Jeesuksen kronologia

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Jeesuksen kronologian pyrkimyksenä on asettaa Uuden testamentin evankeliumeissa kuvatut Jeesuksen elämään liittyvät tapahtumat historialliseen aikajärjestykseen.


Jeesuksen syntymä Raamatun mukaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Raamatussa on useita suhteellisen tarkasti historiallisesti ajoitettavissa olevia viitteitä Jeesuksen syntymävuodesta. Suurin osa viittaa Jeesuksen syntyneen Herodeksen hallitsijakauden lopulla, aikavälillä 6 eaa. – 4 eaa., Suoraan Jeesuksen syntymään viitataan Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa, joissa ajan tavan mukaisesti menneeseen ajankohtaan viitataan vallassa olleen hallitsijan nimellä. Epäsuorasti syntymäajankohta voidaan laskea taaksepäin esimerkiksi tiedosta, että Jeesus aloitti opetustoimintansa noin 30-vuotiaana[1] sekä tältä ajalta evankeliumeissa esiintyvistä historiallisesti ajoitettavissa olevista tapahtumista kuten Herodeksen temppelin rakennusvaiheista.

Evankeliumeissa ei kerrota suoraan Jeesuksen syntymäaikaa, mutta Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien syntymäkertomuksissa mainitaan yksi historiallinen henkilö, jolla evankeliumien kirjoittajat pyrkivät sitomaan Jeesuksen syntymän tiettyyn aikakauteen. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen syntyneen jonkin aikaa ennen Herodeksen kuolemaa[2]. Herodes Suuri kuoli 4 eaa.[3] Myös Luukas mainitsee Herodeksen aikakauden hieman ennen kuin enkeli Gabriel kertoo Marialle Jeesuksen tulevasta syntymästä.[4] Toisaalta Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus syntyi hieman sen jälkeen, kun keisari Augustus antoi käskyn, että koko maailma oli verollepantava. Tällöin Publius Sulpicius Quirinius oli Syyrian maaherrana.[5] Quiriniuksesta tuli kuitenkin Syyrian maaherra vasta vuonna 6 jaa., sen jälkeen kun keisari Augustus oli määrännyt etnarkki Herodes Arkhelaoksen maanpakoon Galliaan hänen julmuuksiensa tähden. Juudeasta tuli tuolloin osa Rooman valtakuntaa. Tultuaan Syyrian maaherraksi Quirinius suoritti Juudeassa censuksen eli väestönlaskennan, mikä mahdollisti alueen verotuksen.[6]

Osa kristillisistäkin tutkijoista pitää Jeesuksen syntymäkertomuksia epähistoriallisina[7][8], sillä heidän mielestään historiallista lähdettä, joka tukisi jompaakumpaa evankeliumien ilmoittamista syntymäajoista, ei ole olemassa.[9].

Raamatussa ei ole vahvoja viitteitä syntymäpäivästä tai edes -kuukaudesta. Kristillisen perinteen mukaan joulua, eli Jeesuksen syntymän juhlaa vietetään 25. joulukuuta, mutta tämä ei vielä riitä todistamaan, että Jeesus olisi syntynyt, tai ollut syntymättä, juuri 25. joulukuuta.

Jeesuksen opetustoiminnan aloitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikka Jeesuksen syntymästä annetaan evankeliumeissa epätarkka tai joidenkin tutkijoiden mukaan jopa ristiriitainen määritelmä, Jeesuksen opetustoiminnan alkaminen voidaan kuitenkin ajoittaa vuosille 26-30 jaa. Esimerkiksi Luukas kertoo Johannes Kastajan aloittaneen toimintansa Rooman keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitsijavuotena[10] (29 jaa.) joten Jeesuksen kastaminen [11] ja Jeesuksen oma opetustoiminnan aloittaminen tapahtui pian tämän jälkeen. Johanneksen evankeliumissa taas Johannes kertoo Jeesuksen vierailleen Jerusalemin temppelissä opetustoimintansa alkuaikoina[12], ja että temppeliä oli tuolloin rakennettu 46 vuotta[13]. Antiikin historioitsija Josephuksen mukaan Herodes aloitti temppelin rakennuksen 18. hallitsijavuotena[14], jolloin Jeesuksen temppelissä käynti ja opetustoiminnan aloitus voidaan ajoittaa noin vuodelle 27 jaa. (37 eaa. + 18 vuotta + 46 vuotta). Jos Jeesus oli tuolloin noin 30-vuotias[15], tukee tämä myös teoriaa Jeesuksen syntymäajankohdasta Herodeksen hallitsijakauden loppulla, vuosina 6-4 eaa.

Jeesuksen kuolema[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Raamatussa ei mainita myöskään Jeesuksen kuolinvuotta eikä suoraan päivien järjestysnumeroiden avulla päivämäärääkään. Kaikissa evankeliumeissa kuitenkin sanotaan hänen kuolleen juutalaisten pääsiäisen aikoihin sinä aikana, jolloin Pontius Pilatus oli Juudean prokuraattorina. Josephuksen ansiosta tiedetään, että Pilatus oli tässä virassa vuosina 2636. Lisäksi Luukkaan evankeliumissa mainitaan Johannes Kastajan aloittaneen julkisen toimintansa keisari Tiberiuksen hallitsijakauden 15. vuotena (28 – 29). Tarkempien tietojen osalta eri evankeliumien maininnat ovat osittain ristiriidassakin keskenään.

Matti Myllykosken mukaan ”Uuden testamentin neljä evankeliumia ovat edelleen ainoat merkittävät lähteet Jeesuksen kärsimyshistorian tutkimuksessa"[16]. Ne kertovat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen tapahtuneen Jerusalemissa, joten on aiheellista huomioida myös, miten evankeliumeissa kerrotut tapahtumat sopivat yhteen juutalaisen kalenterin, lain ja tapojen kanssa[17].

Juutalainen kalenteri oli yhdistetty aurinko- ja kuukalenteri, lunisolaarinen kalenteri, jossa kuukaudet alkoivat aina uuttakuuta seuraavana päivänä. Määrävälein lisättiin vuoteen kolmastoista kuukausi, jotta kalenterikuukaudet sattuisivat aina suunnilleen samaan vuodenaikaan. Niinpä pääsiäisaatto, 14. nisan-kuuta, oli kevätpäiväntasausta seuranneen täydenkuun aikaan. On myös huomattava, että juutalaisten vuorokausi vaihtuu auringon laskiessa. Juutalaisten sapatti kestää meidän ajanlaskumme mukaan perjantai-illasta lauantai-iltaan. Tällöin kaikenlaisen työn tekeminen on tiukasti säädeltyä[18]. Vuorokauden vaihtuminen tapahtuu noin kello 18 paikkeilla. Juutalaisten viikon ensimmäinen päivä vastaa meidän sunnuntaitamme, joka heillä alkaa siis lauantai-illan auringonlaskusta.

Juutalaisten pääsiäinen ja samassa yhteydessä oleva happamattoman leivän juhla kestää seitsemän päivää (Israelin ulkopuolella kahdeksan), nisan-kuun 14. päivän auringonlaskusta nisan-kuun 21. päivän auringonlaskuun[19]. Pääsiäiskertomuksien tutkimuksen kannalta on välttämätöntä huomioida myös juutalaisen lain ja tapojen vaatimukset evankeliumien tapahtumien historiallista uskottavuutta analysoitaessa. Esimerkiksi pääsiäislammas oli teurastettava nisan-kuun päivänä[20], jota seuraava päivä (nisan-kuun 15. päivä) on juhlasapatti[21]. Tällöin viikkosapatin tavoin kaikenlainen työn tekeminen on tiukasti säädeltyä. Edellä mainittuja sääntöjä noudattaen on mahdollista yrittää määritellä, mikä on Jeesuksen kuolinpäivä kunkin evankeliumin mukaan.

Evankeliumien kuvauksissa pääsiäisviikon tapahtumista on huomattavia eroja jopa siinä, minä päivänä ristiinnaulitseminen ja hautaus todella tapahtuivat. Niinpä synoptisissa evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen viettäneen apostolien kanssa pääsiäisateriaa kuolemaansa edeltävänä iltana, mikä viittaisi siihen, että hän olisi kuollut nisankuun 15. päivänä. Sen sijaan Johanneksen evankeliumissa sanotaan hänen kuolleen samaan aikaan kuin pääsiäislampaat teurastettiin, siis 14. päivänä. Professori Ulrich Wilckensin mukaan "monet seikat tuntuisivat puhuvan sen puolesta, että ajanmäärityksessä pitäisi seurata Johanneksen evankeliumia". Samassa kirjassa Lars Aejmelaeus jatkaa: "Se poistaisi monia hautausperikooppiin liittyviä vaikeuksia. Johanneksen evankeliumissa olevan kärsimyshistorian kronologia kulkee päivän myöhässä synoptikkojen kronologiasta. Johanneksen mukaan Jeesuksen kuolinpäivä oli nisankuun 14. päivä, ei siis varsinainen pääsiäispäivä eli nisankuun 15. päivä. Johanneksen kronologian mukaan sapatin ja pääsiäisen aatto menivät siis päällekkäin"[22].

Tavallisimmin onkin katsottu Johanneksen evankeliumin pääsiäiskertomuksen mukaisesti, että Jeesus kuoli pääsiäisen aattopäivänä[23], joka sinä vuonna sattui sapattia edeltäväksi päiväksi[24], toisin sanoen perjantaiksi. On laskettu, että sinä aikana (26-36), jolloin Pilatus oli Juudean prokuraattorina, tämä päivä sattui perjantaiksi vuosina 30 ja 33. Juliaanisen kalenteri mukaan 14. niisankuuta vastasi näinä vuosina 7. huhtikuuta 30 ja 3. huhtikuuta 33[25].[26] Päivämäärää 3. huhtikuuta 33 ovat esimerkiksi C. J Humphreys ja J. E. Waddingon kannattaneet myös sillä perusteella, että tällöin tapahtui kuunpimennys, johon heidän mukaansa viitataan Pietarin helluntaina pitämässä puheessa[26][27].

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty: Johdatus Uuden testamentin taustaan ja sanomaan. Uusittu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-529-0.
 • Aejmelaeus, Lars: Jeesuksen ylösnousemus. Osa 1 : tausta ja Paavalin todistus. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1993. ISBN 951-9217-12-6.
 • Aejmelaeus, Lars: Jeesuksen ylösnousemus. Osa II : Synoptiset evankeliumit ja Apostolien teot. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1994. ISBN 951-9217-14-2.
 • Aejmelaeus, Lars: Jeesuksen ylösnousemus. Osa III : Johanneksen evankeliumi ja systemaattinen tarkastelu. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1996. ISBN 951-9217-21-5.
 • Holmén, Tom: Jeesus. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31302-2.
 • Myllykoski, Matti: Jeesuksen viimeiset päivät. Helsinki: Yliopistopaino, 1994.
 • Oja, Heikki: Aikakirja. Helsinki: Otava, 1999. ISBN 951-1-16334-5. Verkkoversio: Aikakirja 2007 (PDF) (4. painos) Helsingin yliopiston almanakkatoimisto.
 • Uro, Risto & Lehtipuu, Outi (toim.): Nasaretilaisen historia. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-457-8.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Luuk. 3:23
 2. Matt. 2:1-19
 3. Herod Encyclopædia Britannica.
 4. Luuk. 1:5-31
 5. Luuk. 2:1-7
 6. CAHlähde tarkemmin?, s. 157.
 7. Aejmelaeus 2007, s. 117-120.
 8. Uro & Lehtipuu 1997, s. 109.
 9. Holmén 2007, s. 32.
 10. Luuk. 3:1-2
 11. Luuk. 3:21
 12. Joh. 2:13-14
 13. Joh. 2:20
 14. Josephius: The Antiquities of the Jews XV Ant 15.11.1 (englanniksi)
 15. Luuk. 3:23
 16. Myllykoski 1994, s. 18.
 17. Aejmelaeus 1993, 1994 ja 1996lähde tarkemmin?
 18. Sabbath Jewish Encyclopedia.
 19. Passover Jewish Encyclopedia.
 20. 2. Moos. 12:5-10
 21. 3. Moos. 23:5-8
 22. Aejmelaeus 1993, s. 117-118.
 23. Joh. 19:14
 24. Joh. 19:31
 25. Palva, Heikki: Raamatun tietosanasto. Artikkeli Jeesus Kristus (artikkelissa mainittu E. P. Sandersin laskelma). Porvoo: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20131-6.
 26. a b Oja, Heikki: Aikakirja 2007, s. 153. Helsinki: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto, 2007. ISBN 952-10-3221-9. Teoksen verkkoversio (viitattu 18.6.2010).
 27. Ap.t. 2:20