Ambulanssi

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli kertoo kulkuneuvosta. Viruksesta kertoo artikkeli Ambulanssi (tietokonevirus).
Ambulanssi Erottajan paloaseman edessä.
Rheinmetall YAK sotilasambulanssi.

Ambulanssi eli ensihoitoyksikkö on ensihoitoa tukemaan varusteltu kulkuneuvo, jonka tarkoituksena on lisäksi kuljettaa ensihoitohenkilökunta potilaan luokse. Ambulanssi voi myös kuljettaa potilaan sairaalaan, mikäli tämä on tarpeellista potilaan luona annetun ensihoidon jälkeen.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sana ambulanssi tulee latinan sanasta ambulare merkityksessä ’kulkea läpi, kävellä’[1] viitaten tapaan antaa hoitoa potilaille ja kuljettaa potilaita kantamalla tai kärryissä. Alun perin sana tarkoitti liikuteltavaa sairaalaa, joka seurasi armeijan liikkeitä.[2] Yhdysvaltain sisällissodan aikana haavoittuneita kuljettivat pois taistelukentältä ambulanssikärryt.[3] Kenttäsairaaloita kutsuttiin ambulansseiksi vielä Saksan–Ranskan sodan aikana (1870) [4] ja Turkin ja Serbian konfliktissa 1876[5]. Ambulansseiksi niitä kutsuttiin myös jo 1854 Krimin sodan aikana.[6]

Ambulanssit Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa ambulanssit luokitellaan varustukseltaan ja henkilöstön koulutukseltaan eroaviin tasoihin: perustasoon ja hoitotasoon. Hoitotason yksiköissä on perustason yksiköitä korkeampi valmius vakavasti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoitamiseen tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana.

Hätäkeskus voi hälyttää myös ensiapukoulutuksen saaneista maallikoista koostuvan ensivasteyksikön korkeariskisen potilaan luokse, mikäli tämä tavoittaisi potilaan ennen varsinaisia ensihoitoyksiköitä. Lääkäriyksiköt eivät ole Suomessa ambulansseja sanan varsinaisessa merkityksessä, koska niitä ei juurikaan käytetä potilaan kuljettamiseen hoitolaitokseen, vaan niillä lähinnä tuodaan ensihoitolääkäri potilaan luo.

Ambulanssipalveluiden järjestäminen on ollut kuntien vastuulla, mutta uuden terveydenhuoltolain myötä järjestämisvastuu on siirtynyt sairaanhoitopiireille. Sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoidon itse omana toimintanaan, yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen kanssa tai ulkoistamalla palvelut yksityisille yrityksille kilpailuttamalla. Alan suurimpia yksityisiä yrityksiä Suomessa ovat 9lives Oy ja Med Group Oy.

Porrastettu ensihoitojärjestelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalaiset ambulanssit voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden hoitovalmiuden perusteella: perustaso, laajennettu perustaso ja hoitotaso. Perustason ambulanssin miehistönä on yleensä palomies-sairaankuljettajia tai lähihoitajia. Laajennetun perustason tai hoitotason ambulanssin miehistö voi koostua kahdesta ensihoitajasta (AMK) tai sairaanhoitajasta tai perustason ja hoitotason ensihoitajaparista.

Perustason ambulanssin hoitovälineistöä esimerkiksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustason ambulanssin välineistö vaihtelee hieman alueen ja palveluntuottajan mukaan.

Laajennetun perustason ambulanssin hoitovälineistöä (perustason lisäksi)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustason ambulanssin välineistön lisäksi;

Hoitotason ambulanssin hoitovälineistöä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laajennetun perustason ambulanssin välineistön lisäksi;

Ambulanssien tunnusjärjestelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokaisella suomalaisella ambulanssilla on oma yksikkötunnuksensa, joka muodostuu kolmesta kirjaimesta ja 2-4 numerosta.

Tunnuksen ensimmäinen kirjain on viranomaistunnus, joka kertoo minkä viranomaisen käytössä ajoneuvo on. Ambulansseissa tämä tunnus on E-kirjain (E=terveystoimi)(radioliikenteessä tämä tunnus lausutaan "Ensihoito"). Viranomaistunnus on pääasiassa radioliikennettä varten ja se merkitään ajoneuvon kylkeen vain silloin, kun ajoneuvo ei muuten ole selkeästi tunnistettavissa kyseisen viranomaisen ajoneuvoksi.

Viranomaistunnuksen jälkeen seuraa kaksikirjaiminen sairaanhoitopiirin tunnus.

Jokaisen sairaanhoitopiirin alue on jaettu pienempiin alueisiin. Sairaanhoitopiirin tunnuskirjainten jälkeen seuraa yksinumeroinen (1-9) aluetunnus, joka kertoo millä kenttäjohtoalueella yksikön asemapaikka sijaitsee. Useammalla kenttäjohtoalueella toimivan yksikön (esim. lääkäriyksikön/kenttäjohtajan) aluetunnus merkitään numerolla 0.

Aluetunnuksen jälkeinen numero on yksikkötasotunnus ja se kertoo yksikön välineistön, hoitovalmiuden ja miehistön koulutustason.

Tunnuksen viimeinen osa on yksi- tai kaksinumeroinen järjestysnumero, joka erottelee saman kenttäjohtoalueen samantasoiset yksiköt toisistaan. Jos kenttäjohtoalueella ei ole kuin yksi samantasoinen auto, järjestysnumeroa ei ole ollenkaan. Muusta Suomesta poikkeavasti HUS-sairaanhoitopiirin alueella järjestysnumero koostuu aina kahdesta numerosta, joista ensimmäinen kertoo yksikön asemapaikan kenttäjohtoalueen sisällä.

Sairaanhoitopiirien tunnukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Helsinki = HE
 • Keski-Uusimaa = KU
 • Länsi-Uusimaa = LU
 • Itä-Uusimaa = IU
 • Varsinais-Suomi = VS
 • Satakunta = SA
 • Kanta-Häme = KH
 • Pirkanmaa = PI
 • Päijät-Häme PH
 • Kymenlaakso = KY
 • Etelä-Karjala = EK
 • Etelä-Savo = ES
 • Pohjois-Savo = PS
 • Pohjois-Karjala = PK
 • Keski-Suomi = KS
 • Etelä-Pohjanmaa = EP
 • (Rannikko-)Pohjanmaa = RP
 • Keski-Pohjanmaa = KP
 • Pohjois-Pohjanmaa = PP
 • Kainuu = KA
 • Lappi = LE
 • Länsi-Pohja = ML

Muut tunnukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Puolustusvoimat = ME (Military Emergency)

Yksikkötasotunnukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 0 = Lääkäriyksikkö
 • 1 = Kenttäjohto (Lauri 4 = lääkintäesimies)
 • 2 = Hoitotason yksikkö
 • 3 = Perustason yksikkö
 • 4 = Siirtokuljetusyksikkö (hoitoon pystyvä)
 • 5 = Siirtokuljetusyksikkö
 • 6 = Ensivasteyksikkö (esim. pelastustoimen ensivasteyksikkö, kuitenkin yleensä pelastustoimen tunnukset)
 • 7 = Vara-auto

Esimerkkejä tunnuksista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • EML121 (Ensihoito-Merilappi-yksi-kaksi-yksi) tarkoittaa terveystoimen (E) Meri-Lapin sairaanhoitopiirin 1. kenttäjohtoalueen ensimmäistä (1) hoitotason (2) yksikköä.
 • EHE10 (Ensihoito-Helsinki-yksi-nolla) tarkoittaa terveystoimen (E) Helsingin (HUS-sairaanhoitopiiri) ensimmäisen kenttäjohtoalueen lääkäriyksikköä (0).
 • EPP041 (Ensihoito-Pohjoispohjanmaa-nolla-neljä-yksi) tarkoittaa terveystoimen (E) Pohjois-Pohjanmaan ensimmäistä (1) kaikilla kenttäjohtoalueilla (0) toimivaa siirtokuljetusyksikköä (4).

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. How Products Are Made: Ambulance How products are made. Viitattu 2 June 2007.
 2. Oxford English Dictionary ambulance definition 1
 3. Civil War Ambulance Wagons
 4. The memoirs of Charles E. Ryan With An Ambulance Personal Experiences And Adventures With Both Armies 1870–1871 [1] and of Emma Maria Pearson and Louisa McLaughlin Our Adventures During the War of 1870 [2]
 5. Emma Maria Pearson and Louisa McLaughlin Service in Servia Under the Red Cross [3]
 6. Oxford English Dictionary ambulance definition 2a


Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]