Luettelo opioideista

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo opioideista, opioidi-antagonisteista ja käänteisagonisteista.

Oopiumiunikon (Papaver somniferum) kukka
Unikon maitiaisnestettä

Oopiumiunikosta saatavat aineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksinkertaiset kasvista saatavat tuotteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laudanumi, oopiumi, unikkotee, poltettava oopiumi.

Luonnolliset opiaatit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oopiumi-alkaloidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

KodeiiniMorfiiniOripaviiniPseudomorfiiniTebaiini

Puolisynteettiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Morfiini-johdannaiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

14-Hydroksimorfiini2,4-Dinitrofenyylimorfiini6-Metyylidihydromorfiini6-Metyleenidihydrodesoksimorfiini6-asetyylidihydromorfiiniAtsidimorfiiniKloroksimorfamiiniDesomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)DihydromorfiiniEtyylidihydromorfiiniHydromorfinaaliMetyylidesorfiiniN-fenetyylinormorfiiniRAM-378

Morfiinin 3,6-diesterit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

6-nikotinyylidihydromorfiini (nikokodeiinin metaboliitti)• Asetyylipropionyylimorfiini • Diasetyylidihydromorfiini (dihydroheroiini, asetyylimorfinoli) • Dibuturyylimorfiini • Dibentsoyylimorfiini • Dipropanoyylimorfiini • Heroiini (diasetyylimorfiini) • Nikomorfiini •

Kodeiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

6-Monoasetyylikodeiini • Bentsyylimorfiini • Kodeiini metyylibromidi • Desokodeiini • Dimetyylimorfiini • Etyylidihydromorfiini • Metyylidihydromorfiini (dihydroheterokodeiini) • Etyylimorfiini (dioniini) • Heterokodeiini • Isokodeiini • Folkodiini  • Myrofiini (Myristyylibentsyylimorfiini) • Nalodeiini (N-allyyli-norkodeiini) • Transisokodeiini 

Morfinonit and morfolit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

14-Cinnamoyloxycodeinone (Kanelihappo-oksikodoni)• 14-Etoksimetoponi • 14-Metoksimetoponi • 14-Fenyylipropoksimetoponi • 7-Spiroindanyylioksimorfoni • 8,14-Dihydroksidihydromorfinoni • Asetyylikodoni = Asetyylidihydrokodeiini Hydrokloridi• Asetyylimorfoni • α-hydrokodoli = Dihydrokodeiini• Bromi-isopropropyylidihydromorfinoni • Kodeinoni • Kodorfoni • Kodoli (= Kodeiinifosfaatti[1])• Kodoksimi • IBNtxA Tebakoni  Etyylidihydromorfinoni  Hydrokodoni • Hydromorfoni • Hydroksikodeiini • Metoponi • Morfenoli • Morfinoni • N-Fenetyyli-14-etoksimetoponi • Oksikodoni • Oksimorfoli • Oksimorfoni • Pentamorfoni • Semorfoni 

Morfidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

α-klorokodidi (= Klorokodidi) • β-klorokodidi • α-kloromorfidi (= Kloromorfidi)• Bromikodidi • Bromimorfidi • Klorodihydrokodidi [2]Kloromorfidi • Kodidi 

Dihydrokodeiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

14-Hydroksidihydrokodeiini • Asetyilidihydrokodeiini • Dihydrokodeiini • Dihydrodesoksikodeiini (desokodeiini) • Dihydroisokodeiini • Nikokodeiini • Nikodikodeiini

Typpi-morfiini johdokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1-Nitrokodeiini  [3]Kodeiini-N-oksidi • Morfiini-N-oksidi

Hydratsonit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oksimorfatsoni 

Halogenoidut morfiiniyhdisteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1-Bromikodeiini • 1-Klorokodeiini • 1-Jodimorfiini •

Aktiiviset opiaattimetaboliitit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

6-Monoasetyylimorfiini • Kodeiini-N-oksidi (genocodeine) • Heroiini-7,8-oksidi • Morfiini-6-glukuroni • Morfiini-N-oksidi (genomorphine) • Naltreksoli • Norkodeiini • Normorfiini

Morfinaanit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Morfinaani-sarja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Cyclorphan • Dextrallorphan • Levorfanoli • Levofenasyylimorfaani • Levometorfaani • 3-Hydroksimorfinaani (Morphinan-3-ol)• Norlevorfanoli • Oksilorfaani • Fenomorfaani • Metorfaani (rasemetorfaani) • Morfanoli (rasemorfanoli) • Ro4-1539 • Ksorfanoli

Muut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Butorfanoli • Cyprodime • Drotebanoli • Fenfangjine G • Nalbufiini • Sinomenine (cocculine) •

Bentsomorfaanit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5,9 alfa-dietyyli-2-hydroksibentsomorfaani (5,9-DEHB)  • 8-Carboxamidocyclazocine • Alazocine • Anazocine • Bremazocine • Butinazocine CID 189903)• Detsosiini • Eptatsokiini • Etazocine • Etyyliketosyklatsosiini • Fedototsiini  Fluorophen • Gematsokiini • Ibatsokiini • Karbatsokiini • Ketatsokiini • Kogatsosiini • Kvadatsokiini • Metatsosiini • Moksatsokiini • Pentatsokiini • Phenazocine • Streptotsokiini • Syklatsosiini • Thiazocine • Tonatsokiini • Volatsokiini • Zenazocine

4-Fenyylipiperidiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Petidiinit  (meperidiinit)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

4-Fluorimeperidiini • Allyylinorpetidiini • Anilridiini • Bentsetidiini • Karperidiini • Difenoksiini • Difenoksilaatti • Etokseridiini (carbetidine) • Furetidiini • Hydroksipetidiini (bemidone) • Morferidiini • Oksfeneridiini (carbamethidine) • Meperidiini-N-oksidi • Petidiini (meperidine) • Petidiini intermediate A • Petidiini intermediate B (norpethidine) • Petidiini intermediate C (pethidinic acid) • Feneridiini • Fenoperidiini • Piminodiini • Properidiini (ipropethidine) • Sameridiini

Prodiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Allyyliprodiini • Isopromedoli = β-Meprodiini • (α/β)-Meprodiini • Desmetyyliprodiini (MPPP) • PEPAP • (α/β)-Prodiini • Prosidoli • Trimeperidiini (promedol)

Ketobemidonit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asetoksiketobemidoni • Droksipropiini • Ketobemidoni • Metyyliketobemidoni • Propyyliketobemidoni

Muut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alvimopaani • Loperamidi • Pikenadoli

Avoketjuiset opioidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Amidonit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dextrometadoni • Dipipanoni • Isometadoni • Levoisometadoni • Levomethadone • Metadoni • Metadoni intermediate [4]Normetadoni • Norpipanoni • Fenadoksoni (heptazone) • Pipidone (3-hexanone,6-piperidino-4,4-diphenyl-5-methyl) [5]


Metadolit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alfa-asetyylimetadoli • Dimefeptanoli (Rasemetadoli) • Levasetyylimetadoli • Norasetyylimetadoli

Moramidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Desmetyylimoramidi • Dekstromoramidi • Levomoramidi • Moramidi intermediate  [6]Rasemoramidi

Tiambuteenit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dietyylitiambuteeni • Dimetyylitiambuteeni • Etyylimetyylitiambuteeni • Piperidyylitiambuteeni • Pyrrolidinyylitiambuteeni • Tiambuteeni • Tipepidiini

Phenalkoxams[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dekstropropoksifeeni (Propoksifeeni) • Dimenoksadoli • Dioksafetyylibutyraatti • Levopropoksifeeni • Norpropoksifeeni

Ampromidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Diampromidi • Fenampromidi • Propiraami

Muita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

IC-26 • Isoaminiili • Lefetamiini • R-4066

Aniilidopiperidiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

3-Allyylifentanyyli • 3-Metyylifentanyyli • 3-Metyylitiofentanyyli • 4-Fenyylifentanyyli • Alfentaniili • Alfa-metyyliasetyylifentanyyli • Alfa-metyylifentanyyli • Alfa-metyylitiofentanyyli • Bentsyylifentanyyli  [7] • Betahydroksifentanyyli • Betahydroksitiofentanyyli • Betametyylifentanyyli • Brifentaniili • Carfentaniili • Fentanyyli • Lofentaniili • Mirfentaniili • Ocfentaniili • Ohmefentanyyli • Parafluorofentanyyli • Fenaridiini • Remifentaniili • Sufentaniili • Tenyylifentanyyli [8]Tiofentanyyli • Trefentaniili

Oripaviini-johdokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Thienorphine

7-PET • Asetorfiini • Alletorfiini (N-allyyli-noretorfiini) • BU-48 • Buprenorfiini • Cyprenorfiini • Dihydroetorfiini • Etorfifiini • Homprenorfiini • 18,19-Dehydrobuprenorfiini (HS-599) [9] [10]N-syklopropyylimetyylinoretorfiini [11]Nepenthone [12][13]Norbuprenorfiini • Thevinone [14]Thienorphine [15]

Fenatsepaamit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Etoheptatsiini • Meptatsinoli • Metheptatsiini • Metetoheptatsiini  • Proheptatsiini

Pirinitramidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Betsitramidi • Piritramidi


Bentsimidatsolit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Klonitatseeni • Etonitatseeni •

Indolit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

18-Methoxycoronaridine • 7-Acetoxymitragynine • 7-Hydroksimitragyniini • Akuammidine • Akuammine • Eseroline • Hodgkinsine • Mitragyniini • Perisiini • Pseudoakuammigine

Difenyylimetyylipiperatsiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

BW373U86 • DPI-221 • DPI-287 • DPI-3290 • SNC-80

Opioidipeptidit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dynorfiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Big dynorphin • Dynorfiini A • Dynorfiini B

Endorfiinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Beeta-endorfiini • Alfa-endorfiini • Gamma-endorfiini • α-neo-endorfiini • β-neo-endorfiini

Enkefaliinit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

DADLE • DAMGO • Dermenkefaliini • Met-enkefaliini • Leu-enkefaliini

Muita / tuntemattomia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Adrenorphin • Amidorphin • Kasomorfiini • DALDA [16]Deltorphin • Dermorfiini • DPDPE • Endomorfiini • Gliadorphin (Gluteomorfiini)• Morphiceptin • Nosiseptiini • Oktreotidi  • Opiorfiini • Rubiskoliini • TRIMU 5

Muita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AD-1211 • AH-7921 • Atsaprosiini • BDPC • Bisnortilidiini  [17] [18]BRL-52537 • Bromadoliini • C-8813 • Dokspikomiini • Enadoliini • Fakseladoli • Fenadoni=Metadoni • Fensyklidiini= PCP  • GR-89696 • Herkinoriini • ICI-199,441 • ICI-204,448 • J-113,397 • JTC-801 • Ketamiini • KNT-42 • LPK-26 • Metofoliini • MT-45 • Desmetyyliklotsapiini (norklotsapiini)• NNC 63-0532 • Nortilidiini • O-desmetyylitramadoli • Prodilidiini • Profadoli • Ro64-6198 • Salvinoriini A • SB-612,111 • SC-17599 • Siramadoli • RWJ-394,674 • TAN-67 • Tapentadoli • Tesodiini=Oksikodoni [19]Tifluadomi • Tilidiini • Tramadoli • Trimebutiini • U-50,488 • U-69,593 • Viminoli • 1-(4-Nitrophenylethyl)piperidylidene-2-(4-chlorophenyl)sulfonamide (W-18)

Opioidiantagonistit ja käänteisagonistit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5'-Guanidinonaltrindole • β-Funaltrexamine • 6β-Naltrexol • Alvimopaani • Binaltorphimine • Klornaltreksamiini • Clocinnamox • Syklatsokiini • Cyprodime • Diasetyylinalorfiini [20]Difenamizole [21]Diprenorfiini (M5050) [22]Fedototsiini • JDTic • Levallorfaani  • Methocinnamox • Metyylinaltreksoni  • Nalfurafiini • Nalmefeeni • Nalmeksoni [23]Naloxazone • Naloksonatsiini • Naloksoni [24]Naloxone benzoylhydrazone • Nalorfiini • Naltreksoni • Naltriben • Naltrindoli • Norbinaltorfimiini • Oksilorfaani • S-allyl-3-hydroxy-17-thioniamorphinan (SAHTM) [25]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]