Kansainliiton mandaattialue

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Entiset mandaattialueet Afrikassa ja Lähi-idässä:
1. Syyria (Ranska)
2. Libanon (Ranska)
3. Palestiina (Britannia)
4. Transjordania (Britannia)
5. Mesopotamia (britt.)
6. Brittiläinen Togo
7. Ranskan Togo
8. Brittiläinen Kamerun
9. Ranskan Kamerun
10. Ruanda-Urundi (Belgia)
11. Tanganjika (Britannia)
12. Lounais-Afrikka (Etelä-Afrikka)
Entiset mandaattialueet Tyynellämerellä:
1. Eteläisen Tyynenmeren saaret (Japani)
2. Koillinen Uusi-Guinea (Australia)
3. Nauru (Britannia)
4. Länsi-Samoa (Uusi-Seelanti)

Kansainliiton mandaattialueet olivat alueita, joita jokin Kansainliiton jäsenvaltio hallitsi liiton antaman erityisen valtuutuksen nojalla. Sellaisiksi muodostettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen siihenastiset Saksan keisarikunnan siirtomaat Afrikassa ja Tyynenmeren saarilla sekä eräät sitä ennen Osmanien valtakunnalle kuuluneet alueet Lähi-idässä.

Mandaattialueiden tyypit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandaattialueiden asemasta hallinnosta säädettiin Kansainliiton peruskirjan 22. artiklassa. Ne jakautuivat kolmeen luokkaan, A, B- ja C-mandaattialueisiin.[1]

  • A-mandaattialueilla oli itsehallinto, mutta hallitsevan valtion tehtävänä oli antaa apua ja neuvoja, kunnes niiden voitiin katsoa olemaan valmiita itsenäistymään.[1] Niiden osalta järjestely oli siis alkujaankin tarkoitettu väliaikaiseksi.[1]
  • B-mandaattialueita hallitsevan valtion oli käytettävä valtaansa muun muassa uskonnonvapauden turvaamiseksi. Sotilastukikohtien perustaminen alueille oli kielletty.[1]
  • C-mandaattialueita hallittiin hallitsevan valtion lakien mukaan.[1]

Mandaattihallinnon luonne

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandaattijärjestelmä perustettiin Etelä-Afrikan silloisen pääministeri Jan Christian Smutsin aloitteesta.[2]

Mandaatti­hallintoa ei tarkoitettu pysyväksi, vaan mandaatti­alueita oli kehitettävä vähitellen kohti itse­hallintoa.[2] Niiden itsenäistymiselle ei kuitenkaan ollut asetettu mitään määrä­aikaa, mutta Lähi-idässä olevien A-mandaatti­alueiden oletettiin itsenäistyvän jo lähi­tulevaisuudessa, Afrikassa ja Oseaniassa olevien Saksan entisten siirto­maiden sen sijaan vasta pitkän ajan kuluttua.[3]

Mandaattialueita hallinneiden valtioiden oli vuosittain toimitettava niistä raportti Kansain­liitolle. Käytännössä mandaatti­alueiden asema ei kuitenkaan kovin oleellisesti eronnut siirto­maista, joskin epäkohtia oli Kansain­liiton perus­kirjaan vedoten helpompi arvostella kuin varsinaisissa siirto­maissa.[3]

Mandaattialueiden myöhemmät vaiheet ja itsenäistyminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandaattialueista Mesopotamia itsenäistyi ensimmäisenä jo vuonna 1932, jolloin Irakin kuningaskunta perustettiin, muutkin Lähi-idässä sijaitsevat toisen maailmansodan aikana tai pian sen jälkeen. Muut mandaattialueet, Lounais-Afrikkaa eli nykyistä Namibiaa lukuun ottamatta, muutettiin sodan jälkeen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) huoltohallintoalueiksi, joiden asema oli pitkälti samanlainen kuin aikaisemmin mandaattialueinakin. Niitä koskevia asioita käsittelemään perustettiin YK:n huoltohallintoneuvosto. Japanille kuuluneiden mandaattialueiden hallinto siirrettiin kuitenkin Yhdysvalloille. Lounais-Afrikkaa ei muutettu huoltohallintoalueeksi, vaan Etelä-Afrikka julisti sen liitetyksi suoraan alueeseensa ja hallitsi sitä vuoteen 1990 saakka, jolloin siitä tuli itsenäinen Namibian tasavalta, vaikka YK jo kauan sitä ennen oli julistanut Etelä-Afrikan hallinnon siellä laittomaksi.

Nykyisin ei huoltohallintoalueita enää ole, vaan melkein kaikki ovat joko itsenäistyneet tai yhdistetty naapurivaltioihin. Poikkeuksena ovat Pohjois-Mariaanit, jotka ovat yhä Yhdysvaltojen hallinnassa, mutta eivät enää huoltohallintoalueena. Viimeisenä itsenäistyi Palau vuonna 1994. Huoltohallintoalueita ja -neuvostoa koskevat YK:n peruskirjan 75.–91. artiklat ovat kuitenkin yhä muodollisesti voimassa.

Luettelo mandaattialueista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alla olevissa taulukoissa olevat vuosiluvut tarkoittavat aikaa, jonka alue oli mandaattialueena tai huoltohallintoalueena.

Entinen alue Entinen valtio Mandaattialue Valtio Vuodet Itsenäinen valtio
Useita eri sancakeja.  Osmanien valtakunta Mesopotamian mandaatti  Britannia 1920–1932  Irak
Palestiinan brittiläinen mandaatti 1920–1948  Israel
 Jordania
Syyrian ja Libanonin mandaatti  Ranska 1920–1946  Syyria
 Libanon
Entinen alue Entinen valtio Mandaattialue Valtio Vuodet Itsenäinen valtio
Saksan Itä-Afrikan lippu Saksan Itä-Afrikka  Saksan keisarikunta Ruanda-Urundin lippu Ruanda-Urundi  Belgia 1922–1962  Burundi
 Ruanda
 Tanganjikan mandaattialue ja huoltohallintoalue  Britannia 1919–1961  Tanganjika
Saksan Kamerunin lippu Saksan Kamerun  Brittiläinen Kamerun  Britannia 1922–1961  Kamerun
 Nigeria
 Ranskan Kamerun  Ranska 1918–1960  Kamerun
 Togomaa  Ranskan Togomaa  Ranska 1916–1960  Togo
 Ghana
 Brittiläinen Togomaa  Britannia 1916–1957  Ghana
Entinen alue Entinen valtio Mandaattialue Valtio Vuodet Itsenäinen valtio
 Saksan Uusi-Guinea  Saksan keisarikunta Uuden-Guinean territorio  Australia 1919–1949  Papua-Uusi-Guinea
Naurun huoltohallintoalue  Australia
 Britannia
 Uusi-Seelanti
1920–1947  Nauru
Saksan Samoan lippu Saksan Samoa Länsi-Samoan huoltohallintoalue  Britannia
 Uusi-Seelanti
1920–1947  Samoa
 Saksan Uusi-Guinea Eteläisen Tyynenmeren mandaatti  Japanin keisarikunta 1919–1947  Palau
 Mikronesia
 Marshallinsaaret
 Pohjois-Mariaanit
Saksan Lounais-Afrikan lippu Saksan Lounais-Afrikka Lounais-Afrikka  Etelä-Afrikka 1915–1990  Namibia
  1. a b c d e Iso tietosanakirja, 8. osa (Lokka–Mustola), art. Mandaattialue, Otava 1935
  2. a b Carl Grimberg, Chr. A. R: Christensen: ”Rauhansopimukset, Versaillesin traktaatti, Kansainliitto”, Kansojen historia, osa 21: Maailmansodat (3. uudistettu laitos), s. 89. Suomentanut Eero Ahmavaara, Kaarina Visakanto. WSOY, 1984. ISBN 951-0-09749-7.
  3. a b Henning Poulsen: Suuri maailmanhistoria, osa 13: Sodasta toiseen 1914–1945, s. 59. Suomentanut Matti Hossa. Koko kansan kirjakerho, 1982. ISBN 951-864-001-7.