanhimmasta asutuksesta kertovat kunnan keskiosista löytyneet kivikautiset asuinpaikat. Vakinaisesti seutu asutettiin 1550-luvulla, jolloin seudulle muutti savolaisia uudisasukkaita. Venäläiset tuhosivat asutuksen 1570- ja 1580-luvuilla ja uudelleen alue asutettiin vasta Täyssinän rauhan jälkeen 1595.[8]

Hyrynsalmen seutu kuului aluksi Limingan ja myöhemmin Paltamon seurakuntaan, mutta erotettiin omaksi seurakunnaksi jo 1786. Ristijärven, Suomussalmen ja Puolangan kappelit erosivat Hyrynsalmesta vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Jakob ja Carl Rijfin rakentama Hyrynsalmen kirkko valmistui 1786.[8]

Väestö sai toimeentulonsa pääasiassa maataloudesta ja poronhoidosta. Raudanpolton hyrynsalmelaiset aloittivat jo keskiajalla. Kunnan alueelta on löytynyt lukuisia rautahyttejä eli raudanpolttopaikkoja. Kaunislehdon talomuseolla on jäljennös Moisiovaaran Kokkojärven Hyttiniemen hytistä, jota on käytetty 1500-luvulla. Hyrynsalmelaiset olivat myös käteviä käsistään, käsityötaitoa edustivat mm. tervaveneet, reet ja naisten puvut. Tommi-puukon takomisen aloitti seppä Kalle Keränen Oravivaaran Mustalahden talossa vuoden 1870 tienoilla.[8]

Hyrynsalmen väkiluku pysyi pitkään alhaisena. Vielä 1770 alueella oli vain 24 taloa. Seuraavalla vuosisadalla asukasluku alkoi kuitenkin kasvaa nopeasti. Vuonna 1920 asukkaita oli jo 2 408. Asukasluku kasvoi tasaisesti 1960-luvulle saakka, jolloin poismuutto käänsi väkiluvun nopeaan laskuun. Vuonna 1960 asukkaita oli 6 098, 1970 5 016 ja 1985 4 257. Asukasluku on ollut tästä asti jatkuvassa laskussa ja vuonna 2011 asukasluku oli enää vain 2 722.[8]

Hyrynsalmen kirkko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Hyrynsalmen kirkko
Hyrynsalmen kirkko

Hyrynsalmen ristikirkko on valmistunut vuonna 1786. Tyyliltään kirkko on tuolle ajalle tunnusomainen ristikirkko, jonka hallitsevana piirteenä kohoaa normaalia kookkaampi kahdeksankulmainen keskustorni. Kirkossa on 700 istumapaikkaa ja alttaritaulun on maalannut oululainen Gustaf Hedman 1830-luvulla.

Talvisodan aikana kirkkoon koottiin Suomussalmen taisteluissa kaatuneet.

Hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kunnanvaltuustossa on 21 paikkaa, joista kolmetoista on keskustan ja neljä SDP:n hallussa kaudella 2021–2025.[10]

Vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella Hyrynsalmi täyttää uuden kuntalain mukaiset kriisikuntakriteerit.[11] Arviointiryhmä kuitenkin katsoi, että Hyrynsalmen kunnalla on edellytykset palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana, koska kunnalla on toimiva säästöohjelma ja talous on paranemassa nopeasti.[12]

Väestö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmella asui 31.12.2021 yhteensä 2139 henkeä. Näistä suomenkielisiä oli 2097 eli 98% väestöstä. Ruotsinkielisiä oli 5 eli 0,2%. Vieraskielisiä oli kunnassa 37 eli 1,7%.[13] Vieraskielisistä ryhmistä merkittävin ovat venäjänkieliset (15 puhujaa).[14]

Väestöstä 84,3% kuului vuonna 2021 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 2,2% muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. 13,5% ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.[13]

Väestönkehitys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty kunnan väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta 1980 lähtien. Käytetty aluejako on 1.1.2017 tilanteen mukainen.

Hyrynsalmen väestönkehitys 1980–2020
Vuosi Asukkaita
1980
  
4 428
1985
  
4 225
1990
  
4 066
1995
  
3 906
2000
  
3 486
2005
  
3 096
2010
  
2 736
2015
  
2 422
2020
  
2 263
Lähde: Tilastokeskus.[15]

Taajamat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2017 lopussa Hyrynsalmella oli 2 326 asukasta, joista 1 271 asui taajamassa, 1 026 haja-asutusalueilla ja 29:n asuinpaikat eivät olleet tiedossa. Hyrynsalmen taajama-aste on 55,3 %.[16] Kunnassa on vain yksi taajama, Hyrynsalmen kirkonkylä.[17]

Liikenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyryntie eli seututie 891 Hyrynsalmen keskustassa kaakkoon päin nähtynä

Valtatie 5 tulee Ristijärveltä ja jatkuu Suomussalmelle. Seututie 891 alkaa Hyrynsalmelta valtatieltä 5, ja kulkee Hyrynsalmen keskustan, Haapolan, Väisälän, Kytömäen ja Rasinkylän kautta Puolangalle Leipivaaraan. Seututie 892 eroaa seututieltä 891 Hyrynsalmen Kytömäessä. Sieltä se kulkee Suomussalmelle Ämmänsaareen. Seututie 904 risteää Härmänkylällä kantatie 89 kanssa ja ylittää Vartiuksen radan Hyrynsalmen kunnanrajalla. Sieltä tie jatkuu Karhuvaaran ja Kypärävaaran kautta Hyrynsalmelle ja liittyy siellä valtatiehen 5 kaksi kilometriä keskustan eteläpuolella. Yhdystie 8890 alkaa Ristijärveltä seututieltä 888 ja kulkee Emäjoen länsipuolta Karpinvaaran ja Oravivaaran kautta Hyrynsalmelle.

Vaakuna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hopeisessa kentässä sininen aaltokoroinen paalu, jossa kultainen tervatynnyri. Vaakunan on suunnitellut A.Liuksiala.

Koulut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (vuodesta 2013 lähtien, luokat 1-9) ja Moisiovaaran koulu. Lukio aloitti toimintansa vuonna 1981 mutta lakkautettiin vuonna 2011.

Vuonna 1998 lakkautettu Haapolan koulu tammikuussa 2021

1950- ja 60-luvuilla Hyrynsalmella toimi lähes 20 koulua. 1960-luvun lopulla raju muuttoliike ravisteli Hyrynsalmea. Väki väheni, syntyvyys aleni, ja tämä näkyi vuosi vuodelta yhä selvemmin kansakoululaitoksessa. Luokkakokojen pienentyessä edessä oli koulujen lakkauttaminen: Karpinvaaran koulu v. 1965, Karhuvaaran koulu v. 1966, Lietekylän koulu v. 1967, Hakokylän koulu v. 1968, Teerijärven koulu v. 1968, Kyrön koulu v. 1971, Paljakan koulu v. 1971, Hoikan koulu v. 1983, Oravivaaran koulu v. 1983, Pekankylän koulu v. 1986, Ilvesjärven koulu v. 1986, Tapanikylän koulu v. 1991?, Luvankylän koulu v. 1998, Haapolan koulu v. 1996, Väisälän koulu v. 2008, Nivan koulu (nykyinen Hyrynsalmen yhtenäiskoulu) v. 2013, Iston koulu v. 2013.[18]

Uskonnolliset yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2018 aluejaon mukaan Hyrynsalmella on seuraavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat:[19]

Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnista Hyrynsalmen alueella toimii Kajaanin ortodoksinen seurakunta.[20] Kirkon sisäisiä herätysliikkeitä edustaa paikkakunnalla herännäisyys[21]. Muita kirkkokuntia edustavat helluntaiherätykseen kuuluva Hyrynsalmen helluntaiseurakunta[22] sekä Suomen Vapaakirkkoon kuuluva Hyrynsalmen Vapaaseurakunta[23].

Kunnantalo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmen kunnantalo valmistui vuonna 1984. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jouni Koiso-Kanttila ja siinä toimii myös kirjasto.

Matkailu ja nähtävyydet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmen kunnanraja

Hyrynsalmella järjestetään vuosittain Pölhövaaran Vuorisuolla Suopotkupallon MM-kisat. Talvisin pidetään Umpihankifutiksen MM-kisat Ukkohallassa. Kesällä 2009 Hyrynsalmen Ukkohallassa järjestettiin Cable wakeboardingin (kaapelivesilautailu) EM-kisat. Ukkohallan Cablewakeboard-rata on maailman pohjoisin, ja se valmistui vuonna 2008.

Komulanköngäs sijaitsee Hyrynsalmen Syväjoessa lähellä Ukkohallaa. Köngäs on 12 metrin korkuinen ja kaksihaarainen. Suosittu patikointireitti, UKK-reitti, kulkee aivan Komulankönkään vierestä.

Kaunislehdon talomuseo sijaitsee Hyrynsalmen Oravivaarassa. Museo avattiin 20.6.1973.

Teerijärvenkylällä sijaitsee Kuivajärven lintutorni. Tornille on opasteet Jorolan luota, josta on polku perille asti.

Upea luontonähtävyys, kallioinen erämaalampi Vuorilampi, sijaitsee Hyrynsalmen kirkonkylältä noin kymmenen kilometriä Kuhmoon päin. Lammen ympäri kiertää hiukan yli kaksi kilometriä pitkä luontopolku. Luontopolun varrella on laavupaikka.

Hiidenkirkko ja Vorlokin rotkolaaksot ovat syviä kalliorepeämiä, joiden pohjalla voi olla lunta ja jäätä vielä keskikesän helteilläkin. Vorlokin rotkolaakso on UKK-reitillä, välillä Hyrynsalmi - Komulanköngäs. Hiidenkirkko sijaitsee Hakokylässä Ylä-Tervajärven itäpäässä. Lähilaavu löytyy vastapäiseltä rannalta, Hiidenkirkolta Hakokylän tietä n. 4 km kirkonkylän suuntaan.

Löytöjoen terva- ja tärpättitehdas eli niin sanottu Hallan Ukon tervauuni sijaitsee Hallan tilan naapurissa Löytöjoen varressa, noin 16 kilometrin päässä Hyrynsalmen kirkonkylältä. Tehtaan rakennutti vuonna 1924 Johan Alfred Heikkinen eli Hallan Ukko. Heikkinen oli valtiopäivämies ja monipuolinen elinkeinojen kehittäjä.

Yhteensä noin 3 km:n mittainen luontopolku kulkee Paljakanvaaran laen aarniometsässä ja tarjoaa harvinaisen tilaisuuden tutustua suurelta osin luonnontilaiseen metsäekosysteemiin. Luontopolku alkaa Mustarindan pihamaalla sijaitsevalta julkisessa käytössä olevalta kodalta. Reittivaihtoehtoja on kolme, joista punaisella merkattu reitti (700 m) johtaa Paljakanvaaran näkötornille, jolta näkyy suotuisalla säällä samanaikaisesti 12 Kainuun korkeinta vaaraa. Talvella tornille pääsee lumikengillä.

Ruokakulttuuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyrynsalmen pitäjäruoiksi nimettiin 1980-luvulla puoliseen eli lounaaseen kuuluvat ruoat: Hallan ukon suolastus eli suolakala (särki, ahven, muikku tai siika), suolaliha (poroa tai naudanlihaa), imelletty pottuteos eli ruiskuorinen perunapiirakka sekä pottu- ja ohrarieska, juomana kotikalja.[24]

Tunnettuja hyrynsalmelaisia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Pinta-alat kunnittain (Excel) 1.1.2022 1.1.2022. Maanmittauslaitos. Viitattu 29.1.2022.
 2. a b Väkiluku kasvoi eniten Uudellamaalla vuonna 2023 31.12.2023. Tilastokeskus. Viitattu 26.1.2024.
 3. Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972–2020 31.12.2020. Tilastokeskus. Viitattu 13.5.2021.
 4. Väestörakenne 26.5.2022. Tilastokeskus. Viitattu 12.9.2023.
 5. Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2024 22.11.2023. Verohallinto. Viitattu 23.1.2024.
 6. Työttömyystietoja ELY-Keskuksittain ja kunnittain keskimäärin vuonna 2013 Työ- ja Elinkeinoministeriö.
 7. Kuntavaalit 2021, Hyrynsalmi Oikeusministeriö. Viitattu 6.11.2021.
 8. a b c d e f g Kalevi Rikkinen ym.: Finlandia, Otavan iso maammekirja 8. Helsinki: Otava, 1986. ISBN 951-1-09142-5.
 9. Huurre, Keränen, Turpeinen, 1988. Hyrynsalmen historia
 10. Hyrynsalmi, tulokset puolueittain tulospalvelu.vaalit.fi. Viitattu 5.11.2021.
 11. Hyrynsalmi ajautui kriisikunnaksi Kainuun sanomat. 9.8.2017. Arkistoitu 24.2.2018. Viitattu 24.2.2018.
 12. Hyrynsalmen kunta arvioitu elinvoimaiseksi Hyrynsalmi. 9.2.2018. Viitattu 24.2.2018.
 13. a b Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2021 Tilastokeskus. Viitattu 25.5.2022. [vanhentunut linkki]
 14. Kieli sukupuolen mukaan kunnittain, 1990-2021 Tilastokeskus. Viitattu 25.5.2022. [vanhentunut linkki]
 15. Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä ja maa-pinta-ala alueittain 1980 - 2016 29.3.2017. Tilastokeskus. Arkistoitu 17.6.2018. Viitattu 8.1.2018.
 16. Taajama-aste alueittain 31.12.2017 28.9.2017. Tilastokeskus. Arkistoitu 16.7.2019. Viitattu 2.12.2018.
 17. Taajama- ja haja-asutusalueväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.2017 28.9.2017. Tilastokeskus. Arkistoitu 14.7.2019. Viitattu 2.12.2018.
 18. Osa tiedoista: Huurre, Keränen, Turpeinen, 1988. Hyrynsalmen historia
 19. Yhteystiedot - Suomen evankelis-luterilainen kirkko evl.fi. Arkistoitu 23.8.2018. Viitattu 23.8.2018.
 20. https://ort.fi/seurakunnat-hiippakunnat-ja-luostarit/seurakunnat/kajaanin-ortodoksinen-seurakunta (Arkistoitu – Internet Archive)
 21. Herättäjä-Yhdistys ry Uskonnot Suomessa. Arkistoitu 8.10.2011. Viitattu 24.6.2011.
 22. Hyrynsalmen helluntaiseurakunta Uskonnot Suomessa. Arkistoitu 8.10.2018. Viitattu 24.6.2011.
 23. Hyrynsalmen Vapaaseurakunta Hyrynsalmen Vapaaseurakunta. Viitattu 24.6.2011.
 24. Kolmonen, Jaakko (toim.): Kotomaamme ruoka-aitta: Suomen, Karjalan ja Petsamon pitäjäruoat, s. 178. Helsinki: Patakolmonen, 1988. ISBN 951-96047-3-1.
 25. Röyhkä-Mattila

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Hyrynsalmi.