Suomen Akatemia

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli kertoo opetusministeriön alaisesta organisaatiosta. Tieteellisestä seurasta katso Suomalainen Tiedeakatemia.

Suomen Akatemia (lyhenne SA[1]) on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaatio.

Tehtävä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Akatemia määrittelee tehtäväkseen korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edistäminen tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjännitteisellä tutkimusrahoituksella, luotettavalla arvioinnilla, tiedepoliittisella asiantuntemuksella ja monipuolisella kansainvälisellä yhteistyöllä. Vuonna 2014 Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta 310 miljoonalla eurolla.[2]

Akatemian toiminnan perusarvona on toimia tieteen parhaaksi. Akatemia pyrkii kaikessa toiminnassaan luotettavuuteen, puolueettomuuteen, avoimuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja huippuasiantuntemuksen hyödyntämiseen.

Tasavallan presidentti myöntää Suomen Akatemian esityksestä tieteen akateemikon arvonimen ansioituneelle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tieteenharjoittajalle. Suomalaisia tieteen akateemikkoja voi olla yhtä aikaa 16, ulkomaisten määrää ei ole rajoitettu. Vuosina 19471969 Suomen Akatemian muodostivat akateemikon virkaa hoitaneet tieteen ja taiteen akateemikot.

Suomen Akatemia rahoittaa pääosin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtyä tutkimustyötä. Rahoitusmuodoista tärkeimpiä ovat yleiset tutkimushankkeet, tutkimusohjelmat, huippuyksikköohjelmat sekä tutkijan tehtävät. Suomen Akatemia muun muassa myöntää määräaikaisia, arvostettuja akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtäviä sekä rahoittaa tutkijatohtorin projekteja. Uutena rahoitusmuotoja Akatemialle on tullut strategisen tutkimuksen rahoitus. Sen tavoitteena on tukea tiedolla johtamista sekä tarjota ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen.

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Akatemian pääjohtajana maaliskuusta 2012 alkaen toimii Heikki Mannila[3]. Hänen edeltäjänsä oli Markku Mattila. Suomen Akatemian toiminta perustuu hallituksen, neljän tieteellisen toimikunnan, muiden tieteen asiantuntijoiden ja hallintoviraston yhteiseen työpanokseen. Uusia elimiä ovat strategisen tutkimuksen neuvosto STN ja tutkimusinfrastruktuurikomitea TIKI.

Akatemian ylin päättävä elin on kahdeksanhenkinen hallitus, joka vastaa Suomen Akatemian tiedepoliittisesta linjasta sekä tutkimusmäärärahojen jaosta tieteellisille toimikunnille. Tieteelliset toimikunnat päättävät tutkimuksen rahoituksesta omilla toimialoillaan sekä toimivat asiantuntijoina tiedepoliittisissa kysymyksissä. TIKI seuraa ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja niiden rahoituksesta sekä vastata hankkeiden seurannasta. STN rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Valtioneuvosto nimeää Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintovirasto hoitaa ja kehittää Suomen Akatemian hallintoa.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laki Suomen akatemiasta valmistui vuonna 1939 muttei tullut koskaan voimaan. Tuolloin kaavailtiin kuuden akateemikon organisaatiota. Toisen maailmansodan vuoksi akatemian perustaminen siirtyi, ja uusi laki saatiin vuonna 1947. Suomen akatemia – niin kutsuttu "vanha akatemia" – aloitti toimintansa huhtikuussa 1948 tavoitteenaan tieteen ja taiteen kehityksen edesauttaminen.

Vanha Suomen akatemia lakkautettiin vuonna 1969, ja uusi organisaatio aloitti samalla nimellä vuonna 1970. Vuonna 1994 tehtiin suurempi organisaationmuutos: Tieteen keskustoimikunta korvaantui Suomen Akatemian hallituksella, jota johtaa tasavallan presidentin nimittämä pääjohtaja. Akatemian toimikuntien määrä supistettiin neljään.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Lyhenneluettelo 20.12.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 9.1.2014.
  2. Suomen Akatemia Viitattu 18.12.2012
  3. Heikki Mannilasta Akatemian pääjohtaja Acatiimi 1/2012

Kirjallisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Tiitta, Allan: Suomen Akatemian historia I: 1948-1969: Huippuyksilöitä ja Toimikuntia. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura julkaisu n:o 763, 2004. ISBN 951-746-606-4.
  • Suomen Akatemian historia II, 1970–1988: Marita Pohls. Yhteiskunta ja tutkimus. SKS 2005
  • Suomen Akatemian historia III, 1989–2003: Hannu Heikkilä. Kilpailu ja yhteistyö. SKS 2007

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]