PKV-lääkkeet

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Erilaisia PKV-lääkkeitä.

PKV-lääke, lyhenne sanoista pääasiassa keskushermostoon vaikuttava, on lääkevalmiste, joka on:

  • mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vahvistamassa luettelossa PKV-lääkkeistä
  • jonka sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä lääkeaineista, joita saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on kyseisessä luettelossa varustettu etuliitteillä Z, ZA, P ja PA[1]
  • tai joka on myyntiluvassa määritetty PKV-lääkkeeksi.[2]

PKV-lääkkeet on määritelty myös Lääketietokeskus Oy:n julkaisemassa Pharmaca Fennicassa.[3] PKV-t on pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke (PKV)(t=tavallinen), jota saa alkuperäisellä tai henkilökohtaisesti uusitulla lääkemääräyksellä (ei puhelinuusintoja). Puhelimitse määrättäessä vain pienin pakkauskoko. PKV-a on pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke (PKV); a = alkuperäisen reseptin vaativa, ja vain alkuperäisellä, erillisellä lääkemääräyksellä määrättävissä oleva PKV-lääke.[4]

PKV-lääkkeet ovat aina myös liikenteessä haitallisia lääkkeitä eli ns. kolmiolääkkeitä, joiden pakkaukseen on merkitty punainen varoituskolmio. Varoituskolmion tarkoitus on kertoa lääkkeen käyttäjälle lääkkeen aiheuttamasta keskushermostoa lamaavasta vaikutuksesta. Vaikutus saattaa olla muun muassa unettava, aiheuttaa koordinaation ja arviointikyvyn heikkenemistä, tokkuraisuutta ja sekavuutta sekä haitata autolla ajoa tai ylipäätään koneiden käyttöä ja tarkkuutta vaativien toimien suorittamista.

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tällä hetkellä vain viisi Euroopan Unionin maata, Alankomaat, Ranska, Slovakia, Suomi ja Tanska, käyttää lääkepakkauksissa kuvasymboleita, jotka kertovat potilaille mahdollisista haittavaikutuksista ajokykyyn.[5]

Punaisella varoituskolmiolla merkittyjä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ovat esimerkiksi unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, monet psyykenlääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet, eräät antihistamiinit sekä yskänlääkkeet.[6] Näiden lisäksi kolmiolääkkeitä ovat kaikki ne PKV-lääkkeet, jotka lain mukaan ovat varsinaisia huumausaineita. Näiden asianmukaista lääkinnällistä käyttöä ei kuitenkaan lasketa huumausainerikokseksi.

Kolmiolääkkeet ovat reseptilääkkeitä lukuun ottamatta eräitä matkapahoinvointi- ja nukahtamislääkkeitä, esimerkiksi meklotsiini ja rohtovirmajuuresta valmistetut puristeet. Lisäksi eräät reseptivapaat yskänlääkkeet ovat kolmiolääkkeitä, suurin osa kuitenkin niiden suuren alkoholipitoisuuden (etyylialkoholi) vuoksi. Tästä esimerkkinä Mucovin-mikstuura, jossa ei ole muita päihdyttäviä aineita alkoholin lisäksi. Esimerkiksi Katapekt-yskänlääkkeessä[7] ja Professorin yskänlääkkeessä on myös kolmiolääkkeeksi luettavaa opiaattia: kodeiinia.

Sana ”kolmiolääke” tunnetaan myös yleisenä terminä päihdyttävistä lääkkeistä, joita saatetaan ottaa joko sellaisenaan tai alkoholin kanssa sekaisin, tässä tapauksessa on kysymys sekakäytöstä. Tunnettuja väärinkäytettyjä kolmiolääkkeitä ovat erilaiset bentsodiatsepiinit ja opiaatit. Ne voivat aiheuttaa voimakkaan fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden ja riippuvuusriski kasvaa käytettäessä lääkettä pitkään. PKV-lääkkeiden väärinkäyttö ja yliannostus voi olla hengenvaarallinen. Tämä johtuu yleensä kolmiolääkkeiden keskushermostoa lamaavasta vaikutuksesta, ja yliannostus, erityisesti alkoholin kanssa otettuna, voi johtaa hengityslamaan ja kuolemaan.

Useat kolmiolla merkityt lääkkeet sisältävät huumausaineita. Huumausaineina pidetään huumausainelain 3 §:n[8] mukaan vuoden 1961 huumausaineyleis- sopimuksessa sekä vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa tarkoitettuja aineita ja valmisteita sekä joitain muita aineita ja kasveja siten kuin valtioneuvoston asetuksessa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008) tarkemmin määrätään.[9]

PKV-lääkkeitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sir. Ephedrin on voimakas, efedriiniä sisältävä, vain reseptillä saatava yskänlääke

Huumausaineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2009 Fimean vahvistamat, Suomessa myyntiluvan omaavat PKV-lääkkeissä käytettävät aineet, jotka luokitellaan huumausaineiksi.[10]

Reseptivapaita kolmiolääkkeitä (Suomessa)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]