Vakavaraisuus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vakavaraisuus (soliditeetti) tarkoittaa yrityksen rahoitusrakenteen terveyttä siten, ettei vieraan pääoman osuus ole hallitseva.[1] Vakavaraisuudessa on kyse yrityksen mahdollisuuksista selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuuteen kuuluu yrityksen tappiosietokyky ja mahdollisuus lisävelanottoon.

Vakavaraisuutta voidaan mitata alla esitetyillä tavoilla.

Staattinen vakavaraisuus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Staattisia vakavaraisuuden mittareita ovat omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. Kumpikin mittaa yrityksen pääomarakennetta eli velan määrää suhteessa muuhun pääomaan. Staattiset mittarit lasketaan tietyn hetken taseesta.[2]

Omavaraisuusaste tarkoittaa oman pääoman osuutta koko pääomasta. Se mittaa sitä, mikä osa yrityksen omaisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Omavaraisuusaste on Suomessa tavallisimmin käytetty vakavaraisuuden tunnusluku.[2]

Nettovelkaantumisaste (gearing) tarkoittaa korollisen nettovelan suhdetta omaan pääomaan. Nettovelkaantumisaste mittaa velkaisuutta.[2]

Dynaaminen vakavaraisuus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suhteellinen velkaantuneisuus on dynaaminen vakavaraisuuden mittari. Se tarkoittaa velan määrää suhteessa liikevaihtoon. Arvioinnin kohteena on yrityksen tuottojen riittävyys luottojen hoitoon.[2]

Suhteellinen velkaantuneisuus sopii mittariksi myös yrityksille, joilla omaa pääomaa ei ole tai sitä on hyvin vähän. Tälloin staattiset mittarit eivät anna järkeviä arvoja.[2]

Takaisinmaksukyky

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Takaisinmaksukyky tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä vieraan pääoman maksuvelvoitteista tulorahoituksen avulla. Jos yritys selviytyy helposti vieraan pääoman maksuvelvoitteista, sen maksukyvyttömyysriski ja konkurssiuhka ovat pieniä niin kauan kuin tulorahoitus pysyy hyvänä. Riski ja uhka kasvavat olennaisesti, jos tulorahoituksessa on paljon vaihtelua.

Tulorahoituksen riittävyyttä voi arvioida myös käyttämällä kassavirtaa. Positiivinen kassavirta ei kuitenkaan ole takuu siitä, ettei yritys olisi lähellä maksukyvyttömyyttä.

  • Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Yritystutkimus ry ja Gaudeamus Helsinki University Press, 2017. ISBN ISBN 978-952-495-427-3.
  • Laitinen, Teija ja Laitinen, Erkki K.: Yrityksen maksukyky, arviointi ja ennakointi. Helsinki: KHT-Media Oy, 2014. ISBN 978-952-218-209-8.
  1. Laitinen & Laitinen, s. 119
  2. a b c d e Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo?. Edita Publishing Oy, 2010. ISBN 978-951-37-5734-2.