Ambulanssi

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli kertoo kulkuneuvosta. Viruksesta kertoo artikkeli Ambulanssi (tietokonevirus).
Ambulanssi Erottajan paloaseman edessä.
Rheinmetall YAK sotilasambulanssi.

Ambulanssi eli ensihoitoyksikkö on ensihoitoa tukemaan varusteltu kulkuneuvo, jonka tarkoituksena on lisäksi kuljettaa ensihoitohenkilökunta potilaan luokse. Ambulanssi voi myös kuljettaa potilaan sairaalaan, mikäli tämä on tarpeellista potilaan luona annetun ensihoidon jälkeen.

Ambulanssit Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa ambulanssipalveluiden järjestäminen on ollut kuntien vastuulla, mutta uuden terveydenhuoltolain myötä järjestämisvastuu on siirtynyt sairaanhoitopiireille. Sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoidon itse omana toimintanaan, yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen kanssa tai ulkoistamalla palvelut yksityisille yrityksille kilpailuttamalla. Alan suurimpia yksityisiä yrityksiä Suomessa ovat Hes Sairaankuljetus Oy ja Med Group Oy.

Porrastettu ensihoitojärjestelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalaiset ambulanssit voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden hoitovalmiuden perusteella: perustaso ja hoitotaso. Perustason ambulanssin miehistönä on yleensä palomies-sairaankuljettajia tai lähihoitajia. Hoitotason ambulanssin miehistö voi koostua kahdesta ensihoitajasta (AMK) tai sairaanhoitajasta tai perustason ja hoitotason ensihoitajaparista.

Perustason ambulanssin hoitovälineistöä esimerkiksi:[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Paarit
 • Tyhjiöpatja ja tukikaulurit ym. tukivälineistö
 • Verenpainemittari ja stetoskooppi
 • Syke- ja happisaturaatiomittari
 • Lämpömittarit
 • Verensokerimittari
 • Intubaatiovälineet, eri kokoisia nielutuubeja
 • Happipullo ja hapenantovälineistö (kiinteä ja kannettava)
 • CPAP-välineistö
 • EtCO2-mittari eli uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden mittauslaitteisto
 • Haavojen ja palovammojen hoitovälineet
 • Manuaalikäyttöinen defibrillaattori ja 14-kanavainen EKG-laite lähetysmahdollisuudella
 • Infuusiovälineistö eli nesteytysvälineistö
 • Alkometri
 • Kantotuoli
 • Elvytyslääkkeet (Adrenaliini)
 • + muut perustason lääkkeet
 • Elvytysvälineistöä
 • Nebulisaattori
 • Elvytyslääkkeet
 • Astma- ja allergialääkkeet

Perustason ambulanssin välineistö vaihtelee hieman alueen ja palveluntuottajan mukaan. Erityisesti pitkien välimatkojen alueilla on käytössä niin sanottuja laajennetun perustason ambulansseja joiden välineistöön kuuluu esimerkiksi laajempi lääkevalikoima

 • kipulääkkeet

Hoitotason ambulanssin hoitovälineistöä:[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustason ambulanssin välineistön lisäksi;

Ambulanssien tunnusjärjestelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokaisella suomalaisella ambulanssilla on oma yksikkötunnuksensa, joka muodostuu kolmesta kirjaimesta ja 2-4 numerosta.

Tunnuksen ensimmäinen kirjain on viranomaistunnus, joka kertoo minkä viranomaisen käytössä ajoneuvo on. Ambulansseissa tämä tunnus on E-kirjain (E=terveystoimi)(radioliikenteessä tämä tunnus lausutaan "Ensihoito"). Viranomaistunnus on pääasiassa radioliikennettä varten ja se merkitään ajoneuvon kylkeen vain silloin, kun ajoneuvo ei muuten ole selkeästi tunnistettavissa kyseisen viranomaisen ajoneuvoksi.

Viranomaistunnuksen jälkeen seuraa kaksikirjaiminen sairaanhoitopiirin tunnus.

Jokaisen sairaanhoitopiirin alue on jaettu pienempiin alueisiin. Sairaanhoitopiirin tunnuskirjainten jälkeen seuraa yksinumeroinen (1-9) aluetunnus, joka kertoo millä kenttäjohtoalueella yksikön asemapaikka sijaitsee. Useammalla kenttäjohtoalueella toimivan yksikön (esim. lääkäriyksikön/kenttäjohtajan) aluetunnus merkitään numerolla 0.

Aluetunnuksen jälkeinen numero on yksikkötasotunnus ja se kertoo yksikön välineistön, hoitovalmiuden ja miehistön koulutustason.

Tunnuksen viimeinen osa on yksi- tai kaksinumeroinen järjestysnumero, joka erottelee saman kenttäjohtoalueen samantasoiset yksiköt toisistaan. Jos kenttäjohtoalueella ei ole kuin yksi samantasoinen auto, järjestysnumeroa ei ole ollenkaan. Muusta Suomesta poikkeavasti HUS-sairaanhoitopiirin alueella järjestysnumero koostuu aina kahdesta numerosta, joista ensimmäinen kertoo yksikön asemapaikan kenttäjohtoalueen sisällä.

Sairaanhoitopiirien tunnukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Helsinki = HE
 • Keski-Uusimaa = KU
 • Länsi-Uusimaa = LU
 • Itä-Uusimaa = IU
 • Varsinais-Suomi = VS
 • Satakunta = SA
 • Kanta-Häme = KH
 • Pirkanmaa = PI
 • Päijät-Häme PH
 • Kymeenlaakso = KY
 • Etelä-Karjala = EK
 • Etelä-Savo = ES
 • Pohjois-Savo = PS
 • Pohjois-Karjala = PK
 • Keski-Suomi = KS
 • Etelä-Pohjanmaa = EP
 • (Rannikko-)Pohjanmaa = RP
 • Keski-Pohjanmaa = KP
 • Pohjois-Pohjanmaa = PP
 • Kainuu = KA
 • Lappi = LE
 • Länsi-Pohja = ML

Yksikkötasotunnukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 0 = Lääkäriyksikkö
 • 1 = Kenttäjohto (Lauri 4 = lääkintäesimies)
 • 2 = Hoitotason yksikkö
 • 3 = Perustason yksikkö
 • 4 = Hoitotason siirtokuljetusyksikkö (Ensisijaisesti sairaalasiirtoihin tarkoitettu yksikko. Miehitetty hoitotasolle ja varustettu hoitotason hoitovälineistöllä.)
 • 5 = Perustason siirtokuljetusyksikkö (Ensisijaisesti sairaalasiirtoihin tarkoitettu yksikko. Miehitetty perustasolle ja varustettu perustason hoitovälineistöllä.)
 • 6 = Ensivasteyksikkö (esim. VPK:n ensivasteyksikkö, kuitenkin yleensä pelastustoimen tunnukset)
 • 7 = Vara-auto

Esimerkkejä tunnuksista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • EML121(Ensihoito-Merilappi-yksi-kaksi-yksi) tarkoittaa terveystoimen (E) Meri-Lapin sairaanhoitopiirin 1. kenttäjohtoalueen ensimmäistä (1) hoitotason (2) yksikköä.
 • EHE10 (Ensihoito-Helsinki-yksi-nolla) tarkoittaa terveystoimen (E) Helsingin (HUS-sairaanhoitopiiri) ensimmäisen kenttäjohtoalueen lääkäriyksikköä (0).
 • EPP041 (Ensihoito-Pohjoispohjanmaa-nolla-neljä-yksi) tarkoittaa terveystoimen (E) Pohjois-Pohjanmaan ensimmäistä (1) kaikilla kenttäjohtoalueilla (0) toimivaa siirtokuljetusyksikköä (4).

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]