Current ratio

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Current ratio on tunnusluku, joka mittaa yrityksen maksuvalmiutta noin vuoden aikajänteellä. Current ratiolla arvioidaan yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan.

Current ratio perustuu ajatukseen, että selvitäkseen lyhytaikaisista velvoitteistaan yritys voi käyttää rahoitusomaisuutensa ja lisäksi realisoida vaihto-omaisuutensa. Current ration tarkasteluperspektiivi on jonkin verran pidempi kuin quick ratiolla.

Laskentakaava[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Current ratio lasketaan jakamalla lyhytaikaiset varat lyhytaikaisilla veloilla:

[1]

Lyhytaikaisina varoina huomioidaan rahoitusomaisuus ja vaihto-omaisuus. Rahoitusomaisuus koostuu rahoista ja pankkisaamisista, rahoitusarvopapereista ja lyhytaikaisista saamisista.[1]

[1]

Lyhytaikaisilla saamisilla tarkoitetaan vuoden kuluessa erääntyviä saamisia.[2]

Rahoitusomaisuudesta on syytä vähentää vaikeasti perittävät ja epälikvidit erät. Epälikvidejä voivat olla esimerkiksi sijoitukset pörssin ulkopuolisiin yrityksiin.[3]

Ohjearvot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Current ration ohjearvot ovat:

  • yli 2: hyvä
  • 1–2: tyydyttävä
  • alle 1: heikko

Current ratio riippuu toimialasta. Current ratio on lähellä quick ratiota niillä toimialoilla, joilla vaihto-omaisuus on vähäinen. Current ration yleinen tavoitealaraja on 2. Silloin rahoitus- ja vaihto-omaisuuden tasearvo on kaksinkertainen lyhytaikaisiin velkoihin nähden. Tuolloin yrityksellä on 200 % rahoituspuskuri.[4]

Tulkinnan ongelmia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rahoitusomaisuuteen sisältyvät arvottomat erät, kuten luottotappioiksi tulkittavat myyntisaamiset, voivat heikentää current ration käytettävyyttä.[5]

Current ration luotettavuutta heikentää olennaisesti vaihto-omaisuuden arvostus. Talousvaikeuksissa olevan yrityksen varasto saattaa täyttyä myymättömistä tavaroista, joiden arvo jää alle tasearvon tai joita ei voida realisoida lainkaan. Silloin current ratio voi näyttää hyvää ja paranevaa maksuvalmiutta vastoin todellista tilannetta. Monissa tapauksissa vaihto-omaisuuden yllättävä kasvu ja samanaikainen current ration nousu voivat olla merkki taloudellisten vaikeuksien alkamisesta.[4]

Edellä kerrotusta johtuu, että vaikeuksissa olevan yrityksen todellinen maksuvalmius voi olla current ration antamaa kuvaa heikompi. Taseasemansa varjelemiseksi se on saattanut jättää luottotappioista ja varaston epäkuranttiudesta aiheutuvia kuluja kirjaamatta.[3]

Current ration käytössä oletetaan, että vaihto-omaisuus on suhteellisen likvidi. Current ration käyttö on perusteltua, kun vaihto-omaisuus voidaan muuttaa nopeasti rahaksi. Tämä riippuu esimerkiksi yrityksen toimialasta. Current ration rinnalla onkin suositeltavaa käyttää Quick ratiota.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Yritystutkimus ry ja Gaudeamus Helsinki University Press, 2017. ISBN ISBN 978-952-495-427-3.
  • Laitinen, Teija ja Laitinen, Erkki K.: Yrityksen maksukyky, arviointi ja ennakointi. Helsinki: KHT-Media Oy, 2014. ISBN 978-952-218-209-8.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c Ikäheimo, Seppo: Tilinpäätösanalyysi omistajan näkökulmasta. Yrityksen taloushallinto tänään, 2014. Vaasa: Vaasan Yritysinformaatio Oy. ISBN 978-951-96324-4-5.
  2. Kaisanlahti, Timo – Leppiniemi, Jarmo – Leppiniemi, Raili: Tilinpäätöksen tulkinta. Helsinki: Alma Talent, 2017. ISBN 978-952-14-3247-7.
  3. a b Kaisanlahti, Timo – Leppiniemi, Jarmo – Leppiniemi, Raili: Tilinpäätöksen tulkinta. Helsinki: Alma Talent, 2017. ISBN 978-952-14-3247-7.
  4. a b Laitinen & Laitinen, s. 126
  5. Yritystutkimus, s. 75