Julkinen sektori

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Talouden sektorit

Julkinen sektori tarkoittaa kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien omistuksessa. Julkiseen sektoriin lasketaan valtion ja kuntien varsinaisen toiminnan lisäksi muun muassa julkiset sosiaaliturvarahastot (esimerkiksi Kansaneläkelaitos), kuntayhtymät, liikelaitokset ja valtionyhtiöt. Käsitteen alakäsite on julkisyhteisö, joka tarkoittaa julkisessa omistuksessa olevaa toimijaa, joka ei toimi markkinoilla. Julkisyhteisöihin eivät siis kuuluu valtion tai kuntien omistamat markkinoilla toimivat yritykset.[1]

Julkinen sektori rahoitetaan suurelta osin veroilla. Lähes kaikkialla maailmassa julkinen sektori katsotaan parhaaksi tavaksi toteuttaa järjestys ja turvallisuus, kuten oikeuslaitos, poliisi ja armeija. Yleensä julkiseen sektoriin kuuluu monia muitakin toimia: osa koulutuksesta, terveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta, jopa teollisuutta, etenkin puolustusteollisuutta sekä tiedotus-, viihde- ja liikennetoimintaa.[1]

Julkisen sektorin koko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Julkisen sektorin koko vaihtelee valtiosta toiseen. Julkisen sektorin ulkopuolista osaa taloudesta kutsutaan yksityiseksi sektoriksi tai se voidaan jakaa yrityksiin ja kotitalouksiin.

Yleinen tapa mitata julkisen sektorin kokoa on verrata julkisen sektorin kokonaismenoja bruttokansantuotteeseen. Suomessa julkisyhteisöjen menot ovat suuret verrattuna muihin maihin, julkisten menojen suhde BKT:seen oli vuonna 2011 kolmanneksi korkein EU-maista: Tanska 57,9 %, Ranska 55,9 %, Suomi 55,0 %, Belgia 53,3 % ja Ruotsi 51,3 %. EU-maista julkisyhteisöjen osuus oli pienin Bulgariassa 35,2 %, Liettuassa 37,5 %, Romaniassa 37,7 %, Slovakiassa 38,2 % ja Virossa 38,2 %. EU-maiden keskiarvo oli 49,1 %.[2]

Koon mittaamisesta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Julkisten menojen suhde brutto­kansan­tuotteeseen ei ole vertailukelpoinen eri maiden kesken useista syistä: eri maiden verojärjestelmät poikkeavat toisistaan, verovähennykset vaikuttavat julkisiin menoihin ja eläke- ja sosiaali­turva­järjestelmät ovat erilaisia eri maissa[3]

Tilastokeskuksen pääjohtajan Marjo Bruunin mukaan ehkä vertailukelpoisin julkisen talouden koon mittari on julkisen talouden tuottaman arvon­lisäyksen osuus koko kansantalouden arvon­lisäyksestä. Toinen mittari voisi olla julkisen talouden työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä.[3]

Suomessa vuonna 2012 julkisen talouden osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä oli 20% ja julkisen työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä oli 25%.[3]

Syksyllä 2014 Julkisen sanan neuvosto antoi langettavan päätöksen virheellisen tiedon levittämisestä koskien julkisen sektorin kokoa. Kolumnisti oli esittänyt virheellisesti että julkinen sektori olisi lähes 60% bruttokansantuotteesta. Virhe perustuu siihen, että käsitteet on tulkittu väärin. Bruttokansantuote ei rakennu siten, että julkiset ja yksityiset menot lasketaan yhteen. [4]

Julkinen talous[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Julkiset menot eivät ole pelkästään sote- ja koulutusmenoja, vaan niihin sisältyy myös elinkeino- ja maataloustukia ja puolustusmenoja. Useimmissa maissa yksi julkisen sektorin tehtävistä on pyrkiä ratkomaan kansantaloudellisia ongelmia, esimerkiksi keynesiläisyyden mukaan suhdannevaihteluita. Toisaalta julkinen talous muodostaa huomattavan siivun koko kansantaloudesta ja voi olla osasyynä talouden moniin ongelmiin.[1]

Julkisen sektorin taloudellisia työkaluja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tulonsiirrot:

  • valtiolta kunnille ja sosiaaliturvarahastoille
  • valtiolta/kunnilta/sosiaaliturvarahastoilta yksityiselle sektorille
  • tukipalkkiot: teollisuudelle, maataloudelle
  • sosiaalivakuutusetuudet: eläkkeet, sairausvakuutuskorvaukset, ansioon sidotut työttömyyskorvaukset

Julkinen valta kerää varat tulonsiirtoihin ja hallinnoi niitä, mutta tulonsiirrot eivät ole julkista kulutusta. Julkishyödykkeseen liittyy ilmaiskyytiläisen, vapaamatkustajan ongelma: hyödykkeestä voi nauttia maksamatta siitä mitään.

Julkishyödykkeet: yhden yksilön kulutus ei vähennä muiden kulutettavissa olevaa määrää (esimerkiksi maanpuolustus tai majakka)

  • rajakustannus julkishyödykkeen tarjoamisesta lisäyksilölle on nolla
  • on vaikeaa sulkea yksilöjä pois kuluttamasta julkishyödykettä

Julkishyödykkeen tuottamisen rajakustannus ei ole sama kuin julkishyödykkeestä nauttimisen (lisäyksikön) vaatima rajakustannus (”Majakoiden rakentaminen maksaa sitä enemmän, mitä useampi rakennetaan, mutta kun majakka on rakennettu, majakan ohittava laiva (yksi kpl lisää) ei maksa yhtään enempää.”)

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c Pertti Honkanen: Julkinen sektori: muistiinpanoja yksityistämisestä ja säästöpolitiikasta, s. 24-26, 38, 43. Hanki ja jää, 1998. ISBN 951-8916-50-0.
  2. Annual government finance statistics / Government revenue, expenditure and main aggregates 28.6.2012. Eurostat. Viitattu 8.7.2012. (englanniksi)
  3. a b c Bruun, Marjo: Miten mitata julkisen sektorin kokoa. Tieto&trendit, 27.1.2014. Artikkelin verkkoversio. Archived by WebCite®
  4. Julkisen sektorin koko on viidesosa Suomen taloudesta. Turun Sanomat, 21.11.2014. Artikkelin verkkoversio. Archived by WebCite®