Semipresidentialismi

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
  Presidentialismi
  Semipresidentialismi
  Parlamentaarinen tasavalta, jossa presidentti on hallituksen johdossa ja tarvitsee parlamentarin luottamuksen
  Parlamentaariset tasavallat
  Perustuslaillinen monarkia, jossa monarkin asema edustuksellinen
  Perustuslaillinen monarkia, jossa monarkilla myös poliittista valtaa
  Absoluuttinen monarkia
  Yksipuoluevalta

Semipresidentialismi, toiselta nimeltään puolipresidentiaalinen järjestelmä, on presidentialismia muistuttava parlamentarismin muoto. Semipresidentialismissa sekä presidentti että pääministeri ovat aktiivisia toimijoita päivänpolitiikassa. Se eroaa tavallisesta parlamentarismista siinä, että ylin poliittinen valta on presidentillä, presidentialismista siinä, että hallitusta johtaa pääministeri eikä presidentti, siinä, että hallituksen täytyy nauttia parlamentin luottamusta sekä siinä, että ministerit ovat tavallisesti kansanedustajia. Semipresidentialismissa toimeenpanovalta on jaettu presidentin ja pääministerijohtoisen hallituksen kesken, kun se presidentialismissa kuuluu ainoastaan presidentille, vaikka tämä delegoi osan siitä ministereille. Toisaalta semipresidentialismissa presidentillä on usein myös lainsäädäntövaltaa (veto-oikeus lakeihin, oikeus määrätä lakien voimaantuloajat tms.) ja oikeus hajottaa parlamentti, mutta presidentiaalisen maan presidentillä ei tällaisia valtaoikeuksia yleensä ole, koska lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta pidetään tiukasti erillään toisistaan.

Semipresidentialismi on peräisin Ranskasta. Toinen hyvin merkittävä semipresidentiaalinen maa nykyään on Venäjä. Muita esimerkkejä semipresidentialismista Euraasiassa ovat olleet Suomi, Kroatia ja Portugali sekä Keski-Aasian maat, mutta Suomessa, Kroatiassa ja Portugalissa ja Keski-Aasian maista ainakin Kirgisiassa on viime aikoina presidentin valtaoikeuksia vähennetty niin, että on siirrytty lähemmäs tavallista parlamentarismia. Semipresidentiaalinen järjestelmä on käytössä myös eräissä Afrikan maissa.