J. L. Runebergin virret

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johan Ludvig Runeberg, Suomen kansallisrunoilija oli myös merkittävä virsirunoilija.

Runeberg virsirunoilijana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Runebergin koottuihin teoksiin on liitetty 62 virttä, joista tosin osa on hänen tekemiänsä käännöksiä ja mukaelmia. Muiden töittensä ohella hän oli jäsenenä vuonna 1853 asetetussa virsikirjakomiteassa. Vuonna 1886 ilmestyneessä ruotsinkielisessä virsikirjassa oli 53 hänen kirjoittamaansa virttä sekä kaksi muuta hänen kääntämäänsä tai muokkaamaansa virttä. Virtensä Runeberg kirjoitti ollessaan jäsenenä virsikirjakomiteassa.[1]

1800-luvulla käytettiin Suomessa vuonna 1701 hyväksyttyä suomenkielistä virsikirjaa (ns. Vanha virsikirja) ja vuonna 1695 hyväksyttyä ruotsinkielistä virsikirjaa. Niiden uudistamiseen päästiin vasta 1853, jolloin uudistustyötä varten asetettiin komitea, joka aloitti työnsä 1854. Komitean puheenjohtajana oli arkkipiispa Edvard Bergenheim ja varsinaisina työjäseninä J. L. Runeberg sekä silloinen Vaasan koulun rehtori Lars Stenbäck ja kirkkohistorian professori Bengt Olof Lille. Uudistustyö koski aluksi vain ruotsinkielistä virsikirjaa, suomenkielinen komitea muodostettiin joitakin vuosia myöhemmin.[2]

Kaikkien kolmen runoilijajäsenen tehtävänä oli valmistella oma täydellinen virsikirjaehdotus. Ainoastaan Runeberg sai tehtävänsä valmiiksi ja hänen ehdotuksensa vuodelta 1857 tunnettiin Runebergin virsikirjana. Annetun palautteen tuloksena vuonna 1863 jatkettiin virsikirjaehdotuksen muokkausta. Runeberg erosi komiteasta terveydellistä syistä ja hänen tilalleen valittiin Zachris Topelius. Monien vaiheiden jälkeen uusi ruotsinkielinen virsikirja hyväksyttiin kirkolliskokouksessa 1886. Samassa kirkolliskokouksessa hyväksyttiin myös uusi suomenkielinen virsikirja, jossa oli 23 Runebergin kirjoittamaa virttä.[1][3]

Vuoden 1986 Suomen evankelis-luterilaisen ruotsinkielisessä virsikirjassa on 24 Runebergin kirjoittamaa sekä neljä hänen kääntämäänsä tai muokkaamaansa virttä. Suomenkielisessä virsikirjassa vuodelta 1986 on 16 hänen kirjoittamaansa ja kuusi hänen kääntämäänsä tai muokkaamaansa virttä.

Ruotsin kirkon virsikirjassa vuodelta 1986 on kymmenen hänen kirjoittamaansa tai muokkaamaansa virttä[4]. Ruotsin kirkon suomenkielisessä virsikirjassa on niiden lisäksi kaksi hänen kirjoittamaansa virttä[5]. Norjan kirkon virsikirjassa vuodelta 2013[6] sekä Islannin kirkon virsikirjassa[7] vuodelta 1997 on kummassakin yksi Runebergin kirjoittama virsi.

Runebergin kirjoittamia virsiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ruotsinkielisessä virsikirjassa (1886)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 10 Alle kristne fröjda sig
 • 18 Ett år har gått till ända
 • 22 Guds nåd vi skole prisa
 • 27 Jesus Kristus, han allena
 • 29 Wår Herre Kristus talat
 • 41 Sann Gud och man
 • 59 Kom till mitt arma hjerta
 • 82 O menniska, o vandringsman
 • 84 Bort, werld, med all din ståt ovh prakt
 • 88 Hur ofta spörs ej flit ich
 • 89 Hwem kallar du din nästa
 • 90 För dig min nöd
 • 93 Hur skall mig syndare
 • 99 Hwad säger nu vår Herre
 • 107 En dyr klenod
 • 109 Himlars rymd sin Konung
 • 122 Hur skole vi dig prisa
 • 137 Låt barnen komma hit till
 • 155 Gud, se i nåd till dessa två
 • 173 Hwi stängs allt jemt ditt
 • 174 Guds helga bud förnimmer
 • 210 Säll den, hwars hopp
 • 222 Ha ej din lust tull jordens
 • 243 Lik flyga tiden, som
 • 262 Hwi käns mig tungt det
 • 266 Fader över fäder alla
 • 290 Hur är ditt nam, o Gud
 • 348 Wi böre städs oss reda
 • 349 O lif i denna jemmerdah
 • 356 En gäst och främling
 • 357 Det har jag städse funnit
 • 361 Bevara Gud vårt
 • 364 Ack, mänskan är ett härligt
 • 383 Jag fylter ögat
 • 400 Din klara sol
 • 405 Kväll eller morgon
 • 406 I Herrens hand jag lemnar
 • 413 I mörker höljs ej jorden
 • 424 Till natt det åter lider
 • 441 Herre, hela werlden tröstar
 • 443 Hur skön är ej jorden
 • 449 Uti din boning, Herre får
 • 456 Nu spörjes gråt
 • 460 Frid är fröjd, bed frid ej
 • 470 Jag tager farväl
 • 486 Mitt öga skyms, min kraft
 • 499 Wid elfarna i Babylon
 • 548 Hur ljuvt det är att komma (Lisäys 1928) [8][9]

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ruotsinkielisessä virsikirjassa (1986)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 37 Guds nåd vi glatt skall prisa (Sävːranskalainen 1557)
 • 43 Ett år har gått till ända (Sävːranskalainen 1557)
 • 74 Han på korset han allena (Säv Johann Balthasar König 1738)
 • 75 Vår Herre Kristus talat har (Säv. vuoden 1697 ruotsalainen koraalikirjɑ)
 • 114 Kom till mitt arma hjärta (Säv. saksalainen kansansävelmä 1400-luvulla/ Erfurt 1524)
 • 178 Hur ljuvt det är att komma (Säv. Toivo Kuula 1918)
 • 199 En dyr klenod (Säv. Burkhard Waldis 1553)
 • 200 Hur skall vi rätt dig prisa (Säv. suomalainen kansantoisino Kuortaneelta)
 • 235 Gud se i nåd till dessa två (Säv. Rudolf Lagi 1867)
 • 273 Säll den vars hopp till Jesus står (Säv. Wolfgang Köpfel 1538)
 • 301 Hur är ditt namn o Gud ej stort (Säv. Burkhard Waldis 1553)
 • 320 Fader över alla fäder (Säv. ruotsalaisessa käsikirjoituksessa 1676)
 • 354 För dig min nöd jag klagar (Säv. saksalainen kansansävelmä 1400-luvulla/ Erfurt 1524)
 • 416 O människa o vandringsman (Säv. Burkhard Waldis 1553)
 • 450 Himlars rymd sin konung ärar (Säv. Karl Johan Moring 1863)
 • 475 Vem kallar du din nästa här (Säv. Burkhard Waldis 1553)
 • 492 Jag lyfter ögat (Säv. Rudolf Lagi 1867)
 • 508 I mörker höljs ej jorden mer (Säv. saksalainen, 1500-luvulta / Praha 1576)
 • 509 Kväll eller morgon (Säv. Armas Maasalo 1912)
 • 523 Till natt det åter lider (Säv. Nicolaus Selnecker 1587)
 • 538 Din klara sol o Fader vår (Säv. Johann Crüger 1640)
 • 546 Bevara Gud vårt fosterland (Säv. Johann Crüger 1640)
 • 562 En vandringsman är mänskan här (Säv. saksalainen kansansävelmä 1400-luvulla?/ Erfurt 1530)
 • 573 Vid älvarna i Babylon (Säv. Wolfgang Dachstein 1525)

Runebergin muokkauksia ja käännös:

 • 6 Gud vår Gud för världen all (Haquin Spegel 1694, säv. 300-luvulta / Erfurt 1524.)
 • 23 Hell morgonstjärna mild och ren (Philipp Nicolai 1599,säv. Philipp Nicolai 1599)
 • 96 Nu gläd er alla ni som har (Paul Gerhardt 1653, säv. Nürnberg 1524)
 • 156 Jerusalem du helga stad (Paul Gerhardt 1653 säv.. Burkhard Waldis 1553.) [10]

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisessä virsikirjassa (1886)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

(Suluissa ruotsinkielisen tekstin alkusanat)

 • 10 Oi kiitos, nyt Vapahtaja (Lof ske dig, Chist)
 • 112 Se autuas, ken Jeesukseen (Säll den, hvars hopp till Jesum står)
 • 115: 1-3, 5,6 Miks, täällä maailman turuilla (O människa, om vandringsman)
 • 118 Pois hempeys ja hekuma (Bort,werld,med all din ståt ovh prakt)
 • 119 Ah kuinka taiwaan valtakunta (Ach, hur sig mången utesluter)
 • 128 Ah kuinka käy, mist avun saan (Hvad skall då bli, hur skall då gå)
 • 137 Lakinsa Herra Jumala (Hvad säger nu vår Herre Gud)
 • 138: 1-3, 5-8 Lakias, Herra Jumala (Guds helga bud förnimmer jag)
 • 142 Meill' ompi aarre verraton (En dyr klenod)
 • 143 Herra, joka sanassasi (Ordet Herre, du som gifvit)
 • 145 Ah kuinka voisin kiittääBort,werld,med all din ståt ovh prakt (Hur skola vi dig prisa)
 • 182 Tyköni lasten sallikaa (Låt barnen komma hit till mig)
 • 299 Ah missä viivyt, auttajan (Ljud psalm om hindren)
 • 309 Miks´' kuormaas moitin raskaaksi (Hvi käns mig tung! den kors jag bär)
 • 333 Taivaat julki julistavat (Himlars rymd sin Konung ärar)
 • 340 Ylistä Herraa sieluni (Upp, lofva Gud min själ)
 • 394 On meno murheen laaksossa (O lif i denna jemmerdal)
 • 410 Mä silmän' luon ylös taivaaseen (Jag lyfter ögat mot himmelen)
 • 423 Tääl olet outo matkamies (En vandringsman är menskan här)
 • 431 Leipää jokapäiväst' anoo (Herre, hela världen tröster)
 • 441 Yö pimeineen on hälvennyt (I märker höljs ej jorden mer)
 • 474 Kuink' ihmeinen viel' aina (Hur skön är än ej jorden)
 • 484 Nyt vaivoista maan kuulla saa (Nu spörjes grät och klagoljud)
 • 497 Jää hyvästi nyt, sinä maailma (Jag tager farväl, jag bjuder godnatt) [11] [12]

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisessä virsikirjassa (1986)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 124 Käy köyhään sydämeeni (Suom. Maria Joutsen 1900, säv. keskiajalta / Saksassa 1524 )
 • 83 On meillä aarre verraton (Suom. Knut Legat Lindström 1860, säv .Burkhard Waldis 1553)
 • 85 Herra, annat sanassasi (Suom. Knut Legat Lindström 1860, uud. komitea 1984, säv. Heinrich Albert 1642)
 • 186 Nyt kuinka kiittäisimme (Suom. Kaarle Martti Kiljander 1867, uud. Niilo Rauhala 1984, säv.Toisinto Noormarkusta)
 • 196 On Herran temppelissä (Suom. Rauhansäveliä 1894, Alpo Noponen 1904, uud. Niilo Rauhala 1984, säv. Toivo Kuula 1918)
 • 367 On autuasta Jeesukseen (Suom. Julius Krohn 1880, säv. Saksassa 1538)
 • 431 Ken on mun lähimmäiseni (Suom. 1857, uud. Carl Gustaf von Essen 1867, säk. 5 komitea 1937, uud. komitea 1984, säv .Burkhard Waldis 1553)
 • 459 Taivaat kaikki valtiaansa (Suom. Knut Legat Lindström 1858. Uud. komitea 1937, säv. Karl Johan Moring 1863)
 • 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen (Suom. 1863 uud. Julius Krohn 1880, säv. Rudolf Lagi 1867 )
 • 541 Yö synkkä on jo hälvennyt (Suom. Knut Legat Lindström 186, uud. Anna-Maija Raittila 1984, säv . pohjoismainen / Suomessa 1911)
 • 573 Maa vaikka synnin tähden (Suom. Julius Krohn 1880, uud. virsikirjaehdotuksen tarkastajakunta 1938, Heikki Vaahtoniemi 1984, säv. Melchior Vulpius 1609)
 • 577 Sun kätes, Herra, voimakkaan (Suom. Lasten Suometar 1857, Wäinö Havas 1938, säv. keskiajalta / Suomessa 1702 )
 • 593 Maan päällä aina, ihminen. Säk. 1–3, 5–8 (Suom. August Ahlqvist 1866, uud. komitea 1937, uud. ja säk. 4 (Suom. Pekka Kivekäs ja komitea 1984, säv .keskiajalta / Saksassa 1530)
 • 609 Jää hyvästi nyt, sinä maailma, jää (Suom. Kaarle Martti Kiljander ja komitea 1867, uud. komitea 1937, 1984, säv. Loys Bourgeois 1551 / Suomalainen toisinto)
 • 817 Luo näihin kahteen katseesi (Suom. Alpo Noponen 1906, uud. Niilo Rauhala 1995, säv. Rudolf Lagi 1867)

Runebergin ruotsintamia tai uudistamia virsiä

 • 86 Maailman ääriin kaikukoon (Paul Gerhardt 1653. Ruots. Johan Ludvig Runeberg 1857. Suom. Julius Krohn 1880, uud. komitea 1984, säv. Heikki Klemetti 1907)
 • 85 Herra, annat sanassasi (Olof Kolmodin 1734, uud. Johan Ludvig Runeberg 1857, sSuom. Knut Legat Lindström 1860, uud. komitea 1984, säv.)
 • 351 Taas ahdistuksen alta (Haqvin Spegel 1694, suom. Kaarle Martti Kiljander 1867. Uud. komitea 1937, säv.toisinto Mikkelistä)
 • 403 Oi Herra, vakavasti (Säk. 1 Petrus Brask viim. 1690, uud. Jakob Boëthius 1694, J.L. Runeberg 1857, säk. 2 Runeberg 1857, säk. 3–4 mahd. Z. Topelius 1869. Suom. Julius Krohn 1880, uud. komitea 1937, säv.säv. Ranskassa 1539)
 • 410 Maailman tungoksessa käy (Säk. 1–2 ja 4–6 Johan Ludvig Runeberg 1857, säk. 4, säk. 1–2 ja 4–6 Johan Ludvig Runeberg 1857, säk. 3 Jakob Henrik Roos 1861, duom. Kaarle Martti Kiljander 1867. Säk. 7 1871. Uud. komitea 1984, säv. toisinto Sortavalasta)
 • 421 Siion, kutsu kansat maan (Säk. 1–6, 8–9 ) Haqvin Spegel, uud. Johan Ludvig Runeberg 1857, säk. 7 Jakob Henrik Roos 1861, säv. Böömissä 1541) [13]

Ruotsin kirkon virsikirjassa 1986 (Den svenska Psalmboken)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 64 En dyr klenod, en klar och ren /On meillä aarre verraton (Suom. Knut L. Lindström 1860, uud. Niilo Rauhala 1984, 2000, säv. Wittenberg 1565)
 • 80 Hur ljuft det är komma/ On Herra temppelissään (Suom. Alpo Noponen 1904, uud. Niilo Rauhala 1998, säv. Isidor Dannström 1881 (a), Toivo Kuula 1918 (b)))
 • 82 Gud, se i nåd till dessa två/ Luo näihin kahteen katseesi (Suom. Niilo Rauhala 1995, säv. Strasbourg 1545)
 • 141 Han på korset, han allena /Ristin mies on autuuteni (Suom. Pekka Kivekäs 199, säv. Johann H. Schein 1623/ Johann Crüger 1640)
 • 210 Jag lyfter ögat mot himmelen /Nyt kohti taivasta katselen (Suom. 1863, uud. suom. Anna-Mari Kaskinen 1998, säv. Oskar Lindberg 1917)
 • 507 Till natt det åter lider / Yön helmaan päivä painuu (Suom. Mikael Nyberg 1900 uud. suom. Niilo Rauhala 1996, säv. Nicolaus Selnecker 1587 /Johann Crüger 1649)
 • 593 Bevara Gud, vårt forsterland /Kätesi, Herra, voimakkaan (Suom. 1857, 1923, uud. suom. Pekka Kivekäs 1999, säv Frankfurt am Main (Johann B . König?) 1738)
 • 647Jag lyfter ögat mot Himmelen /Nyt silmät luon ylös taivaaseen (Suom. tuntematon 1863, uud. Niilo Rauhala 1984, 2001, säv. Rudolf Lagi 1867)[4]

Ruotsin kirkon suomenkielisen virsikirjan (2002) lisäyksessä.

 • 703 Taivaat kaikki valtiaansa /Himlars rymd sin konung ärar (Suom. Knut L. Lindstöm 1858, uud. Niilo Rauhala 1984, säv. Karl J. Moring 1863)
 • 705 Käy köyhään sydämeeni/ Kom till mitt arma hjärta (Suom. Maria Joutsen 1900, säv. kansansävelmä Saksassa/Erfurt 1524)[5]

Runebergin muokkaamat virret

 • 99 Gud vår Gud, för världen all Herra, armostasi me (Haquin Spegel Ps. 72 muk. 1694, uud. Johan L. Runeberg 1857, Anders Frostenson 1976, suom. Elias Lönnrot 1864, uud. suom. Pekka Kivekäs 1989, säv.keskiaikainen hymnisävelmä/Erfurt 1524)
 • 478 Du morgonstjärna, mild och ren./On kirkas aamutähti nyt (Philipp Nicolai 1559, uud. Johan L. Rubeberg 1857 Britt G. Hallqvist 1982. Suom. Hemminki Maskulainen v:n 1605 virsikirjaan, uud. Kaarle M. Kiljander 1867, Suomen vk.-komitea 1984, Anna-Mari Kaskinen 1999, säv. Philipp Nicolai 1599)[4]

Norjan kirkon virsikirjassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 754 Du Herre, som er stark og stor ( Nordhahl Rolfsen 1998 ja Rasmus Flo 1889, säv Edvard Grieg 1894, 1905).[6]

Islannin kirkon virsikirjassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 262 Ó, himnafaðir, hjá oss ver (Sigurjón Guðjónsson, säv. M. Luther 1539)[7]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Tauno Väinölä: Virsirunoilija J. L.Rubegerg, s. 5-9. On meillä aarre verraton Aineistoa Runebergin virsistä.. Kirkkohalitus Toiminnallinen osasto, 2003. ISBN 951-789-146-6.
 2. Karl-Johan Hansson: Runeberg och psalmboken, s. 30-31. Runeberg i psalmboken, red Birgitta Sarelin. Åbo Akademis förlag, 2003. ISBN 951-765-161-9. (ruotsiksi)
 3. Reijo Pajamo – Erkki Tuppurainen: Kirkkomusiikki, s. 229. Suomen musiikin historia. WSOY, 2004. ISBN 951-0-27707-x.
 4. a b c Den svenska psalmnoken med tillägg. Verbum, 2002. ISBN 91-562-5500-8. (ruotsiksi)
 5. a b Ruotsin kirkon virsikirja. Verbum, 2002. ISBN 91-526-5510-5.
 6. a b Norsk salmebok 2013. Eide, 2013. ISBN 978-82-514-0764-9. (norjaksi)
 7. a b Sálmabók íslensku kirkjunnar. Skálaholtsútgáfan ̟í umboði kirjur̟aðs, 1997. ISBN 9979-826-77-0. (islanniksi)
 8. Svensk Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finalnd. Werner Söderströms förlag, 1889. (ruotsiksi)
 9. Birgitta Sarelin (toim): Runeberg i psalmboken, s. 137-. Åbo Akademis förlag, 2001. ISBN 951-765-161-9. (ruotsiksi)
 10. Runeberg Suomen ev.-lut.kirkko. Viitattu 2.11.2021. (ruotsiksi)
 11. [http://koraali.fi/1886/index.html Suomalainen Virsikirja Hyväksytty Suomen toisessa yleisessä kirkolliskokouksessa v. 1886] koraali.fi. Viitattu 11.11.2021.
 12. Kustaa Hallio: Suomalaisen virsikirjan virret Alkuperä ja kehitys, s. 856. Suomalaisn Kirjallisuuden seura, 1936.
 13. Rubegerg Suomen ev.-lut. kirkko. Viitattu 2.11.2021.