Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Perustettu 1959
Inspehtori professori Helka-Liisa Hentilä
Pääsihteeri Kauko Keskisärkkä
Edustajiston puheenjohtaja Karoliina Kokko-Tollola
Hallituksen puheenjohtaja Anton Kostiainen[1]
Jäseniä 12 500
Osoite Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90570 Oulu
Kotisivut www.oyy.fi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on Oulun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. OYY on julkisoikeudellinen yhteisö, johon kuuluvat kaikki Oulun yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Jäseniä on noin 13 000.

Kaikki Oulun yliopistossa opintonsa aloittavat liittyvät automaattisesti ylioppilaskunnan jäseniksi. Lukuvuoden alussa maksettavalla ylioppilaskunnan jäsenmaksulla opiskelija saa käyttöönsä jäsenedut ja opiskelijakortin. Jäsenyys takaa huokeat terveyspalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS) ja alennuksia niin junassa, bussissa kuin useissa palvelualan liikkeissäkin. Ylioppilaskunta ajaa opiskelijan etuja koulutuspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa ja järjestää virikkeellistä toimintaa vapaa-ajalle.

OYY:n perustava kokous pidettiin 15. lokakuuta 1959.[2]

Ylintä päätösvaltaa OYY:ssa käyttää vaaleilla valittava 37-jäseninen edustajisto. Edustajisto valitaan syksyisin parittomina vuosina suhteellisilla vaaleilla. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan toiminnan olennaisesta laajentamisesta tai supistamisesta, ylioppilaskunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja edustajat muihin ylioppilasyhteisöjen hallituksiin sekä sihteerit. Edustajiston kokouksia saavat tulla seuraamaan kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Kokousajat löytyvät ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Jokaisella edustajiston jäsenellä tai varajäsenellä, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) piirissä toimivalla yhteisöllä tai kahdellakymmenellä OYY:n jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Aloitteen tehneen yhteisön edustajalla tai aloitteen ensimmäisellä allekirjoittaneella on oikeus olla saapuvilla ja ottaa osaa keskusteluun hallituksen ja edustajiston kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen tehneelle yhteisölle tai aloitteen ensimmäiselle allekirjoittaneelle.

Hallinto- ja toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajiston asettama hallitus sekä hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen tehtäviin kuuluu hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus myös valvoo ylioppilaskunnan etua ja ryhtyy kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita OYY:n etu vaatii. Hallitus tuo julki OYY:n kannan ja tarvittaessa antaa ohjeita ylioppilaskuntaa edustaville henkilöille. Jokainen OYY:n jäsen voi tehdä aloitteen hallitukselle. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittaneelle.

Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan edustajiston kokouksessa marras-joulukuussa ja siihen ovat vaalikelpoisia ylioppilaskunnan jäsenet.

Edustajisto valitsee inspehtoriksi kahdeksi (aiemmin kolmeksi) kalenterivuodeksi jonkun Oulun yliopiston professoreista. Inspehtorin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Oulun yliopiston ja OYY:n välillä. Inspehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa OYY:n toimielinten tilaisuuksissa ja kokouksissa.

Inspehtori Professuuri Vuosina
Uuno Varjo maantieteen professori 1959–1960
Niilo Söyrinki kasvitieteen professori 1961–1962
Jouko Koskikallio kemian professori 1963–1967
Markku Mannerkoski metalliopin professori 1968
Urmas Runolinna mekaanisen prosessitekniikan professori 1968–1970
Paavo Havas kasviekologian professori 1971–1972
Yrjö Kilpi matematiikan professori 1973–1992
Jorma Kangas fysiikan professori 1993–1995
Olavi Pelkonen farmakologian ja toksikologian professori 1996–1998
Jaakko Luukkonen kasvatustieteen professori 1999
Heikki Ruismäki musiikkikasvatuksen professori 2000–2001
Juha Röning sulautettujen järjestelmien professori 2002–2008
Sanna Järvelä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen professori 2009–

Henkilökunta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylioppilaskunnan palkkalistoilla toimii kahdeksan henkilöä. Toimistosta vastaa jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri. Edunvalvontaa, tapahtumia, viestintää ja järjestötyötä tekee viisi asiantuntijaa. Lisäksi Oulun Ylioppilaslehdessä työskentelee päätoimittaja ja OKM-rahoitteisessa hyvinvointihankkeessa työskentelee hankekoordinaattori. Toimistoa johtaa pääsihteeri.

Ylioppilaskunnan tunnus on kolmesta tiedonjyvästä koostuva "Fiat Lux". Sen on suunnitellut arkkitehtiylioppilas Antti Rissanen vuonna 1962. OYY:n lippu, kunnia-, ansio- ja virkamerkit, standaari sekä myöhemmät logot perustuvat Fiat Luxiin, ja useimmat niistäkin ovat Rissasen suunnittelemia. OYY:n tunnus poikkeaa monen muun ylioppilaskunnan tunnuksesta, kun se ei ole lyyramainen eikä sisällä soihtua.

OYY:n tunnus löytyy myös Oulun yliopiston rehtorinkäätyjen selkäpuolelta.

Symboloikoon ylioppilaskunnan tunnus, joka näissä rehtorin käädyissä riippuu rehtorin selän takana vastapainona sitä, että Oulun yliopistossa ylioppilaskunta aina on rehtorinsa takana häntä tukemassa, mutta samalla sinä nuorekkaana vastapainona, joka estää rehtoria ja yliopistoa uppoamasta byrokratiaan ja jäykistyneiden asenteiden suohon,

julisti väistyvä rehtori Erkki Koiso-Kanttila, kun käädyt siirtyivät Suomen yliopistolaitoksen historian nuorimman rehtorin, Markku Mannerkosken harteille syksyllä 1968.[3]

Kunniajäsenet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OYY voi hallituksen esityksestä edustajiston päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt OYY:n päämääriä tai on muuten ansioitunut. OYY:n kunniajäseniksi on kutsuttu 13 henkilöä, joista kolme on naisia.[4]

Kunniajäsen Ansiot Vuosi
professori Pentti Kaitera Oulun yliopiston va. rehtori 1962
sosiaalineuvos Jouko Mäkelä OYY:n ensimmäisiä ja pitkäaikaisia puheenjohtajia 1968
tekniikan tohtori Vilho Lantto OYY:n alkuvuosien toimijoita 1970
tasavallan presidentti Urho Kekkonen tasavallan presidentti, mm. vaikutus yliopiston perustamisessa 1980
professori Yrjö Kilpi pitkäaikainen inspehtori 1985
professori Markku Mannerkoski pitkäaikainen Oulun yliopiston rehtori 1987
tasavallan presidentti Martti Ahtisaari Oulun yliopistosta valmistunut 1995
ylivahtimestari Erkki Liljeblad pitkäaikainen vahtimestari
maaherra Eino Siuruainen 1960-luvun toimijoita ja myöhempi yhteiskunnallinen yhteistyökumppani 2005
professori Vesa Mustonen ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja 2005
professori Liisi Huhtala pidetty, entinen opiskelija-asioista vastaava vararehtori 2007
kehitysjohtaja Paavo Sippola pitkäaikainen Oulun yliopiston opiskelijapalveluiden johtaja 2007
rehtori Lauri Lajunen Oulun yliopiston rehtori 2010
Pirjo Heikkinen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistosihteeri 2013
Liisa Jaakonsaari Kansanedustaja, ministeri, europarlamentaarikko, Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja 2023
  1. Hallitus
  2. Pitkänen, Raimo: Oulun yliopiston ylioppilaskunta 25 vuotta, s. 7. [Oulun yliopiston ylioppilaskunta], 1984. ISBN 951-9483-05-5.
  3. Oulun ylioppilaslehti, 14.9.1968, 8. vsk, nro 21. Oulun yliopiston ylioppilaskunta.
  4. Akateemiset kunniamerkit (Arkistoitu – Internet Archive)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]