Raiskaus

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Raiskaus tai väkisinmakaaminen on toisen henkilön pakottamista sukupuoliyhteyteen. Jos tekijöitä on useita, käytetään termiä joukkoraiskaus. Nykyaikana raiskauksesta voidaan tuomita, vaikkei kyseiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, johon tekijä on uhrinsa pakottanut, olisi sisältynyt nimenomaan yhdyntää ja raiskauksesta voidaan tuomita myös nainen tai tyttö ja uhriksi voidaan määritellä myös mies tai poika. Tekijän ja uhrin ei tarvitse olla eri sukupuolta, vaan myös homoseksuaalisesta raiskauksesta voidaan tuomita.

Kesällä 2008 Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto määritteli yksimielisesti päätöksellä 1820 raiskaukset konfliktialueilla sotarikokseksi.[1]

Tekijän tausta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suurimmassa osassa raiskauksista tekijä ja uhri tuntevat entuudestaan. Esimerkiksi Suomessa noin joka neljännessä tapauksessa tekijä on uhrille entuudestaan tuntematon.[2]

Amnesty Internationalin mukaan raiskauksesta on tullut osa sodankäyntiä. Sitä on käytetty muun muassa etniseen puhdistukseen, Lääkärit ilman rajoja järjestö raportoi kohdanneensa ilmiön ensimmäisen kerran Bosniassa 1990-luvulla.[3]

Raiskauksen seuraukset uhrille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensisijaisia ovat aina uhrin henkiset kärsimykset. Raiskauksen uhrit kokevat lähes poikkeuksetta traumaattisia muistoja vielä pitkään teon jälkeen, usein jopa koko loppuelämänsä ajan. Useimmat uhrit kokevat voimakkaita pelon, häpeän ja vihan tunteita, joista seuraa vakavaa masennusta, sekä usein syrjäytymistä tai itsetuhoista käyttäytymistä. Henkiset seuraukset saattavat olla osin myös kulttuurisidonnaisia. Useissa kulttuureissa uhri syyllistetään ja saatetaan syrjäyttää yhteisöstä, sillä heidän katsotaan esimerkiksi syyllistyneen aviorikokseen tai muuten itse aiheuttaneen teon omalla käyttäytymisellään.

Erilaiset sukupuolitaudit ovat mahdollisia, sekä naisen tuleminen raskaaksi raiskaajalleen.

Raiskauksen uhrit saavat tukea, apua ja neuvontaa Raiskaus­kriisi­keskus Tuki­naisesta.[4]

Raiskaukset Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rikoslaissa on määritelty raiskaus sukupuoliyhdynnäksi, johon uhri pakotetaan. Sukupuoliyhdynnäksi lasketaan ”sukupuolielimellä tapahtuva tai sukupuolielimeen kohdistuva tunkeutuminen toisen kehoon.”[5] Laki tuntee kaksi raiskauksen muotoa, jotka ovat raiskaus[6] ja törkeä raiskaus[7]. Sukupuoliyhteyteen pakottaminen ei välttämättä edellytä fyysistä väkivaltaa, vaan voi perustua esimerkiksi kiristykseen tai uhri saattaa olla esimerkiksi lamaannuttavan pelkotilan vuoksi kyvytön tekemään vastarintaa. Termi sukupuoliyhteyteen pakottaminen on pitkään ollut kiistanalainen, sillä sen katsotaan vähättelevän uhrin kärsimyksiä.

Lisäksi on olemassa oma pykälänsä pakottamiselle seksuaaliseen tekoon,[8] jos kyseessä ei ole yhdyntä vaan muu seksuaalinen teko.

Ennen vuoden 1998 lainmuutosta lakiteksteissä käytettiin termiä väkisinmakaaminen termin raiskaus sijasta. Ennen vuotta 1994 Suomen laki ei määritellyt avioliiton sisäistä raiskausta raiskaukseksi,[9] vaan siihen sovellettiin muita rikosnimikkeitä, esimerkiksi pahoinpitelyä.

Rikoslain määritelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

20 luku. Seksuaalirikoksista

1 § Raiskaus.[6]

Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.
Yritys on rangaistava.

2 § Törkeä raiskaus.[7]

Jos raiskauksessa
1. aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
2. rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä,
3. kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi,
4. rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai
5. käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla
ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

3 § on kumottu.[10]

4 § Pakottaminen seksuaaliseen tekoon.[8]

Joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun kuin 1 §:ssä tarkoitettuun seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, saa hänet ryhtymään 1 momentissa tarkoitettuun seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan.
Yritys on rangaistava.

10 § Määritelmät.[11]

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan tässä laissa sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon.
Seksuaalisella teolla tarkoitetaan tässä laissa sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Ilmoitetut raiskaukset ja todellinen määrä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vain harva raiskaus tai raiskauksen yritys ilmoitetaan poliisille. Vuonna 2005 toteutetun rikosuhrikyselytutkimuksen mukaan viidesosa suomalaisnaisista oli joutunut elämänsä aikana raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi, kun mukaan luetaan tilanteet, joissa uhri oli nukkunut tai ollut muutoin esimerkiksi humalatilan vuoksi puolustuskyvytön. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 000 naista oli pakotettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Luvuksi muodostuu 46 000, kun mukaan lasketaan tilanteet, joissa nainen oli nukkunut tai oli ollut muusta syystä kyvytön puolustautumaan. Päivi Honkatukian ja Heini Kainulaisen mukaan: "Poliisin tietoon tulleista tapauksista ei voi tehdä päätelmiä rikosten todellisesta määrästä ja luonteesta, vaan ne kertovat enemmän rikosten uhrien halusta ja kyvystä tehdä rikosilmoitus. (...) Varsinkaan tuttujen ja läheisten tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ei yleensä ilmoiteta viranomaisille." On myös huomattava, että poliisin tietoon tulleiden tapausten määrän viimeaikainen kasvu saattaa hyvin pitkälle selittyä paitsi vuonna 1999 voimaan astuneella uudistetulla seksuaalirikoslailla myös madaltuneella ilmoituskynnyksellä.[2]

Toisaalta epävirallisen kyselyn mukaan osa poliisille ilmoitetuista raiskauksista on keksittyjä ja niiden taustalla on vahvan humalatilan aiheuttamat muistikatkot sekä "alibin" rakentaminen puolisoa tai poikaystävää varten. Helsingin poliisille vuonna 2008 tehdyistä raiskausilmoituksista yli 20 % johti "ei rikosta" -päätökseen.[12] Viranomaisten arvion mukaan 2010 yli joka viides poliisin tietoon tulleista raiskausväitteistä osoittautui perättömäksi. Nämä tapaukset eivät johtaneet syyteharkintaan tai oikeuskäsittelyyn. Helsingin poliisilaitoksen mukaan aiheettomien ilmoituksen määrä oli kasvanut samaa tahtia naisten alkoholin kulutuksen kanssa.[13] Vuonna 2014 Helsingin poliisi kertoi julkisuudessa, että jopa kaksi kolmasosaa heidän saamistaan raiskausilmoituksista on tutkinnan edetessä osoittautunut kokonaan vääriksi tai niihin ei liity rikosta tai asianomistaja on luopunut vaatimuksistaan. Poliisi valitti perättömien ilmoitusten vievän kohtuuttoman osan heidän työajastaan, mutta painotti ettei halua syyllistää raiskauksen uhreja, vaan suhtautuu vakavasti kaikkiin todellisiin tapauksiin.[14]

Poliisi-tv:n mukaan osa Suomessa joukkoraiskauksiksi väitetyistä tapauksista on joko liioiteltuja tai kokonaan keksittyjä. Poliisi-Tv:n kyselyn mukaan paristakymmenestä ilmoitetusta joukkoraiskauksesta annettiin tuomio kahdesta tai kolmesta. Lisäksi Poliisi-TV toteaa että "Uhrit ovat olleet lähes aina eriasteisesti päihtyneitä. Poliisille on jäänyt kuva, että tarinaa on usein väritetty ja asianomistajan omaa roolia kaunisteltu".[15]

Tilastotietoa raiskauksista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Poliisille tehdyistä raiskausilmoituksista suurin osa ei johda syytteeseen oikeudessa. Poliisille ilmoitettujen raiskauksien määrä on noussut tasaisesti 1950-luvun alusta lähtien. Merkittävä lisäys ilmoitettujen raiskausten määrässä tapahtui 1960-luvun puolivälissä.

Vuosina 2011–2013 poliisille ilmoitetiin noin tuhat raiskausta vuodessa. Määrä on kymmenessä vuodessa liki kaksinkertaistunut.[16] Vuodesta 1993 raiskaajaksi epäillyt on tilastoitu etnisen taustan perusteella. Syntyperäisten suomalaisten osuus raiskausepäillyistä on ollut noin 80 prosenttia, loput ovat ulkomaalaistaustaisia (ulkomaan kansalaisia tai Suomen kansalaisia, joiden syntymämaa on jokin muu kuin Suomi).[17]

Vuosina 2005–2010 oikeudessa annettiin tuomio yhteensä 505 raiskausrikoksesta (raiskaus, törkeä raiskaus tai sukupuoliyhteyteen pakottaminen). Tuomituista 355 (70,3 %) oli Suomen kansalaisia, 113 (22,4 %) Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia ja 37 (7,3 %) ei vakinaisesti Suomessa asuvia ulkomaalaisia.[18] Vuonna 2013 annettiin tuomio yhteensä 144 raiskausrikoksesta. Tuomituista 109 (75,7 %) oli Suomen kansalaisia, 23 (16,0 %) Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia ja 12 (8,3 %) ei vakinaisesti Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia.[19]

Vuosina 2005–2010 Suomessa annettiin kolme kertaa tuomio raiskauksesta, jossa tekijä oli nainen.[20]

Tilastotietoa tuomioista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Raiskausrikoksesta tai sen yrityksestä nostettiin vuosina 2001–2005 keskimäärin 103 syytettä vuodessa ja tuomittiin 83 kertaa. Ennen seksuaalirikoslain uudistusta (1994–1998) luvut olivat vastaavasti 56 syytettä ja 51 tuomiota. Syytteiden ja tuomioiden suhteellinen määrä poliisin tietoon tulleista tapauksista on lakiuudistuksen myötä kasvanut.[2]

Raiskauksesta tuomittiin Suomessa vuonna 2002 yksittäisrikoksena 23 tapausta. Näistä 11 (48 %) sai ehdollisen tuomion ja 12 (52 %) ehdottoman. Ehdollisten keskipituus oli 16,2 kuukautta ja ehdottomien 18,8 kuukautta.

Törkeästä raiskauksesta tuomitaan harvemmin. Vuosina 2000–2002 tuomittiin päärikoksena (ei siis yksittäisrikoksena) 21 tapausta, joista yhdessä tuomio oli ehdollinen ja lopuissa ehdoton. Ehdollisen pituus oli 22 kuukautta ja ehdottomien keskimääräinen pituus 47,6 kuukautta.

Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen eli raiskauksen lievästä muodosta tuomittiin vuonna 2002 yksittäisrikoksena 5 ihmistä. Kaikkien tuomiot olivat ehdollisia ja niiden keskipituus oli 6,3 kuukautta. Päärikoksena vuosina 2000–2002 taas tuomittiin pakottamisesta sukupuoliyhteyteen yhteensä 24 tuomiota. 2 näistä oli ehdottomia ja 22 ehdollisia. Ehdottomien keskipituus oli 14 kuukautta ja ehdollisten 8,3 kuukautta. Tästä teosta käytetään toisinaan nimitystä lievä raiskaus.[21]

Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomittiin päärikoksena vuosina 2000–2002 yhteensä 45 tuomiota. Näistä 9 oli ehdottomia, 1 yhdyskuntapalvelua, 22 ehdollisia ja 13 sakkoja. Ehdollisten keskimääräinen pituus oli 4,9 kuukautta ja ehdottomien 9,4 kuukautta.

Sanan tausta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sekä sana raiska että verbi raiskata ovat vanhaa itämerensuomalaisten kielten perua. Asussa raiska se tunnetaan muun muassa karjalan ja vatjan kielestä ja asussa raisk virossa. Raiska tarkoittaa surkeaa olentoa, kulunutta esinettä, roskaa, jätettä, haaskaa ja muita negatiivisia asioita. Suomen kirjakielessä sana on esiintynyt, samoin kuin verbi raiskata, jo Mikael Agricolan kirjaamana.[22] Myös Gananderin 1700-luvun sanakirjassa raiska mainitaan.[23]

Verbi raiskata merkitsee varsinaisesti pilaamista ja turmelemista eikä rajoitu vain väkisinmakaamiseen. Raiskauksella voidaan kuvata yhtä hyvin esimerkiksi maiseman, luonnon tai metsän turmelemista (esim. metsänraiskaus tai raiskata luontoa ja raiskio).

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. UN Security Council Resolution 1820 (Internet Archivessa, tallennettu 11.7.2008) 2008. United Nations. Viitattu 19.2.2015. (englanniksi)
 2. a b c Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen: Rikollisuustilanne 2006: luku 4 "Seksuaalirikokset" Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Viitattu 19.2.2015 (siirto viitemallineeksi).
 3. Smith-Spark, Laura: How did rape become a weapon of war? BBC News -sivusto. 8.12.2004. BBC. Viitattu 19.2.2015. (englanniksi)
 4. Ohjeita seksuaalirikosten uhreille Raiskauskriisikeskus Tukinainen. Viitattu 19.2.2015.
 5. RL 20 luku 10 §
 6. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 1 § Raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 7. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 2 § Törkeä raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 8. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 4 § Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 9. Naisten oikeuksien kehitys Suomessa Viitattu 19.2.2015 (siirto viitemallineeksi).
 10. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 3 § Pakottaminen sukupuoliyhteyteen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.2.2015
 11. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 10 § Määritelmät Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. Risto Kunnas: Poliisia käytetään hyväksi uskottomuuden peittelyssä Iltalehti. 2.5.2009. Viitattu 29.4.2012.
 13. Raiskausilmoituksista yli viidennes perättömiä 30.6.2010. Turun Sanomat, ts.fi. Viitattu 19.2.2014 (siirto viitemallineelle).
 14. Mikkonen, Nadja: Helsingin poliisi tuskastui asiattomiin seksirikosilmoituksiin: "Pelti kiinni ja jatkoille, aamulla selvittämään sänkypuuhia poliisille" 22.7.2014. Yle. Viitattu 22.7.2014.
 15. Joukkoraiskauksista osa keksittyjä Poliisi-TV. Yle. Viitattu 22.7.2014.
 16. Oikeus - Rikollisuus (Poliisin tietoon tulleet rikokset) Tilastokeskus. Viitattu 14.9.2014.
 17. Kainulainen, Heini: Raiskattu? tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2004. 951-704-309-0.
 18. Taulukot tilastossa: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. Tilastokeskus. Viitattu 28.4.2012.
 19. Taulukot tilastossa: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. Tilastokeskus. Viitattu 22.3.2015.
 20. Taulukko: Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan, 2005-2010 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistusmääräykset ja rikesakot) Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. Tilastokeskus. Viitattu 1.7.2012.
 21. Raiskatut tuomiot Poliisi-tv. Yle. Viitattu 29.4.2012.
 22. Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja, s. 1015. raiska - sanan etymologiaa. Juva: WS Bookwell Oy, 2004. ISBN 951-0-27108-x.
 23. Nirvi, R. E.: Eräistä likaa ja rikkaa merkitsevien sanojen käyttötavoista, s. 398–480 (pdf) (erityisesti kohta Raiska, sivut 406–408) Virittäjä (?). 1950. kotikielenseura.fi. Viitattu 14.9.2014.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]