Tilinpäätösanalyysi

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tilinpäätösanalyysissä tutkitaan yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilaa käyttämällä hyväksi yrityksen tilinpäätöstietoja. Tilinpäätöksestä voidaan laskea useita tunnuslukuja, joiden avulla yrityksiä voidaan vertailla keskenään.

Pelkkiä tunnuslukuja vertaamalla saadaan vain suuntaa antavia tuloksia, ja tunnuslukuihin perustuvat vertailut ovat valideja vain saman toimialan ja kokoluokan yritysten kesken.

Kate[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Myyntikate[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös: Katetuottolaskenta

Myyntikate eli katetuotto saadaan vähentämällä yrityksen myyntitulosta muuttuvat kustannukset.

\mbox{Myyntikate (=katetuotto)} = \mbox{Liikevaihto} - \mbox{Muuttuvat kustannukset}

Myyntikate ilmoitetaan usein prosentteina liikevaihdosta:

\mbox{Myyntikateprosentti}=\frac{\mbox{Liikevaihto - Muuttuvat kustannukset}}{\mbox{Liikevaihto}}\cdot 100%

Käyttökate[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Käyttökate

Käyttökatteella tarkoitetaan rahasummaa, joka saadaan, kun myyntikatteesta vähennetään kiinteät kustannukset.

Käyttökate = Myyntikate - Kiinteät kustannukset

Käyttökatekin ilmoitetaan usein liikevaihtoon suhteutettuna käyttökateprosenttina. Sana kate viittaa siihen, että esimerkiksi käyttökateprosentti kertoo, kuinka suuri osa liikevaihdosta jää kattamaan muita kuluja.

Pääoman tuotto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (engl. Return on Capital Employed) saadaan laskemalla

\mathrm{ROCE} = \frac{\mathrm{nettotulos+korkokulut}}{\mathrm{korollinen\ vieras\ p\ddot a \ddot aoma + oma\ p\ddot a\ddot aoma}} \cdot 100%.

Oman pääoman tuottoaste (ROE)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oman pääoman tuottoaste (engl. Return on [Common] Equity). Tämä saadaan jakamalla nettotulos (tulos rahoituskulujen ja verojen jälkeen) oman pääoman määrällä.

\mathrm{ROE} = \frac{\mathrm{(Tulos\ ennen\ satunnaisia\ eri\ddot a, varauksia\ ja\ veroja}- \mathrm{Verot} \pm \mathrm{Satunnaisten\ erien\ verovaikutus}) \cdot 100%}{\mathrm{Omap\ddot a \ddot aoma} + \mathrm{V\ddot ahemmist\ddot oosuus\ (keskiarvo)}}.

Koko pääoman tuottoaste (ROA)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Return on Total Assets eli koko pääoman tuotto saadaan jakamalla nettotulos koko yrityksen koko pääoman määrällä.

Maksuvalmiuden tunnuslukuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Quick Ratio (QR)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Quick Ratio on yrityksen rahoitusomaisuuden suhde yrityksen lyhytaikaisiin velkoihin. Tunnusluku kuvaa yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiutta. Tavoiteltava arvo Quick Ratiolle on 1. Pienemmällä arvolla yritys saattaa ajautua helposti maksuvaikeuksiin, jos myynnissä tapahtuu tilapäinen notkahdus. Toisaalta huomattavan suuri arvo voi kertoa yrityksen kassavarojen tehottomasta käytöstä.

{QR}=\frac\mbox{Rahat ja saamiset}\mbox{Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakkomaksut}

Current ratio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Current Ratio kuvaa yrityksen maksuvalmiutta noin vuoden aikajänteellä. Se lasketaan kaavalla

{CR} = {\frac\mbox{Taseen vaihtuvat vastaavat}\mbox{Lyhytaikaiset velat}}

Current Ration käyttössä oletetaan, että vaihto-omaisuus on suhteellisen likvidi. Current Ration käyttö on siis perusteltua silloin, kun vaihto-omaisuus voidaan muuttaa nopeasti rahaksi. Tämä riippuu esimerkiksi yrityksen toimialasta. Current Ration rinnalla onkin suositeltavaa käyttää Quick Ratiota.

Current Ration ohjearvoina voidaan pitää YTN:n suosituksia: > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, < 1 heikko.

Omavaraisuusaste[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omavaraisuusaste on oman pääoman osuus koko pääomasta.

\mathrm{Omavaraisuusaste, %} = \frac{\mbox{Oma pääoma}}{\mbox{Taseen loppusumma}} \cdot {100}

Omavaraisuusastetta laskettaessa voidaan jakajana käyttää myös lukua, joka on taseen loppusumma vähennettynä ennakkomaksuilla ja toimitusluottoveloilla:

\mathrm{Omavaraisuusaste, %} = \frac{\mbox{Oma pääoma}}{\mbox{Taseen loppusumma - Saadut ennakot}} \cdot {100}

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Kallunki J-P., Kytönen E., Martikainen T.: Uusi tilinpäätösanalyysi (Kauppakaari 1998, ISBN 952-14-0049-8)
  • Laitinen, Erkki K.: Strateginen tilinpäätösanalyysi (Kauppakaari 2002, ISBN 952-14-0545-7)
  • Zvi Bodie, Robert C. Merton: Finance (Prentice Hall 2000, ISBN 0-13-025676-5)
  • Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi (Gaudeamus 2005, ISBN 951-662-962-8)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]