Kirjola

From Wikipedia
(Redirected from Halikon Kirjola)
Jump to navigation Jump to search
Tämä artikkeli kertoo Halikon kylästä. Myös Salossa on Kirjolan kylä. Johanneksen kunnassa Alakirjolan kylässä sijaitsi ennen Kirjolan rautatieasema.

Kirjola on kylä Halikossa Purilanjoenlaaksossa 110-tien eteläpuolella. Kylän kantatila sijaitsee mäen päällä ja pari pientä mäkeä lukuun ottamatta koko kylä on alavaa viljeltyä laaksoa. Kylän harva rakennuskanta sijaitsee mäkien päällä ja rinteillä. Kylää rajaavat lännestä Naapala ja Kavantola, pohjoisesta Mätikkö ja Ikelä, idästä Lempilä ja etelästä Kaninkola.

Purilanjokilaakso on Halikon vanhimpia asutusalueita, ja Kirjolan kyläkin on perustettu viimeistään jo varhaiskeskiajalla. Kirjolan omistusolot ovat olleet sekasvat; 1400-luvun lopulla kylän päätalo on lahjoitettu kirkolle, mutta se on myöhemmin siirtynyt kruunun omistukseen ja vuoden 1698 kruununtalon katselmuksessa asuintuvan on katsottu olleen rappiolla. Valtaosa kylästä rälssitiloineen on kuulunut Horn-suvulle, mutta nekin siirrettiin myöhemmin kruunulle. Kylä palasi Hornien haltuun 1570-luvulla, kunnes suuressa reduktiossa se päätyi jälleen kruunulle.

1709 Krister Horn sai osan Kirjolan tiloista kruunulta vaihtokaupassa, ja lopulta 1800-luvun alussa koko kylä siirtyi Horneille ja tilat otettiin yhdysviljelyyn. Torpat ja mäkituvat ilmeistyivät kylään samoihin aikoihin, ja itsenäistyivät torpparilain myötä sata vuotta myöhemmin. Horn-suvun sivuhaara, Gripenvaldtit myivät 1800-luvulla paljon omistukseensa siirtyneitä maita - myös Kirjolan - ostokykyisille talonpojille. Kylän päätilaa on kutsuttu Kirjolan kartanoksi sen kokonsa vuoksi. Yksityisomistuksessa se lähti kasvamaan ja sillä on ollut jopa oma meijeri.

Lähteet[edit | edit source]

  • Turun maakuntamuseon SARAKUM-projekti: Halikon kulttuuriympäristö ja arvot