Ensihoito

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ensihoito tarkoittaa ammattihenkilöstön (ambulanssihenkilökunta) potilaalle sairaalan ulkopuolella antamaa hengenpelastavaa tai vamman pahenemista estävää hoitoa. Ensiavusta sen erottaa suorittajien saama ammatillinen koulutus sekä käytettävissä olevat hoitovälineet. Ensihoitajat antavat ensihoitoa sairaalan ulkopuolella potilaan kotona tai onnettomuuspaikoilla. Joskus myös terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla ensivaiheessa annettua hoitoa kutsutaan ensihoidoksi, mutta tällöin termin käyttäminen ei tällöin täysin vastaa ensihoidon määritelmiä. Onnettomuustilanteissa ensihoitoyksikkö tuo potilaalle ensimmäisen avun, josta tulee termi ensihoito.

Sairaalan ulkopuolisen hoidon aktivoiminen tapahtuu avuntarvitsijan soittaessa hätänumeroon (Suomessa 112). Hätäkeskuspäivystäjä tekee riskinarvion ja tarvittaessa lähettää ennalta määritellyn ohjeistuksen mukaan oikeanlaista apua soittajalle. Suomessa sairaalan ulkopuolella ensihoitoa tarjotaan neliportaisen ensihoitojärjestelmän avulla: ensivaste, perustaso, hoitotaso sekä lääkäriyksikkö. Tällä hetkellä suurin osa ensihoitoyksiköistä toimii perustasolla, mutta tulevaisuudessa etenkin pitkien välimatkojen alueilla ambulanssit tulevat olemaan enimmäkseen hoitotasoisia. Käytännössä perustason ambulansseja tulee olemaan enää suurimmissa kaupungeissa. Suomessa on muutama pelkästään maitse liikkuva lääkäriyksikkö sekä kuusi laajalla alueella helikopterilla operoivaa lääkäriyksikköä, joiden lisäksi Lapissa toimii kaksi ensihoitajilla miehitettyä pelastushelikopteria. Rajavartiolaitoksen helikopterit toimivat joillain alueilla perustason ensihoitoyksiköinä (Helsingin ja Rovaniemen tukikohdat. Asiasta tehty sopimus ainakin Kymeen, Lapin ja Etelä-Karjalan SHP:eiden kanssa.) Lisäksi Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan päivystyskopteri toimii hoitotason ensihoitoyksikkönä.

Ensihoito tähtää välittömään hengenvaarallisen tilan hoitamiseen. Myös lievemmät vammat ja haitat kuuluvat ensihoidon piiriin. Viime vuosien aikana sana ensihoito on nykyistä ambulanssipalvelua paremmin kuvaavana terminä korvannut sanan sairaankuljetus. Modernin ensihoitopalvelun ensisijaisena tavoitteena ei ole enää potilaiden sairaalaan kuljettaminen, vaan potilaat hoidetaan kuntoon mahdollisuuksien mukaan jo hälytyskohteessa, ja läheskään jokaista potilasta ei enää nykyaikana kuljeteta sairaalaan. Jos potilaiden hoito hälytyskohteessa ei ole mahdollista, potilaille pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisin hoitopaikka jo kohtaamispaikalla. Jatkohoitoon potilaat siirtyvät joko omalla autolla, taksilla tai tilanteen niin vaatiessa ensihoitohenkilöstön valvomana ambulanssilla. Ensihoito kuuluu lääkinnälliseen pelastustoimintaan.

Ensihoito Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensihoidon tuottajia Suomessa ovat yksityisyritykset, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit sekä pelastuslaitokset. Pelastuslaitokset tuottavat ensihoitopalveluita lähinnä suurimmissa kaupungeissa. Noin 70% Suomen kunnista ensihoidon tuottaa yksityinen yritys. Alan suurimpia yksityisiä yrityksiä Suomessa ovat 9Lives ja Med Group Oy.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]