Orpo- ja leskirivit

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Orpo- ja leskirivit ovat tekstin ladonnassa ja tekstinkäsittelyssä käytettyjä termejä, jotka viittaavat sivun ylä- tai alareunaan irralleen jääneitä kappaleen tekstirivejä. Orpo- ja leskirivejä pidetään ammattimaisessa taittotyössä esteettisenä haittana, ja ne pyritään täten poistamaan. Yleensä tämä tapahtuu tiivistämällä tai harventamalla kirjainväliä.

Orpo- ja leskirivien määritelmät vaihtelevat lähteiden mukaan. Mainosalalla orporivillä tarkoitetaan usein palstan yläreunaan jäävää yksinäistä riviä, ja leskirivillä taas sellaista yksittäistä riviä, joka jää palstan alareunaan.[1][2][3][4] Tekstinkäsittelyn toimistosovelluksissa ja web-julkaisemisessa orporivillä sen sijaan tarkoitetaan yleisimmin sivun tai palstan alareunaan jäävää yksittäistä riviä ja leskirivillä vastaavasti uuden sivun tai palstan yläreunaan jäävää yksinäistä riviä.[5][6][7][8][9]

Joskus "orvolla" voidaan tarkoittaa myös kappaleen viimeistä sanaa, joka jää uudelle riville yksinään.

Muistisääntöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eräs yleinen muistisääntö orpo- ja leskirivien erottamiseen toisistaan on "orvolla ei ole menneisyyttä; leskellä ei ole tulevaisuutta". Tämä sääntö vastaa mainosalalla käytettyä määritelmää.

Toinen tapa muistaa termien erot on ajatella orporivin syntyvän kappaleen "syntymän" (alun) yhteydessä ja leskirivin syntyvän kappaleen "kuoleman" (lopun) yhteydessä. Tämä sääntö vastaa esimerkiksi CSS-standardin mukaista määritelmää.

Leskirivi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Leskellä tarkoitetaan kappaleen ensimmäistä riviä, joka sijaitsee sivun alalaidassa irrallaan muusta kappaleesta.

Tämä on lyhyt ja
yksinkertainen esimerkki
leskirivistä. Leskirivi on
kappaleen ensimmäinen
rivi, joka jää edelliselle
sivulle erilleen.
          Tämä on leskirivi,

Orporivi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Orvolla tarkoitetaan kappaleen viimeistä riviä, joka esiintyy muusta kappaleesta irrallaan sivun ylälaidassa muun kappaleen sijaitessa edellisellä palstalla tai sivulla.


tämä on orporivi.
     Tämä on yksinkertainen
esimerkki orporivistä.
Orporivi on kappaleen
viimeinen rivi, joka jää
seuraavalle sivulle erilleen.

Välttäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjoitusoppaat yleensä neuvovat välttämään orpo- ja leskirivejä käsikirjoituksissa, vaikka tästä syntyisi turhaa tyhjää tilaa sivun tai palstan alaosaan.

Orporivejä voi välttää muun muassa seuraavilla keinoilla:

 • Säädetään sanojen väliä jolloin kappaleista tulee tiuhempia tai väljempiä
 • Muutetaan sanajakoja kappaleessa
 • Kirjoitetaan osa kappaleesta uusiksi
 • Muutetaan ingressin kokoa, kirjasinta tai sijaintia
 • Poistetaan täytesanoja
 • Pienennetään kirjainväliä
 • Lisätään nosto eli "kelluva sitaatti" (lähinnä lehtiartikkelissa)
 • Lisätään tekstin yhteyteen kuva tai kaavio, tai muutetaan olemassaolevan kuvan kokoa tai sijaintia

Tekstinkäsittelyssä voi käyttää lisäksi:

 • Pakotetaan sivunvaihto edellisellä sivulla, jolloin seuraavalle sivulle jää enemmän tekstiä
 • Säädetään tekstin riviväliä (tätä ei pidetä aina hyvänä tapana)
 • Säädetään sivun marginaaleja
 • Muutetaan sivun kokoa hiukan, vaikkakin liiallinen epäyhtenäinen koon muuntelu voi vääristää kirjaimia

Leskirivi on helpompi välttää lisäämällä rivinvaihto tai pakottamalla sivun- tai palstanvaihto, jolloin leskirivi siirtyy seuraavan sivun tai palstan alkuun. Tällainen korjaus on kuitenkin ehkä peruttava jos tekstin myöhempi muokkaaminen siirtää rivin- tai sivunvaihdon paikkaa.

Laajimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa ja taitto-ohjelmissa on kappaleen asettelulle asetus tai valinta, jonka sallimalla ohjelma estää orpo- ja leskirivit automaattisesti. Tällöin ohjelma pakottaa leskirivin seuraavan palstan tai sivun alkuun ja pakottaa orporiviä edeltävän rivin orporivin "seuraksi". Tällainen automaattinen taittoasetus voi turhauttaa ohjelman käyttäjää, jos hän ei tiedä, miksi tekstiä siirtyy sivulta toiselle.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Toro, M. 1999. DTP & Painotyö – käytännön opas painotuotteiden tekijöille ja tilaajille. Porvoo: WSOY – Kirjapainoyksikkö. s. 36.
 2. Mainostajan sanasto
 3. Graafisen alan sanasto
 4. Mediasanasto (Arkistoitu – Internet Archive)
 5. Itkonen, Markus, Typografian käsikirja, kolmas laajennettu painos 2007.
 6. Jukka Korpela: Nykyajan kielenopas
 7. CSS2-opas (Arkistoitu – Internet Archive)
 8. Sivunvaihdon lisääminen (Microsoft Office Online)
 9. Englantilais-suomalainen tietotekniikan sanakirja (Arkistoitu – Internet Archive)