Ristiselän alue

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ristiselän alue
(2. jakovaihe: 14.23)
Valtiot Suomi
Maakunnat Keski-Suomi
Vesistöalueen tai valuma−alueen tietoja
Merialue Itämeren valuma-alue
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
1. jakovaihe Suur-Päijänteen alue (14.2)
2. jakovaihe Ristiselän alue (14.23)
Vesistöjako Ristiselän−Murtoselän alue (14.231),
Köhniönjärven v-alue (14.232),
Ilmojärvien valuma-alue (14.233),
Tervaojan valuma-alue (14.234),
Vihijärven valuma-alue (14.235),
Rutajoen valuma-alue (14.236),
Haapajoen valuma-alue (14.237),
Ravionojan valuma-alue (14.238),
Tyystijoen valuma-alue (14.239)
Lasku-uoma Kärkistensalmi Päijänteen alueelle
Pääuoman jatke PäijänneLeppäveden–Kynsiveden alueViitasaaren reitin valuma-alue
Laskupaikka Kärkistensalmi, Jyväskylän Korpilahti
Koordinaatit 61°59′49″N, 25°40′30″E
Mittaustietoja
Valuma-alue 19 086,96 km² [1]
Jakovaiheen alue 694,15 km² [1]
Järvisyys 27,48 % [1]
Alueen pituus 40 km [2]
Alueen leveys 30 km [2]
Pääuoma yli 530 km [a]
Kartta
Ristiselkä virtaa Päijänteen alueelle Kärkistensalmessa.

Ristiselän alue (vesistöaluetunnus 14.23) on Kymijoen vesistön (14) Suur-Päijänteen alueella (14.2) sijaitseva toisen jakovaiheen alue. Se muodostuu Päijänteen pohjoisosasta ja sen ympäröivästä lähialueesta ja Päijänteeseen laskevista pienistä joista. Vesistöalueen alarajana on Kärkistensalmen silta, jossa Päijänteen vesi virtaa Päijänteen alueelle (14.22). Ristiselän alueen läpi virtaa Kymijoen vesistöalueen pääuoma eli pääreitti.[3][1]

Vesistöalueen sijainti

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ristiselän alueen pinta-ala on 694,15 neliökilometriä ja sen alueen järvisyys on 27,48 %. Vesistön alueen alarajana on Kärkistensalmi, jonka yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 19 086,96 neliökilometriä ja järvisyys on 17,11 %. Alueen pituus on noin 40 kilometriä ja leveys noin 30 kilometriä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Jyväskylän kaupungin sekä Toivakan, Muuramen ja Joutsan kuntien alueilla. Alue sijaitsee keskellä Kymijoen vesistöaluetta ja sitä ympäröivät vain Kymijoen vesistön eri jakovaiheet. Siihen laskee pohjoisesta Leppäveden–Kynsiveden alueen (14.3) Vaajanvirran vedet. Se reunustaa Ristiselän aluetta koillisen suunnalla. Kaakossa sitä reunustaa lyhyen matkaa sekä Mäntyharjun reitin valuma-alue (14.9) että Sysmän reitin valuma-alue (14.8). Muualla sijaitsee toisen jakovaiheen valuma-alueita. Ne ovat pohjoisessa Tuomiojärven–Palokkajärven valuma-alue (14.29) ja lännessä Muuratjärven valuma-alue (14.28). Etelässä se laskee sen keskiosaan eli Päijänteen alueeseen (14.22).[3][1][2]

Pääuoman osuuden kulku ja osuuden pituus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ristiselän alue muodostaa Suur-Päijänteen alueen pohjoisosan ja se kuuluu Kymijoen vesistöalueen pääuomaan eli pääreittiin, koska myös Suur-Päijänteen alue muodostaa pääreitin toiseksi alimmaisen osuuden. Kymijoen pääuoman pituudelle ei ole löytynyt lähdettä, joten se on määritetty ja mitattu Kymijoen vesistön artikkelin kappaleessa Pääuoman kulun ja pituuden määritys. Siellä pääuoman pituudelle on saatu arvio yli 530 kilometriä, josta Ristiselän alueen osuus, Vaajanvirralta ja Kärkistensalmelle, on kartasta mitattuna noin 32 kilometriä.[a]

Vesistöalueen jako

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ristiselän alue on jaettu edelleen yhdeksään kolmannen jakovaiheen valuma-alueeseen. Luettelossa sisennys tarkoittaa sitä, että vesistöalue laskee tai yhtyy yläpuoliseen vesistöalueeseen. Samalle tasolle sisennetyt vesistöalueet laskevat kaikki yläpuoliseen vesistöalueeseen alajuoksulta luetellussa järjestyksessä. Pääuomaan eli vesistön pääreittiin kuuluvat vesistöalueiden nimet on lihavoitu [3][1]:

 • Ristiselän–Murtoselän alue (14.231)
 • Tyystijoen valuma-alue (14.239)
 • Ravionojan valuma-alue (14.238)
 • Haapajoen valuma-alue (14.237)
 • Rutajoen valuma-alue (14.236)
 • Vihijärven valuma-alue (14.235)
 • Tervaojan valuma-alue (14.234)
 • Ilmojärvien valuma-alue (14.233)
 • Köhniönjärven valuma-alue (14.232)

Vesistöalueen rakenne

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen päävesistö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pääartikkeli: Kymijoen vesistö

Kymijoen vesistö on Suomen päävesistöalue (vesistöaluetunnus 14), jonka valuma-alueen pinta-ala on 37 158,74 neliökilometriä ja sen järvisyys on 18,34 %. Ristiselän alue, joka muodostaa murto-osa ensimmäisen jakovaiheen Suur-Päijänteen alueesta (14.2), on vain noin 1,9 % päävesistöalueesta.[1]

Pääuoman sivu-uomia

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Päävesistöalueen pääuoma muodostuu täällä Päijänteestä. Alla on taulukoidussa muodossa lueteltu suurimpia Ristiselän alueen Päijänteeseen laskevia jokia ja ojia. Ne on järjestetty niin, että taulukko alkaa lasku-uomilla, jotka sijaitsevat reitin alajuoksulla, ja loppuu reitin yläjuoksun lasku-uomilla. Päijänteeseen laskee merkittäviä vesimääriä Vaajanvirrasta, jossa laskee Leppäveden–Kynsiveden alueen vedet, Rutajoesta, Muuramenjoesta ja Tourujoesta, jossa laskevat Tuomiojärven–Palokkajärven valuma-alueen vedet. Sarakkeessa ”Etäisyys mereen” luvut esittävät pääuoman kohtaa kilometreinä Kotkan rannikolta sillä edellytyksellä, että etäisyys mereen on Kalkkistenkoskelta 184 kilometriä [a]. ”Joen pituus” tarkoittaa sivu-uoman pääuoman pituutta. Virtaamalla tarkoitetaan ilmoitettu keskivirtaamaa (MQ). Taulukon lähteet on esitetty taulukon alla, ja niitä on tarkennettu rivin oikeassa sarakkeessa tietokohtaisesti.

nimi
 
 
järven
kohta
 
etäisyys
mereen
(km)
pituus
(km)
 
virtaama
(MQ)
(m³/s)
valuma-
alue
(km²)
lähteet
 
 
Tyystjoki Synsiänlahti 278 22 3,3,6,–,–,2
Ravionoja Rutalahti 282 12 3,3,6,–,–,2
Haapajoki Rutalahti 287 26 3,3,6,–,–,2
Rutajoki Rutalahti 287 27 1,9 180 3,3,6,1,1,2
oja Vihijärvestä Rutalahti 284 24 3,3,6,–,–,2
Tervaoja Rutalahti 283 6 3,3,6,–,–,2
Niinioja Ristinselkä 279 3,3,6,–,–,–
Muuramenjoki Lehtisselkä 287 45 3,8 375 3,3,6,1,1,2
oja Isosta Ilmojärvestä Hauhonselkä 286 18 3,3,6,–,–,2
oja Sääksjärvestä Murtoselkä 289 10 3,3,6,–,–,5
Jokipakanjoki Keljonlahti 296 10 3,3,6,–,–,5
Köyhänoja Jyväsjärvi 302 19 3,3,6,–,–,2
Tourujoki Jyväsjärvi 299 43 3,7 334 3,3,6,1,1,2
Vaajanvirta
(Leppäveden–Kynsiveden alue)
Kylmälahti 299 * 5 141 17 684 3,3,6,1,1,2
Päijänteen pohjoispäähän laskeva Vaajanvirta kuuluu vesistön pääuomaan. (116 km)

Lähteet: 1 = tieto luettu joen omasta artikkelista, 2 = Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet [1], 3 = Karttapaikka-verkkopalvelu [4], 4 = Paikkatietoikkuna-verkkopalvelu [2], 5 = VALUE-verkkopalvelu [5], 6 =mittaamiseen käytetty Paikkatietoikkunaa ja Karttapaikkaa yhdessä

Ristiselän alueella muodostaa Päijänne suurimman vesistön. Sen itärantaan Rutalahdelle laskee Rutajoki, jonka valuma-alue kuulu Ristiselän alueeseen. Siellä sijaitsevat Rutajärvi (1 128 ha), Sorsanselkä–Keskinenvesi (533 ha), Siikajärvi (180 ha), Lehijärvi (89 ha), Riihijärvi (89 ha) ja Särkijärvi (85 ha). Lähialueeseen kuuluvat esimerkiksi Rutalahteen laskeva Vihijärvi (122 ha) ja Jyväskylän kaupunkialueella sijaitseva Jyväsjärvi (314 ha).[3]

 1. a b c Kymijoen vesistön pääuoman pituudelle ei ole kirjallisuuslähteitä. Sen määrittäminen kartasta mittaamalla on hankalaa, jos jokien mutkittelu on voimakasta. Suuri osa pääuomasta on laajoja järvenselkiä, jossa matkan mittaaminen on helppoa. Mittaamisen eri vaiheet on selostettu kappaleessa Pääuoman kulun ja pituuden määritys. Saatu arvo on minimiarvo ja kun vesistöviranomaisten arvio julkaistaan, tämä määrittely voidaan poistaa!
 1. a b c d e f g h Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4.
 2. a b c d Kymijoen vesistö Karttaikkuna. Paikkatietoikkuna. Viitattu 15.5.2023.
 3. a b c d Ristiselän alue (14.23) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 31.5.2019.
 4. Päijänne (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 28.5.2023.
 5. Suur-Päijänteen alueen pinta-alamääritys, VALUE - Valuma-alueen rajaamistyökalu KM10, Suomen ympäristökeskus, viitattu 28.5.2023