Strömberg (yritys)

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oy Strömberg Ab oli suomalainen sähköteknisen alan yritys. Se sai alkunsa Berliinissä sähkötekniikkaa opiskelleeen Gottfrid Strömbergin Helsinkiin vuonna 1889 perustamasta Gottfr. Strömbergin sähköliikkeestä, josta tuli Ab Gottfr. Strömberg Oy -niminen osakeyhtiö vuonna 1909. Myöhemmin nimi muuttui vielä lyhyempään muotoon Oy Strömberg Ab.

Yrityksen perustaminen ja toiminta Venäjän vallan aikana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yritys toimi aluksi Kampissa, jonne se perusti 1891 dynamotehtaan. Vuosisadan vaihteessa Strömbergin liiketoiminta oli laajentunut niin suureksi, että oli tarve saada laajempi tontti tehtaan toiminnalle. Strömbergin tehdas muutti 1898 Sörnäisiin. Tehtaan toiminta vakiintui 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenenllä. Strömbergistä tuli suomalaisen teollisuuden konetoimittaja. Strömberg tunnisti myös silloisten kotimarkkinoiden kasvukohteet eli talonrakentamisen ja asuinrakennuksissa tapahtuvan sähköistämisen. Strömberg pääsi mukaan myös silloin käynnistyneisiin julkisiin hankintoihin eli kaupunkien sähkölaitoksiin.[1]

Kilpailua suomalaismarkkinoista käytiin 1900-luvun alussa saksalaisten Siemensin ja AEG:n sekä ruotsalaisen Asean kanssa. Sen aikaisessa toiminnassa Strömberg oli enemmän yksityisten tuotteiden toimittaja kun taas saksalaiset ja ruotsalaiset kilpailijat olivat päässeet jo sarjatuotantoon. Strömberg oli 1900-luvun alussa päässyt myös Venäjän markkinoille, jolloin Strömbergin dynamoita ja valaistuslaitoksia myytiin Pietariin.[2]

Vuonna 1909 Strömberg joutui yrityksen kasvun vuoksi laajentamaan yrityksen omistusta ja vastuunkantajia. Gottfrid Strömberg säilytti itsellään hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät. 1910-luvulla tehtaan toiminta laajeni niin, että koko Sörnäisten tontti oli otettava tehdaskäyttöön. Työntekijöitä oli tällöin yli 200:aa. Uutta laajempaa tehdasaluetta varten etsittiin samanaikaisesti uutta tonttia, joka löytyi Pitäjänmäeltä vuonna 1911, jolloin uuden tehtaan suunnittelu myös käynnistyi.[3]

Kesällä 1914 käynnistynyt ensimmäinen maailmansota lisäsi Strömbergin tuotteiden kysyntää. Tsaari-Venäjän armeija tarvitsi monenlaisia sähköteknisiä ja myös muita konepajatuotteita. Maksut tulivat ruplina ja ajallaan. Tuotantoon tuli lukuisia armeijan tarvikkeita, joiden valmistusta siirrettiin jo osin Pitäjänmäelle. Tällaisia sotatarvikkeita oli mm. kranaatinsytyttimet, jotka matkasivat Strömbergin tehtaalta Venäjän armeijalle. Tilanne oli suotuisa niin kauan kuin sotaa käytiin. Työntekijämäärä kohosi aina 800:aan. Maailmansodan päättyminen itärintamalla vuoden 1917 aikana tyrehdytti Venäjän-kaupan. Kaupan osuus oli kohonnut 90%:iin yrityksen liikevaihdosta. Venäjän toimitusten romahdettua työntekijämäärä putosi alle 300:n.[4]

Gottfrid Strömberg menettää valtansa yrityksessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen itsenäistyttyä tammi-toukokuussa 1918 käyty sisällissota pysäytti tehtaan toiminnan neljäksi kuukaudeksi. Lisäksi Gottfrid Strömbergin valta perustamassaan yrityksessä lipui hänen käsistään valuuttatappioiden vuoksi. Hän uskoi Suomen markan vahvistumiseen eikä toisaalta realisoinut kertyneitä ruplia. Lisäksi hänen henkilökohtainen omaisuutensa puolittui avioeron myötä. Siinä aviovaimo-Jenny sai vuonna 1919 puolet Strömbergin omaisuudesta. Jenny myi osuutensa yrityksestä saksalaiselle Siemensille ja sveitsiläiselle Brown, Boveri & Cie:lle. Lisäksi samaan aikaan ruotsalainen Asea yritti vallata yritystä. Gottfrid Strömberg ei ollut siihen valmis luopumaan osakkeistaan. Hän luopui kuitenkin toimitusjohtajan tehtävistä ja toimi edelleen hallituksen puheenjohtajana.[5], [6]

Vuonna 1920 yhtiön oli pakko alaskirjata mittavat 2,5 miljoonan markan valuuttakurssitappiot. Vuoden 1921 tilinpäätöksen pelasti fuusio Suomen Sähköteollisuuden kanssa ja nimeksi tuli Suomen Sähkö Oy Gottfr. Strömberg - Finska Elektriska Aktiebolaget Gottfr. Strömberg. Koska yrityksen talous oli huonossa kunnossa, yrityksen oli myytävä omaisuuttaan. Vuonna 1924 rahoittajana toiminut Kansallispankki nimitti saneerajaksi yritykseen insinööri Harald Herlinin, joka pian osti yhtiöstä sen hissitoiminnan. Hissitoiminta oli perustettu Strömbergin tytäryhtiönä Oy Kone Ab:n nimellä vuonna 1910. Herlin toimi Strömbergin saneerajana vuosina 1924-29. Valta Strömbergin järjestelyissä siirtyi rahoittajille. Yhtiön perustajalle Gottfrid Strömbergille jäi hallituspaikka, ja hän osallistui hallituksen kokouksiin "vain kutsuttaessa". Vuonna 1930 yrityksen osake-enemmistö eli 58% siirtyi ruotsalaiselle Asealle ja sveitsiläiselle Brown, Boveri & Cie:lle toiminnan jatkuessa kuitenkin ennallaan omana suomalaisena yrityksenään Strömbergin nimellä. Entisillä omistajilla oli tämän jälkeen jäljelle jäänyt vähemmistöosuus yrityksestä.[7]

Yritystoiminnan kehittymistä edesauttoi 1920-luvulla vaihtovirran läpilyönti sähköistyksissä. Kehittyvä metsäteollisuus edesauttoi Strömbergin liiketoimintaa. Myytäviä tuotteita olivat vaihtovirtakoneet, muuntajat ja oikosulkumoottorit.

Strömbergin toiminta Helsingin Pitäjänmäellä ja Vaasassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1934 Sörnäisten tehdas tuhoutui tulipalossa, ja Strömberg muutti viimeisimpään toimipaikkaansa Pitäjänmäen teollisuusalueelle. 1930-luku oli Suomessa taloudellisen kasvun aikaa. Vahvan sysäyksen sähkötekniselle teollisuudelle antoi valtion päätös valjastaa Imatrankoski sähköenergian tuotantoon.[8]

Sotien aikana 1940-luvulla Strömbergin omistus muuttui suomalaiseksi, kun tehtiin suunnattu osakeanti suomalaisrahoittajille.[9] Lisäksi Toinen maailmansota ja erityisesti jatkosodan viime vaiheen ankarat Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944 aikaan saivat sen, että tuotantoa siirrettiin Vaasaan, jossa Strömbergin tehdas Huutoniemellä aloitti toimintansa. Se katsottiin Helsinkiä turvallisemmaksi paikaksi muun muassa sotatarviketuotannolle, johon Strömberg osallistui.

Sotien jälkeen Strömberg oli merkittävä tekijä niin Suomen sotakorvaustomituksissa kuin Suomen sähköistämisessä. Sotakorvaustuotteita olivat muuntajat, moottorit, generaattorit ja erilaiset kojeet. Strömberg nousi sotien jälkeen Suomen kymmenen suurimman teollisuusyrityksen joukkoon. Suomalaisille kotitalouksille Strömberg tuli tutuksi sähköliesistä, joita yritys alkoi valmistaa yrityksen nimellä vuodesta 1955 alkaen.

1960-luku oli vahvan tuotekehityksen aikaa. Vuonna 1965 tehty päätös rautateiden sähköistämisestä toi tilauksia Strömbergille. Strömberg oli Valmetin kanssa tarvittavan sähköjunakaluston toimittaja.[10] Vuonna 1970 Valtionrautatiet tilasi osana idänkauppaamme Sr1-sähkövetureita Neuvostoliitosta. Niihin tuli kuitenkin Strömbergin kehittämä veturin tehonsäätö- ja ohjauselektroniikka.[11] Elektroniikan mukaantulo tuli keskeiseksi tekijäksi Strömbergin tuotteissa. Puolijohdetekniikkaa käytettiin generaattorien jäännitteen säätöön ja sen jälkeen paperikoneiden konekäyttöön. Tehoelektroniikan alueella markkinoille tuotiin elektroninnen rele. Kehitystyö jatkui myös 1970-luvulla. Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreiden nopeuden säätöön nousivat keskeiseksi vientituotteeksi. Kuten rautateillämme Strömberg osallistui myös Helsingin metron rakentamiseen.

1980-luvun alussa Strömbergin omistajilla, joita olivat pääasiassa omat asiakkaat, ei ollut varaa rahoittaa yritystä. Vähitellen Strömbergin osakkeet siirtyivät Kymin Oy:lle. Lopulta vuonna 1983 kaksi yhtiötä fuusoitiin Kymi-Strömberg Oy:ksi. Vähän myöhemmin siihen yhdistettiin vielä metsäteollisuutta harjoittanut Kaukas, jonka johtaja Casimir Ehrnrooth, jonka johdolla yritys myi Strömbergin Ruotsiin ASEA:lle. Myynnin tavoitteena oli Kymi-Strömbergin omistajilla vahvistaa päätoimialaa eli metsäteollista osaa tulevia kansainvälisiä yhdentymisiä ajatellen.[12]

Strömberg osaksi ABB-konsernia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1987 Strömberg siirtyi ruotsalaisen ASEA:n omistukseen, ja vuonna 1988 ASEA:n nimi muuttui ABB:ksi. ABB on jatkanut toimintaansa Strömbergin Helsingin ja Vaasan tehtailla, ja se työllistää Suomessa 6 600 henkilöä.[13]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Herlin, 2003, s.46
 2. Kortelainen, 2014, s.52-53
 3. Kortelainen, 2014, s.54
 4. Kortelainen, 2014, s.55
 5. Herlin, 2003, s.97
 6. Kortelainen, 2014, s.55
 7. Kortelainen, 2014, s.55
 8. Herlin, 2003, s.94
 9. Kortelainen, 2014, s.55
 10. Herlin, 2003, s.123
 11. Repo, Harri: Strömberg melkein toimitti sähkökäytöt neuvostovetureihin - miksi kauppa kaatui?. Tekniikka&Talous - Tekniikan Historia, 26.3.2014. Artikkelin verkkoversio.
 12. Herlin, 2003, s.156-157
 13. Raunio, Helena: Suomen ABB:n tilauksissa kaikkien aikojen ennätys. Tekniikka&Talous, 14.2.2013. Artikkelin verkkoversio.