Kunnanhallitus Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kunnanhallitus (itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa myös kaupunginhallitus, lyhenne KH tai kh)[1] on kunnanvaltuuston itselleen (ja näin kunnallekin) valitsema hallitus. Se on yksi kunnan kolmesta pakollisesta toimielimestä, joka valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta.[2] Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallituksen jäsenet siis valitsee valtuusto. Kunnanhallitukseen voidaan valita kuka tahansa, joka on kyseisessä kunnassa vaalikelpoinen kuntavaaleissa, ei kuitenkaan henkilöä, joka lähde? toimii kunnan keskushallinnossa kunnanvaltuuston alaisena, vastaa esimerkiksi lautakunnan esittelijänä kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, on merkittävässä asemassa sellaisessa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jolle kunnanhallituksen tekemät ratkaisut voivat tuottaa olennaista hyötyä tai vahinkoa tai on merkittävässä asemassa kunnan henkilöstön edunvalvonnasta huolehtivassa yhteisössä.

Kunnanhallituksen jäsenten enemmistö ei myöskään saa olla kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön työntekijöitä. lähde?

Kunnanhallitusten on nautittava kunnanvaltuustojen luottamusta. Mikäli luottamus ei ole voimassa, voi kunnanvaltuusto erottaa kunnanhallituksen ja valita uuden.

  1. Lyhenneluettelo 07.01.2013. Kotimaisten kielten keskus. Arkistoitu 31.5.2012. Viitattu 29.3.2013.
  2. Kunnan kolmas pakollinen toimielin on valtuuston lisäksi tarkastuslautakunta. Kuntalaki 410/2015. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#O3L6. Viitattu 18.3.2020.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]