Suomen alkoholipolitiikka

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suomen alkoholipolitiikan ohjenuorana on useimmiten pidetty alkoholin haittojen minimointia, mihin on pyritty rajoittamalla kohdistamalla interventio kaikkiin kansalaisiiin vähentämällä kokonaiskulutusta hinnan ja saatavuuden sääntelyn kautta.

Alkoholijuomien vähittäismyynti on pidetty valtion monopolina ja annettu Alkon tehtäväksi. Alkoholijuomien verotus tuo valtiolle noin 1,3 miljardia euroa vuodessa.[1] Alkoholin haittakustannuksiksi on THL:n mukaan arvioitu julkiselle sektorille arviolta 906–1 112 miljoonaa euroa vuonna 2012. Alkokoholinhaittakustannuksiin on eritytelty sosiaalihuollon kustannukset (25 %), yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitokustannukset (25 %), eläkkeiden ja sairauspäivärahojen haittakustannukset, oikeusjärjestelmän ja vankeinhoidon kustannukset, terveydenhoidon ja myös erikoissairaanhoidon alkoholihaittakustannukset.[2] Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon mukaan terveydenhuollolle koituvat kustannuket alkoholihaitoista ovat Suomessa noin 250 miljoonaa euroa.[3] Vertailun vuoksi 64,1 miljoona asukkaan Isossa-Britanniassa alkoholihaittojen kustannukset ovat terveydenhuollolle 3,5 miljardia euroa, joka on samassa suhteessa Risikon ilmoittaman luvun kanssa.[4]

Alkoholipolitiikan historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa oli vuosina 1919–1932 voimassa kieltolaki. Alkoholin ostaminen oli jatkosodan lopulta 1970-luvun alkuun säännösteltyä, ja sitä valvottiin henkilökohtaisten viinakorttien avulla. Suuriin kertaostoksiin esimerkiksi juhlien tarjoilua varten oli anottava poikkeuslupa. Kieltolain loppumisen jälkeen myös alkoholin anniskelua ravintoloissa ohjattiin tiukoin säännöin. Raittiusliike oli perinteisesti pitänyt mietoja alkoholijuomia, etenkin olutta, erityisen vaarallisina, mutta 1950-luvun lopusta alkaen Alko ryhtyi uusien tutkimustulosten ja hyvin sujuneiden kokeilujen rohkaisemana kampanjoimaan mietojen juomien puolesta. Alko alkoi tiedottaa tuotteistaan asiakkaille myymälöissä, ja ravintoloiden sääntelyä helpotettiin asteittain. Kuitenkin vielä 1980-luvun alussa pidettiin epäsopivana esimerkiksi julkaista viiniarvosteluja lehdissä, ja vasta vuosikymmenen lopulla hyväksyttiin ajatus, ettei ravintoloiden toimintaa tarvitse ohjata enempää kuin on välttämätöntä väärinkäytösten estämiseksi.

Keskiolut elintarvikeliikkeisiin 1969[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. tammikuuta 1969 keskiolutlaki antoi oikeuden myydä III-veroluokan olutta elintarvikeliikkeissä. Tämä oli kieltolain jälkeen merkittävin muutos alkoholipolitiikassa. Kun vuonna 1968 koko Suomessa oli alle 600 ravintolaa, vuonna 1969 A-oikeuksin (niin sanotut täydet anniskeluoikeudet) varustettuja ravintoloita oli jo 795, ja lisäksi 2 716 keskiolutravintolaa, joita ei ennen keskiolutlakia ollut. Tuohon aikaan alkon myyntiverkosto oli harva ja keskioluen vapautuminen helpotti merkittävästi alkoholin ostamista maaseudulla.

Alkoholiveron alentaminen Viron EU-jäsenyyden yhteydessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. maaliskuuta 2004 Vanhasen hallitus laski alkoholiveroja. Muutosten perustana oli kasvava tuontipaine Suomen joutuessa luopumaan EU-jäsenyyden siirtymäajan rajoituksista 1.1.2004 ja erityisesti Viron liittyessä EU:n jäseneksi 1.5.2004.

Nelosolut ja long drink sekä limuviinat elintarvikeliikkeisiin 2018[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. tammikuuta 2018 alkoholilain uudistuksessa elintarvikeliikkeissä myytävän alkoholin sallittu prosenttiraja nostettiin 4,7 %:sta 5,5 %:n. Myös valmistustaparajoite, jossa alkoholin tuli olla valmistettu käymisteitse, poistui samalla. Alkoholijuomien anniskeluaikoja koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1. maaliskuuta 2018.[5]

Alkoholin kulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalaisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt 1960-luvulta 2000-luvulle. Vuonna 1968 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 3,6 litraa asukasta kohti kun vuonna 2008 se oli noussut 10,4 litraan asukasta kohden.[6] Vuonna 2013 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 11,6 litraa 100-prosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä suomalaista kohden. Kulutuksesta tilastoimatonta oli 22 prosenttia, mikä oli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Määrän kasvu johtui matkustajatuonnin lisääntymisestä.[7]

Vuonna 1960 noin 71 prosenttia kulutetusta alkoholista juotiin väkevänä alkoholina, mutta vuonna 1969 keskioluen tultua elintarvikeliikkeisiin, on oluen kulutus lisääntynyt ja väkevien viinojen suhteellinen osuus vähentynyt. 1960-luvulta lähtien viinien kulutus on tasaisesti lisääntynyt. Erityisen nopeaa kulutuksen kasvu on ollut 1980-luvun puolivälin jälkeen.lähde?

Vuonna 2003 Suomessa kulutetusta alkoholista noin puolet juotiin oluena ja neljännes väkevinä viinoina. Vuonna 2004 Viro liittyi Euroopan unioniin, matkustajatuontikiintiöt poistettiin ja alkoholiveroa alennettiin; tämän seurauksena kulutus kasvoi 8,3 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2005. Matkustajatuonti lisääntyi lähes 70 prosentilla vuosina 2003–2004 sekä vielä 16 prosentilla vuosina 2004–2005. Erityisesti väkevien viinojen myynti ja maahantuonti lisääntyi.[8]

Suomen alkoholinkulutus jakaantuu erittäin epätasaisesti kansalaisten kesken. Miehistä eniten juova 10 prosentin osa kuluttaa noin 40 prosenttia kaikesta miesten kuluttamasta alkoholista, ja naisilla vastaava osuus on 50 prosenttia. Kun vuonna 1968 15–69 -vuotiaista naisista noin 40 prosenttia ilmoitti olevansa raittiita, vuosien 2004 ja 2005 huhtikuiden välisenä aikana noin 90 prosenttia naisista oli käyttänyt alkoholia. Myös naisten osuus kokonaiskulutuksesta on kasvanut; kun se vuonna 1968 oli hieman yli 10 prosenttia, oli se vuonna 2004 noin neljänneksen koko kulutuksesta.lähde?

Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta suomalaisista pitää Suomen alkoholin kulutusta liian suurena. Sukupuolen mukaan jaettuna puolet miehistä ja kolme neljäsosaa naisista ajattelee näin. Selvä enemmistö suomalaisista pitää myös toivottavana, että asenteet juomista kohtaan tiukentuisivat. Mutta nykyään selvä enemmistö kannattaa jo viinien myynnin vapautumista ruokakauppoihin[9]. Suomalaisista 61 % kannatti kesällä 2017 tehdyssä tutkimuksessa, että vahvat oluet tai vahvat juomasekoitukset tuotaisiin myyntiin ruokakauppohin.[10] Myös rattijuopumusrajan alentaminen 0,2 promilleen saa vastaavaa kannatusta. Alkoholiveron nostamista kannattaa sen sijaan 45 prosenttia. 65 prosenttia kansalaisista katsoo hallituksen toimet riittämättömiksi alkoholiongelmien vähentämiseksi.[11]

2000-luvulla on ehdotettu keskioluen palauttamista vain Alkossa myytäväksi. Esimerkiksi Suomen Keskusta on vaatinut vuonna 2013 keskiolutta Alkoon turvatakseen Alkon monopoliaseman[12]. Työikäisten kuolemista[13] ja henkirikoksista[14] osa johtuu alkoholin käytöstä. Alkoholismi lähtee usein liikkeelle päivittäisestä alkoholin käytöstä.[15][16] Tutkimuksen mukaan vuosittain noin 350 suomalaista välttyisi alkoholin aiheuttamalta ennenaikaiselta kuolemalta.[17] Vastoin monien järjestöjen esittämiä väitteitä alkoholi ei ole suomalaisten – eikä edes työikäisten – yleisin kuolinsyy.[18]

Ehkäisevän päihdetyön järjestöt ovat toivoneet muina toimenpiteinä muun muassa alkoholiveron tuottojen ohjaamista päihdehaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä kunnille mahdollisuutta rajoittaa alkoholin nauttimista esimerkiksi leikkipuistoissa. Järjestöjen kanta on, että alkoholipolitiikka ei ole elinkeinopolitiikkaa vaan terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa. Kyselyn mukaan suomalaisten näkemys alkoholilainsäädännön uudistamisen lähtökohdista ovat toimet, jotka tähtäävät alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseen sekä lasten ja nuorten suojelemiseen alkoholihaitoilta.[19]

Alkoholijuomien kulutus asukasta kohti 100 %:n alkoholina 1990-2010 [20]
Vuosi Tilastoitu kulutus Tilastoimaton kulutus Kokonaiskulutus
1990 7,6 1,3 8,9
1991 7,4 1,3 8,7
1992 7,1 1,4 8,5
1993 6,7 1,5 8,2
1994 6,6 1,4 8,0
1995 6,7 2,1 8,8
1996 6,8 1,8 8,6
1997 6,9 1,9 8,8
1998 7,0 1,8 8,8
1999 7,0 1,8 8,8
2000 7,0 1,8 8,8
2001 7,3 1,7 9,0
2002 7,6 1,7 9,3
2003 7,7 1,7 9,4
2004 8,2 2,1 10,3
2005 8,2 2,3 10,5
2006 8,4 1,9 10,3
2007 8,7 1,8 10,5
2008 8,5 1,9 10,4
2009 8,3 1,9 10,2
2010 8,1 1,9 10,0

Alkoholin nauttiminen julkisella paikalla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Järjestyslain mukaan päihdyttävien aineiden nauttiminen julkisella paikalla on kiellettyä, yleisellä paikalla taajamassa, rajavartiolaissa tarkoitetulla rajanylityspaikalla ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Tämä kuitenkaan ei koske erityisen luvan tai ilmoituksen mukaista anniskelualuetta taikka yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisätilaa. Se ei liioin koske alkoholijuoman nauttimista puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten, että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen ei estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa.[21] Järjestyslaki korvaa aiemmat kuntien järjestyssäännöt.

Alkoholilaki kieltää nauttimisen alkoholijuomien vähittäismyyntipaikassa sekä muussa avoimessa kauppaliikkeessä, ravitsemisliikkeessä ja muussa paikassa, jossa yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita, sekä huoneistossa tai muussa paikassa, johon on järjestetty julkinen tilaisuus.

Poliisi voi, milloin yleinen järjestyksen ylläpitäminen niin vaatii, kieltää alkoholijuomien nauttimisen julkisella paikalla.[22]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Österberg, Esa: Alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004, Tommi 2005.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Viinan ja huumeiden haitat nielevät jo lähes kaksi miljardia Helsingin Sanomat 24.2.2014.
 2. 4.4 Alkoholitalous ja päihdehaittakustannukset Päihdetilastollinen vuosikirja 2014: Alkoholi ja huumeet. 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu s. 36.
 3. Raeste, Juha-Pekka: Räsänen: Vihreiden viiniehdotus vastoin hallitusohjelmaa Helsingin Sanomat. 26.5.2013.
 4. Sipilä Annamari: Britit haluavat terveysvaroitukset alkoholijuomiin Helsingin Sanomat. 7.1.2014.
 5. http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201712192200615374_u0.shtml
 6. Karlsson, Thomas & Österberg, Esa: Mitä tilastot kertovat suomalaisten alkoholinkäytöstä?. Suomi juo, 2010, s. 14–15. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 7. Alkoholijuomien kulutus 2013 THL. Viitattu 18.7.2014.
 8. Stakes: Alkoholitilanne 2005[vanhentunut linkki]
 9. Olli Pohjanpalo: Vuonna 2014 selvä enemmistö kansasta hyväksyisi viinit ruokakauppoihin Helsingin Sanomat. 30.7.2014.
 10. Uutissuomalaisen kysely: Enemmistö kannattaa ruokakauppoihin vahvempaa alkoholia Yle Uutiset. Viitattu 24.7.2017.
 11. Helsingin Sanomat, verkkoliite 13.9.2006, Terveyden edistmisen keskuksen tutkimus
 12. Suomen Keskusta: Kippis Kohtuudelle! Keskustan tavoitteet alkoholipolitiikan kokonaisuudistukselle Helmikuu 2013. Suomen Keskusta r.p..
 13. Repo, Päivi: Maksakirroosia esiintyy paljon jo alle 40-vuotiailla Helsingin sanomat. 1.5.2009. Viitattu 2.5.2009.
 14. Alkoholi ja väkivalta Suomen riesa 28.11.2006. MTV3 / STT. Viitattu 8.5.2009.
 15. Elo, Aulikki: Oikeuspsykiatri: Keskiolut Alkoon Savon sanomat. 16.3.2010. Viitattu 16.3.2010.
 16. Remu Aaltonen kannattaa keskioluen myynnin siirtämistä Alkoon 7.3.2012. MTV3. Viitattu 9.12.2012.
 17. Kariniemi, Olli: Tutkimus: Keskioluen siirtäminen Alkoon säästäisi satojen hengen 13.9.2011. Sininauhaliitto. Viitattu 9.12.2012.
 18. Alkoholi ei ole suomalaisten yleisin kuolinsyy 2009. Duodecim.
 19. Järjestöt tukevat Huovista alkoholilain kokonaisuudistuksessa. Asennetta, 3/2013, s. 38. Artikkelin verkkoversio.
 20. Findikaattori: Alkoholijuomien kulutus 1990-2010
 21. Järjestyslaki 27.6.2003/612 finlex.fi
 22. Alkoholilaki 8.12.1994/1143 finlex.fi


Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]