Asteekit

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Asteekin urakehitys rahvaasta vankeja ottavaksi soturiksi ja sen ansiosta ylhäiseksi. Codex Mendozasta.

Asteekit (usein atsteekit, harvoin azteekit) olivat Väli-Amerikassa Meksikon ylätasangoilla elänyt intiaanikansa. Asteekit johtivat vuosina 1428–1521 vahvaa asteekkivaltakuntaa, joka ulottui Meksikonlahdelta Tyyneenmereen.

Asteekit olivat soturikansaa, jonka vauraus perustui heikompien intiaaniheimojen maiden valloittamiseen ja veron kantamiseen niiltä. Asteekit tunnetaan ihmisuhreistaan. Heidän pääkaupunkinsa oli mahtava Tenochtitlán.

Asteekit olivat 1200-luvulla Meksikon laaksoon saavuttuaan vähäpätöisimpiä pohjoisesta muuttaneista nahuatlia puhuvista nahuakansoista. Työteliäitten kauppaa harjoittaneiden asteekkien merkitys alkoi kasvaa vasta 1300-luvun puolivälissä. Asteekit joutuivat pitkään alistumaan mahtavampien kaupunkivaltioiden valtaan tai liittoutumaan niiden kanssa. 1400-luvulla asteekkijohtaja Itzcoatl johti armeijansa liittolaiskaupunki Texcocon kanssa voittoisaan sotaan tepaneekkeja vastaan. Laajalle ulottuvat valloitussodat alkoivat seuraavan hallitsijan Moctezuma I:n aikana. Asteekkien valtakunta levisi laajalle, mutta oli melko heikko ja hajanainen. Espanjalaiset konkistadorit valloittivat asteekkien valtakunnan pääkaupungin Tenochtitlánin 13. elokuuta 1521 Hernán Cortésin johdolla. Tenochtitlánin paikalla on nykyisin Meksikon pääkaupunki México.

Määritelmä ja lukumäärä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkien valtakunta käsitti suuren osan eteläistä Meksikoa espanjalaisten saapuessa vuonna 1519.

Asteekit ovat saaneet nimensä jossain pohjoisessa sijainneesta paikasta nimeltä Aztlán ('valkoinen maa'), josta he oman perimätietonsa mukaan saapuivat Meksikon laaksoon.[1][2] Itse he tosin eivät tätä nimitystä itsestään käyttäneet. Asteekeiksi voidaan lukea suppeassa mielessä vain pääkaupunki Tenochtitlánin mexicat tai muuallakin Meksikon laaksossa asuneet heimot. Laajemmassa mielessä asteekeiksi voidaan lukea myös Meksikon laaksoa ympäröivien ylänköjen laaksoissa eläneet nahuatlinkieliset heimot. Asteekkivaltakunnan tuhoutumisen jälkeen jäljelle jääneitä intiaaneja on kutsuttu nahuoiksi.[3]

Asteekkeja asui Meksikon laaksossa vuonna 1519 yli miljoona. Sen lisäksi heitä asui kahdesta kolmeen miljoonaa ympäröivissä laaksoissa, joskin korkeampiakin arvioita on esitetty. Eurooppalaisten mukana Amerikkaan tulleet taudit pudottivat asteekkien lukumäärän muutamassa vuosikymmenessä alle puoleen näistä luvuista.[4]

Kaupungit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkien pääkaupunki oli mahtava Tenochtitlán, joka rakennettiin Texcocojärven saarelle.[5] Sinne johti pengerteitä mantereelta, ja saarien välillä oli siltoja.[6][7] Tenochtitlánin pinta-ala oli 8–13,5 km².[5][8] Kaupungissa oli enimmillään 300 000–500 000 asukasta.[9] Tenochtitlánin suurin temppeli oli omistettu auringon ja sodan jumala Huitzilopochtlille, ja se oli rakennettu 80 × 100 metriä laajan pyramidin huipulla olevalle tasanteelle 30 metrin korkeuteen. Kaupungin monista palatseista suurin oli hallitsijan palatsi, joka oli espanjalaisten saapuessa pinta-alaltaan neljä hehtaaria.[10] Jokainen hallitsija rakennutti itselleen oman palatsinsa.[11]

Keskimääräisen kokoisessa Meksikon laakson kaupunkivaltion pääkaupungissa oli noin 9 000 asukasta ja asukastiheys 45 asukasta hehtaarilla. Texcocossa, Azcapotzalcossa ja Cuauhnahuacissa oli yli 20 000 asukasta.[12]

Asteekkien kaupungit ja kylät olivat pääkaupunkia lukuunottamatta harvaan asuttuja ja maaseutumaisia.[13] Useimmat niistä olivat Aztlanin siirtolaisten perustamia 1100- ja 1200-luvuilla, ja ne noudattivat asemakaavaltaan mesoamerikkalaisia perinteitä. Keskelle oli rakennettu pyhä alue, jossa olivat pääaukio ja sen reunalla tärkeimmät virastot ja uskonnolliset rakennukset kuten korkea pyramiditemppeli. Keskusaukiolla oli tori, jolle ihmiset tulivat myymään tuotteitaan. Pyhä alue oli usein taivaankappaleiden mukaan tarkkaan asemoitu. Kauempana keskustasta rakennettiin ilman mitään järjestystä: talot olivat pieniä ja kaukana toisistaan, niiden välissä oli pihoja ja hedelmätarhoja, eikä varsinaisia katuja ollut.[14]

Yhteiskunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkivaltakuntaa johti kuningas ylimysten neuvoston kanssa. Ylimystöllä oli veronkantaja-oikeus. Seuraavana arvoasteikossa tulivat sotapäälliköt ja maaherrat, sitten papisto, käsityöläiset ja kauppiaat, ja viimeisinä talonpojat ja orjat.

Perustavanlaatuisin asteekkiyhteiskunnan jako oli jako aatelisiin pīpiltin ja tavalliseen väestöön mācehualtin. Tavallinen väestö mācehualtin muodostui maanviljelijöistä, sotilaista, käsityöläisistä ja taiteilijoista sekä kauppiaista. Tavallinen väestö kävi myös useimmiten nuorena koulun, ja asteekit olivatkin yksi tunnetuista varhaiskantaisista kansoista, joilla laajaa väestön osaa koulutettiin. Luultavasti asteekit olivat omaksuneet koulujärjestelmän varhaisemmilta Mesoamerikan kansoilta.

Yhteiskunnan rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perhe oli pienin yksikkö. Asteekkien yhteiskunnan perusyksikkö oli calpolli, 'iso talo', muutaman perheen koostama sukuyhteisö, joka vastasi pientä seurakuntaa tai maatalousosuuskuntaa. Calpollia johti calpōleh, paikallispäällikkö, joka jakoi calpollin jäsenille viljelysmaat veronkantoa vastaan. Calpolli piti omaa temppeliään ja telpochcallia, joka oli pääosin soturikoulu. Jotkut calpollit olivat kauppiaskaupunkeja tai kauppiaskaupunginosia. Toiset edustivat tiettyjä kansanryhmiä. Altepetl oli kaupunkivaltio, jota johti lähinnä kuningasta vastaava tlatoani. Altepetl koostui useimmiten monesta calpollista ja tlatoani oli vaikutusvaltaisimman calpollin johtaja. Altepetl oli tärkeämpi kuin äidinkielen mukainen kansallisuus.

Talonpojat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Talonpoikaluokka oli melko vapaata, vaikka heillä olikin ase- ja verovelvollisuus. Talonpojat omistivat omat maansa. Asteekkien kaupunkivaltioiden neuvostot jakoivat viljelymaat klaaneille ja ne eteenpäin perheille. Pojat perivät isiensä maat. Jos perillistä ei ollut tai maa laiminlyötiin, se palautui klaanille.[15]

Orjat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Talonpoikien alapuolella oli vuokraviljelijöiden luokka ja näiden alapuolella orjien luokka.[15] Orjat olivat usein sotavankeja, verona saatuja, rangaistusvankeja tai oman perheensä myymiä. Jotkut huono-osaiset valitsivat orjuuden vapaaehtoisesti. Asteekkien miesorjat työskentelivät maatyöläisinä, palvelijoina ja kantajina, ja naisorjat kutojina, vaatteiden korjaajina tai jalkavaimoina. Orjilla saattoi olla omaisuutta, omaa maata ja omiakin orjia, ja he saattoivat mennä naimisiin vapaiden asteekkien kanssa. Orjien keskinäiset lapset syntyivät vapaiksi.[16]

Käsityöläiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hopeaseppä työssään

Erikoistuneiden käsityöläisten kuten kultaseppien, jalokiviseppien ja sulkamosaiikkien valmistajien tehtävänä oli valmistaa ylellisyysesineitä kaupunkien ylimystöille.[17] Jokapäiväisiä käyttöesineitä tekivät talonpojat maatöidensä ohella kotonaan.[18] Kaikki asteekkinaiset rahvaasta ylimystöön kehräsivät lankaa sekä kutoivat ja värjäsivät kankaita kotonaan muiden kotitöiden ohessa.[19]

Kauppiaat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkien vauras ja vaikutusvaltainen kauppiasluokka harjoitti "ulkomaankauppaa" – kantajakaravaaneja Meksikon laaksosta asteekkivaltakunnan kaukaisiin maakuntiin ja takaisin. Kauppiaat muodostivat suljetun yhteiskuntaluokan, jossa ammatti periytyi ja avioliitot solmittiin keskenään.[20]

Yläluokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkeja johtanut soturiylimystö pīpiltin oli alussa vapaa mutta kehittyi perinnölliseksi, koska ylimystön pojilla oli joka tapauksessa helpompi päästä siihen mukaan. Ylimystöllä oli veronkanto-oikeus. Ylimystö sai koulutusta calmecac-nimisessä koulussa, jossa opiskeltiin muun muassa kirjoitusta, astronomiaa, valtion johtoa, teologiaa ja muita aineita. Koulusta valmistui poliittis-sotilaallisia johtajia, pappeja, opettajia, parantajia ja koodeksin maalaajia eli kirjoittajia.

Asteekkien ylimystön ei tarvinnut maksaa veroja. Yläluokka oli melko avoin, ja säätykiertoa tapahtui etenkin sotasankaruuden kautta.[21]

Papisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekeilla oli runsaasti pappeja, sillä jokaisella jumalalla tuli olla oma papisto.[22] Papeilla oli kolmenlaisia velvollisuuksia. Tärkein oli rituaalien suorittaminen: papit pitivät pyhiä tulia yllä, soittivat musiikkia seremonioissa sekä suorittivat uhrimenot, joihin kuului myös papin oman veren uhraaminen. Papeilla oli myös hallinnollisia velvollisuuksia sekä temppelien ja pyhien esineiden huoltovelvollisuus. Pappien kolmas velvollisuus oli opettaminen. He pyörittivät ylimystön lasten calmecac-kouluja, valvoivat pappisopiskelijoita, sekä kirjoitustaitoisina hoitivat pyhän kirjanpidon ja toimivat asteekkien tietolähteinä jumalien, rituaalien, kalenterin ja tähtitieteen aloilla. Ylimpien pappien eli "tulen pappien" (tlenamacac) tehtäviin kuului suorittaa ihmisuhrit omakätisesti. Kaksi kaikkein ylintä pappia (quetzalcoatl) toimivat pääkaupungin kahdessa päätemppelissä.[23]

Asteekkipappien iho oli maalattu mustaksi ja sitä koristivat lukemattomat arvet veren uhraamisesta. He eivät leikanneet tai pesseet tukkaansa, joka oli kuivuneen veren takkunnuttama.[24]

Talous[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekit kävivät kauppaa toreilla, jollainen oli lähes jokaisessa kylässä. Torimarkkinoilla myytiin ruokaa ja kaikkea mahdollista tavaraa. Jotkin harvat torit erikoistuivat johonkin tuotteeseen, kuten orjiin, ylellisyystuotteisiin tai koiriin. Yksi päivä viisipäiväisessä viikossa oli markkinapäivä, jolloin torit täyttyivät ihmisistä. Kaupankäynnin lisäksi markkinat olivat tärkeitä sosiaalisia tapahtumia, joissa ihmiset tapasivat muidenkin kylien asukkaita. Tlatelolcon tori oli asteekkivaltakunnan suurin tori ja keskustori; Hernán Cortés kuvasi sitä kaksi kertaa Espanjan Salamancan toria suuremmaksi. Toisin kuin esimerkiksi inkavaltakunnassa, asteekkien keskushallinto ei kontrolloinut paikallista torikauppaa tai muutakaan kaupankäyntiä. Torimyyjät maksoivat toriveroa oman kaupunkivaltionsa hallitsijalle.[25]

Asteekit käyttivät valuuttana kaakaopapuja ja puuvillakankaita. Papuja käytettiin pieniin ostoksiin: esimerkiksi yksi obsidiaaniterä maksoi viisi papua, tomaatti yhden pavun, avokado kolme papua ja kalkkuna tai jänis 100 papua. Papujen väärentämisestä oli tullut vakava ongelma. Suuremmat ostokset maksettiin standardimittaisilla puuvillakankailla (quachtli). Kankailla maksettiin myös verot. Jokainen perhe sai kutoa kotonaan quacthleja itselleen. Yleisimmät koot vastasivat 65, 80 ja 100 kaakaopapua, ja kalleimmat 300 papua. Kaksikymmentä quachtlia sanottiin riittäneen vuodeksi Tenochtitlánissa elämiseen.[26]

Maatalous[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alun perin asteekit olivat vaatimaton metsästäjä- ja keräilijäheimo. He kehittivät kuitenkin melko nopeasti Meksikoon saapumisensa jälkeen tehokkaan maatalouden. Se perustui maissin viljelyn varaan, joskin muitakin viljelykasveja tunnettiin. He käyttivät hyväkseen kaiken viljelylle sopivan maa-alan ja kehittivät viljelyksilleen laajamittaiset kastelujärjestelmät.[1][15]

Meksikon laakson maan puutteen vuoksi asteekit perustivat osan viljelmistään Texcocojärven eteläosiin ja Tenochtitlanin ympärille rakennetuille tekosaarille eli chinampoille, jollaisia Mesoamerikassa oli käytetty jo aiemminkin. Saaret tehtiin kasveista ja mudasta, ja ne tuettiin paalutuksin ja kasvattamalla niille puita. Idätys tapahtui kelluvilla kylvölautoilla, joista kasvit siirrettiin saarille. Tällaiset viljelmät olivat hyvin hedelmällisiä, ja niistä saatiin kolme tai neljä satoa vuodessa.[27]

Asteekit harjoittivat kolmenlaista pengerviljelyä. Yleisin pengertyyppi oli kivillä reunustettu, jyrkän rinteen suuntainen penger. Tällaiset viljelmät olivat samankaltaisia kuin inkoilla, mutta pienempiä ja alkeellisempia. Loivemmilla rinteillä asteekit tukivat penkereitään jättiagaveaidoilla. He rakensivat penkereitä myös joenuomiin rotkojen pohjille, jokeen nähden kohtisuoraan.[28]

Asteekkiäiti opettaa tytärtään leipomaan tortilloja

Maissi oli asteekkien tärkein viljelykasvi, ja se tekikin mesoamerikan korkeakulttuurien synnyn mahdolliseksi. Maissia pystyttiin kasvattamaan korkeinta vuoristoa lukuunottamatta kaikkialla asteekkien mailla. Se oli runsassatoinen ja tarjosi asteekeille tärkeän proteiininlähteen, sillä lihaa ei ollut paljon saatavilla. Asteekit tekivät maissista esimerkiksi tortillaleipiä ja tamalea. Maissilla oli tärkeä sija myös asteekkien uskonnossa, ja sille oli monta jumalaa ja rituaalia.[29] Toinen tärkeä ruoka-aine oli pavut, joita nautittiin tortillojen kanssa joka aterialla. Myös tomaatit, avokadot, kurpitsat ja chilipippurit olivat yleistä ruokaa. Chian ja amarantin siemeniä jauhettiin ja nautittiin eri tavoin. Meksikonlaaksossa syötiin myös nopal-kaktuksen hedelmiä ja jättiagaavea, josta tehtiin käyttämällä mietoa alkoholijuomaa pulquea.[30]

Asteekit olivat kesyttäneet koiran, kalkkunan ja myskisorsan. Asteekit söivät niitä sekä metsästivät ja kalastivat sekä keräilivät hyönteisiä ja spirulinalevää, mutta yleisesti ottaen eläinperäistä ravintoa oli vain vähän saatavilla.[31]

Hyvinä vuosina asteekit pystyivät ruokkimaan väestönsä. Huonot satovuodet aiheuttivat kuitenkin vakavia nälänhätiä, joista pahin oli vuosien 1450–1454 välillä.[32]

Tekniikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekit eivät tunteneet pyörää, vetojuhtaa tai esimerkiksi kaariholvia. Asteekit osasivat kuitenkin rakentaa vesijohtoja; yksi niistä kuljetti vettä pääkaupunki Tenochtitlaniin. Tenochtitlanissa oli kanavia, joissa voitiin kulkea kanootein.

Kalenteri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkien kalenterikivi

Asteekit käyttivät kolmea kalenteria, jotka he olivat saaneet edeltäviltä kulttuureilta: 260-päiväistä rituaalikalenteria, 365 päivän vuosikalenteria, sekä 52 vuoden syklin pituista kalenteria, jossa kaksi muuta kalenteria yhdistyivät tuottaen ainutkertaisia päiviä koko jakson ajan.[33]

Esineet, käsityöt ja taide[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vulkaaninen obsidiaani oli asteekeille tärkeä kivilaji, sillä se lohkeaa erittäin teräväksi. Obsidiaanista valmistettiin esimerkiksi veitsiä, sirppejä, partateriä, kaapimia ja poria sekä nuolenkärkiä ja miekanteriä. Asteekkien maquahuitl-miekassa oli puinen varsi, jonka molemmille puolille oli kiinnitetty särmiömäisiä obsidiaaniteriä.[34]

Asteekkien läntiset naapurit taraskit tunsivat kuparin ja pronssin ennen asteekkeja, ja niiden sulatustaito oli leviämässä myös asteekkien pariin 1500-lukuun mennessä.[35]

Mexicojen parissa vain ylhäiset käyttivät puuvillaisia vaatteita; tavallinen kansa käytti agaavesta tai eläinten nahoista tehtyjä. Kangasta käytettiin myös valuuttana torilla ja veronmaksussa.[36]

Asteekkien kullattuja korvakoruja

Asteekkien ylellisyysesineet olivat hyvin korkealaatuisia ja kauniita. He tekivät koruja ja muita esineitä kullasta, hopeasta, turkoosista ja jadesta sekä esimerkiksi linnunsulista ja simpukoista. Koruja käytettiin paljon etenkin ylimystön välisinä lahjoina sekä pappien rituaaleissa.[37]

Armeija[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkisotureita kädessään obsidiaaniterillä päällystetty macuahuitl

Asteekit sotivat usein. Asteekkien kaupunkivaltioissa ei ollut vakinaisia armeijoita, mutta asevelvollisuus koski kaikkia terveitä yli 15-vuotiaita miehiä, pappeja lukuunottamatta. Korkeimmat upseerit olivat usein ylimystöä ja alemmat upseerit sodissa ansioituneita sotilaita. Asteekkivaltakunnan sotilaskoulutus järjestettiin Tenochtitlánin 20 sotakoulussa. Sotia syttyi vahvojen kaupunkivaltioiden niskuroinnista asteekkien veronkantoa vastaan, viholliskansojen hyökkäyksistä, sotien merkityksestä asteekkien yhteiskunnallisen aseman kohottajana, kauppamatkaajien häiritsemisestä, sekä uskonnosta johtuneen ihmisuhrien tarpeen vuoksi.[38]

Asteekkien tärkeimmät hyökkäysaseet olivat heittokeihäs ja puinen nuija, johon oli kiinnitetty teräviä obsidiaanin palasia. Myös obsidiaanimiekkaa, jousta ja nuolta sekä linkoa käytettiin. Puolustusvarusteita olivat haarniska, kilpi ja puinen kypärä. Joukkojen johtajien kypärät olivat joskus sulilla koristellut.[38]

Koska asteekeilla ei ollut veto- tai kantojuhtia, hyökkäyssodankäynti oli vaivalloista. Huolto sovittiin liittolaisten kanssa etukäteen, eikä piirityksiin ollut mahdollisuuksia. Asteekit aloittivat hyökkäyksen taisteluhuudolla, jota vahvistivat torvet ja pillit. Ensin hyökättiin keihäin ja nuolin, ja sen jälkeen lähitaisteluasein. Vihollissoturit pyrittiin vangitsemaan, jotta heidät voitaisiin uhrata. Usein pelkkä hyökkäyksen uhka riitti verovaatimuksen hyväksymiseen.[38]

Asteekkien erikoisuus olivat "kukkien sodat". Ne olivat kaupunkivaltioiden parhaiden sotureiden välisiä taisteluita, joita järjestettiin muutaman vuoden välein vain sotavankien saamiseksi.[38]

Uskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkinainen ja jumala Tlahuizcalpantecuhtli, Borgian koodeksista

Asteekkien uskonnon perustana oli käsitys että ihmisen täytyy pyrkiä miellyttämään suotuisia luonnonvoimia ja näitä edustavia jumalia. Ihmiselle turmiollisten luonnonvoimien vaikutusta sen sijaan tuli torjua jo ennakolta. Hyvää tai pahaa tuottavien luonnonvoimien ja samalla niitä edustavien jumalien käsitettiin toimivan ihmisten tavoin.[39]

Asteekit uskoivat että maailma oli kokenut neljä tai viisi vaihetta, joissa kunkin aikana johdossa oli ollut yksi jumala. Ensimmäisessä vaiheessa ihmiset ja jättiläiset joutuivat jaguaarin kitaan. Toisessa vaiheessa pyörremyrskyt hävittivät maailman ja ihmiset muuttuivat apinoiksi. Kolmas aikakausi päättyi rankkasateeseen ja neljäs suureen tulvaan, jolloin ihmiset muuttuivat kaloiksi. Meneillään ollut aika oli viides aikakausi, jonka päätteeksi maailma oli tuhoutuva maanjäristyksiin.[39]

Asteekit jakoivat maailman vaakasuoriin ja pystysuoriin alueisiin, joilla oli omat uskonnolliset merkityksensä. Keskustaa hallitsi tulenjumala, itää sateenjumala, etelää kevään ja kukkien jumala, länttä Quetzalcoatl ja pohjoista kuoleman herra Mictlantecuhtli. Pystysuunnassa maailmankaikkeus jakautui taivaisiin ja helvetteihin, joihin kuolleet päätyivät kuolintavastaan riippuen. Suurin osa vainajista pääsi vaikeuksien kautta Mictlániin. Kuoleman valtakunnassa ei jaeltu palkintoja tai rangaistuksia, vaan siellä oli vain ikävystyttävää.[39]

Jumalat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kosmologinen piirros, jonka keskellä tulen jumala Xiuhtecuhtli ja hänen ympärillään muita tärkeitä jumalia.

Asteekkien pantheon oli vielä kehitysvaiheessa espanjalaisvalloittajien tullessa maahan. Asteekit olivat yhdistelleet uskontoonsa eri perinteitä niin, että heidän mytologiansa oli monin paikoin ristiriitainen. Moni asteekkien jumalista on peräisin Teotihuacanin klassiselta ajalta (esimerkiksi Quetzalcoatl tai sen edeltäjä), osa tuli alkuperäisten siirtolaisten mukana Aztlanista (esimerkiksi Huitzilopochtli), ja osa on asteekkien valloittamien alueiden kansojen jumalia.[40]

Etnohistorioitsija H.B. Nicholson on jakanut asteekkien 129 jumaluutta 14 ryhmään, ja nämä ryhmät edelleen kolmeen aihepiirin mukaiseen ryhmään. Luettelossa on jokaisen ryhmän johtava jumala sekä hänen aihepiirinsä ja mahdollinen suojelijanroolinsa:[41]

Taivaallisen luovuuden ja jumalallisen paternalistisuuden jumaluudet:

Sateen, kosteuden ja viljelyn hedelmällisyyden jumaluudet:

 • Tlaloc – sade, vesi ja viljavuus
 • Centeotl – maissi
 • Ometochtli – pulque, agaave, hedelmällisyys
 • Teteoinnan – maa ja hedelmällisyys – parantajien ja kätilöiden suojelija
 • Xipe Totec – viljelyn hedelmällisyys – kultaseppien suojelija

Sodan, uhrin, veren ja kuoleman jumaluudet:

Muut jumaluudet:

 • Quetzalcoatl – luominen, hedelmällisyys, Venus, tuuli – pappeuden suojelija
 • Yacatecuhtli – kauppa – kauppiaiden suojelija

Cortés jumalana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekkihallitsija Montezuma II saattoi pitää myös konkistadori Hernán Cortésia aluksi jumalana ja suhtautui tähän siksi suopeasti. Asteekkien taruston mukaan Quetzalcoatl-jumala oli luvannut palata juuri sinä vuonna kun espanjalaiset tulivat, ja asteekit olivat havainneet myös selittämättömiä ennusmerkkejä. Jumalan odotettiin saapuvan idästä valkoihoisen miehen muodossa, mikä sopi Cortésiin.[42][43]

Uhraaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ihmisuhri asteekkien teoksessa Codex Mendoza.

Asteekkien luomismyytit kertoivat jumalista, jotka olivat uhranneet itsensä luodakseen maailman ja auringon, sekä verensä luodakseen ihmisen. Ihmiskunta oli siksi suuressa kiitollisuudenvelassa jumalille. Velka maksettiin uhraamalla suuret määrät ihmisverta – joko valuttamalla omaa verta tai surmaamalla ihmisuhreja.[44]

Omaa verta uhrattiin yleisimmin lävistämällä korvalehti agaaven piikillä. Kaikki asteekit harjoittivat tapaa ainakin joskus, yleensä hedelmällisyyden toivossa. Papit valuttivat vertaan joka ilta rituaaleissaan.[44]

Harva valtio on koskaan uhrannut ihmisiä yhtä suurin joukoin kuin asteekit. Asteekkipapit surmasivat uhrejaan jumalasta riippuen eri tavoin, kuten veitsellä, polttamalla tai nuolilla.[45][46] Jumalilla oli myös erilaisia vaatimuksia uhriensa suhteen: esimerkiksi Tlaloc vaati uhreikseen lapsia, ja Tezcatlipoca erityisen komean ja virheettömän uhrin.[46]

Sotavangit olivat uhreista arvokkaimpia, ja sitä arvokkaampia, mitä urhoollisempia ja komeampia he olivat. Orjia uhrattiin vähäpätöisemmissä uhrimenoissa. Naisia uhrattiin maan hedelmällisyyden takaamiseksi ja etenkin naisjumaluuksille.[47][46]

Uhrit muutettiin erilaisten rituaalien avulla jumalien ruumiillistumiksi (ixiptla), joiden kuolema toisti mytologioiden jumalien kuoleman. Silminnäkijäkuvausten mukaan ixiptloina kohdellut uhrit astelivatkin uhrikivelleen ylpeinä.[46]

Veitsellä uhraaminen tapahtui temppelin uhrikivellä, jolla uhria pideltiin selällään. Pappi viilsi uhrin rinnan auki ja repi irti yhä sykkivän sydämen, omistaen sen auringonjumalalle. Verta valuva uhri heitettiin sen jälkeen temppelipyramidin portaita alas, minkä jälkeen hänen päänsä irrotettiin ja ripustettiin pääkallohyllyyn.[48] Asteekkien tärkein uhripaikka oli pääkaupungin päätemppelipyramidi. Muidenkin kaupunkien keskustoissa oli temppeleitä, joissa uhriseremonioita todennäköisesti suoritettiin.[49]

Ihmisuhreihin liittyi joskus ihmissyöntiä, sillä asteekit uskoivat, että uhrattavan hyveet ja voimat siirtyvät rituaaliin osallistuneeseen.[50] Uhrin lihan maistaminen oli myös tapa kunnioittaa uhrin muistoa.[46]

Asteekkien veriset ja loputtomat uhriseremoniat on uskonnollisten syiden ohella nähty myös asteekkien alamaisten, liittolaisten ja vihollisten pelotteluna, jolla hillittiin kapinointihaluja.[51]

Julkiset seremoniat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asteekeilla oli jokaiselle kahdeksastatoista kuukaudestaan omat seremoniat, joihin kaikki osallistuivat. Yleisimpiä olivat viljavuusseremoniat. Asteekkien seremonioihin kuului usein ihmisuhri.[52]

Yksi tärkeimmistä seremonioista oli jokaisen 52 vuoden ajanjakson lopussa vietetty uuden tulen seremonia. Silloin ihmiset tekivät suursiivouksen, heittivät pois kaikki tarvaransa ja jäivät odottamaan maailmanloppua, jonka odotettiin tulevan jonkin tällaisen ajanjakson lopussa. Uuden ajanjakson ensimmäisen aamun valjettua juhlittiin ja hankittiin uudet tavarat kotiin.[53]

Asteekkienkin harjoittama mesoamerikkalainen pallopeli (tlachtli) yhdisti rituaalin, urheilun ja viihteen. Peliin liittyi asteekeilla monenlaisia vertauskuvallisia merkityksiä, jotka liittyivät aurinkoon, kuuhun, Venus-planeettaan, manalaan sekä nuoruuteen ja vanhuuteen. Peli oli myös suosittu kaupunkien välinen urheilukilpailu, ja siihen liittyi paljon vedonlyöntiä.[54]

Kirjoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kolme paikannimeä asteekkien kirjoituksella: Mapachtepec, Mazatlan ja Huitztlan.

Asteekit tekivät paperia viikunapuun kaarnasta. Puuta kasvaa etenkin Morelosin alueella, missä moni kylä oli erikoistunut paperinvalmistukseen. Asteekit kirjoittivat koodekseja ja muita käsikirjoituksia uskonnollisiin, historiallisiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin. Kirjoitustaitoisia asteekeista olivat kirjurit, papit ja filosofit. Kirjurit erikoistuivat usein tiettyyn kirjatyyppiin. Kirjurin ammatti periytyi isältä pojalle.[55]

Asteekkien kirjoitusjärjestelmä ei ollut yhtä kehittynyt kuin esimerkiksi mayojen, eikä sillä voinut tallentaa kaikkea puhuttua kieltä. Sen vuoksi asteekkien kirjoitukset olivatkin vain muistin apuvälineitä, ja asteekkien historia oli etupäässä suullista perimätietoa. Asteekkien kirjoituksessa yhdisteltiin kuvia ja hieroglyfejä. Yleisimpiä hieroglyfejä olivat paikkojen nimet, joita olikin useita satoja. Hieroglyfejä oli kolmenlaisia: piktogrammeja, ideogrammeja sekä foneettisia merkkejä.[56]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Asteekkien historia

Varhainen historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nykyisen Meksikon vaakunassa näkyy asteekkimytologinen kohta, jossa kotka syö käärmeen kaktuksen päällä.

Asteekkeja edelsivät monet aiemmat intiaanien luomat kulttuurit, kuten olmeekkien, mayojen, sapoteekkien, Teohtihuacánin, tolteekkien ja niin edelleen kulttuurit. Asteekit olivat aluksi vähämerkityksinen ja pieni heimo, mutta vähitellen heidän voimansa ja valtansa kasvoi.

Asteekkien varhaishistoriasta tiedetään vain vähän. Asteekkien oman perimätiedon mukaan he olivat alun perin lähtöisin tarumaisesta paikasta nimeltä Chicomoztoc, joka tarkoittaa seitsemää luolaa. Sieltä he siirtyivät maahan nimeltä Aztlán. Aztlánista he lähtivät vaeltamaan eteenpäin saatuaan käskyn pääjumalaltaan, sodan ja auringon jumala Huizilopochtlilta. Huizilopochtli myös ilmoitti, että heimon oli määränpäähän saavuttuaan ryhdyttävä kutsumaan itseään nimellä mexica kunnioittaakseen Mexi-jumalaa.[57]

Ilmeisesti asteekit saapuivat nykyisen Meksikon keskusylängölle noin 1100-luvulla useiden muiden nahuatlia puhuvien heimojen kanssa. Nämä heimot lienevät saapuneet Väli-Amerikkaan koillisilta aroseuduilta[57]. Heimot perustivat Meksikon laaksoon keskenään sotivia kaupunkivaltioita. Tenochtitlánista on löydetty hyvin vanha pyramidi, joka kumoaa asteekkien väitteet siitä, että he olisivat vähitellen rakentaneet kaupunkiaan 1200-1300-luvuilla.

Sodat tepaneekkeja vastaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tenochtitlanin merkitys oli kasvanut 1300-luvulla, jolloin tepaneekit ja acolhuat kilpailivat vallasta sotaisasti Meksikon laaksossa. Tepaneekit nostivat 1375 asteekkien johtoon Acamapichtlin. Hänen seuraajansa Huitzilihuitli alkoi laajentaa asteekkien valta-aluetta, vaikka olikin tepaneekkien käskyvallassa. Asteekkien merkitys kasvoi entisestään, kun he auttoivat tepaneekkeja kukistamaan acolhuat. Näin asteekit saivat veronkanto-oikeuden ja lopulta uhkasivat tepaneekkien mahtia. Tepaneekit saartoivat Tenochtitlánin, ja asteekit liittoutuivat kulttuurisena esikuvana pidetyn mahtavan Texcocon kanssa. Tepaneekkien Azcapotzalcosta johdettu mahti luhistui Texcocon ja asteekkikaupunki Tenochtitlánin hyökkäykseen.

Asteekkivaltakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Asteekkivaltakunta
Asteekkivaltakunnan laajenemisvaiheet kuninkaittain

Asteekkivaltakunta syntyi vuonna 1428 kolmen kaupunkivaltion liittona. Sen jälkeen kun tepaneekit oli kukistettu, Tenochtitlán, Texcoco ja Tlacopan muodostivat sotilaallis-taloudellisen liittouman. Ne solmivat keskinäisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja sopivat avustavansa toisiaan valloitussodissa muita kaupunkeja vastaan. Valloitettujen alueiden verot jaettaisiin liittolaisten kesken niin että Tenochtitlán ja Texcoco saisivat kaksi osaa kumpikin ja Tlacopan yhden osan.[58]

Kolmiliitto otti aluksi hallintaansa suurimman osan Meksikon laaksoa ja sen jälkeen ympäröiviä alueita joka puolilla. Mexicat ottivat ajan myötä asteekkivaltakunnan johtajan roolin.[59]

Asteekit laajensivat valtakuntaansa taloudellisista syistä: he havittelivat muiden maiden rikkauksia, ja pääkaupungin kasvava väestö tarvitsi koko ajan enemmän ruokaa, vaatteita ja muita tarvikkeita sekä ylellisyystavaroita.[60] He kehittivät valtakunnan kauppaa, perivät veroja sekä perustivat satelliittivaltioita ja tukikohtia valtakunnan rajoille puolustamaan sitä vihollisilta.[61] Asteekit eivät kuitenkaan pitäneet vakituista armeijaa eivätkä rakentaneet valtakuntaansa tieverkostoja, kaupunkeja tai varastoja kuten monet muut suuret valtakunnat.[62]

Espanjalaisvalloitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1519 espanjalainen konkistadori Hernán Cortés nousi maihin Veracruzissa ja kuuli paikallisilta intiaaneilta lännessä olevasta suuresta asteekkivaltiosta. Hän voitti aluksi tlaxcalteekit ja liittoutui näiden kanssa asteekkeja vastaan. Cortés marssi joukkoineen ja liittolaisineen asteekkien pääkaupunkiin Tenochtitlániin, missä asteekkihallitsija Moctezuma II otti hänet ystävällisesti vastaan hallintopalatsissaan. Espanjalaiset kuitenkin vangitsivat Moctezuman ja hallitsivat asteekkikaupunkia hänen avullaan kuusi kuukautta.

Asteekit nousivat espanjalaisia vastaan aseelliseen kapinaan, ja Moctezuma kuoli pian joko asteekkien kivistä saamaansa iskuun tai espanjalaisten surmaamana. Palatsiin saarretut espanjalaiset pakenivat: noin 150 espanjalaista pääsi pakoon, muun muassa Cortés. Heidän onnistui selvitä asteekkien käynnistämistä muista hyökkäyksistä Meksikon laaksossa ja palata tlaxcalteekkien luo.

Espanjalaisten ja tlaxcalteekkien joukko lähti jälleen etenemään järjestelmällisesti kohti Tenochtitlánia ottaen sen pengertiet haltuunsa ja saartaen järven keskellä olevan kaupungin. Asteekit onnistuivat pysäyttämään espanjalaisten etenemisen kaupunkiin, mutta pian kaupungista alkoi loppua ruoka. Lisäksi espanjalaisten tuomat, monille intiaaneille tappavat isorokko ja tuhkarokko raivosivat valtoimenaan.[63] Espanjalaiset etenivät Tenochtitlániin, missä asteekit taistelivat heitä vastaan talo talolta. Lopulta asteekkipäällikkö Cuauhtémoc antautui ja Tenochtitlán tyhjennettiin intiaaneista.

Taudeista ja teloituksista hengissä selvinneet intiaanit, myös espanjalaisten liittolaiset tlaxcalteekit, päätyivät maaorjuutta muistuttavaan asemaan. Texcoco-järvi kuivatettiin, ja Tenochtitlánin paikalle nousi aikaa myöten Méxicon kaupunki. Eurooppalaisten mukanaan tuomat kulkutaudit, kuten isorokko ja tuhkarokko, tappoivat monia,[64] mahdollisesti jopa 90 prosenttia väestöstä.[63]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Asteekit.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Aztec Encyclopædia Britannica. Viitattu 30.7.2008.
 2. Kämäräinen 2006, s. 465.
 3. Smith 1996, s. 4.
 4. Smith 1996, s. 60–62.
 5. a b Tenochtitlán Encyclopedia Britannica. Viitattu 2.12.2012.
 6. Kero 1986, s. 93–94.
 7. About Tenochtitlán Tenochtitlán. Viitattu 20.1.2013.
 8. Smith 1996, s. 196.
 9. Kero 1986, s. 93.
 10. Kero 1986, s. 90–91.
 11. Smith 1996, s. 200.
 12. Smith 1996, s. 191.
 13. Smith 1996, s. 195.
 14. Smith 1996, s. 185–192.
 15. a b c Kero 1986, s. 72–73.
 16. Kero 1986, s. 77–79.
 17. Kero 1986, s. 73–74.
 18. Smith 1996, s. 85.
 19. Smith 1996, s. 91–92.
 20. Kero 1986, s. 74–75.
 21. Kero 1986, s. 76–77.
 22. Kero 1986, s. 77.
 23. Smith 1996, s. 220.
 24. Smith 1996, s. 221.
 25. Smith 1996, s. 114–120.
 26. Smith 1996, s. 124–126.
 27. Smith 1996, s. 75–77.
 28. Smith 1996, s. 71–73.
 29. Smith 1996, s. 64–66.
 30. Smith 1996, s. 66.
 31. Smith 1996, s. 66–67.
 32. Smith 1996, s. 69.
 33. Smith 1996, s. 253–257.
 34. Smith 1996, s. 86.
 35. Smith 1996, s. 98.
 36. Smith 1996, s. 91–92.
 37. Smith 1996, s. 99–100.
 38. a b c d Kero 1986, s. 84–86.
 39. a b c Kero 1986, s. 80–82.
 40. Smith 1996, s. 209–211.
 41. Smith 1996, s. 212–213.
 42. Keko, Don: Cortes and the Aztecs 28.6.2011. Examiner. Viitattu 9.12.2012.
 43. Hernando Cortés (1485-1547) BBC History. Viitattu 9.12.2014.
 44. a b Smith 1996, s. 221.
 45. Kero 1986, s. 82–83.
 46. a b c d e Smith 1996, s. 224–225.
 47. Kero 1986, s. 83.
 48. Smith 1996, s. 222–223.
 49. Smith 1996, s. 227, 234–235.
 50. Kero 1986, s. 84.
 51. Smith 1996, s. 227.
 52. Smith 1996, s. 236.
 53. Smith 1996, s. 237–238.
 54. Smith 1996, s. 239–241.
 55. Smith 1996, s. 245.
 56. Smith 1996, s. 248–250.
 57. a b Kari: Historian ABC 2000, s. 110
 58. Smith 1996, s. 50.
 59. Smith 1996, s. 50–52.
 60. Smith 1996, s. 175.
 61. Smith 1996, s. 56.
 62. Smith 1996, s. 173.
 63. a b The razing of Tenochtitlán and the emergence of Mexico City Encyclopedia Britannica. Viitattu 21.2.2013.
 64. Measles and Small Pox as an Allied Army of the Conquistadors of America Contacto. Viitattu 15.1.2013. (englanniksi)

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hammond Innes: Conquistadorit.
 • Prescott, William H.: Meksikon valloitus.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Maffie, James: Aztec philosophy The Internet Encyclopedia of Philosophy. (englanniksi)