Ympäristöongelma

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ympäristöongelmalla tarkoitetaan ympäristössä tapahtunutta tai tapahtuvaa muutosta, jonka ihminen kokee jostakin syystä ongelmallisena[1]. Tavallisesti ympäristöongelmina pidetään vain ihmisen aiheuttamia muutoksia: esimerkiksi maanjäristysten tai myrskyjen kaltaisten luonnononnettomuuksien ei yleensä katsota olevan ympäristöongelmia. Nykyisten ympäristöongelmien katsotaan usein liittyvän muun muassa liikakulutukseen ja -kansoitukseen, luonnonvarojen ehtymiseen, teollistumiseen, eriarvoisuuteen ja köyhyyteen, tietämättömyyteen tai kehittymättömään tekniikkaan.

Ympäristöongelmat voivat olla paikallisia tai maailmanlaajuisia. Tavallisia ympäristöongelmina pidettyjä ilmiöitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen, otsonikato, eroosio, maaperän ja vesien happamoituminen, ympäristön saastuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen esimerkiksi lajien sukupuuttojen muodossa. Aikaisemmin metsäkato oli suuri ongelma, mutta sitä on varsinkin kehittyneissä maissa lieventänyt fossiilisten polttoaineiden käyttäminen polttopuun sijaan. Ympäristöongelmia voivat aiheuttaa myös ympäristöä pilaavat fysikaaliset päästöt, kuten esimerkiksi melu ja valosaaste[2].

Ympäristöongelmia pyritään ratkaisemaan ja ehkäisemään ja niiden haittoja lievittämään ympäristönsuojelulla. Ympäristönsuojelun tavoitteiden määrittely on vaikeaa, koska ihmiset kokevat ongelmat eri tavalla, mutta yleisenä tavoitteena on turvata ihmisen ja muun luonnon hyvinvointi. Usein käytetty käsite kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että nykyisen sukupolven tarpeet tyydytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan, ja sitä voidaan pitää yhtenä ympäristönsuojelun tavoitteista.

Arvioita ympäristöongelmien vakavuudesta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ympäristöongelmien mahdolliset kustannukset vuosikymmenen aikana Isossa-Britanniassa.

New Yorkin osavaltionyliopiston ympäristöasioihin erikoistuneen College of Environmental Science and Forestryn tutkijoille ja opettajille vuonna 2009 tehdyssä kyselyssä asiantuntijat laittoivat pahimmat kymmenen ihmiskuntaa kohtaavat ympäristöongelmat seuraavaan vakavuusjärjestykseen:[3]

 1. väestönkasvu
 2. ilmaston lämpeneminen
 3. tarve fossiilisten polttoaineiden korvaamiselle
 4. liikakulutus
 5. kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vähyys
 6. energian säästön tarve
 7. ihmisten kyvyttömyys nähdä itsensä osana maailmanlaajuista ekosysteemiä
 8. hiilidioksidipäästöt
 9. uusiutuville raaka-aineille perustuvien kulutustavaroiden puute
 10. vesipula

Oxfordin yliopiston ympäristötutkija Norman Myersin mukaan maailman vakavimmat ympäristöongelmat ovat:[4]

 1. väestönkasvu
 2. ilmaston lämpeneminen
 3. biodiversiteetin katoaminen eli massasukupuutto
 4. sademetsien hävittäminen
 5. pintamaannoksen eroosio
 6. vesipula
 7. raaka-aineiden liikakulutus
 8. köyhyys

Yksi mahdollinen lähestymistapa eri ympäristöongelmien vertailuun on arvioida kustannukset, joita ongelmien torjunnasta on odotettavissa kansantalouden tasolla. Kustannusten mittakaavan voidaan odottaa korreloivan ainakin suuntaa antavasti ongelman yleisen vakavuuden kanssa. Brittiläisen Centre for Exploitation of Science and Technology arvion mukaan näin mitattuna taloudellisesti merkittävimpiä ympäristöongelmat Britannialle ovat merkittävyysjärjestyksessä:[5]

 1. kasvihuoneilmiö
 2. veden laatu
 3. jätehuolto
 4. happosateet
 5. raskasmetallit
 6. otsonikato
 7. ilmanlaatu
 8. melu
 9. VOC-päästöt ja hajut
 10. pysyvät orgaaniset yhdisteet
 11. maaperän saastuminen
 12. suurpäästöt

Yhteensä ympäristöongelmien hoitoon arvioitiin 90-luvun aikana kuluvan 140 miljardia puntaa. Vastaavat arviot Euroopalle ja Yhdysvalloille olivat 860 miljardia ja 1 060 miljardia puntaa.[6]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hakala, Harri & Jari Välimäki: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Helsinki:Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-875-3.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Hakala ym. 2003, s.37, 43
 2. Ympäristönsuojelulaki: [1]. Finlex, YSL 86/2000.
 3. ScienceDaily: Worst Environmental Problem? Overpopulation, Experts Say. ScienceDaily, 2009.
 4. Myers, N.:Earth's Top Environmental Problems (Arkistoitu – Internet Archive). Blue Planet United, 2003.
 5. Good, B: Industry and the Environment: A Strategic Overview. Centre for Exploitation of Science and Technology, Lontoo, 1991.
 6. Kirkwood, R. & Longley, A.: Clean Technology and the Environment. Blackie Academic & Professional, Glasgow, UK, 1995, ISBN 0-7514-0037-8.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]