Biodiversiteetti

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Koralliriutat ovat maapallon monimuotoisempia ekosysteemeitä.
Sademetsät ovat esimerkki biodiversiteetistä maapallolla ja tyypillisesti sisältävät suuren kirjon eri lajeja. Tämä on Gambiajoki Senegalin Niokolo-Koban kansallispuistossa.

Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus, elonkirjo, luonnonkirjo tai luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elollisen luonnon monimuotoisuutta. Biodiversiteettiin kuuluu lajien ja eliöyhteisöjen perinnöllinen monimuotoisuus.[1] Seuraavat biodiversiteetti eri tasot kuvaavat kahta ääripäätä ja tavallisinta tarkastelutasoa:

  1. Yhden populaation yksilöiden perinnöllinen muuntelu
  2. Lajien monipuolisuus (tietyn alueen) eliöyhteisössä, eli lajidiversiteetti. Lajidiversiteettiin vaikuttavat lajien lukumäärä ja niiden suhteellinen runsaus.
  3. Eliöyhteisöjen monipuolisuus (tietyllä alueella).

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu Suomessa kaikille.[2]

Biodiversiteetti on nykyään keskeinen ekologisen tutkimuksen ja luonnonsuojelun kohde. Sitä uhkaavat etenkin lajien elinympäristöjen muutokset, Suomessa metsien muutokset ja perinneympäristöjen umpeenkasvu.

Joustavan merkityksensä takia biodiversiteetin mittaamiseksi ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä menetelmää. Erilaisissa tilanteissa voidaan käyttää tarkastelutasoon parhaiten sopivaa määritelmää ja mittaustapaa (esimerkiksi Shannon-Wienerin indeksiä lajidiversiteetin mittaamisessa). Lajidiversiteetin mittaamisessa tärkeää on ennen kaikkea riittävän suuri otoskoko, sillä lajeja löytyy yleensä sitä enemmän mitä suurempaa aluetta tutkitaan.

Uutisotsikoihin biodiversiteetti on noussut etenkin Rio de Janeirossa vuonna 1992 solmitun YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (eli ns. biodiversiteettisopimuksen) jälkeen.

80 prosenttia maapallon biodiversiteetistä on alkuperäiskansojen alueella, vaikka alkuperäiskansat muodostavat vain 6 prosenttia maailman väestöstä.[3]

Diversiteettierot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lajien runsaus vaihtelee maapallon eri kolkissa. Runsauseroja tuottavat ympäristö ja lajien väliset vuorovaikutukset. Esimerkiksi tropiikissa, jossa on vakaa sää ja runsaasti auringonvaloa, ilmastolliset olosuhteet ovat ihanteelliset kasveille. Kasvit taas mahdollistavat eläinten paljouden. Myös eläinten vuorovaikutus, kuten kilpailu ja saalistaminen, vaikuttavat lajien määrään. Jos esimerkiksi jokin myyrälaji alkaa lisääntyä räjähdysmäisesti, saattavat pedot keskittyä kyseisen lajin saalistamiseen, jolloin myös vähemmän menestyksekkäät myyrälajit pärjäävät.

Diversiteetin vaikutus ekosysteemin toimintaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suuri lajidiversiteetti vakauttaa eliöyhteisöä. Vakaa eliöyhteisö palautuu nopeammin häiriöistä kuten paloista, myrskyistä, ilmastonmuutoksesta tai suurta tuhoa aiheuttavien lajien vierailuista. Suuri diversiteetti lisää eliöyhteisön biomassaa, sillä iso lajijoukko sisältää suuremmalla todennäköisyydellä sekä sellaisia lajeja, joiden tuotanto on hyvin runsasta sekä sellaisia, jotka hyödyntävät käyttämättömiäkin resursseja.

Joskus yhden tärkeän lajin, avainlajin, häviäminen saattaa vaikuttaa suuresti koko ekosysteemiin. Usein lajit kuitenkin ovat korvattavissa toisilla, ja ekosysteemi selviää yksittäisen lajin häviämisestä. Lajit voivat myös muodostaa toiminnallisia ryhmiä, joiden lajit ovat toisilleen elintärkeitä. Yhden lajin häviäminen saattaa siten tuhota yhden toiminnallisen ryhmän ekosysteemistä.

Merkittävimpiä biodiversiteettiä vähentäviä tekijöitä ovat elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstaloituminen, luonnonvarojen liikakäyttö, ympäristömyrkyt ja muut haitalliset aineet, nopea ilmastonmuutos ja vieraslajit.

Lajirunsauden vaikutusten tutkiminen auttaa ymmärtämään, miten ihmisen aiheuttamat sukupuutot näkyvät ekosysteemeissä. Tutkimusala on kuitenkin nuori, ja tutkimukset ovat vaikeita toteuttaa ekosysteemien monimutkaisuuden ja pitkien seuranta-aikojen vuoksi.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Biologia:luonnonkirjo Tieteen kansallinen termipankki. 8.10.2014. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Viitattu 28.9.2015.
  2. Omistusoikeudet eivät ole ehdottomia, HS 26.5.2009 C6
  3. a b Peuhkuri, Lea: ”Metsä on perintö, joka pitää meitä yllä”. Turun Sanomat, 15.10.2017, 113. vsk, nro 302, s. 14. Turku: Turun Sanomat Oy. ISSN 0356-133X.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Hanski, Ilkka: Viestejä saarilta. Miksi luonnon monimuotoisuus hupenee?. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-026-8.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]