Maksuvalmius

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Maksuvalmius (likviditeetti) varmistaa yritystoiminnan ongelmattoman jatkuvuuden. Yritystoiminnan tarkoitus on tehdä rahaa omistajille. Maksuvalmiuden selvittäminen on siis ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa esimerkiksi investointeja tai hankittaessa lisää lainaa rahoituslaitoksilta. Koska maksuvalmius voi olla hetkellisesti myös miinuksen puolella, on mahdollista selvittää 100% totuus yrityksen maksuvalmiudesta vain totaalitilikauden (tilikauden yrityksen perustamisesta sen lakkauttamiseen) tilinpäätöstiedoilla. Maksuvalmius koostuu yrityksen kolmesta rahalähteestä:

  • 1. Käteisvarat
  • 2. Pankkitalletukset
  • 3. Nopeasti realisoitavat sijoitukset

Jos kaikki näistä varoista uhkaavat loppua on yrityksellä kolme vaihtoehtoa selvitä tilanteesta:

  • 1. Kassaanmaksujen nopeuttaminen
  • 2. Kassastamaksujen lykkääminen
  • 3. Lisälainan neuvotteleminen

Johtuen tilinpäätöstietojen harkinnanvaraisesta liukumavarasta on kehitetty erilaisia mittareita mittaamaan mahdollisuuksien mukaan luotettavasti yrityksen maksuvalmiutta. Nämä mittarit perustuvat yrityksen lakisääteisesti antamiin tilinpäätöstietoihin ja tuloslaskelmaan. Tunnetuimmat mittarit ovat Quick Ratio ja Current Ratio, jotka kuvaavat tilinpäätöshetken maksuvalmiutta taseen lukujen perusteella. Tarkemmin lyhytaikaisen vieraan pääoman määrällä suhteessa taseen vastaavaa puolen vaihtuvat vastaavat tietoihin eriteltyinä (quick ratio, ilman vaihto-omaisuutta) ja yhteensä (current ratio, vaihto-omaisuuden kanssa). Lisäksi rahoituslaitosten tarpeeseen on tuloslaskelmasta laskettavissa myös korkokulujen hoitokate. Alla kaavat:

Quick Ratio

Current Ratio

Korkokulujen hoitokate